OPLYSNING. &. SJÆLBEVIDSTHED

A Soul Consciousness pic 135800096 3965826166774705 1819757150305608446 o

 

Husk, at omdrejningspunktet for alle de psykiske centre (chakraer) i den udviklede person er hjertet, som er som solen i vores univers. Hjertecentret trækker vejret ind og trækker vejret ud. Det absorberer – det tager sollys ind. Når den fysiske sol opretholder livet i kroppen, opretholder det åndelige lys og varmen bag denne sol, det åndelige liv i mennesket.


HJERNEN


Hjernen er det køretøj, som sjælens samvittighedsfuldhed udtrykker sig eller fungerer ved, og der er en del af hjernen, lillehjernen, hvor sjælen “bor” – centrum for sjælsbevidstheden. Foran denne del af hjernen, er den mystificerende hypofyse, som har et meget vigtigt arbejde. Hypofysen er “øjet”, der modtager vibrationerne i det næste trin på det æteriske plan. Det fysiske øje modtager kun vibrationer fra fysisk lys. Hypofysen reflekterer det æteriske lys; og du skal, når du fokuserer din opmærksomhed der, først blive opmærksom på lys og derefter på farve. Gennem dette centrum opretholdes sjæls-bevidstheden.

 

HYPOFYSEN & PINALKIRTLEN


Hypofysen, der er placeret bag og mellem øjnene, er forbundet med pinealkirtlen. Disse to kirtler er knyttet til de etiske legemes psykiske centre, og i løbet af udviklingen mødes de. Derefter følger udviklingen på hovedets krone, indtil alle hovedcentre er helt vækket, og der er fuldstændig sjælsbevidsthed. Med vækst og udvikling af sjælsbevidstheden bliver de lavere centre også kontrolleret, bragt i forening med det højere: hjerte-, hals- og hoved centre.

Vi har et eksempel på dette med kronen af ​​mesteren Yeshua (Jesus) på Golgata med torne. De kronede ham: tornekronen blev presset ind i hovedet, hvor dette hellige centrum findes. Med broen eller foreningen af ​​disse to centre for spirituel magt i hovedet – hypofysen og pinealkirtlerne – kommer der oplysning eller fødsel. Dette kan ikke ske uden korsfæstelsen af ​​det lavere selv, kroppen eller uden den deraf følgende fødsel eller opstigning af Kristus (Kristus Bevidsthed) ind i himmel verdenen – det hellige centrum ved hovedet på kronen – således hurtigere til oplysning.

 

DE PSYKISKE CENTRE (CHAKRAS)


Gradvis udvikling, kontrol og anvendelse af disse psykiske centre vil skabe den oplysning og den komplette sjælsbevidsthed, vi har beskrevet – “ægteskabet” eller foreningen mellem sjæl og ånd. Sjælen repræsenterer det feminine aspekt, og den guddommelige ånd repræsenterer det mandlige. Den perfekte forening er ægteskabet mellem disse to; eller på et andet billede sammensmeltningen af ​​den højere trekant af hjertet, halsen og hovedets centrum med den nedre trekant af centre. Gennem dette bringes Guds perfekte barn frem, det perfekte menneske.

For at være præcis, er hypofysen og pinealkirtlerne begge tæt forbundet med det kreative center i bunden af ​​rygsøjlen. Inden der kan komme fuldstændig oplysning, Kristi fødsel til livets fylde i hvert individ, skal det nedre centrums kreative trang give sin magt til hovedet, til “bjergtoppen”. Derefter ændres tornekronen til en cirkel af guld. Det bliver en krone af juveler, der giver suverænitet til sjælen og fuldender alle.

 

(Artiklen er fra “The Light Bringer”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


ET SANDT FORSTÅELSE AF JULEN

Tags:

A Christmas Tree 131479781 3913970568626932 7636148784408285202 o

 

I nogle få uvurderlige dage, ved juletid, bliver du uvidende kendt med Kristus, for ved at ændre det ydre udtryk for dit væsen ved at ændre dine synspunkter på livet, hvis kun i et par dage, er du begyndt at forstå betydningen af Kristus og hvordan det kan omdanne, ikke kun dine egne liv, men også denne jord, som du lever på. Hvad I alle føler i julen, bør ikke være undtagelsen, men reglen, for i de få dage ved I måske, hvordan livet på denne jord skal leves gennem hele året. Denne følelse af velvilje over for alle mennesker skulle ikke kun eksistere i julen: den skulle være evig!

