KEND DIN SJÆL — DEL 2

A Soul pic 75241128 2823552501002083 1348671004263579648 n

 

(Del 1 af denne artikel er på følgende link:)

 

https://cygnusent.blogspot.com/…/getting-to-know-your-soul-…

 

Du har hørt om “bønder” af de kræfter, der ønsker at kontrollere planeten, men du kender ikke forbindelsen mellem Jorddukker og de fremmede marionetmestre.

 

GRUNDLÆGGENDE LAG

 

I den tidligere artikel talte vi om sjæle med en baseenergi og deres placering, efter at de havde forladt jorden, i et område med et basetæthedslag. Nirvana er et rige af uafhængige lag af tæthed og er det ENESTE sted, hvor jordboere kan gå efter fysisk død, og dets sammensætning er designet til at rumme alle sjæle, også inklusive dem, du betragter som onde.
Basenergilaget er i nærheden af månen, som er omgivet af en tæthed, som ikke er korrekt kendt af dine forskere. Efter at månen var afskåret fra sin oprindelige planetariske struktur og blev blottet for, hvad man ville kalde “ægte” liv, blev den en dumpingplads for universelt afviste sager. Områdets naturlige ubeboelighed gør det til et godt sted at huse base sjældenergi.

 

INDSKRÆNKEDE SJÆLE

 

Det er imidlertid ikke et hjem for sjælenes største baserede energi. De er indelukket i et lille kredsløb, som ikke er kendt af dine forskere. I modsætning til vores riges andre energiniveauer, der er fleksible i dannelsen, er det niveau en bestemt sfære. Den er lille nok til, at dens bane er indeholdt inden for de første hundrede kilometer, der strækker sig udad fra Jorden, og på grund af dens tæthed er den på en statisk sti, der aldrig kan røre planeten.

De negative energier fra denne sfære kan ikke flyve ud og lande på Jorden. Deres tæthed tillader ikke flugt, men netop denne tæthed tillader indflydelse, som gnister i en overbelastet elektrisk ledning. Disse gnister er det indflydelsesrige aspekt, og de tiltrækkes af sjæle, hvis energi netop er noget forenelig med basis sjæls energien.

 

JORDENS MARIONETTER

 

Du har hørt om “bønder” af de kræfter, der ønsker at kontrollere planeten, men du kender ikke forbindelsen mellem Jordmarionetter og de fremmede marionetmestre. Forbindelsen er den gnist, der ikke er lys, men er en frekvens med lav vibration, der fungerer som et dekorativt net, der fejer havbunden for havets liv, der kan blive fanget på grund af nysgerrighed.

Det er det nysgerrige menneskelige sind med en mørk naturlig trang, der dirigeres ind i de spændende aspekter af basens forskellige opførselsmåder. Satanisk tilbedelse med sine ubevidste torturer og ofre for menneskers og dyrs liv er et fremragende eksempel på grundlæggende tætheds energi.

 

OM LUCIFER

 

Hvad angår navnet Lucifer eller ethvert navn, der er givet til ærkeenglene og andre væsener med høj lysfrekvens, de er sandelig rigtige navne på de forskellige enhedsstyrker, som din videnskab kun genkender som energiformer. Hver enhed er sit eget væsen, nogle med så stor magt, at den ikke engang kan forestilles på Jorden, så det er forståeligt, at videnskab ikke personificerer disse kræfter med navne. Overvej: Hvorfor skulle de utallige sjæle, der er co-created af Gud og Skaberen, IKKE have navne til at skelne deres individuelle, ukrænkelige selv fra alle andre, ligesom alle slægtninge i enhver familie gør?

 

Nu blev Lucifer skabt i Skabernes første manifestation af individuelle dele, den højeste verden af engle. Når disse enheder fik fri vilje, kunne de vælge, hvad de skulle skabe i efterfølgende manifestationer. Oprindeligt havde Lucifer en god hensigt om at skabe lige med Skaberen, der kun havde lys til at give sine skabninger. Men til sidst brugte han sin frie vilje og nysgerrighed til at eksperimentere med at skabe forfærdelige og elendige væsener, som skabte en stigende basetæthed.

 

Efterhånden som den Luciferianske energikerne voksede med hver eksperiment og manifestation, delte den sig igen og igen, og med hver opdeling trak aspekter frivilligt mere og mere ud af Skaberen, væk fra Lyset ind i mørket.

