OM SLUTNING AF EN ÆRA

A end times pic 5ac3e2647a74af25008b4568 1136 852


Der er to hovedfaktorer, der er ansvarlige for de kommende Jordændringer. Disse to faktorer er det stigende antal mennesker samt forurening og misbrug af planeten. Disse faktorer kræver en ændring af katastrofisk karakter for at afhjælpe balancen.

 

MENNESKETS EVOLUTION

 

Hvis man ser på hastigheden for menneskelig reproduktion i løbet af de sidste tusind år, er det ikke svært at se, blot ved at overveje jordressourcer og projicere tal fremad i fremtiden, at den måde, menneskeheden lever i dag, ikke kan føres videre i fremtidens århundreder.
Menneskeheden vokser for hurtigt i antal til at kunne optage spirituel forståelse. Menneskeheden reproducerer sig selv i for højt et antal og forurener dermed selve landet, der leverer den nødvendige mad til menneskenes eksistens. Menneskene bruger landbrugsmetoder, som snart ikke vil være i stand til at imødekomme kravene fra en stadigt stigende verdensbefolkning.

 

Desuden manipulerer menneskeheden nu det hellige væsen, Moder Natur, for at opnå en kortvarig gevinst uden at overveje de langsigtede implikationer. Der nærmer sig derfor en tid med hungersnød, tørke, skadedyr, da naturen reagerer på, hvad menneskeheden har gjort mod hende. Denne reaktion skal ikke ses som en form for straf fra det guddommelige, men snarere som blomstringen af de frø, som menneskeheden selv har sået.

 

EN RENSELSE

 

Denne ændring vil finde sted både på et indre og ydre niveau. Det er noget, du bør byde velkommen, hvis du ikke frygter døden og kan se formålet med genfødsel. Husk, at symbolet på akvariealderen er ‘Phønix’. Phønix er den mystiske fugl, som bevidst ofrer sig selv på den kosmiske ild og frigiver sin gamle form for at komme frem renset i den nye form. Symboliserer Phønix ikke det ønske inden i dit eget åndelige væsen om at renselsen af Jorden skal finde sted, så den gamle menneskelige form kan kastes af og den nye akvariske form kan komme frem??

 

Når du ser dig rundt i verden i dag, kan du ikke undgå at bemærke det stigende tempo i menneskelig konflikt over hele kloden, da både nationer og enkeltpersoner er imod hinanden af politiske, ideologiske eller religiøse grunde. Men menneskeheden lider ikke kun på det ydre niveau gennem hungersnød, jordskælv, sygdom og krig, men også på det indre niveau gennem sin mangel på spiritualitet. Menneskehedens fokus på selvcentrerethed, dens grådighed og dets bekymring for selvet alene, på bekostning af dets med-mennesker og de andre riger på jorden … Alle disse begivenheder vidner om tilnærmelsen til Armageddon og afslutningen af Tidsalderen. Menneskeheden skal renses. Mennesket har brug for at opleve den kosmiske ild til renselse for at komme genfødt ind i vandmandens tidsalder.

 

IKKE TID NOK

 

Jeg ved, at der er mennesker, nogle åndeligt motiverede, der tror, at denne begivenhed ikke vil ske, og at den enten vil blive forhindret ved indgriben fra en stor mester eller ved at vende den vej, hvorpå den er nu. Jeg beder jer om at huske virkningen af den sidste store impuls af Kristus-energien, fra Mester Jesus, der kom på jorden for to tusinde år siden. Overvej, hvor lang tid det tog for den energi at blive en effektiv kraft på Jorden, selv efter Mesterens store offer.

 

Selv om Kristus-energien skulle vende tilbage på dette tidspunkt, kunne den ikke flytte menneskeheden fra den kurs, den er sat på. Derfor kunne de gamle profeter og seere fortælle deres profetier med sådan sikkerhed. At grundlægge kosmisk viden på Jorden, til at manifestere den gennem cyklussen for menneskelig evolution, tager tid, menneskelig tid. Den åndelige bevidsthed, der er nødvendig for at redde denne verden, kan ikke baseres i den tid, der nu er tilbage, før Jorden ændrer sig.