 

HELE ÅRET RUNDT

 

Vær derfor opmærksom på, at du med julen har ansvaret for at sige, at du vil få denne jul til at leve ikke en dag, ikke i en måned, men i et år. Det er op til dig at motivere dine væsener så, at du, forstærket af Kristus-lyset, vil erkende, at julens ånd ikke kun skulle eksistere på dette tidspunkt, men gennem hele året. Vær opmærksom på, at det er DIN udvikling og ingen andres, at det er DIN bevidsthed og ingen andre, der er ansvarlig for at bestemme den måde, du lever dit liv på resten af ​​året.

 

Denne jul, kan du begynde at føre dit liv, som det burde føres hele året, og når du først har nået det højdepunkt, når du har nået og oplevet det forståelsespunkt, kan du opretholde det, så du i fremtiden kan se tilbage og sige; virkelig, at du har været værdig til det, der er givet dig i en hellig tillid: Kristus-lyset !

 

ÆNDRING AF JUL

 

Jeg beder jer alle om at tænke på, hvordan I kan ændre julen, så den ikke bliver en fortidens jul, så den ikke bliver en jul af overbærenhed, af overskud. Lad det være en jul med ægthed glæde ved at give, ægte hjælp, ægte bevidsthed. Prøv at bruge de indflydelser, der regner ned på jer på dette tidspunkt, så I alle kan øge jeres bevidsthed, reflektere jeres Skabers kærlighed, så vil velvilje virkelig vende tilbage til denne Jord.

 

(Denne artikel er fra The Fantastic Teachings of Ramala.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 


POL-STJERNENS INDFLYDELSE

 

A 6 pointed star  2 external content duckduckgo com

 


Pol-stjernen havde i starten en mægtig indflydelse på menneskelivet. Den modtager indflydelse fra alle planeter, der er involveret i livets udvikling på Jorden.

 

 

OPDAGELSEN AF KRISTUS

 

 

Denne stjerne er som en magnetisk stjerne, og gennem den er strålerne rettet mod Jordens menneskehed. Lyset og kraften fra denne pol-stjerne faldt på de meget tidlige folk i det, vi kan kalde den ’Den polære tidsalder’, den tid, hvor folk var direkte under stjernen, en tid af lys og broderskab. Men med det, der kaldes FALDET, valgte folk af egen fri vilje, en bestemt vej, der fik hele livet på jorden til at ændre sig.

 

Dette fik den åndelige magnetiske pol til at være lidt ude af linje, hvilket har bragt al slags sorg og lidelse og såkaldt ondskab; men menneskeheden lærer igen at vende tilbage til polarisering med den pol-stjerne. Denne stjerne, som mange følger – den seks-pegende stjerne – er virkelig symbolsk for pol-stjernen ovenfor, hvortil hele menneskeheden vil lære i tide at blive polariseret, så den store stjernes stråler igen falder direkte på menneskeheden, bringer broderskab og lys og den perfekte tidsalder.

 


OPRINDELSE AF KRISTUSTJERNEN

 

 

Lad os henlede opmærksomheden på symbolet på Kristus-stjernen – opbygget, skabt som en smuk, flammende stjerne, der pulserende med lys. Strålerne strømmer langt væk og symbolet er evigt levende; dens stråler går konstant ud og belyser Jorden. Hvad er oprindelsen til denne stjern? For så vidt som denne særlige manifestation vedrører, er det resultatet af en lang periode med gud-tænkning, god tanke, kærlig tanke, konstruktiv tanke, der er sendt ud af dem, der arbejder på jorden og i ånden. Denne samordnede indsats, denne magt, der er gået ud så længe, skaber denne form. Det er imidlertid langt mere end en tankeform og projiceres ud over verden og ind i de usynlige sfærer, der omgiver denne planet.