 

RØDDER I LUCIFERIANSK ENERGI

 

Hvad der findes på Jorden i dag er en fortsættelse af denne tilbagetrækning fra bevidstheden om enhver sjæls forbindelse med lyset. Mennesker, der udfører bud fra de mørke kræfter, har deres rødder i Luciferiansk energi. Energi er neutral, må vi huske, og Luciferiansk energi er kun et udtryk, der specificerer den energi, der er dirigeret af Lucifer til baser- og baseaktiviteter.

 

Lucifer blev skabt af totalt lys, så den første af hans afstamning kunne kun være af lys. Der er dog lys inden for HVER ny sjæl, uanset dets forfader, ligesom der er fri vilje til at følge lyset eller ej. Da Lucifer fravalgte Lyset på grund af sit valg af den frie vilje, blev hans afkom ikke automatisk trukket ned med ham, men nogle udøvede deres egen vilje og sluttede sig til ham på hans nedadgående vej.
Alle dem, der fulgte ham, blev udsat for lyset kontinuerligt – hele vejen. Nogle valgte at vende tilbage til Lyset, andre gjorde det ikke, og dem, der ikke gjorde det, bliver der talt om som de mørke kræfter.

 

LYS MEST KRAFTIG

 

Hvor i universet bor de mørke kræfter? Uanset hvor de ønsker inden for dimensioner af tæthed, hvor vibrationsniveauet ikke kan fange deres psyker. De mest magtfulde af de mørke energier legemliggøres normalt ikke, selvom de ved universelle love har den åbenlyse evne til at skabe organer af ethvert design og hvad de ellers ønsker, BORTSET fra sjæle og lys. Derfor vil lysstyrkerne i sidste ende overvinde de mørke kræfter. De mørke energier kan aldrig sprede deres mørke nok til at slukke de sidste rester af lys.

 

Den mest magtfulde er Skaberen- ALTID! Hvis Skaberen ønsker at trække den frie viljes valg tilbage og slukke mørkets livskraft, kan dette gøres. På ethvert tidspunkt, som skaberen beslutter, kan mørkevæsenerne re-absorberes og neutraliseres, som om der aldrig havde været en “Big Bang”.

 

(Denne artikel er fra læren “Nøgler til gendannelse af paradis på jorden”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


FORSTÅ PRINCIPPET FOR DEN GUDDOMMELIGE FEMININE

 

 

 

A Divine Feminine pic external content duckduckgo com

 

Moderen / materen er skabt af de fire grundlæggende elementer – ild, luft, vand og jord. Det er lektioner af disse elementer, som vi som børn af moderen – hvilket betyder Guds børn på planeten Jorden – skal mestre. Vi skal opleve og mestre de udfordringer, de fire elementer giver os.

 

 

INDFLYDELSER AF ELEMENTERNE

 

Et kort resume af påvirkningen disse fire elementer har på menneskeheden er som følger: Ild-elementet lærer os om “Ubetinget kærlighed”; Luft-elementet lærer os, hvordan vi kan eksistere og opføre os med “Broderlig kærlighed og medfølelse”; Vand-elementet lærer os “Selvkontrol over vores følelser”; og Jordelementet vil lære os “Service til andre i en ånd af velvilje”.

De 4 elementer er også forbundet med 4 lag bevidsthed. Disse bevidsthedsplaner hører til og fungerer i vores “mater kosmos”. Men vi kan opnå den nødvendige mestring over disse elementer ved at opleve, anerkende og udtrykke Gud (eller godhed) gennem deres udfordringer og kvaliteter.

 

 

DE 4 BEVIDSTHEDSPLANER

 

De 4 bevidsthedsplaner er: Ubevidsthed, Underbevidsthed, Bevidsthed og Højere Bevidsthed. Alle disse bevidsthedsniveauer er “en del af og pakken” af den samme pakke – Guds bevidsthed !! Denne Guds bevidsthed begynder at udfolde sig i os, når vores åndelige udvikling udvides.

For at opnå friheden og udviklingen fra Jordens ‘skolegang’ er det nødvendigt for hver sjæl at opleve og mestre de forskellige discipliner, som elementerne på denne planet vil lære os. På denne måde kan vi vokse og udvide vores bevidsthed yderligere. Og det er derfor, vi fortsætter med at inkarnere her på planeten Jorden.

Vi må forstå, at Gud har givet en del af “sig selv” i vores materielle verden. Bare overvej ordet “materiel”. Mater = Moder. Vores verden er verden af “Form” og dermed udtrykket Mater / Moder Kosmos. Faderaspektet ved Gud er Ånd og er derfor kendt som det åndelige kosmos.

