POL-STJERNENS INDFLYDELSE

 

A 6 pointed star  2 external content duckduckgo com

 


Pol-stjernen havde i starten en mægtig indflydelse på menneskelivet. Den modtager indflydelse fra alle planeter, der er involveret i livets udvikling på Jorden.

 

 

OPDAGELSEN AF KRISTUS

 

 

Denne stjerne er som en magnetisk stjerne, og gennem den er strålerne rettet mod Jordens menneskehed. Lyset og kraften fra denne pol-stjerne faldt på de meget tidlige folk i det, vi kan kalde den ’Den polære tidsalder’, den tid, hvor folk var direkte under stjernen, en tid af lys og broderskab. Men med det, der kaldes FALDET, valgte folk af egen fri vilje, en bestemt vej, der fik hele livet på jorden til at ændre sig.

 

Dette fik den åndelige magnetiske pol til at være lidt ude af linje, hvilket har bragt al slags sorg og lidelse og såkaldt ondskab; men menneskeheden lærer igen at vende tilbage til polarisering med den pol-stjerne. Denne stjerne, som mange følger – den seks-pegende stjerne – er virkelig symbolsk for pol-stjernen ovenfor, hvortil hele menneskeheden vil lære i tide at blive polariseret, så den store stjernes stråler igen falder direkte på menneskeheden, bringer broderskab og lys og den perfekte tidsalder.

 


OPRINDELSE AF KRISTUSTJERNEN

 

 

Lad os henlede opmærksomheden på symbolet på Kristus-stjernen – opbygget, skabt som en smuk, flammende stjerne, der pulserende med lys. Strålerne strømmer langt væk og symbolet er evigt levende; dens stråler går konstant ud og belyser Jorden. Hvad er oprindelsen til denne stjern? For så vidt som denne særlige manifestation vedrører, er det resultatet af en lang periode med gud-tænkning, god tanke, kærlig tanke, konstruktiv tanke, der er sendt ud af dem, der arbejder på jorden og i ånden. Denne samordnede indsats, denne magt, der er gået ud så længe, skaber denne form. Det er imidlertid langt mere end en tankeform og projiceres ud over verden og ind i de usynlige sfærer, der omgiver denne planet.

 

 

EN SEKS-PUNKTET STJERNE

 

 

Symbolet for den seks-pegende stjerne findes i den gamle esoteriske undervisning og bruges af broderskaber over hele verden i mange aldre. Den sekspegende stjerne er det smukkeste symbol på den perfekt afbalancerede sjæl, den sjæl, hvis hoved er i himlen, hvis evner er hurtige til at modtage lyset ovenfra, og hvis fødder er plantet fast på jorden, som sjæl krydser med det ene formål – at finde og give ånden ægte lykke.

Uanset hvilken måde du drejer det på, og uanset hvilken måde du bruger det, forbliver det det samme: perfekt afbalanceret, et omdrejningspunkt (hvis det holdes med kærlighed, koncentration og hengivenhed) for at tiltrække engleværterne fra Kristus-sfærerne, der arbejder uophørligt for Kristus-kraften, at manifestere sig på Jorden. Hvor stjernen skinner af vilje og af kærlighed til jordiske mænd og kvinder, kan virkningen over kaos og uorden, krig og alt ondt i verden være virkelig magisk.

 

 

STOR KOSMISK & PERSONLIG KRAFT

 

 

Stjernen er ikke kun en stor kosmisk kraft, den er også en øm kærlig, ledende kraft; en beskyttende magt i dit eget liv. Hvis du kan overgive dig til den søde og dejlige stjerneudstråling, vil du opdage, at din vej vil være en af lys og lykke og blid fred. Mesteren kender din frygt og dine sorger, og du vil modtage den trøst, den vejledning og den kærlighed, du har brug for, når du går til ham/hende, når du går ind i Stjernen. Intet betyder mere, at dette åndelige liv i dig. Det er nøglen til himlen, himlen på jorden såvel som himmelverdenen efter døden.