 

 

EN SEKS-PUNKTET STJERNE

 

 

Symbolet for den seks-pegende stjerne findes i den gamle esoteriske undervisning og bruges af broderskaber over hele verden i mange aldre. Den sekspegende stjerne er det smukkeste symbol på den perfekt afbalancerede sjæl, den sjæl, hvis hoved er i himlen, hvis evner er hurtige til at modtage lyset ovenfra, og hvis fødder er plantet fast på jorden, som sjæl krydser med det ene formål – at finde og give ånden ægte lykke.

Uanset hvilken måde du drejer det på, og uanset hvilken måde du bruger det, forbliver det det samme: perfekt afbalanceret, et omdrejningspunkt (hvis det holdes med kærlighed, koncentration og hengivenhed) for at tiltrække engleværterne fra Kristus-sfærerne, der arbejder uophørligt for Kristus-kraften, at manifestere sig på Jorden. Hvor stjernen skinner af vilje og af kærlighed til jordiske mænd og kvinder, kan virkningen over kaos og uorden, krig og alt ondt i verden være virkelig magisk.

 

 

STOR KOSMISK & PERSONLIG KRAFT

 

 

Stjernen er ikke kun en stor kosmisk kraft, den er også en øm kærlig, ledende kraft; en beskyttende magt i dit eget liv. Hvis du kan overgive dig til den søde og dejlige stjerneudstråling, vil du opdage, at din vej vil være en af lys og lykke og blid fred. Mesteren kender din frygt og dine sorger, og du vil modtage den trøst, den vejledning og den kærlighed, du har brug for, når du går til ham/hende, når du går ind i Stjernen. Intet betyder mere, at dette åndelige liv i dig. Det er nøglen til himlen, himlen på jorden såvel som himmelverdenen efter døden.

 

 

MEDITATION

 

 

Under en helbredende meditation, når du sender stjernens lys ud, må du ikke tvinge det ud fra din pande. Åbn dig selv i ydmyghed, sødme og kærlighed for Christos, for den, der kaldes Kristus – det menneske, der er gjort perfekt – den perfekte søn / Sol / Guds sol. Når du vil sende stjernens lys ud, så prøv først at få den følelse af kærlighed i dit hjerte. Mesteren sagde det ganske enkelt … ELSKER HINANDEN. Så vi elsker Gud. Vi løfter vores tanker til toppen af den gyldne trekant og visualiserer der den

herlige stjerne. Vi holder den stjerne – det punkt af lys – og i det punkt af lys, midt i den perfekte, geometriske, seks-pegende stjerne, kan vi have billedet af enhver eller ethvert sted, vi ønsker at hjælpe. Eller måske holder vi bare stjernen og ser dens stråler stråle fremad.

 

Hvis du gør dette ordentligt og oprigtigt, vil du ikke kun lykkes med at hjælpe dine patienter, men også hjælpe verden ved at sende lys ud i materiens mørke; og du vil samtidig inden i dig selv udvikle den dejlige gyldne blomst, som vi har talt om før, og bo i et stjernetempel.

 

 

HEMMELIGHEDEN

 

 

Her er hemmeligheden: at leve, at kende og være i bevidstheden om den uendelige kærlighed og lys og at leve for ånden og ikke for materien. Materie er sekundært; Ånd er først og fremmest i menneskets liv, og for at leve rigtigt skal du leve for at udvikle bevidstheden om det store hvide lys eller Kristus i dig selv.

 

Fokuser ikke i panden, men i dit hjerte og i den tusindblomstrede lotus på toppen af din trekant og stjernen. Trekanten er i Stjernen – din trekant på sin base, og den afbalancerende trekant trænger ind, kommer ned for at forene sig og danne Stjernen (den seks-pegende stjerne). Du er i det, så bliv opmærksom på, at du er i det, og udvikl bevidstheden om stjernens kraft til at udføre mirakler. Men husk, det er ikke din vilje, når et mirakel udføres. Det er Guds kraft, det er Guds vilje. Gud er lyset i menneskeheden, og Gud alene giver eller trækker sig tilbage i henhold til hans visdom. Vi håber, du forstår det og ikke vil tvinge det, du synes, der skal gøres. Overgiv dig til Guds vilje i alle ting.

