HVORDAN UNIVERSEL ENERGI ARBEJDE

A UNIVERSAL ENERGY PIC  264919631 5004328499591128 4050974431757966598 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt i universet starter med energi og fortsætter med energi. Intet eksisterer eller sker uden energi i bevægelse.

 

ENERGI ER NEUTRAL

 

Energi er neutral, energitilknytninger er positive eller negative. For overskuelighedens skyld dropper vi ofte ordet “vedhæftninger” og henviser til energi ud fra hensigten med dens brug eller dens kvalifikation, dens tilknytninger giver, såsom “lys” energi eller “mørk”, eller “positiv” energi eller “negativ” eller negativitet eller positivitet.

 

Der er kun én energikilde: SKABEREN. Der er utallige kilder til energivedhæftninger: ALT, DER NOGENSINDE ER BLEVET SKABT!! Jeg vil forklare dette i sammenhæng med, hvad der sker på Jorden. Lyden og vreden i himlen betyder, at negative entiteter forsøger at dræbe din planet. Når energien bag lydene akkumuleres tilstrækkeligt til at forårsage bevægelse, sker der naturkatastrofer. De har deres egne lyde, som fødes ind i den akkumulerede lyd “pit”, og dette giver yderligere et momentum, der ikke kan stoppes, kun afspilles, indtil det er brugt.

 

NEGATIVE TILSLUTNINGER

 

På dette tidspunkt i Jordens udvikling må hun aflaste sig selv for pres forårsaget af negative tilknytninger. Nogle er skabt af hensigt og resultat. Disse kommer fra menneskeheden og andre væsener, som bevidst og med vilje har forårsaget skade, elendighed, sorg og modgang til andre mennesker eller andre livsformer. Både de tilsigtede handlinger og den resulterende lidelse skaber energi. Under denne tunge indflydelse tvinger energi sig selv ned på planeten.

 

Negativitet i dybere lommer og i højere atmosfærer har også en betydelig effekt på energibevægelsen nær Jordens overflade. Når disse kræfter er i kombination, sættes der omrøringer i gang, som skal have lov til at fortsætte. Når momentummet er blevet bygget til udbruddets kraftniveau, vil der være aktivitet i den skala, der er nødvendig for at tillade spredning af den kinetiske (dvs. energi i bevægelse) energi, der er blevet opbygget lige over og under planetens overflade. Vulkanudbrud, jordskælv og voldsomme storme er de mest naturlige kræfter til at lindre denne energiopbygning.

 

KINETISKE ENERGIKILDER

 

Når først energien bag disse naturkatastrofekræfter er forsvundet, er den igen fuldstændig neutral, fordi den er fri for indflydelse. Den kommer ind i en lige så neutral universel pulje af kinetiske energiressourcer og er tilgængelig for cyklussen til at starte igen. TANKEFORMERNE, hvad enten de er af positiv eller negativ natur, trækker jordens mennesker den neutrale energi tilbage i deres fold, som at kalde mængder af får ind for at samles i én flok.

 

Energiens “leg” er lige så neutral som energien selv. Det, der giver energien dens negative eller positive tilknytninger, er de tankeformer, der er skabt af disse hensigts-og-resultatkilder eller FORTOLKNINGERNE af begivenheder. For eksempel, når regn forårsager oversvømmelser og omfattende skader, er reaktionen på regnen med negative følelser. Disse negative vibrationer, når de først er sat i bevægelse som tankebølger, skaber andre kræfter, der slutter sig til den fælles pool af negativitet på Jorden. Under en tørke bliver regnen mødt med taknemmelighed, og dens positive energi tilføjer den positive energipulje. Således opbygges de modsatte kræfter af energi.

 

TANKEFORMER

 

Ikke al den kollektive energi, der påvirker Jorden, stammer fra vejrbegivenheder. Det er en stor del af energibygningen i de sidste par årtier, men det er RESULTATET, ikke årsagen til den overflod af energi, der hvirvler inden i og omkring Jorden. De utallige tankeformer, der startede dette vejrmønster, danner den større kilde og årsag til den energibevægelse.