 

DEN HVIDE RACE

 

De af jer, der anerkender denne kendsgerning og ikke ved, hvornår dette store transformationsøjeblik kommer, men kun har tillid til, at det vil være en guddommelig handling, inspireret af guddommelig vilje, kan spørge, hvad er formålet med jeres væren. Som jeg har sagt tidligere, skulle analogien til en redningsbåd dukke op. Du sejler med det ‘store skib’ – Moder Jord. I øjeblikket sejler du i rolige farvande, for du lever i de lyserøde dage af den vestlige verdens civilisation, den hvide races civilisation, der skal føre verden ind i den nye tidsalder.

 

Denne civilisation har tiltrukket sjæle af høj bevidsthed, sjæle hvor bevidstheden har manifesteret teknologien og den menneskelige forståelse, som giver dig den høje levestandard, som du nu nyder. Du har det bedste fra denne jord. Det er en kendsgerning. Du skal dog også huske, at den bevidsthed, der giver dig din høje levestandard, kom ned til Den Hvide Race, fordi det er racen, der primært er ansvarlig for fødslen af New Age. Dybt nede på sjæleniveau er denne bevidsthed forberedt på de store ændringer, der kommer.

 

PÅ FØLGENDE LINK KAN DU LÆSES MERE OM DETTE EMNE –

https://cygnusent.blogspot.com/search/label/End%20of%20Era

 

( From the teachings of Ramala )

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


HISTORIEN OM ADAM OG EVA

 

A Adam  Eve pic 75464211 2842487269108606 6246973062370033664 n

 

LIVETS TRÆ

 

GENESIS er dybt symbolsk og kan ikke forstås ved en bogstavelig fortolkning. Det er “Livets træ”, det er den menneskelige krop. Rygmarven er som et vendt træ med menneskets hår som rødder og afferente og efferente nerver som grene. Træet i nervesystemet bærer mange fornøjelige frugter eller fornemmelser af syn, lyd, lugt, smag og berøring. Med disse kan mennesket med rette forkæle sig; men mennesket blev forbudt oplevelsen af sex, “æblet midt i”, i den kropslige have.

 

SLANGEN

 

“Slangen” repræsenterer den opviklede spinale (rygmarv) energi, der stimulerer sexnerverne. “ADAM er FORNUFTEN” og “EVA er FØLELSERNE”. Når følelsen af “Eva-bevidsthed” i ethvert menneske overmandes af seximpulsen, bukker FORNUFTEN eller “Adam-bevidstheden” under.

 

Gud skabte den menneskelige art ved at materialisere mand og kvindes krop gennem kraften i Guds vilje: Han gav den nye art magten til at skabe børn på en lignende “ulastelige” eller guddommelige måde. Fordi hans manifestation i den individualiserede sjæl hidtil havde været begrænset til dyr, instinktbundet og manglende potentialer af fuld fornuft, lavede Gud de første menneskelige kroppe, symbolsk kaldet Adam og Eva. Til disse, med fordel opadgående udvikling, overførte han to dyrs sjæle eller guddommelige essenser. I Adam eller manden dominerede FORNUFTEN; hos Eva eller kvinden var FØLELSEN fremherskende. Således blev dualiteten eller polariteten udtrykt, og ligger til grund for de fænomenale verdener. Fornuft og følelse forbliver i en himmel med samarbejdsglæde, så længe det menneskelige sind ikke bliver narret af den dyriske rygmarvenergis tilbøjeligheder.

 

DEN MENNESKELIGE KROP

 

Den menneskelige krop var derfor ikke kun et resultat af evolution fra dyr, men blev produceret gennem en speciel skabelse af Gud. Dyreformerne var for rå til at udtrykke fuld guddommelighed; den oprindelige mand og kvinde fik entydigt en enorm mental kapacitet – den potentielt alvidende “tusindbladede lotus” i hjernen, såvel som akut vækkede okkulte centre i rygsøjlen.

 

Gud eller den guddommelige bevidsthed, der var til stede ved det første skabte par, rådede dem til at nyde alle menneskelige fornemmelser, med en undtagelse: Sex fornemmelsen. Denne blev forbudt for at undgå brugen af kønsorganer, hvilket ville beslaglægge menneskeheden i den underordnede dyremetode til forplantning. Formaningen om ikke at genoplive ubevidst, tilstedeværende, bestialske erindringer blev der ikke holdt focus på. Gentagelsen af den måde, hvorpå rå forplantning skete, medførte at Adam og Eva faldt naturligt fra tilstanden af himmelsk glæde – til det oprindeligt perfekte menneske. Da “de vidste, at de var nøgne”, mistedes de deres bevidsthed om udødelighed, selv om Gud havde advaret dem; havde de placeret sig under den fysiske lov, hvor kropslig fødsel måtte efterfølges af kropslig død.

 

PERSONLIGT ANSVAR

 

Viden om “godt og ondt”, som Eva blev lovet af “slangen”, henviser til de dualistiske og modsatrettede erfaringer, som dødelige skal gennemgå under MAYA (Illusion). Ved at falde i vrangforestillinger gennem misbrug af deres følelse og fornuft eller Eva- og Adam-bevidstheden giver mennesket afkald på sin ret til at komme ind i den himmelske have med guddommelig selvforsyning. Hvert menneskes personlige ansvar er at genoprette sine “forældre” eller den dobbelte natur til en samlet harmoni eller Eden.

 

(Uddrag fra bogen “Autobiography of a Yogi” – Teaching of the Master, Sri Yukteswar.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


KEND DIN SJÆL — DEL 2

A Soul pic 75241128 2823552501002083 1348671004263579648 n

 

(Del 1 af denne artikel er på følgende link:)

 

https://cygnusent.blogspot.com/…/getting-to-know-your-soul-…

 

Du har hørt om “bønder” af de kræfter, der ønsker at kontrollere planeten, men du kender ikke forbindelsen mellem Jorddukker og de fremmede marionetmestre.

 

GRUNDLÆGGENDE LAG

 

I den tidligere artikel talte vi om sjæle med en baseenergi og deres placering, efter at de havde forladt jorden, i et område med et basetæthedslag. Nirvana er et rige af uafhængige lag af tæthed og er det ENESTE sted, hvor jordboere kan gå efter fysisk død, og dets sammensætning er designet til at rumme alle sjæle, også inklusive dem, du betragter som onde.
Basenergilaget er i nærheden af månen, som er omgivet af en tæthed, som ikke er korrekt kendt af dine forskere. Efter at månen var afskåret fra sin oprindelige planetariske struktur og blev blottet for, hvad man ville kalde “ægte” liv, blev den en dumpingplads for universelt afviste sager. Områdets naturlige ubeboelighed gør det til et godt sted at huse base sjældenergi.

 

INDSKRÆNKEDE SJÆLE

 

Det er imidlertid ikke et hjem for sjælenes største baserede energi. De er indelukket i et lille kredsløb, som ikke er kendt af dine forskere. I modsætning til vores riges andre energiniveauer, der er fleksible i dannelsen, er det niveau en bestemt sfære. Den er lille nok til, at dens bane er indeholdt inden for de første hundrede kilometer, der strækker sig udad fra Jorden, og på grund af dens tæthed er den på en statisk sti, der aldrig kan røre planeten.

De negative energier fra denne sfære kan ikke flyve ud og lande på Jorden. Deres tæthed tillader ikke flugt, men netop denne tæthed tillader indflydelse, som gnister i en overbelastet elektrisk ledning. Disse gnister er det indflydelsesrige aspekt, og de tiltrækkes af sjæle, hvis energi netop er noget forenelig med basis sjæls energien.

 

JORDENS MARIONETTER

 

Du har hørt om “bønder” af de kræfter, der ønsker at kontrollere planeten, men du kender ikke forbindelsen mellem Jordmarionetter og de fremmede marionetmestre. Forbindelsen er den gnist, der ikke er lys, men er en frekvens med lav vibration, der fungerer som et dekorativt net, der fejer havbunden for havets liv, der kan blive fanget på grund af nysgerrighed.

Det er det nysgerrige menneskelige sind med en mørk naturlig trang, der dirigeres ind i de spændende aspekter af basens forskellige opførselsmåder. Satanisk tilbedelse med sine ubevidste torturer og ofre for menneskers og dyrs liv er et fremragende eksempel på grundlæggende tætheds energi.

 

OM LUCIFER

 

Hvad angår navnet Lucifer eller ethvert navn, der er givet til ærkeenglene og andre væsener med høj lysfrekvens, de er sandelig rigtige navne på de forskellige enhedsstyrker, som din videnskab kun genkender som energiformer. Hver enhed er sit eget væsen, nogle med så stor magt, at den ikke engang kan forestilles på Jorden, så det er forståeligt, at videnskab ikke personificerer disse kræfter med navne. Overvej: Hvorfor skulle de utallige sjæle, der er co-created af Gud og Skaberen, IKKE have navne til at skelne deres individuelle, ukrænkelige selv fra alle andre, ligesom alle slægtninge i enhver familie gør?