 

 

(Artikel fra “The Light Bringer”.)


>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


DET STORE KOSMISKE EKSPERIMENT

A COSMIC EXPERIMENT 127116854 3997034173660665 8605134735514677179 n

 

Folk kommer her på jordplanet med det formål at bearbejde deres åndelige mestring.

 

Besked fra ADAMA, en Mester fra den indre jord …

 

RAFFINERING AF SJÆLEN

 

Medmindre du arbejder flittigt på det, sker det simpelthen ikke. Dette er grunden til, at du har valgt at inkarnere så mange gange. Du kan ikke forvente at få fuld beherskelse af det guddommelige ved blot at ønske det eller ved tilknytning. Det fungerer ikke på denne måde. Perfektion og forfining af sjælen opnås gennem en række inkarnationer i den tredje dimension. For dem af jer, der lever med en illusion om, at rumbrødrene kommer for at redde dig, i håb om at undlade at udføre dit åndelige arbejde for at udvikle din bevidsthed, sætter du dig selv op for en stor skuffelse. Til se, der tænker, at du simpelthen vil blive ført ubetinget ind i lysområdet, siger jeg, revidere din tænkning. Rumbrødrene har ikke lov til at komme og redde dig. Og der er ikke behov for redning, fordi du har skabt den levetid, som du nu lever, med det eksplicitte formål med sjælsvækst.

 

MANGE LEVETIDER

 

I hver levetid inkarnerer du tilbage på jorden på grund af det personlige valg, du træffer. Du er aldrig blevet tvunget til at komme tilbage her.

 

I hver eneste levetid vælger du målene og oplevelserne i din  inkarnation med det formål at udvikle din bevidsthed for at få større beherskelse. Når du er på den anden side mellem inkarnationerne, fuldt ud klar over alt, hvad du har efterladt ugjort under din sidste inkarnation, du vil virkelig vende tilbage for at tilpasse og opfylde alle de mål, der ikke blev opfyldt. Du beder om en ny mulighed igen og igen, indtil du føler at du har afsluttet denne fase af din udvikling.

 

FØLER JER FANGET

 

Hver gang du ankommer her i den fysiske krop, aktiveres sløret for glemsomhed; du føler dig fanget og afskåret, helt nedsænket i illusionen igen. Livet på denne planet har kendt mange vanskeligheder for menneskeheden, fordi bevidstheden hos mennesker, der lever på overfladen, faldt til et så lavt niveau af adskillelse fra guddommelige principper. Adskillelse fandt sted så længe det lod sig gøre. De lærte lektioner, den indsamlede erfaring og den viden, der er tilføjet helheden, har været fantastisk.

 

I ER FRIVILLIGE

 

Denne situation ændres nu gradvist med den enorme og hidtil usete hjælp fra lysområdet, fra rumbrødrene og fra civilisationerne i jordens indre. Adskillelse i den tredje dimension fandt sted som et eksperiment for at forstå, hvordan sjæle ville reagere, når de først ville være afskåret fra Gud. Alle I her i fysiske kroppe har meldt jer frivilligt til dette kosmiske projekt; ellers ville I ikke være her.

 

EN STOR SKÆBNE

 

Dette store eksperiment, som du så begejstret meldte dig til at deltage i fra de forskellige verdener og universer, som I alle kommer fra, havde en begyndende tidsramme og en slutning, det skete for millioner af år siden. Dette storslåede eksperiment har hjulpet jordens folk med at blive stærke og modige sjæle. Og på grund af jeres store ofre løftes jordens sjæle nu til større herlighed og fremstiller en storslået skæbne for sig selv. I er bestemt til at være forgænger for dette univers og lærerne for de nye civilisationer der kommer.

 

 

(Fra “De syv hellige flammer” af Aurelia).

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<