DEN ÅNDELIGE ARV

 

 

A Legacy pic 84275733 3033318103358854 661090570315235328 n

 

 

En persons væren – Selvet – og Gud er EET!


 

FORSKELLIGE KONCEPTER

 

Udviklingen af åndelige begreber har været meget langsom. Selv i nutidens verden er der mennesker, der elsker afdøde sjæle som deres guder og guider. Praktisk kan vi sige, at dette koncept har været grundlaget for åndelig fremgang. Fra dette begreb kom ideen om dualitet, at menneskeheden er adskilt fra Gud, skaberen. Denne idé vedvarer i de fleste religioner. Men hinduismen erklærer, at alle mennesker er levende guder, alt er Gud, og der findes intet andet end Gud. Andre religioner prædiker dualisme og panteisme. De lærer, at Gud er et separat væsen, sidder et sted i himlen og hersker universet som en diktator. Og alligevel definerer de Gud som alt-gennemtrængende og alle-stedsnærværende.

 

Hvis Gud findes, eksisterer Han/Hun lige i alle væsener. Det er lettere at søge Gud i ens eget Selv end andre steder. Igen forkynder nogle religioner, at mennesker er adskilt fra Gud og har individuelle sjæle. Dette fremhæver kun logikernes forvirring. En persons indre væsen – Selvet – og Gud er ét. Hvis ikke, kan en person ikke blive guddommelig. Mennesker er Gud, men vi må lære at manifestere vores guddommelighed. Det er åndelig fejhed, der skræmmer folk fra at acceptere denne kendsgerning og giver dem husly i den trøstende tanke om, at de kun er almindelige mennesker og som sådan fordømmes til et liv i synd.

 

UHELDIG DOGMATISME

 

Hinduismen hævder ikke kun den åndelige sandhed med frimodighed, men den tilbyder også forskellige metoder til at realisere denne sandhed. Dette gjorde Indien, fra umindelige tider, til et land med åndelige guider med en gammel og højtudviklet civilisation. Indien var avanceret inden for alle områder. Degenerationen af Indien begyndte, da det opgav spiritualismen for materialisme og glemte dens ædle kulturelle arv og kultur. Som en naturlig sammenhæng degenererede hinduismen til dogmatisme, fanatisme og ritualer. Men der er en strøm i Indien på nuværende tidspunkt, og når den kommer op til overfladen, vil Indien igen finde sin rette plads i verden. Dagen kommer snart.

 

INGEN AFGUDSDYRKELSE

 

De åndelige sandheder, der fremhæves af hinduismen, er ikke produkterne af spekulation, men er resultatet af århundreders tålmodige undersøgelser. Datoen for hinduismens originale genkomst kan ikke fastlægges. Det ultimative kan ikke opdages på et par tusinde år. Hinduismen har opdaget det Ultimate og tilbedt det gennem symboler. Som sådan er der ingen afgudsdyrkelse i hinduismen. Et bestemt idol repræsenterer ganske enkelt og kun et bestemt aspekt af det guddommelige. Idolet kan blive ødelagt, men idealet kan ikke. Disse idealer kombinerer de mange aspekter af den ultimative sandhed, der kan realiseres gennem åndelig praksis.

 

SELV REALISERING

 

Bestræbelser på selvrealisering er Indiens tradition og specialitet. Fra tidlige tider har Indien været specialiseret i sjælekultur. Det er pilgrimsrejselandet for alle dem, der søger sjælskultur og selvrealisering gennem “yoga” (kommunion med Gud). Kun ved at praktisere yoga kan man opnå fred, lykke og selvrealisering. De fysiske videnskaber har ikke leveret lykke. Materielle fremskridt har efterladt en følelse af tomhed og manglende formål. Det er tydeligt overalt. Fremskridt inden for materialisme har ødelagt kultur og har kastet et hårdt slag mod moralske og sociale værdier. Kun ved fuldstændig tilbagetrækning fra den ydre verden og udforskningen af den indre verden kan en mand eller kvinde være i fred med sig selv og opnå lykke. Yoga (privat kontakt of samvær med Gud) viser vejen.

 

OM SAND YOGA

 

Dette ord “yoga” betyder forening og betegner forening af en person med Gud. Denne forening er altid til stede og skal blot realiseres. Gita siger, “Sindsligevægt er yoga” og endvidere, at perfekt adskillelse fra alle personlige ønsker og had er yoga. Frakobling er yoga. Denne løsrivelse kan ikke opnås ved ræsonnement eller intellektuel overbevisning, men kun ved hjælp af en teknik. Den bedste teknik er Kriya Yoga.

 

Når perfekt løsrivelse er opnået, får en person viden om skjulte ting. Kriya Yoga er et universalmiddel for alle menneskers lidelser – fysisk, mentalt og åndeligt. Det er svaret på alle lidelser på disse planer og producerer udvikling og fred overalt. Det forvandler en person og fører en til deres mål. Det kan transformere samfund og nationer og indlede en æra med fred, velstand og lykke i verden.

 

(Artikel er et uddrag fra bogen “Kriya Yoga”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


ÅBNING AF PORTEN TIL HIMMELEN

A stillness pic 87392219 3061731157184215 4319913290688888832 o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er gennem ”bevidsthedsstigen”, som hver enkelt af os skal klatre, inden vi kan komme ind på det tavse hemmelige sted for den Allerhøjeste …


STILHED ER STYRKE

 

Når vi når stedet for tavshed i sindet, har vi nået “Kraften” – det sted, hvor alt er én, den ene magt – Gud. “Vær stille og vid, at jeg er – I AM – Gud.” Diffus kraft er støj. Koncentreret kraft er tavshed. Når vi gennem koncentration (tilbagetrækning ind i et centrum) har bragt alle vores kræfter til et kraftpunkt, når vi har kontaktet Gud i tavshed, er vi eet med ham (Ånden) og dermed ét med al kraft. Dette er menneskehedens arv. “Jeg og min far er ét.”

 

KUN EEN VEJ

 

Der er kun een måde at være ét med Guds kraft på, og det er bevidst at kontakte Gud. Dette kan ikke gøres “udenfor”, for Gud manifesterer sig indefra. “Herren er i sit hellige tempel; lad hele jorden tie stille for ham.” Kun når vi vender os fra ‘udenfor’ til den ‘ indre’ stilhed, kan vi håbe på at gøre en bevidst forening med Gud. Vi vil indse, at hans kraft er for os at bruge, og vi vil bruge den til enhver tid. Så vil vi vide, at vi er ét med hans kraft.

Først da bliver menneskeheden forstået. Mennesket vil lære at give slip på selv-vrangfrestillinger og forfængeligheder. De vil indse deres uvidenhed og lidenhed. Derefter vil de være parat til at lære. Folk vil indse, at de stolte ikke kan undervises. De vil vide, at kun de ydmyge kan opfatte sandheden. Deres fødder vil føle den faste klippe, de vil ikke længere snuble, og de vil være i stand til at træffe beslutning.

 

GUDS NATUR

 

At indse, at Gud er den eneste kraft, substans og intelligens kan være forvirrende i starten. Men når man indser Guds sande natur og bringer ham/hende frem i aktivt udtryk, vil man bruge denne kraft til enhver tid. Man vil vide, at han/hun bevidst kontakter Guds kraft til enhver tid – når man spiser, når man løber, når man ånder, eller når man udfører det store arbejde for den ene. Menneskeheden har ikke lært at udføre Guds større gerninger, fordi de ikke har indset storheden i Guds kraft og ikke har vidst, at Guds kraft er til menneskehedens brug.

 

Husk, at Gud ikke hører os gennem vores høje og forgæves gentagelser eller vores meget tale. Vi må søge Gud gennem Kristus (bevidsthed) indeni, den usynlige forbindelse, som vi har i os selv. Når faren/moren indeni tilbedes i ånd og sandhed, hører Gud opkaldet fra den sjæl, som oprigtigt åbner for Gud. Den, der opretter forbindelsen med Faderen/ Moren i det hemmelige sted for deres egen sjæl og der bliver, ham eller hende vil Gud belønne åbent.

 

BEVIDST KOMMUNIKATION

 

Hvor ofte afslørede Yeshua (Mesteren Jesus) sin individuelle kontakt med Faderen/Moderen. Se hvordan han konstant holdt sig i bevidst kommunikation med Gud indeni. Se, hvordan han talte med Gud, som om han personligt var til stede. Se hvor kraftfuld denne hemmelige indre relation gjorde ham. Han erkendte, at Gud ikke taler i ilden, jordskælvet eller den store vind, men i den stille, lille stemme dybt inde i vores egne sjæle. Mennesket må indse og forstå, at den virkelige port til himlen er gennem ens egen bevidsthed.

 

(Uddrag fra “Undervisning af Mestrene i Fjernøsten”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


OPNÅELSE AF SELV-REALISERING — DEL 2

 

A self realisation pic P 16 16

 

DEN UTROLIGE MÅL

 

Idet hele universet er en manifestation af Gud, er livets endelige mål realiseringen af Selvet i krop, sind og ånd. Det skyldes illusion, vrangforestilling og tilknytning til eksterne genstande, at vi ikke er i stand til at indse, at det er Gud, der findes i os som Selvet, og at enhver person er en levende Gud. Gud, der findes i kroppen, er Selvet, mens Selvet i dets altomtrængende, almægtige natur er Gud.

 

Gud styrer det grove menneskelige legeme ved hjælp af de seks cerebro-spinale centre og blodkarene, som alle fungerer som forsvarsstyrker, der bevarer og opretholder den. Selvom Selvet er usynligt og upersonligt, giver det en smag af guddommelig lykke ved dens utallige manifestationer. Men folk er så bundet af lidenskab, vrede, illusion og sansestimulerende stoffer, at de ignorerer den lyksalighed/bliss.

