I DAG ER EN HELT NY TID FOR PLANETEN JORDEN…. DET ER EN “TID FOR FORANDRINGER”….

A Jesus dark skinned pic fc6d3376515f847f58a4509b54858b30 yeshua jesus jesus art

 

DEN SANDE MÅDE…

 

I dag er en helt ny tid for planeten Jorden. Det er en “tid for forandring”, en tid til at efterlade gamle ideer, uanset hvor værdifulde de måtte have været for dig. Jeg beklager, at jeg nu er i den situation, at jeg er nødt til at revidere den religion, der blev etableret i mit navn, men fejlfortolkningerne af min lære er så udbredt, at jeg må rette op på sagen. Ville du ikke ønske at gøre det samme, hvis du vidste, at du blev fejlciteret så ofte og så bevidst, at det ændrede budskabet, som havde været dit hjertes og sjæls arbejde?

 

Det er ikke et spørgsmål om stolthed for mig. Det er et spørgsmål om sandhed. Dem, vi kalder Prime Creator eller Mother/Father God – Skaberne af vores multivers – som i øjeblikket består af ti multidimensionelle universer – og jeg arbejdede sammen i evigheder med at udvikle “Planen for Planeten Jorden”. Vores drøm om den blå planet var altid, at hun og alle på hende ville være i stand til at falde ned i lavere vibrationer, at skabe en 3. og 4. dimensions verden for menneskeheden at opleve med fri vilje og at tilbyde den primære skaberkilde – mor/fars børn en arena for at lære og praktisere Co-creation.

 

 

GLEMSOMHEDENS SLØR

 

Selvfølgelig er den eneste måde at opleve fri vilje på bag “glemsomhedens slør”, som omkranser planeten Jorden, da det er den eneste måde, du kan føle dig adskilt fra den universelle lov og fuldt ud lære konsekvenserne af dine handlinger. At være tilsløret og føle sig adskilt giver dine sanser mulighed for at foreslå dig, at ting “sker” uafhængigt af hinanden. Du føler dig adskilt fra “årsag og virkning” dynamikken, der er så åbenlys for os i de Højere Dimensioner.

 

Ser I, i de Højere Dimensioner, selvom vi har Fri Vilje, er resultatet af ethvert større valg så tydeligt og indlysende, at der er langt mindre råderum til at opleve ubalancerede eller afvigende valg og adfærd. Det er lettere at forudse resultatet af dine handlinger, når mulighederne og sandsynligheden er lagt frem foran dig i levende farver.

 

 

STIGER TIL HØJERE DIMENSIONER

 

Drømmens udmøntning skulle være dagen (i kosmiske termer, selvfølgelig), hvor Terra, Planet Earth, ville stige tilbage til den 5. Dimension og videre i triumf med sin elskede familie af mennesker, dyr, planter og andre følende væsener. Alle skulle rejse sig sammen med Terra i en herlig Himmelfart, der ville løfte hele Kosmos sammen med hende. Ja, det var hvad vi forudså, og hvad vi forventer at se nu. Vores tro på menneskeheden er ikke malplaceret.

 

Selvom de mørke forsinkede processen ved at skabe kaos med folks tænkning og følelser, har menneskeheden vist modstandskraften og sande natur af vores kosmiske skabers særlige opdagelses-/skaberrace, der er udpeget til at tage over fra ham/hende på et fremtidigt tidspunkt. Som en speciel Adamisk Race placeret i hård træning på Jorden, har mange af jer ikke desto mindre formået at holde fast i jeres evne til at fornemme, hvad der er retfærdigt, rigtigt, retfærdigt og sandt. I har gjort det med jeres solide hjerter og med jeres vidtgående sind, og alligevel kan I heller ikke lade være med at vende jer til en form for tro, når I føler, at I glider.

 

STÆRKT FUNDAMENT

 

Du er bygget til fleksibilitet, mod og beslutsomhed. Disse er egenskaber, der giver et stærkt fundament for din kreativitet. Ikke desto mindre ser du dig selv som kaotisk, ude af stand til at kontrollere dine følelser og dine tanker. Du føler dig prisgivet dine instinkter, dine oplevelser og dit miljø. Alligevel ser vi dig som genial, der kun mangler den dygtige coaching, der vil hjælpe dig med at hæve dig selv til dit niveauet af intelligens og kommando, som du er specielt skabt til at legemliggøre.

 

Dette er formålet med disse budskaber: at hjælpe jer med at hæve det vibrationsniveau, som I opererer på i jeres hverdag, til det punkt, hvor I vil være i stand til at stige op med jeres Kære Moder Jord i en meget nær fremtid. Nogle af jer er klar nu, men løftet om Ascension, vi alle gav hinanden for længe siden i Drømmetiden, var, at alle ville komme sammen. Vi forestillede os at skabe den mest vidunderlige, glædelige opløftning af hjerter for at bringe alle over tærsklen til den 4. og 5. dimension på samme tid.