 

Selvom alle tankeformer er universelt forbundne, har enhver tanke, uanset hvor ubetydelig du måtte betragte den, sin egen eksistens. Tankeformer skabt af mennesker på Jorden påvirker planeten mest, fordi de er dem, der er tættest på dig. Du bruger kun en lille del af din hjernekraft, så dine tankeformer er tilsvarende små i rækkevidde. De er kun en brøkdel så stærke som dem, der stammer fra væsener på andre steder, hvor hjernekraft er blevet udviklet til en langt større procentdel af dens potentiale, end den har blandt mennesker på Jorden. Energien fra de mere kraftfulde kilders tankeformer når Jorden og blander sig med den energi, der allerede er akkumuleret der.

 

LIGE TILTRÆKKER LIGE

 

Hvordan når energien fra de fjerne kilder hertil?? DU INVITERER DET! Ligesom lokker gerne. Kræfter er på arbejde i universet, som er “for” eller “imod” jordens bedste. De tankeformer der opstår, trækker SOM tankeformer fra de universelle entiteters langt større hjernekraft. I henhold til universel lov skal du invitere disse enheder, før de kan komme, og de BLIR faktisk INVITERET! Din hensigt er grundlaget for den invitation. Hensigter har den største indflydelse på dig og planeten, fordi tankerne dannes af hensigt. Uanset om din hensigt er “god” eller “dårlig”, er det din invitation til ligesindede eller enheder til at slutte sig til og give energi med dig selv.

 

På denne måde afføder negativitet negativitet, og dens virkninger ses overalt på Jorden! Tankeformer kan ALDRIG ødelægges, og de går ALDRIG i opløsning, og negative tankeformer er som glasskår eller takket beton. Forestil dig Jordens atmosfære fyldt med de fremdrevne stykker glas og beton, og hvad de kan gøre ved ALT liv på planeten! De negative tankeformer har PRÆCIS den destruktive effekt!

 

HELLIGE OPLYSNINGER

 

Jordens mennesker tilskriver forurening giftigt affald eller dampe, sur regn, smog og så videre, men det er resultaterne af negativitet. Det er NEGATIVITET, der danner de forurenende stoffer og skaber deres skadelige aspekter! Med de helbredende virkninger af POSITIVE tankeformer og ubetinget kærlighed kan de skadelige virkninger af de negative tankeformer dulmes og i sidste ende heles. Og det er den ENESTE måde! KÆRLIGHED at erstatte alle de negative tanker og følelser er den ENESTE måde dette kan ske på!

 

Ja!  Denne, vores information, er hellig…

 

(Artiklen er fra læren om “Nøgler til at genoprette paradis på jorden”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


FORSKELLEN MELLEM FRIE VILJE OG FRIT VALG

 

A free choice pic  247985924 4846814832009163 2907477421216965796 n
Der er forskel på FRIE VILJE og FRIT VALG. Menneskeheden har faktisk ikke frie vilje, kun frit valg.
Vi må forstå, at den eneste VILJE, der eksisterer, tilhører Gud, Skaberen.
Inden en sjæl inkarnerer, udfærdiges der en kontrakt eller en “Aftale” for denne sjæls særlige inkarnation. Det bekræftes, når Guds Vilje og det guddommelige sætter mission og livsskæbne i gang for den særlige sjæl.
Hvert menneske har og får FRIT VALG i livet, men Guds Vilje vil altid i sidste ende bringe sjælen – som måske har forvildet sig fra deres vejs skæbne ved valg – tilbage til deres livs læringserfaring og mission….det være sig i denne særlige levetid eller en anden. ❤

 

 

 


BRUG AF VORES SKELNEEVNER

 

 

A Discernment pic  external content duckduckgo com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vores skelneevne ændrer sig over tid, efterhånden som vi udvikler nye værdier og nye evner. Vi har måske ideelle værdier, men kan ikke realisere eller leve efter disse værdier, før vi lærer de færdigheder, der er nødvendige for at realisere

dem.

 

LÆRINGSPROCESSEN

 

Det sidste aspekt ved dømmekraft er at vælge og tage handling eller handlinger baseret på det valg, vi har truffet. Vi vælger muligvis en kurs eller retning, men følger ikke med de nødvendige handlinger som følge af vores mangel på færdigheder, disciplin eller vedholdenhed. Det er her vores vilje skal spille ind. At være villig til at lære, hvad der er nødvendigt, til at disciplinere os selv og til at vedvare, når resultater ikke kommer hurtigt, er en del af den læringsproces, der er nødvendig for intellektuel, følelsesmæssig, fysisk og åndelig vækst.