 

HAN = ÅND BAG LIVET

 

Rg-Veda (der er en gammel samling af vediske sanskrit-tekster og hymner) erklærer, at sandheden er det øverste væsen, Purusa (kosmisk bevidsthed og det universelle princip), som vi opfatter gennem fortid, nutid og fremtid som den altomtrængende eksistens. Han (ånd / bevidsthed) er universets sjæl, og det er kun gennem denne viden, at menneskeheden opnår udødelighed. Han er Brahman, den øverste, uafhængig, umærkelighed, udelelig, selvlysende, selvbærende og ubeskrivelig. Han er grundlaget for alle navne og former, støtten til al skabelse. Han gennemsyrer hele skabelsen og alligevel overskrider den. Al skabelse er i ham, men han er løsrevet fra den.

 

Han er også det tavse vidne om de tre tilstande om opvågning, drøm og dyb søvn. ATMA er den udødelige del af en person og er uden for krop og sind – ud over tid, rum og årsagssammenhæng. Det er uden begyndelse, uden ende og uden grund. Det er viden-absolut, eksistens-absolut og lykke- absolut. Realiseringen af denne viden frigør en fra cyklussen for fødsler og dødsfald.

 

EVIG SANDHED

 

Bag denne verden, bag alle fysiske fænomener, bag alle navne og former, bag følelse, tanke og følelser, ligger sandheden. Hvordan kan det, der ikke har nogen permanent eksistens, være sandt ?? Sandheden er evig, og det er kun en illusion, der får det uvirkelige til at virke reelt. Denne sandhed er jeget, det tavse vidne og hersker, som er det eneste, der giver lyksalighed og gør en person helt fri. Selvrealisering er ikke for de svage eller feje, det er for de stærke og modige, der kan møde alle storme og ofre deres ego på sandhedens alter.

 

(Artiklen er fra bogen “Kriya Yoga”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 

 


OPNÅELSE AF SELV-REALISERING — DEL 1

A Self Realization pic  d 82755290 2985600604797271 7550750534425116672 n

 

SKABELSE

 

Gud er een, absolut og ikke-dobbelt. Før skabelsen eksisterede han (ånd) som absolut “Brahman” (højeste universelle princip og ultimativ virkelighed) eller upersonlig sjæl. Han ønskede at blive manifesteret i forskellige former for eksistens. Fra Absolute Brahman forvandlede han sig selv til relativ eksistens og blev det åbenbare univers. Derfor er alt hvad vi opfatter og genkender og hvad der eksisterer, som stof eller liv hans (Ånd) manifestation. Det indbyggende selv i alle skabninger er denne Brahman, der manifesterer sig i forskellige former.Denne transformation til det stadigt skiftende manifest univers er forestillingen om “jagannatha”, verdens herre. Ordet jagannatha er sammensat af to ord – jagat = den evigt skiftende verden, og Natha = Herren.

 

MENNESKELIGHED

 

Af alle væsener er det kun mennesker, der er rationelle og har mulighed for forskelsbehandling. Derfor er det kun mennesker, der kan realisere Gud, der findes som den altomtrængende ånd i menneskekroppen, såvel som i al eksistens. Mennesket kan indse, at han / hun er en levende Gud, og at hele kosmos kun er en manifestation af Gud. I praksis har vi dog ikke sådan en erkendelse, som en del af vores direkte oplevelse. Men stadig findes der intet andet end Guds nærvær.

 

Hvorfor oplever vi ikke denne sandhed ?? I henhold til Guds vilje bliver menneskeheden udøvet af to magtfulde kræfter – den ene “centripetal”, den anden “centrifugal”. Centrifugalkraften er udadvendt af natur og tiltrækker derfor menneskeheden mod den ydre verden, hvorved al hans / hendes energi spredes og opsættes i illusion, vildfarelse og fejl. Men denne centrifugal er blot en anden manifestation af centripetalkraften, Atma (Selvet). Det er en misforståelse at tro, at centrifugalkraften er en separat enhed. Det indbyggende selv i kroppen er personens hersker. Selvet er altid rent, fuld af lykke, evigt og uforanderligt, da det ikke er andet end BRAHMAN (Den ultimative virkelighed).

 

GUD OG SELV

 

Selvet er som et spejl, der reflekterer det omgivende univers. Selvom et spejl reflekterer billederne af tusind objekter, bevarer det ikke nogen af dem; faktisk forbliver det løsrevet og ligeglad med de genstande, det reflekterer. På samme måde, selvom menneskeheden er optaget af kærlighed, lyst, vrede, stolthed, arrogance, grådighed og illusion, forbliver selvet løsrevet, rent, lysende, ubeskadiget og ikke muligt at forstyrre. Blandt alle væsener kan menneskeheden alene afværge centrifugalkraftens kraft ved meditation. Gennem oprigtig indsats kan man indse, at hele eksistensen – inklusive sig selv – er Gud.

 

(Artiklen er fra bogen “Kriya Yoga.)


>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<