 

Nu blev Lucifer skabt i Skabernes første manifestation af individuelle dele, den højeste verden af engle. Når disse enheder fik fri vilje, kunne de vælge, hvad de skulle skabe i efterfølgende manifestationer. Oprindeligt havde Lucifer en god hensigt om at skabe lige med Skaberen, der kun havde lys til at give sine skabninger. Men til sidst brugte han sin frie vilje og nysgerrighed til at eksperimentere med at skabe forfærdelige og elendige væsener, som skabte en stigende basetæthed.

 

Efterhånden som den Luciferianske energikerne voksede med hver eksperiment og manifestation, delte den sig igen og igen, og med hver opdeling trak aspekter frivilligt mere og mere ud af Skaberen, væk fra Lyset ind i mørket.

 

RØDDER I LUCIFERIANSK ENERGI

 

Hvad der findes på Jorden i dag er en fortsættelse af denne tilbagetrækning fra bevidstheden om enhver sjæls forbindelse med lyset. Mennesker, der udfører bud fra de mørke kræfter, har deres rødder i Luciferiansk energi. Energi er neutral, må vi huske, og Luciferiansk energi er kun et udtryk, der specificerer den energi, der er dirigeret af Lucifer til baser- og baseaktiviteter.

 

Lucifer blev skabt af totalt lys, så den første af hans afstamning kunne kun være af lys. Der er dog lys inden for HVER ny sjæl, uanset dets forfader, ligesom der er fri vilje til at følge lyset eller ej. Da Lucifer fravalgte Lyset på grund af sit valg af den frie vilje, blev hans afkom ikke automatisk trukket ned med ham, men nogle udøvede deres egen vilje og sluttede sig til ham på hans nedadgående vej.
Alle dem, der fulgte ham, blev udsat for lyset kontinuerligt – hele vejen. Nogle valgte at vende tilbage til Lyset, andre gjorde det ikke, og dem, der ikke gjorde det, bliver der talt om som de mørke kræfter.

 

LYS MEST KRAFTIG

 

Hvor i universet bor de mørke kræfter? Uanset hvor de ønsker inden for dimensioner af tæthed, hvor vibrationsniveauet ikke kan fange deres psyker. De mest magtfulde af de mørke energier legemliggøres normalt ikke, selvom de ved universelle love har den åbenlyse evne til at skabe organer af ethvert design og hvad de ellers ønsker, BORTSET fra sjæle og lys. Derfor vil lysstyrkerne i sidste ende overvinde de mørke kræfter. De mørke energier kan aldrig sprede deres mørke nok til at slukke de sidste rester af lys.

 

Den mest magtfulde er Skaberen- ALTID! Hvis Skaberen ønsker at trække den frie viljes valg tilbage og slukke mørkets livskraft, kan dette gøres. På ethvert tidspunkt, som skaberen beslutter, kan mørkevæsenerne re-absorberes og neutraliseres, som om der aldrig havde været en “Big Bang”.

 

(Denne artikel er fra læren “Nøgler til gendannelse af paradis på jorden”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


FORSTÅ PRINCIPPET FOR DEN GUDDOMMELIGE FEMININE

 

 

 

A Divine Feminine pic external content duckduckgo com

 

Moderen / materen er skabt af de fire grundlæggende elementer – ild, luft, vand og jord. Det er lektioner af disse elementer, som vi som børn af moderen – hvilket betyder Guds børn på planeten Jorden – skal mestre. Vi skal opleve og mestre de udfordringer, de fire elementer giver os.

 

 

INDFLYDELSER AF ELEMENTERNE

 

Et kort resume af påvirkningen disse fire elementer har på menneskeheden er som følger: Ild-elementet lærer os om “Ubetinget kærlighed”; Luft-elementet lærer os, hvordan vi kan eksistere og opføre os med “Broderlig kærlighed og medfølelse”; Vand-elementet lærer os “Selvkontrol over vores følelser”; og Jordelementet vil lære os “Service til andre i en ånd af velvilje”.

De 4 elementer er også forbundet med 4 lag bevidsthed. Disse bevidsthedsplaner hører til og fungerer i vores “mater kosmos”. Men vi kan opnå den nødvendige mestring over disse elementer ved at opleve, anerkende og udtrykke Gud (eller godhed) gennem deres udfordringer og kvaliteter.

 

 

DE 4 BEVIDSTHEDSPLANER

 

De 4 bevidsthedsplaner er: Ubevidsthed, Underbevidsthed, Bevidsthed og Højere Bevidsthed. Alle disse bevidsthedsniveauer er “en del af og pakken” af den samme pakke – Guds bevidsthed !! Denne Guds bevidsthed begynder at udfolde sig i os, når vores åndelige udvikling udvides.

For at opnå friheden og udviklingen fra Jordens ‘skolegang’ er det nødvendigt for hver sjæl at opleve og mestre de forskellige discipliner, som elementerne på denne planet vil lære os. På denne måde kan vi vokse og udvide vores bevidsthed yderligere. Og det er derfor, vi fortsætter med at inkarnere her på planeten Jorden.

Vi må forstå, at Gud har givet en del af “sig selv” i vores materielle verden. Bare overvej ordet “materiel”. Mater = Moder. Vores verden er verden af “Form” og dermed udtrykket Mater / Moder Kosmos. Faderaspektet ved Gud er Ånd og er derfor kendt som det åndelige kosmos.

 

 

VORES LÆRER

 

Det er helt naturligt, at man først identificerer sig med den guddommelige mors aspekt og hendes principper. Før vi gør det, vil vi ikke være i stand til at forstå Fader-aspektet ved Gud. Moderen er vores lærer, fyldt med medfølelse, intelligens og visdom. Vi identificerer os med hende i vores hjerter, hvor Moderflammen (eller Guds gnist) brænder konstant. I hjertechakraet og basischakraet (over halebenet) har Gud placeret denne feminine energi eller en del af sig selv.

Efter at have placeret en del af sig selv i enhver menneskelig krop, bør det sige sig selv, at vi skulle respektere vores “templer” og holde en høj standard af renhed både i og omkring os. På denne måde kan vi udstråle og manifestere det guddommelige her på jordplanet. Med en tæt og bevidst kontakt med den guddommelige Moder opnår vi den visdom og oplysning, der er nødvendig for at bryde vores karmiske hjul og “fængsling” her på Jorden, og ved at gøre dette,  kan vi fortsætte vores udvikling gennem Guds evige kosmos.

 

 

MODERS FUNKTION

 

Moderen er personificeringen af de grundlæggende elementer. Hun er selve Helligånden, der bevæger sig over og påvirker alt liv på vores planet.Selve essensen af  guddommelige Moder er livets vand, visdom, kærlighed og fred.

Nu viser Moderen sig i mange forklædninger. Hun er vores lærer og eksaminator. Hun vil optræde i mange former og situationer for at teste os, og alligevel for at styrke vores sjæle gennem disse test. Hun gør netop dette ud af sin kosmiske kærlighed for at forberede os til vores endelige indvielse. Denne sidste indvielse er vores “forsoning” eller forening med Lyset eller Gud, kendt som det hellige ægteskab med den kosmiske Kristus. Denne hellige forening er resultatet af vores opnåelse af kosmisk bevidsthed, og det er den sidste sejr over død og genfødelse.

 

 

DEN STØRSTE OPGAVE

 

Moderens største opgave er at lære os ikke at blive knyttet til jordiske ting eller forhold. For ikke at stole på livet på dette jordplan eller den tredje dimension under nogen som helst omstændigheder … og det inkluderer endda effekten af Jordens fire elementer og deres tilsvarende bevidsthedsniveauer.

Moderen vil gerne lære os, hvordan man opnår fuldstændig herredømme over disse grundlæggende elementer med deres tilsvarende udfordringer og “lavere kroppe”. På denne måde vil vi være i stand til at mestre livet i den materielle verden – formens verden – og derved afslutte vores skolegang for sjælen her på planeten Jorden. Vi vil så være berettiget til at fortsætte vores sjæls udvikling gennem hele Guds fantastiske skabelse.

 

Det følgende illustrerer, hvordan de fire elementer svarer til vores fire underlegemer, der udgør auraen.

 

Element: Ild – Krop: Etherisk / hukommelse – Lektion: Ubetinget kærlighed

Element: Luft – Krop: Psykisk – Lektion: Broderskab / samarbejde

Element: Vand – Krop: Astral – Lektion: Selvkontrol over følelser

Element: Jord – Krop: Fysisk – Lektion: Service med en goodwill

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<