 

 

VORES LÆRER

 

Det er helt naturligt, at man først identificerer sig med den guddommelige mors aspekt og hendes principper. Før vi gør det, vil vi ikke være i stand til at forstå Fader-aspektet ved Gud. Moderen er vores lærer, fyldt med medfølelse, intelligens og visdom. Vi identificerer os med hende i vores hjerter, hvor Moderflammen (eller Guds gnist) brænder konstant. I hjertechakraet og basischakraet (over halebenet) har Gud placeret denne feminine energi eller en del af sig selv.

Efter at have placeret en del af sig selv i enhver menneskelig krop, bør det sige sig selv, at vi skulle respektere vores “templer” og holde en høj standard af renhed både i og omkring os. På denne måde kan vi udstråle og manifestere det guddommelige her på jordplanet. Med en tæt og bevidst kontakt med den guddommelige Moder opnår vi den visdom og oplysning, der er nødvendig for at bryde vores karmiske hjul og “fængsling” her på Jorden, og ved at gøre dette,  kan vi fortsætte vores udvikling gennem Guds evige kosmos.

 

 

MODERS FUNKTION

 

Moderen er personificeringen af de grundlæggende elementer. Hun er selve Helligånden, der bevæger sig over og påvirker alt liv på vores planet.Selve essensen af  guddommelige Moder er livets vand, visdom, kærlighed og fred.

Nu viser Moderen sig i mange forklædninger. Hun er vores lærer og eksaminator. Hun vil optræde i mange former og situationer for at teste os, og alligevel for at styrke vores sjæle gennem disse test. Hun gør netop dette ud af sin kosmiske kærlighed for at forberede os til vores endelige indvielse. Denne sidste indvielse er vores “forsoning” eller forening med Lyset eller Gud, kendt som det hellige ægteskab med den kosmiske Kristus. Denne hellige forening er resultatet af vores opnåelse af kosmisk bevidsthed, og det er den sidste sejr over død og genfødelse.

 

 

DEN STØRSTE OPGAVE

 

Moderens største opgave er at lære os ikke at blive knyttet til jordiske ting eller forhold. For ikke at stole på livet på dette jordplan eller den tredje dimension under nogen som helst omstændigheder … og det inkluderer endda effekten af Jordens fire elementer og deres tilsvarende bevidsthedsniveauer.

Moderen vil gerne lære os, hvordan man opnår fuldstændig herredømme over disse grundlæggende elementer med deres tilsvarende udfordringer og “lavere kroppe”. På denne måde vil vi være i stand til at mestre livet i den materielle verden – formens verden – og derved afslutte vores skolegang for sjælen her på planeten Jorden. Vi vil så være berettiget til at fortsætte vores sjæls udvikling gennem hele Guds fantastiske skabelse.

 

Det følgende illustrerer, hvordan de fire elementer svarer til vores fire underlegemer, der udgør auraen.

 

Element: Ild – Krop: Etherisk / hukommelse – Lektion: Ubetinget kærlighed

Element: Luft – Krop: Psykisk – Lektion: Broderskab / samarbejde

Element: Vand – Krop: Astral – Lektion: Selvkontrol over følelser

Element: Jord – Krop: Fysisk – Lektion: Service med en goodwill

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 


NOGLE GRUNDLÆGGENDE BEGREBER VED TRANSFORMATION

 

 

A transformation pic 74437476 2800689279955072 1073856108784779264 n

 

 

Da mennesker indeholder en bevidsthed, der kan kontrolleres, og da bevidstheden tænkes, er hvert individ faktisk medskaber af det guddommelige.

 

MEDSKABERE

 

Dette er den lektion, vi er rejst til Jorden for at opdage. Dette er grunden til livet og til vores inkarnation i denne levetid. De færreste finder svarene på disse mysterier, for et individ er nødt til at opleve oplysning for at kunne forstå denne sandhed. De fleste vil foragte dette princip, for at acceptere det, det kræver ansvarlighed for vores handlinger. Ikke mange er klar til at acceptere denne form for ansvar. De fleste vil faktisk forsøge at give forklaringer i modsætning til disse kendsgerninger. Derfor er få klar til den transformation, der er bestemt til at forbruge Jorden i de næste mange år.

 

ET FENOMENALT SKIFT

 

Bevidsthedsspringet ind i den femte dimension af tid / rum, dette bemærkelsesværdige fænomen, vil forbruge alt, hvad der har eksisteret før. Nogle vil ikke genkende deres evner, som de er i dag, men vil faktisk påtage sig en højere form for, hvad der er tættere på, hvad vores arkturiske venner beskrev som Adam Kadmon-arten, som er en stærkt udviklet gruppe af væsener med evner, der ikke for tiden er inkarneret på Jorden.