 

 

MEDITATION

 

 

Under en helbredende meditation, når du sender stjernens lys ud, må du ikke tvinge det ud fra din pande. Åbn dig selv i ydmyghed, sødme og kærlighed for Christos, for den, der kaldes Kristus – det menneske, der er gjort perfekt – den perfekte søn / Sol / Guds sol. Når du vil sende stjernens lys ud, så prøv først at få den følelse af kærlighed i dit hjerte. Mesteren sagde det ganske enkelt … ELSKER HINANDEN. Så vi elsker Gud. Vi løfter vores tanker til toppen af den gyldne trekant og visualiserer der den

herlige stjerne. Vi holder den stjerne – det punkt af lys – og i det punkt af lys, midt i den perfekte, geometriske, seks-pegende stjerne, kan vi have billedet af enhver eller ethvert sted, vi ønsker at hjælpe. Eller måske holder vi bare stjernen og ser dens stråler stråle fremad.

 

Hvis du gør dette ordentligt og oprigtigt, vil du ikke kun lykkes med at hjælpe dine patienter, men også hjælpe verden ved at sende lys ud i materiens mørke; og du vil samtidig inden i dig selv udvikle den dejlige gyldne blomst, som vi har talt om før, og bo i et stjernetempel.

 

 

HEMMELIGHEDEN

 

 

Her er hemmeligheden: at leve, at kende og være i bevidstheden om den uendelige kærlighed og lys og at leve for ånden og ikke for materien. Materie er sekundært; Ånd er først og fremmest i menneskets liv, og for at leve rigtigt skal du leve for at udvikle bevidstheden om det store hvide lys eller Kristus i dig selv.

 

Fokuser ikke i panden, men i dit hjerte og i den tusindblomstrede lotus på toppen af din trekant og stjernen. Trekanten er i Stjernen – din trekant på sin base, og den afbalancerende trekant trænger ind, kommer ned for at forene sig og danne Stjernen (den seks-pegende stjerne). Du er i det, så bliv opmærksom på, at du er i det, og udvikl bevidstheden om stjernens kraft til at udføre mirakler. Men husk, det er ikke din vilje, når et mirakel udføres. Det er Guds kraft, det er Guds vilje. Gud er lyset i menneskeheden, og Gud alene giver eller trækker sig tilbage i henhold til hans visdom. Vi håber, du forstår det og ikke vil tvinge det, du synes, der skal gøres. Overgiv dig til Guds vilje i alle ting.

 

 

(Artikel fra “The Light Bringer”.)


>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


DET STORE KOSMISKE EKSPERIMENT

A COSMIC EXPERIMENT 127116854 3997034173660665 8605134735514677179 n

 

Folk kommer her på jordplanet med det formål at bearbejde deres åndelige mestring.

 

Besked fra ADAMA, en Mester fra den indre jord …

 

RAFFINERING AF SJÆLEN

 

Medmindre du arbejder flittigt på det, sker det simpelthen ikke. Dette er grunden til, at du har valgt at inkarnere så mange gange. Du kan ikke forvente at få fuld beherskelse af det guddommelige ved blot at ønske det eller ved tilknytning. Det fungerer ikke på denne måde. Perfektion og forfining af sjælen opnås gennem en række inkarnationer i den tredje dimension. For dem af jer, der lever med en illusion om, at rumbrødrene kommer for at redde dig, i håb om at undlade at udføre dit åndelige arbejde for at udvikle din bevidsthed, sætter du dig selv op for en stor skuffelse. Til se, der tænker, at du simpelthen vil blive ført ubetinget ind i lysområdet, siger jeg, revidere din tænkning. Rumbrødrene har ikke lov til at komme og redde dig. Og der er ikke behov for redning, fordi du har skabt den levetid, som du nu lever, med det eksplicitte formål med sjælsvækst.

 

MANGE LEVETIDER

 

I hver levetid inkarnerer du tilbage på jorden på grund af det personlige valg, du træffer. Du er aldrig blevet tvunget til at komme tilbage her.

 

I hver eneste levetid vælger du målene og oplevelserne i din  inkarnation med det formål at udvikle din bevidsthed for at få større beherskelse. Når du er på den anden side mellem inkarnationerne, fuldt ud klar over alt, hvad du har efterladt ugjort under din sidste inkarnation, du vil virkelig vende tilbage for at tilpasse og opfylde alle de mål, der ikke blev opfyldt. Du beder om en ny mulighed igen og igen, indtil du føler at du har afsluttet denne fase af din udvikling.

 

FØLER JER FANGET

 

Hver gang du ankommer her i den fysiske krop, aktiveres sløret for glemsomhed; du føler dig fanget og afskåret, helt nedsænket i illusionen igen. Livet på denne planet har kendt mange vanskeligheder for menneskeheden, fordi bevidstheden hos mennesker, der lever på overfladen, faldt til et så lavt niveau af adskillelse fra guddommelige principper. Adskillelse fandt sted så længe det lod sig gøre. De lærte lektioner, den indsamlede erfaring og den viden, der er tilføjet helheden, har været fantastisk.

 

I ER FRIVILLIGE

 

Denne situation ændres nu gradvist med den enorme og hidtil usete hjælp fra lysområdet, fra rumbrødrene og fra civilisationerne i jordens indre. Adskillelse i den tredje dimension fandt sted som et eksperiment for at forstå, hvordan sjæle ville reagere, når de først ville være afskåret fra Gud. Alle I her i fysiske kroppe har meldt jer frivilligt til dette kosmiske projekt; ellers ville I ikke være her.

 

EN STOR SKÆBNE

 

Dette store eksperiment, som du så begejstret meldte dig til at deltage i fra de forskellige verdener og universer, som I alle kommer fra, havde en begyndende tidsramme og en slutning, det skete for millioner af år siden. Dette storslåede eksperiment har hjulpet jordens folk med at blive stærke og modige sjæle. Og på grund af jeres store ofre løftes jordens sjæle nu til større herlighed og fremstiller en storslået skæbne for sig selv. I er bestemt til at være forgænger for dette univers og lærerne for de nye civilisationer der kommer.

 

 

(Fra “De syv hellige flammer” af Aurelia).

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


HVAD HAR VI GLEMT ??

A forgotten divinity external content duckduckgo com

 

En ting er sikkert, vi er nødt til at se i øjnene og indrømme, at mange af os har glemt eller overset at undersøge, hvem vi virkelig er, og hvad vi lige gør her …. Jeg mener her på planeten Jorden.

 

For at forstå dette spørgsmål skal man simpelthen begynde at indse og acceptere, at vi er sjæle, sjæle, der tilhører ånden og ikke, som de fleste mennesker tror, ​​vores kroppe, som bare tilfældigvis har en sjæl.

 

Vi vil aldrig være i stand til at forstå formålet med livet, hvis vi ikke dykker dybere ned i at opdage grundårsagen og oprindelsen til menneskelig eksistens. Så for det første kan det være noget overvældende for mange mennesker at forstå, at kun EN Bevidsthed / Væsen / Essens / Livskraft / Energi faktisk eksisterer. Hver og en af ​​os sammen med resten af ​​skabelsen er blot fragmenterede aspekter af dette guddommelige skaber- og væsen.

 

Den guddommelige kilde og den primære skaber eksperimenterer og oplever livet gennem hvert emne/objekt/aspekt/af IT-skabelsen. Jeg bruger titlen “IT”, fordi Skaberen (Gud) hverken er feminin eller maskulin, men begge dele. dvs. maskulin (positiv) = er livets giver, og feminin (negativ) = er modtager af liv. Det ene aspekt kan ikke eksistere uden det andet. Derfor udtrykket Fader/Moder Gud. Spirit & Matter. (ånd og materie) sjæl og krop.

 

Nu når jeg kommer tilbage til at opdage, hvem og hvad og hvorfor vi er, vil jeg foreslå, at den eneste måde at kende og bekræfte denne storslåede sandhed er at vende ens fokus indad. Indad i vores indre univers. Og måske vil det overraske nogle at vide, at dette indre univers er livets virkelighed, mens den fysiske verden, vi oplever lige nu, virkelig er en illusion eller hologram-eksistens til gavn for vores sjæleuddannelse og evolution.

 

Den bedste måde at forbinde med ens indre verden og eksistens – dit Højere Selv / Højere Bevidsthed – er gennem meditation. Efterlader distraktionerne i den ydre verden og lærer sig selv at kende og den virkelighed, du virkelig er. I AM.

 

Jeg håber, at denne korte artikel hjælper nogle af jer på en eller anden måde. ❤ Namastè.


>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


MEDITATION — EN MÅDE TIL ÅNDELIG UDFOLDELSE

A meditation pic 125544563 3830790373611619 96809827449383544 n

 

Hovednøglen, som du har inden i dig, er Kristus, Kristusbevidstheden eller den åndelige kraft i den guddommelige vilje, som findes i alle.

 

DET FØRSTE SKRIDT

 

Vi bestræber os i små skridt for at hjælpe menneskeheden med at indse, at åndelivet sammenblandes med det fysiske, og der er ikke noget “her” og “derovre” på den måde, du tænker. Der er ingen uigennemtrængelig barriere mellem materie og ånd, men et både og, og tiden kommer snart, hvor alle vil blive berørt af den magiske og hemmelige kraft, som ånden er. Dette sker allerede til en vis grad. Det første skridt tages – med andre ord, hele verden gennemgår en indvielse – en højnelse og en udvidelse af bevidstheden.

 

TAGE KONTROL

 

I dette er det godt at gøre det til en vane ikke at drømme dig gennem livet, men at blive meget bevidst til enhver tid om den guddommelige vilje og guddommelige tilstedeværelse i hjertet. Det er lettere at indse tilstedeværelsen, når du træner dig selv til at være rolig i tankerne, styre følelserne og styre dem klogt; ikke for at undertrykke dem, men for at hæve dem på et højere niveau af kærlighed og service og venlighed.

 

VENLIGHED

 

Lad os et øjeblik fokusere på et ord, som venlighed; selvom du har en vis åndelig viden, kan du så være sikker på at du afvejer dine ord omhyggeligt? Overvejer du andres følelser, når du taler og handler, ikke kun i de store ting i livet, men i hverdagens samtale ? Venlighed skal være spontan; læberne skal styres af venlighed og tanken “Vil det gøre ondt?” skal altid være først og fremmest. Vi kan være grusomme uden at vide, uden at mene, at være grusomme. Mestrene har altid sagt, at grusomhed er en stor synd. Hvis vi er grusomme i små ting, kan vi vel ikke undre os over, at den store omverden er vild og grusom?

 

DAGLIG FORBEREDELSE

 

Så nu ser du vigtigheden af ​​en daglig meditation, forberedelsen til dagen, der sætter dig i at tænke, inden du taler og handler, vigtigheden og kontrollen over ens temperament og følelser. Dette er den måde, hvorpå du udfolder kræfterne med klar vision og klar hørelse.

Strømmen styres derefter i solar-plexus; det stimuleres i hjertet, halsen og hovedet; det ledes til enhver tid af guddommelig vilje – og du skal holde fast ved al Guds kraft til kærlighed og alle Kristi ånds kvaliteter. Så vil du ikke blive bedraget; så vil du ikke være unøjagtig i hvad du ser og hører. Din sjette sans er i vækstproces, og med tiden vil endda en syvende sans blive udviklet. Nu har du fem sanser, der forbinder din sjæl med det fysiske plan; men den sjette sans er den første sans, der forbinder din ånd med det fysiske plan. Dette er hvad du stræber efter i din udvikling, som skal begynde med meditation.

 

RETNINGSLINJER

 

Du har hørt os sige før, at menneskekroppen kan sammenlignes med et tempel. Inden for dette tempel er der et alter, hvorpå der brænder en lys, klar flamme. I din meditation skal du søge dette alter; prøv at forestille dig det, og bøj dit hoved i overgivelse overfor alterets flamme i dit eget tempel. Du skaber selv dette gyldne glødende alter og lyset på det. Det er ægte, for det genereres af dig, opstår i dig; og dermed ser du det i form af et alter, der flammer af lys.

Dette er ikke din fantasi; det er det, du faktisk skaber ved din ambition, din vilje, ved koncentration og tankeretning. Flammen, som du ser på alteret, kan tage form af en rose med en strålende juvel af lys, der skinner i midten. Hvis du ser dette i din meditation, så husk at du stirrer på dit eget hjertechakra. Eller når du ser formen af ​​en lotus med dens mange kronblade, så husk at du ser på endnu et af dine egne chakraer. Når du beder og mediterer, mens du knæler i hengivenhed, får du lyset til at rotere hurtigere i chakraerne i dit væsen og får dem til at åbne som en lotus.

 

 

(Uddrag og undervisning fra “The Light Bringer”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<