 

 

GØR DIT SKIFT

 

Med “alle på én gang” mente vi ikke nødvendigvis i det samme nøjagtige øjeblik. I vil hver især lave jeres “Shift”, når I føler jer klar. Nogle har forberedt sig i årevis og vil sejle igennem på First Wave Ascension, fordi de er fuldt ud informeret om den disciplin og elevation, der er nødvendig for at foretage overgangen. Andre vil tage et par måneder mere til at vænne sig til tanken om, at hele deres liv vil ændre sig, uanset om de holder fast ved deres gamle velkendte måder eller ej. Og selvfølgelig er de gamle velkendte måder for mange gennemsyret af religiøs tradition.

 

Det har været et konfliktområde over hele kloden – den ene religion mod den anden – hvor hver enkelt hævder at være “Guds Ene Sande Ord”. Kære venner, jeg kan fortælle jer nu med fuld tillid, at der ikke er nogen sand religion på dette tidspunkt på planeten Jorden. Der er mange sandheder og mange løgne i enhver religion, fra kristendom til islam, fra buddhisme til hinduisme, fra forvrængede New Age-synspunkter til stammetrossystemer i de fjerneste skove og bjerge (selvom nogle af dem kommer tættere på Sandheden gennem deres enkle accept af Gud i sig selv og i alt levende).

 

 

 

(Arttikel fra Yeshua og “De Nye Skrifter”.  —  Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhott.)

 


HVORDAN UNIVERSEL ENERGI ARBEJDE

A UNIVERSAL ENERGY PIC  264919631 5004328499591128 4050974431757966598 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt i universet starter med energi og fortsætter med energi. Intet eksisterer eller sker uden energi i bevægelse.

 

ENERGI ER NEUTRAL

 

Energi er neutral, energitilknytninger er positive eller negative. For overskuelighedens skyld dropper vi ofte ordet “vedhæftninger” og henviser til energi ud fra hensigten med dens brug eller dens kvalifikation, dens tilknytninger giver, såsom “lys” energi eller “mørk”, eller “positiv” energi eller “negativ” eller negativitet eller positivitet.

 

Der er kun én energikilde: SKABEREN. Der er utallige kilder til energivedhæftninger: ALT, DER NOGENSINDE ER BLEVET SKABT!! Jeg vil forklare dette i sammenhæng med, hvad der sker på Jorden. Lyden og vreden i himlen betyder, at negative entiteter forsøger at dræbe din planet. Når energien bag lydene akkumuleres tilstrækkeligt til at forårsage bevægelse, sker der naturkatastrofer. De har deres egne lyde, som fødes ind i den akkumulerede lyd “pit”, og dette giver yderligere et momentum, der ikke kan stoppes, kun afspilles, indtil det er brugt.

 

NEGATIVE TILSLUTNINGER

 

På dette tidspunkt i Jordens udvikling må hun aflaste sig selv for pres forårsaget af negative tilknytninger. Nogle er skabt af hensigt og resultat. Disse kommer fra menneskeheden og andre væsener, som bevidst og med vilje har forårsaget skade, elendighed, sorg og modgang til andre mennesker eller andre livsformer. Både de tilsigtede handlinger og den resulterende lidelse skaber energi. Under denne tunge indflydelse tvinger energi sig selv ned på planeten.

 

Negativitet i dybere lommer og i højere atmosfærer har også en betydelig effekt på energibevægelsen nær Jordens overflade. Når disse kræfter er i kombination, sættes der omrøringer i gang, som skal have lov til at fortsætte. Når momentummet er blevet bygget til udbruddets kraftniveau, vil der være aktivitet i den skala, der er nødvendig for at tillade spredning af den kinetiske (dvs. energi i bevægelse) energi, der er blevet opbygget lige over og under planetens overflade. Vulkanudbrud, jordskælv og voldsomme storme er de mest naturlige kræfter til at lindre denne energiopbygning.

 

KINETISKE ENERGIKILDER

 

Når først energien bag disse naturkatastrofekræfter er forsvundet, er den igen fuldstændig neutral, fordi den er fri for indflydelse. Den kommer ind i en lige så neutral universel pulje af kinetiske energiressourcer og er tilgængelig for cyklussen til at starte igen. TANKEFORMERNE, hvad enten de er af positiv eller negativ natur, trækker jordens mennesker den neutrale energi tilbage i deres fold, som at kalde mængder af får ind for at samles i én flok.