 

VERDEN VIL VÆRE EET MED SKABEREN

 

Planeten vil forstå den harmoni og fred, som den har ønsket sig i mange århundreder. I begyndelsen af årtusindet vil mange blive testet, mange der er i tvivl i dag, enhver gives den nøjagtige test, de har brug for, for at overvinde deres frygt og tvivl om denne overgang.

 

DESTINERET TIL ÆNDRING

 

Da den menneskelige form er bestemt til at ændre sig (præcist hvordan er endnu ikke helt klart), skal der skrives nye regler og vejledning, der vil indeholde de oplysninger, der hjælper hver sjæl med at udvikle sig til denne nye bevidsthedstilstand. Meget vil blive overført i løbet af de næste årtier, men kun de sjæle, der er klar til at modtage den nye læseplan, vælger at hæve deres vibrationer for at matche dem, der kræves for at komme ind i New Age.

 

ORDET “VIBRATION” ER NØGLEN

 

Alle mennesker, der vil rejse videre til den nye verden i den femte dimension af tid / rum, skal have en vibrationsfrekvens, optjent gennem hævet bevidsthed, der vil matche vibrationsfrekvensen i New Age. Dette fænomen er absolut og måles ud fra individers evner til at være fordomsfri, kærlig, centreret, rolig, fredelig og hengiven.

 

HØJERE SAMVITTIGHED

 

Da disse egenskaber er mere på linje med de højere bevidsthedstilstande, defineres disse individer af mestrene som værende mere gudlige. Disse individer vil kommandere vibrationsfrekvensen tættere på lysets hastighed, der vil være i overensstemmelse med Aquarius alder.

Mesteren Kuthumi beskrev hele dette fænomen som videnskabeligt. Han sagde, at vores fysik allerede begyndte at skabe forbindelser mellem disse principper og begreber og snart ville være i stand til at dokumentere begrebet oneness/ENHED, som er en del af det årtusinde, som vi nu er gået ind i.

Siden vi er gået ind i DIMENSIONEN for væsener på højere niveau, er de vores lærere. Snart, har de sagt, vil vi have en helt nyt læseplan, som vi skal mestre, og de sjæle, der rejser ud i de højere riger, bliver nødt til at forstå og mestre dette læseplan, der inkluderer universelle love.

 

(Artikel fra bogen “The Light Shall Set You Free”)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


VREDE ER IKKE LØSNINGEN !!

A anger pic blog pastoral anger

 

Hver gang vi giver efter for vrede følelser, forværres kun den ulykkelige og uheldige situation, vi befinder os i. Og det hjælper bestemt ikke eller løser de uønskede omstændigheder.

 

Selvfølgelig er det helt naturligt, at være opmærksom på de bitre følelser, man oplever, men det er også nødvendigt, at bringe dem hurtigt under kontrol for derefter, at frigive dem. Husk altid, at vrede følelser stammer fra det menneskelige ego og aldrig fra sjæleniveauet i os.


At have bitterhed og vrede er meget skadeligt for vores helbred og velvære. Det kan og plejer at påføre os sygdom eller ubehag. Hver sygdom starter først i et af vore andre lag..også kendt som Aura. Disse lag er det mentale, de følelsesmæssige og de eteriske kroppe. Og det er her problemet begynder, før en sygdom endelig manifesterer sig i den fysiske krop.

 

Så nu kan du forstå, hvorfor det er så vigtigt at holde en balance mellem disse vidunderlige egenskaber – Fred, kærlighed og harmoni.

 

For at tackle ubehagelige og uønskede omstændigheder under en uenighed, vil jeg foreslå, at du tier stille en stund , hvor du giver dig tid til at samle dine tanker og bevare din ro og dit overblik. Ved at gøre det vil du opdage, at det rigtige svar kommer ganske hurtigt og med kapacitet til at forklare din mening i høflige vendinger. Kraften bag dine ord vil næsten chokere dig, da de er forbundet med en sådan ro og direkthed. Så prøv det.

 

Det vigtige her er, at du ikke har ødelagt dine egne energier og endnu mindre den anden involverede persons. Din fysiske krop bliver ikke rystet fra forstyrrede følelser. Det er virkelig en win-win for jer begge, fordi den anden person, du argumenterede med, også vil berolige sig, simpelthen ved at blive overrasket og bevæget over din ro.

 

Når I, mine venner, accepterer og praktiserer denne måde at opføre jer på, kan jeg forsikre jer om, at det skaber et kæmpe skridt fremad på jeres åndelige vej. Namastè.

 

(Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott).