DEN NYE FREKVENSKODE FOR MENNESKET

 

 

A Lysfrekvens pic 208457414 4488636261160357 2683716643758916824 n

 

SPROGET AF LYS

 

Det universelle sprog af lys indeholder 144.000 geometriske symboler. Det er den frekvenskodning, som mennesker har brug for for at overskride tredimensionel tænkning. Det kommer til os gennem vores egne højere selv og filtreres ned til vores nedre otte kroppe. Dette sprog bærer den guddommelige plan for vores individuelle missioner, der erstatter egoets vilje med Guds vilje.

 

Disse geometriske symboler kodes i øjeblikket ind i menneskets bevidsthed og vores æteriske kroppe. Dette afsluttes af det celestiale hierarki med alle, der har givet tilladelse til at få det gjort. Kodning findes på forskellige bølgelængder, så enkeltpersoner kun modtager den symbolske kodning, der matcher deres bevidsthedsniveauer. Jo lavere bevidsthed, jo færre koder, der kan downloades. Jo højere bevidsthed, jo flere koder, der implanteres. Jo flere symboler man modtager, jo mere ansvar for verdensservice får han eller hun til opfyldelse af den guddommelige plan.

 

Målet for Jordens opstigning i den femte dimension er, at forbinde så mange lysarbejdere som muligt til det magnetiske gitter, der omgiver Jorden. Vi er forbundet med nettet gennem området om solar plexus. Vi kan fokusere vores energi, meditere på lyset og sende og modtage vigtige meddelelser, energier og manifestationer.

 

DET ELEKTROMAGNETISKE GITTER KAN IKKE MISBRUGES

 

Det elektromagnetiske gitter omkring Jorden er et instrument til fred, samarbejde og kærlighed og vil blive brugt til at opbygge denne slags verden i det nuværende nye årtusinde. Det kan ikke misbruges, fordi man skal bo på en højere frekvens for at bruge det. Ingen, der bor på en lavere frekvens (for eksempel mennesker, der er grådige eller ønsker at påføre andre skade) vil være i stand til at oprette forbindelse til det. Når en person udvikler sig til et højere niveau af bevidsthed, vil han eller hun ikke være i stand til at påføre skade, for sjælens nye vibrationsfrekvens vil bære en dagsorden, der ikke længere understøtter lavere adfærd.

 

Vigtigheden af ​​det elektromagnetiske gitter er, at det giver lysarbejdere overalt et værktøj til at sende og modtage information og energier, der kan resultere i manifestationer, der tjener bevægelsen mod den femte dimension.

Her er en øvelse fra mesteren Kuthumi for at hjælpe os med at få adgang til dette elektromagnetiske gitter:

 

1. Sid med din rygsøjle lige og træk vejret dybt.

2. Sæt dit sind i ro, krop og følelser. Bliv altid centreret, når du bruger dette kraftfelt.

3. Påkald lyset og dit højere selv for at beskytte dig.

4. Meditér på lyset.

5. Lys det tredje øje ved at visualisere et lyst gyldent lys i dit hoved. Forbind dette lys med dit hjertecenter.

6. Forbind dig til den store centrale sol og jordstjernen gennem dine tolv chakraer og jord denne højere strålende energi i dit hjerte.

7. Visualiser det elektromagnetiske gitter, der forbinder til dit solar plexus-område med et gyldent energilys. Se dig selv som en del af dette web og føl dig jordet i dette hav af kærlighed og lys.

8. Send energiimpulser ud og begynd også at modtage.

9. Forvent at det er sådan! Så vær det! Sådan er det!

 

(Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott.)

 


DET ER SÅ VIGTIG AT KONTROLLERE FØLELSERNE

A Self control pic 204403242 4467990126558304 6235171720311741470 n
I betragtning af den indre verden vil det for dig fremstå som en mental verden, for når du trækker dig tilbage fra det ydre, det fysiske liv, ser du ud til at gå indad. Så ser det ud til, at du lever i dit sind. Denne indre verden er imidlertid ikke kun en tankeverden, men også en følelsesverden.