 

Energiens “leg” er lige så neutral som energien selv. Det, der giver energien dens negative eller positive tilknytninger, er de tankeformer, der er skabt af disse hensigts-og-resultatkilder eller FORTOLKNINGERNE af begivenheder. For eksempel, når regn forårsager oversvømmelser og omfattende skader, er reaktionen på regnen med negative følelser. Disse negative vibrationer, når de først er sat i bevægelse som tankebølger, skaber andre kræfter, der slutter sig til den fælles pool af negativitet på Jorden. Under en tørke bliver regnen mødt med taknemmelighed, og dens positive energi tilføjer den positive energipulje. Således opbygges de modsatte kræfter af energi.

 

TANKEFORMER

 

Ikke al den kollektive energi, der påvirker Jorden, stammer fra vejrbegivenheder. Det er en stor del af energibygningen i de sidste par årtier, men det er RESULTATET, ikke årsagen til den overflod af energi, der hvirvler inden i og omkring Jorden. De utallige tankeformer, der startede dette vejrmønster, danner den større kilde og årsag til den energibevægelse.

 

Selvom alle tankeformer er universelt forbundne, har enhver tanke, uanset hvor ubetydelig du måtte betragte den, sin egen eksistens. Tankeformer skabt af mennesker på Jorden påvirker planeten mest, fordi de er dem, der er tættest på dig. Du bruger kun en lille del af din hjernekraft, så dine tankeformer er tilsvarende små i rækkevidde. De er kun en brøkdel så stærke som dem, der stammer fra væsener på andre steder, hvor hjernekraft er blevet udviklet til en langt større procentdel af dens potentiale, end den har blandt mennesker på Jorden. Energien fra de mere kraftfulde kilders tankeformer når Jorden og blander sig med den energi, der allerede er akkumuleret der.

 

LIGE TILTRÆKKER LIGE

 

Hvordan når energien fra de fjerne kilder hertil?? DU INVITERER DET! Ligesom lokker gerne. Kræfter er på arbejde i universet, som er “for” eller “imod” jordens bedste. De tankeformer der opstår, trækker SOM tankeformer fra de universelle entiteters langt større hjernekraft. I henhold til universel lov skal du invitere disse enheder, før de kan komme, og de BLIR faktisk INVITERET! Din hensigt er grundlaget for den invitation. Hensigter har den største indflydelse på dig og planeten, fordi tankerne dannes af hensigt. Uanset om din hensigt er “god” eller “dårlig”, er det din invitation til ligesindede eller enheder til at slutte sig til og give energi med dig selv.

 

På denne måde afføder negativitet negativitet, og dens virkninger ses overalt på Jorden! Tankeformer kan ALDRIG ødelægges, og de går ALDRIG i opløsning, og negative tankeformer er som glasskår eller takket beton. Forestil dig Jordens atmosfære fyldt med de fremdrevne stykker glas og beton, og hvad de kan gøre ved ALT liv på planeten! De negative tankeformer har PRÆCIS den destruktive effekt!

 

HELLIGE OPLYSNINGER

 

Jordens mennesker tilskriver forurening giftigt affald eller dampe, sur regn, smog og så videre, men det er resultaterne af negativitet. Det er NEGATIVITET, der danner de forurenende stoffer og skaber deres skadelige aspekter! Med de helbredende virkninger af POSITIVE tankeformer og ubetinget kærlighed kan de skadelige virkninger af de negative tankeformer dulmes og i sidste ende heles. Og det er den ENESTE måde! KÆRLIGHED at erstatte alle de negative tanker og følelser er den ENESTE måde dette kan ske på!

 

Ja!  Denne, vores information, er hellig…

 

(Artiklen er fra læren om “Nøgler til at genoprette paradis på jorden”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


FORSKELLEN MELLEM FRIE VILJE OG FRIT VALG

 

A free choice pic  247985924 4846814832009163 2907477421216965796 n
Der er forskel på FRIE VILJE og FRIT VALG. Menneskeheden har faktisk ikke frie vilje, kun frit valg.
Vi må forstå, at den eneste VILJE, der eksisterer, tilhører Gud, Skaberen.
Inden en sjæl inkarnerer, udfærdiges der en kontrakt eller en “Aftale” for denne sjæls særlige inkarnation. Det bekræftes, når Guds Vilje og det guddommelige sætter mission og livsskæbne i gang for den særlige sjæl.
Hvert menneske har og får FRIT VALG i livet, men Guds Vilje vil altid i sidste ende bringe sjælen – som måske har forvildet sig fra deres vejs skæbne ved valg – tilbage til deres livs læringserfaring og mission….det være sig i denne særlige levetid eller en anden. ❤

 

 

 


BRUG AF VORES SKELNEEVNER

 

 

A Discernment pic  external content duckduckgo com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vores skelneevne ændrer sig over tid, efterhånden som vi udvikler nye værdier og nye evner. Vi har måske ideelle værdier, men kan ikke realisere eller leve efter disse værdier, før vi lærer de færdigheder, der er nødvendige for at realisere

dem.

 

LÆRINGSPROCESSEN

 

Det sidste aspekt ved dømmekraft er at vælge og tage handling eller handlinger baseret på det valg, vi har truffet. Vi vælger muligvis en kurs eller retning, men følger ikke med de nødvendige handlinger som følge af vores mangel på færdigheder, disciplin eller vedholdenhed. Det er her vores vilje skal spille ind. At være villig til at lære, hvad der er nødvendigt, til at disciplinere os selv og til at vedvare, når resultater ikke kommer hurtigt, er en del af den læringsproces, der er nødvendig for intellektuel, følelsesmæssig, fysisk og åndelig vækst.

 

FORSTÅELSE AF FÆRDIGHEDERNE

 

“INSTRUMENTALE FÆRDIGHEDER” …. Instrumentale færdigheder omfatter vores intelligens og manuelle fingerfærdighed til at passe på os selv, læse og skrive og udføre dagligdagens opgaver.

 

“INTERPERSONALE FÆRDIGHEDER” …. Interpersonelle færdigheder er de færdigheder, vi har brug for til at udtrykke og håndtere vores følelser, så vi får samarbejde fra dem, vi omgås og arbejder med.

 

“IMAGINALE FÆRDIGHEDER” …. Imaginale færdigheder omfatter de færdigheder, der er nødvendige for at lære af vores erfaringer, at vælge og handle kreativt på komplekse alternativer og for at se og handle på nye ideer, der ikke tidligere er blevet overvejet.

 

“SYSTEMFÆRDIGHEDER” …. Systemkompetencer er de færdigheder, der er nødvendige for at se og styre alle dele af et system og til at designe og styre forandringer i os selv, i grupper eller i organisationer.

 

BEHOV FOR TÆNKNING

 

For at blive integrerede væsener skal vi mindst udvikle minimale færdigheder inden for alle de fire førnævnte områder. Færdigheder og værdier hænger sammen. Når vi ændrer opfattelser, fører det ofte til nye værdier. Disse værdier påvirkes, når vi bruger eksisterende færdigheder eller udvikler nye færdigheder.

 

Betydningen af ​​at udvikle disse færdigheder fremhæves af de udfordringer, vi vil opleve i løbet af de næste flere årtier, når Jorden bevæger sig ind i den femte dimension. Tidligere var forandringen mere gradvis, og vi var i stand til at bruge vores evne til at skelne mere overvejende. Vi bliver nødt til at erkende behovet for at genoverveje vores opfattelser og værdier, at overvåge vores beslutningstagning og at disciplinere vores handlinger, når vi bruger vores skelneevner.

 

Udvikling af vores skelneevner giver os mulighed for at bevæge os mod at blive ét med Lyset og nå det næste niveau af vores åndelige vækst. Dette er målet for os alle at nå.

 

EN SAMMENDRAG

 

Skelnen, hvis den ofte betragtes som snæver som evnen til at skelne eller vælge den “rigtige” eller højere vibrationer, der er forbundet med en situation. Forskel er meget mere end dette. Forskel er evnen til at foretage forskelsbehandling, træffe valg, træffe beslutninger og tage handlinger, der bidrager til vores vækst og skabelsen af ​​en bedre verden. Det involverer fire grundlæggende processer:

 

# Opfattelse

Selvom vi altid kan have opfattelser af situationer, kan de være begrænset til de opfattelser, der passer til vores egeninteresser. Kvalitetsopfattelser kræver evnen til at udvikle et tankegang baseret på vores og andres hensigt. Det er en opfattelse af, hvad der er nødvendigt for at udvikle sig selv og andre.

# Intuition

Intuition er vores evne til at forbinde med vores højere selv og høre den indre stemme, der taler til os.

# Beslutningstagning

Beslutninger skal træffes med den erkendelse, at beslutninger skaber konsekvenser, og at det ikke er at beslutte, også skaber konsekvenser. Beslutninger skal træffes med omhu og med kontakt med vores højere selv.

# Handling

 

Dømmekraft kræver handling. Opfølgning kræver disciplin og vilje til at lære de færdigheder, der er nødvendige for at få succes i vores handlemuligheder.

 

At lære de færdigheder, der er nødvendige for åndelige og effektive liv, er en livstidsopgave. At lære instrumentelle, interpersonelle, imaginære og systemiske færdigheder er en integreret del af vores personlige og åndelige udvikling.

 

(Denne artikel er fra evig visdoms lærdomme.)


>> Oversat fra Engelsk til Dansk af Google + Jette Uhlott <<