 

FORSTÅELSE AF FÆRDIGHEDERNE

 

“INSTRUMENTALE FÆRDIGHEDER” …. Instrumentale færdigheder omfatter vores intelligens og manuelle fingerfærdighed til at passe på os selv, læse og skrive og udføre dagligdagens opgaver.

 

“INTERPERSONALE FÆRDIGHEDER” …. Interpersonelle færdigheder er de færdigheder, vi har brug for til at udtrykke og håndtere vores følelser, så vi får samarbejde fra dem, vi omgås og arbejder med.

 

“IMAGINALE FÆRDIGHEDER” …. Imaginale færdigheder omfatter de færdigheder, der er nødvendige for at lære af vores erfaringer, at vælge og handle kreativt på komplekse alternativer og for at se og handle på nye ideer, der ikke tidligere er blevet overvejet.

 

“SYSTEMFÆRDIGHEDER” …. Systemkompetencer er de færdigheder, der er nødvendige for at se og styre alle dele af et system og til at designe og styre forandringer i os selv, i grupper eller i organisationer.

 

BEHOV FOR TÆNKNING

 

For at blive integrerede væsener skal vi mindst udvikle minimale færdigheder inden for alle de fire førnævnte områder. Færdigheder og værdier hænger sammen. Når vi ændrer opfattelser, fører det ofte til nye værdier. Disse værdier påvirkes, når vi bruger eksisterende færdigheder eller udvikler nye færdigheder.

 

Betydningen af ​​at udvikle disse færdigheder fremhæves af de udfordringer, vi vil opleve i løbet af de næste flere årtier, når Jorden bevæger sig ind i den femte dimension. Tidligere var forandringen mere gradvis, og vi var i stand til at bruge vores evne til at skelne mere overvejende. Vi bliver nødt til at erkende behovet for at genoverveje vores opfattelser og værdier, at overvåge vores beslutningstagning og at disciplinere vores handlinger, når vi bruger vores skelneevner.

 

Udvikling af vores skelneevner giver os mulighed for at bevæge os mod at blive ét med Lyset og nå det næste niveau af vores åndelige vækst. Dette er målet for os alle at nå.

 

EN SAMMENDRAG

 

Skelnen, hvis den ofte betragtes som snæver som evnen til at skelne eller vælge den “rigtige” eller højere vibrationer, der er forbundet med en situation. Forskel er meget mere end dette. Forskel er evnen til at foretage forskelsbehandling, træffe valg, træffe beslutninger og tage handlinger, der bidrager til vores vækst og skabelsen af ​​en bedre verden. Det involverer fire grundlæggende processer:

 

# Opfattelse

Selvom vi altid kan have opfattelser af situationer, kan de være begrænset til de opfattelser, der passer til vores egeninteresser. Kvalitetsopfattelser kræver evnen til at udvikle et tankegang baseret på vores og andres hensigt. Det er en opfattelse af, hvad der er nødvendigt for at udvikle sig selv og andre.

# Intuition

Intuition er vores evne til at forbinde med vores højere selv og høre den indre stemme, der taler til os.

# Beslutningstagning

Beslutninger skal træffes med den erkendelse, at beslutninger skaber konsekvenser, og at det ikke er at beslutte, også skaber konsekvenser. Beslutninger skal træffes med omhu og med kontakt med vores højere selv.

# Handling

 

Dømmekraft kræver handling. Opfølgning kræver disciplin og vilje til at lære de færdigheder, der er nødvendige for at få succes i vores handlemuligheder.

 

At lære de færdigheder, der er nødvendige for åndelige og effektive liv, er en livstidsopgave. At lære instrumentelle, interpersonelle, imaginære og systemiske færdigheder er en integreret del af vores personlige og åndelige udvikling.

 

(Denne artikel er fra evig visdoms lærdomme.)


>> Oversat fra Engelsk til Dansk af Google + Jette Uhlott <<


INTELLEKTETS NATUR

A Kuthumi pic  240083745 4738198732870774 4239530748346591628 n

 

 

 

(Det følgende i et uddrag fra den opstegne mester Kuthumis lære.)

 

 

 

Det, der er vigtigt for mennesker at forstå, er, at alt er energi, og at hver form synger sin egen, unikke sang, der omfatter dens eksistens. Da dette er sådan, og da alle dele er indbyrdes forbundne i makrokosmos, så er det af lige stor betydning at bemærke, at lydvibrationer også skabes af lys.

 

 

 

MEDSKABERE

 

 

Men hvordan passer den menneskelige faktor og intellektets natur ind i den førnævnte forklaring, spørger du måske ? Vi fortæller dig, at intellektet blev skabt ud fra guddommelig tanke og givet til jer alle, fordi I er medskabere af himmel og jord. I denne plan blev hele menneskeheden skabt i Guds billede og lighed. Derfor har hele menneskeheden værktøjerne i deres bevidsthed til, at blive eller ikke blive, helheden af det, de blev skabt til at opleve. Men vi undrer os over, hvor mange af sjælene i udførelsesformen vil forstå dette? Ved I, kære, præcis hvad det er vi siger ??

 

 

AT SKABE EN SKÆBNE

 

 

Vi har allerede udtalt, at energi følger tanken, idet det, der er i et individs bevidsthed, er det, der manifesteres udefra. Derfor er tankenergien den, der skal styres og styres af hvert individ. Dette er vigtigt, for de ændringer, der snart vil hærge Jorden, vil udfordre mange oplyste sjæle til at søge løsninger på mange problemer. Energi er neutral og bevæger sig mod den mindste modstands vej. At forstå dette bringer lyset i betydningen af den enkeltes magt til at forme skæbnen og fremtiden, ikke kun for den ene, men også for de mange.

 

 

 

Kan du huske vores tidligere spørgsmål angående løsningen på gåden? Hvilken variabel på et givet tidspunkt dikterer, om en civilisation er oplyst eller i mørket ? Hvis du husker det, var svaret antallet af sjæle, der vælger at flytte energien og skabe det, der er i deres vision. Det, de vælger, er, hvad de vil skabe. Hvad er din vision for fremtiden?

 

 

 

 

DE UNIVERSELLE LOVE

 

 

 

Hele din skabelse vil blive manifesteret gennem lys og lyd. For hvor den menneskelige art står i den evolutionære skala, er der ingen andre fænomener, der gælder. Derfor er dette grundplanen, der skal mestres, før du rejser videre. Da lyd og lys måles matematisk, konkluderer vi, at hver form og skabelse har en matematisk formel, der omfatter dens essens. Giver dette mening?

 

 

Kodningen og indkodningen af formlerne til skabelse er skrevet inden for de universelle love. Disse love, som er universets regler, er konstante, uforanderlige og ubøjelige. De er indlejret i dine fysikbegreber, men udgør alligevel essensen af spiritualitet. De anvender de gamle regler og taler til sangene fra de højeste civilisationer, der har prydet din planet. Det er sandheder, som mange havde forstået, men få har praktiseret.

 

 

BEMÆRK: For at lære mere om disse universelle love vil jeg anbefale at læse bogen med titlen “The Light Shall Set You Free”, ISBN 0-9627417-5-2.

 

 

 

DEN FEM-DIMENTIONELLE VIRKELIGHED

 

 

 

(Adam Kadmon = Lysets sønner og døtre, der er udviklet ud over kropsformen og er manifestationer af lys. I denne ophøjede tilstand er de Guds forlængelser og eksisterer som energiske væsener af lys, der har evnen til at skabe med tanke og ord).

Når det nye kongerige: Adam Kadmon, nærmer sig, længes mange efter den nye dagsorden for overlevelse. Denne fem-dimensionale virkelighed vil ikke være den samme som den, der har næret eksistensen i de sidste tusinde år. De højere frekvenser i Aquarius Age, der nærmer sig lysets hastighed, kræver en form for mental og følelsesmæssig disciplin, som få har mestret i dag. De højere frekvenser kræver overholdelse af universelle love. Resultatet af sådan lydighed ville bringe dig tættere på den adfærd, der er forbundet med kærlighed og lys.

 

 

 

DELE 1, 2 OG 4 KAN FINDES I MEDFØLGENDE LINK –

 

 

https://cygnusent.blogspot.com/search/label/Intellect


 

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<