DEN FUNKTIONELLE VERDEN

Når du går indad, kommer du under tanken, og dermed kommer du til en verden med finere følelse eller en følelsesmæssig verden. Selvom de måske ikke er klar over det, lever alle mennesker i en sådan følelsesverden, men alligevel påvirkes dette følelsesliv også af den mentale verden omkring dem eller af andres tanker. Det bliver derfor en del af din træning eller udvikling af åndelig indsigt, af klarsyn og belysning, for at du lærer at beskytte din indre følelsesmæssige krop mod de ydre verdens hårde tanker. For du er ubevidst påvirket af andres tanker.
Du vil mærke effekten i din solar plexus uden at vide, hvad der sker. Måske tillægger du det en eller anden fysisk årsag. Vi antyder naturligvis ikke, at enhver forstyrrelse af denne art skyldes en sådan følelsesmæssig indvirkning, men det sker undertiden. Så er du nødt til at beskytte dig selv mod tanker, der kan trænge igennem din aura og påvirke dette følsomme sted, centrum ved solar plexus.
BESKYTTELSE AF DIG SELV

Måden at beskytte dig mod at modtage disse tankepile er at stabilisere dine følelser, at kontrollere den følelsesmæssige krop. Dette er ikke let, men det er vigtigt, hvis du ønsker at nærme dig de højere planer, hvis du vil nærme dig de højere brødre, der venter på at hjælpe dig. Du skal forberede dig på at komme inden for deres aura.
For at gøre dette skal du kontrollere din egen følelsesmæssige krop, og det er her så mange aspiranter fejler. De prøver hårdt, men deres følelser er for uregerlige, og så holder de sig væk fra det rolige, smukke sted, hvor mesteren tænker, mestersjæle bor. ‘Vi vil have dig til at tænke godt over dette, fordi det er en af ​​de allerførste lektioner, der skal læres – anerkendelsen af ​​reaktionen af ​​dette følelsesmæssige plan, af din egen følelsesmæssige krop.
BLIVER KÆRLIGHED

Du ser ud fra dette, at for at beskytte dig selv mod tanker fra mennesker, der forstyrrer din følelsesmæssige krop, skal du søge Guds kærlighed, Kristi kærlighed. Du skal bede for og stræbe efter at være denne blide kærlighed. I den grad, du kan fremkalde den milde, fredelige, rolige kærlighed i dit hjerte mod livet – ikke kun til mennesker, men til selve livet, så du udstråler kærlighed – omslutter du din aura med et hvidt skjold, som uigennemtrængelig af verden.
Uønskede tanker kan ikke trænge igennem din aura, hvis du har sendt kærlighed fra templet, centrum i dit hjerte. Hvis dine følelser er kontrollerede, rolige og dejlige, kan du ikke blive påvirket, eller dit sind blive forstyrret af tanker fra verden. En mester har fuldstændig kontrol over omstændighederne ved at have fået mestring af sit eget væsen.
MIDDELVEJEN

De, der ønsker at udvikle den sjette sans for ægte intuition for at arbejde for mesteren, skal styre deres følelser. Nogle gange har sjælen brug for smerte og lidelse, både for at udvikle de dybere følelser såvel som for at lære at kontrollere dem. Men middelvejen er vejen for disciplen – en klar reaktion i følelserne på andres lidelser og på den åndelige indflydelse, der kommer for at hjælpe sjælen. Ustyrlige følelser er en hindring for den, der søger udvikling af intuition.
Følelserne er altid symboliseret af vand. Når vand er turbulent, får du en falsk refleksion. Hvis vandet er roligt, klart og rent, får du perfekte refleksioner ovenfra. Så når sjælen har trænet sig i at være stille og fredelig, er den modtagelig for sande indtryk, virkelige følelser fra åndelige verdener. Manglende mental kontrol er den største hindring i Mesterens tjeneste. Fred er opnåelsen af ​​kontrolleret og klog-styret følelse. Barberknivens kant på hvilken disciplen skal gå er at udvikle følelse, men også at kontrollere den.
(Artikel fra “The Light Bringer”)
>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 

 


SLUT PÅ EN ÆRA

A new earth pic 159079431 4144409855583001 1375583285901579717 o

 

Det, der er vigtigt er, at den menneskelige civilisation rejser sig igen på en ny sti, sat på stien til vandmandens tidsalder. Denne tidsalder vil se den fysiske manifestation af de guddommelige principper, som du nu kun har som idealer, åndelige begreber i din inderste sjæls væsener.

 

GUDDOMMELIG INSPIRATION

 

Se jer som redningsbåde med bevidsthed, som redningsbåde designet ikke til dette øjeblik i tiden, men til de kommende storme. Hvis jeg må bruge en analogi, er du Noah fra den sidste store katastrofe. Du modtager din guddommelige inspiration nu til at opbygge din ark, ikke en ark af fysisk materie, men en ark af åndelig bevidsthed, bevidsthed om at forstå de jordforandringer, der kommer, bevidsthed om at forstå død og ødelæggelse, der uundgåeligt skal følge og frem for alt bevidsthed for, at genopbygge den menneskelige civilisation og sikre dens fortsatte vækst i fremtiden.

Alt det højeste, som du ønsker, var på Jorden, vil være baseret på hende. Alle ting vil være mulige i New Age.Alt det højeste, som du ønsker, var på Jorden, vil være baseret på hende. Alle ting vil være mulige i New Age.

 

SLUT PÅ EN ÆRA

 

Det, der er vigtigt er, at den menneskelige civilisation rejser sig igen på en ny sti, sat på stien til vandmandens tidsalder. Denne tidsalder vil se den fysiske manifestation af de guddommelige principper, som du nu kun har som idealer, åndelige begreber i din inderste sjæls væsener.

 

 

FLAMMENDE BUDBRINGER

 

Hvordan og hvornår skal disse jordændringer opstå ?? De kan opstå på flere måder, afhængigt af om de initieres af menneskelig ødelæggelse eller ved guddommelig indgriben. Med hensyn til tidspunktet for denne begivenhed er der mange meninger, men i sandhed er der kun et væsen, der besidder denne viden, og det er vores Gud, skaberen af ​​os alle. Desuden vil denne viden ikke blive frigivet til nogen, før det aktuelle tidspunkt nærmer sig. Jeg tror, ​​at de kommende store jordændringer vil blive initieret af det, jeg vil kalde Flammende Budbringer.

 

Der er allerede en stjerne af stor kraft, der styrer mod vores sollegeme. Stjernen er i dette øjeblik usynlig for det menneskelige- eller endda teleskopiske øje, men den er sat på en sti, der bringer den i forbindelse med vores planetariske system. Når det passerer forbi, vil det påvirke bevægelserne fra alle planeterne i vores system og derfor medføre ændringer på overfladen af ​​selve planeterne. Virkningen af ​​denne passage vil være at sætte de jordændringer i gang, der er forudsagt. Forskellige lande vil synke, andre vil stige for at opfylde det jordiske evolutionsmønster på denne jord, som det var tilfældet med Atlantis.

 

JORDENS SKÆBNE

 

Menneskeheden har magten til at påvirke karakteren af ​​denne transformation gennem sin opførsel nu gennem sin anvendelse af nuklear teknologi, gennem dens anvendelse eller misbrug af de tre kongeriger af Materier på denne Jord. Det kan enten tilføje eller moderere stien og indflydelsen af ​​denne store stjerne. Hvordan du som enkeltperson opfører dig nu, hvordan du fører dit liv og mani-festerer din bevidsthed, vil påvirke denne store transformation af Jorden. Så jeg siger dig nu, som jeg sagde til dig før, disse jord-ændringer kommer. De kan ikke undgås. De er en del af Jordens skæbne.

Det er DIN verden og ikke VERDENEN, der skal ændre sig. Denne verdens gudinder manifesterer kun perfektion. Hvad der er galt, er den verden, som menneskeheden har skabt på sit guddommelige væsen. Guddommeligheden på planeten Jorden vil ikke blive slukket af nogen menneskelig handling. Gudinden eksisterede længe, ​​længe før menneskeheden blev til. Hun vil være her, når menneskeheden er væk. Selvom menneskeheden har magten til at ødelægge sig selv, vil den ikke ødelægge sig selv ved nukleare eksplosioner, ikke ved at ødelægge planeten, som den misbruger af uvidenhed og grådighed, men ved at ødelægge sin egen sjæl.

 

DEN UVURDERLIGE GAVE

 

Når menneskeheden endelig dør, når den endelig forlader denne planet for at fortsætte den næste cyklus af sin udvikling på en anden planet, i en anden form, i en helt anden tidsalder, vil Moder Jord stadig være her. Gudinden vil stadig føde. Planeten vender derefter tilbage til sin tidligere skønhed og vil indtage sin retmæssige plads i dette solsystems planetariske krop. Du vil muligvis fra en anden planet se gudindens sande skønhed og sætte pris på den uvurderlige gave, der blev lagt i dine hænder. Du vil så indse, hvad der blev givet dig i en handling med stor kosmisk udvikling, og hvad du måske var ansvarlig for at misbruge. Gid du må kunne se tilbage til den tid og sige, at du ikke var skyldig i den store forbrydelse.

 

Selvfølgelig er der mange i dag, der mangler den åndelige bevidsthed kan ikke acceptere, at de har gjort noget forkert, kan ikke erkende, at Moder Jord er en guddommelighed i sig selv, at alt på jorden har bevidsthed og forståelse og har lige så stor ret til frihed og respekt, som du har på dette tidspunkt. Så det, vi nu er vidne til på Jorden, er ikke en straf, men blot blomstringen af ​​de frø, som menneskeheden har sået. Det er noget, som menneskeheden har trukket til sig med sine tanker, ord og handlinger. Hvis du ikke er en del af disse tanker, ord og gerninger, vil du ikke lide. Det er så simpelt som det. Renheden af ​​din sjæludstråling vil sikre, at du vil overleve den kommende destruktion, medmindre du som en sjæl med stor bevidsthed har accepteret at dø med menneskehedens masse og at holde balancen i ødelæggelsesøjeblikket.

 

(Del 1, 2 og 4 findes på – https://cygnusent.blogspot.com/search/label/Earth%20Changes

 

> Artiklen er fra “The Fantastic Teachings of Ramala <

(Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott).


AT LÆRE DIN SJÆL, AT KENDE — DEL 1

 

NewImage


Husk altid, at du er en sjæl, og din sjæl har fået en fysisk krop. Den virkelige dig er ikke kroppen, som så mange tror.

 

 

LIVETS VÆSEN

 

 

Sjælen er selve essensen af livet, da den først kom fra Skaberen. Det er en uforgængelig levende enhed af lysenergi, der kan have en fysisk krop, et æterisk legeme eller et astrallegeme, eller den kan kun eksistere i fri ånd. Vores sjæl, manifesteret af Gud gennem hans medskabende kræfter med Skaberen, er udtryk for kærlighed og Guds lys og indeholder i mikrokosmos enhver Guds essens. I enhver af dens former handler sjælen med uafhængighed af fri vilje, samtidig med at den eksisterer uadskilleligt med Gud og Skaberen – og alle andre sjæle.

 

Sjælen er kraften bag alt, hvad der findes på Jorden. Det er livskraften for al sit afkom, som den skaber til stadig større erfaring. På ethvert niveau af udvikling, fra den mindste underinddeling af en rodsjæl helt op til englerigets verdener, er hver sjæl et uafhængigt væsen med intelligens, karakteristika, valg, mål og alle de andre elementer, der gør hver person til et unikt væsen.

 

 

DEN KUMULERENDE SJÆL

 

Hver sjæls individuelle levetid er dens PERSONLIGE. Summen af sjælens personager er dens KUMULERENDE SJÆL, og al oplevelse af alle personlighederne er tilgængelig for hver enkelt. Når hver person smelter sammen med den kumulative sjæl, øges den således i visdom og sjælsudvikling, men alligevel forbliver den dens ukrænkelige uafhængige selv.

 

Sjælens bevidsthed har evnen til at nå al den viden, der findes i hele skabelsen. Det universelle sind, hele spektret af menneskelige og guddommelige kræfter og alle, der oplever gennem hele eksistensen – alt dette er inden i sjælen. Når vi udnytter denne viden, tillader vi sjælen at se sig selv og rapportere det, den ser,  til hjernen, som er en personlig computer til behandling af data, som sindet kan assimilere og overveje. Nøglen til at forstå dette er at adskille din bevidsthed og lade tankeprocessen stille sig selv. Så kommer billederne efterfulgt af bevidsthed om, hvad der foregår i dit sind, hvilket bringer dig din sjæls budskab.

 

 

KROPPEN ER KØRETØJET

 

Din krop er kun et meget flygtigt køretøj til brug for sjælen, som er langt stærkere og mere sej i sin overlevelsesfunktion end noget tredje tætheds legeme. Og kroppen holder ikke sjælen, KØDET HOLDER KROPPEN TIL BRUG. Når sjælen frigøres fra den fysiske krop, frigives dens æteriske krop i perfektion i samme øjeblik, og i den krop foretager sjælen sin lynhurtige rejse fra Jorden til Nirvana.

 

I andre levetider havde sjæle, der nu lever på planeten, en hånd med i dannelsen under dets skabelse. Dette skete ved tankeformer, og som tidligere forklaret går alt, hvad der er skabt, af tanken om det. Kun ved tankebilledet kan formen af billedet skabes i substans, og kraften til at generere og få adgang til tankeformerne, hviler i sjælen.

 

 

FANGET AF NEGATIVITET

 

Selvom sjælen er uforgængelig, kan dens lysenergi fanges af negativitet og fanges i tæthed så kraftig, at sjælen sendes til dette riges basiske energilag. Ved fysisk død føres energiens essens fra sjæle, der forlader jorden, af de ældste universelle love til deres næste placering for krævet helbredelse og læring.

 

De mennesker, der levede i de basiske energier i deres jordtid, trækkes af naturloven til laget af den tætteste energi i dette flerlags rige. De er mennesker besat af at kontrollere andres liv eller påføre tyrannisk brutalitet, eller som er så gennemsyret af vrede, grådighed, bedrag eller andre intense negativitetsfølelser og handlinger, der er født af denne negativitet. Disse sjæle kan hverken narre nogen og dermed frigives eller flygte fra den tætteste energiplacering. Ikke kun er det ude af deres mentale funktionskontrol, det er en provins for deres energiregistrering. Ved hjælp af deres beslutninger om fri vilje har disse sjæle VALGT deres konsekvens, at kaste sig ned i den grundlæggende tæthed, hvori de bliver fangne.

 

 

REPERKUSIONER

 

Betyder dette nu, at disse sjæle ikke kan reinkarneres eller komme ud af denne placering? De kan KUN forlade placeringen, hvis de bevæger sig mod det lys, der kontinuerligt overføres til dem fra højeste lyskilder. Hvis de reagerer på kærligheden i dette lys, vil de være helt forskellige sjæle, når de stiger til successivt højere lag af riget.

 

Men selvom det sker, er det ikke den fulde historie. Deres nedstigning til den mest basale energiplacering har uvurderlige negative følger. Den energi, der sættes i bevægelse af deres jordlevetid, forbliver, når deres fysiske kroppe forlader. INFLUENSEN, som deres energi efterlader, mindskes ikke. Krusningseffekten af den sjæls-ødelæggelse, der er udført af kun sådant et individ, kan være så skadelig for civilisationen, at der ikke er nogen måde at vurdere det separat fra de basenergier, der dannes derfra. Så mens sjælens livsenergi holdes fanget, forbliver energien fra de negative virkninger af dens levetid. De mørke kræfter samler det til sig selv til genoprustningtde samme øjeblik, og i den krop foretager sjælen sin lynhurtige rejse fra Jorden til Nirvana.

 

 

( Del 2 findes på — https://cygnusent.blogspot.com/search/label/Souls )


 

(Article from “Keys to Restoring Paradise on Earth”).

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<