LAD IKKE FRYGT OG BEKYMRING OVERVÆLDE DIG…

 

A angst pic 90595661 3132474460109884 3770605192781758464 n

 

Frygt er kun fraværet af tillid …. Tillid til Gud!

 

 

FORBLIV MOTIVERET AF ÅNDEN

 

Derfor, hvor der er forening med uendelig viden, hvor der er forening med Gud, kan der ikke være frygt. Det er derfor frygt defineres som fraværet af Gud, eller snarere som fraværet af tillid til Gud, thi hvis du er knyttet til Kilden til alt liv, er der ikke plads til frygt. Hvis du er styrket og motiveret af din ånd, af Guds kraft, der er i bevægelse inden i dig, så har du viden om alle Guds skabelser og manifestationer. Når du står over for problemerne og testene i hverdagen, bliver du naturligvis ofte nødt til at handle uden denne visse viden. Der vil være tidspunkter, hvor du bliver nødt til at tage et skridt fremad i det, du kalder tro – ikke blind tro, men sikker tro. Når du kender Guds kraft i bevægelse, som du gør, efter at have åbnet dig selv og din intuitive proces for visdom i dets væsen, følelse af at dette er den rigtige handling at tage, vil du fortsætte med at tro. Efter et sådant skridt skal du observere meget nøje for at se, om verden omkring dig støtter eller benægter din handling, for at se, om du er ét med strømmen i universet. (?????? why ????)

 

BLIV IKKE MOTIVERET AF FRYGT

 

Du skal aldrig handle af frygt, for det betyder, at du ikke griber ind i DETTE NU, men af frygt for, hvad du tror kan ske i fremtiden, en fremtid, der kun findes i dit eget sind, en fremtid, der udelukkende er baseret på din egen fremskrivning af nutiden. Vær opmærksom på, at enhver handling, der ikke er baseret på din nuværende virkelighed, som er baseret på det, jeg kalder psykologisk i modsætning til realtid, er motiveret af frygt og faktisk kun vil føre til yderligere frygt. Erkend, at for den person, der er knyttet til Gud inden i, og som har ægte bevidsthed om det øjeblik, de oplever, og som har en åndelig forståelse af livet, som de lever, kan der ikke være nogen frygt.

 

FORBLIV OPMÆRKSOM PÅ DIN SKABER

 

Den mest dyrebare ting, du kan besidde, er derfor en viden om din skaber. For hvis denne viden fjerner frygt, skal du bare tænke på, hvor meget af din tid der frigives til spirituel vækst og læring. Tænk på, hvordan dine forhold vil ændre sig natten over. Tænk på, hvordan du vil se på ny på din mand eller kone, på dine børn, på dine ejendele, på dine egne behov for materiel sikkerhed. Tænk på, hvordan du ser på verden på ny. Så anerkend, at slut-formålet med viden er afskaffelse af frygt, for frygt kan kun fungere i det ukendte. Når du ved det, frygter du ikke længere. Når dine tanker, ord og gerninger er motiveret af guddommelig vilje, er der ikke nogen plads til frygt.

 

En person, der er bange, kan ikke handle med samme magt som en person, der er dus med Kilden til alt liv. En person, der lever i frygt, kan ikke fungere effektivt på noget niveau. Når du ser en person, der handler ud fra åndelig viden, ser du en mester i dette livsplan. Når du ser en person, der optræder som ét sammen med Gud, der demonstrere,r jeg er Guds tilstedeværelse i verden, ser du et væsen, der har afskaffet frygt.

 

BEHANDL DIN FRYGT

 

Det er hvert menneskes fødselsret, at leve uden frygt. Du er kun bange, hvis du vælger at være det. Derfor, hvis du er en bange person, så undersøg årsagen til din værste frygt. Brug tid og energi på at bearbejde denne frygt, for ved at du anerkender og kommer til udtryk med din værste frygt, vil du etablere forståelse og viden til at håndtere al din frygt. Så mange af jer lever fra frygt til frygt. Når en frygt fjernes, skaber du en anden frygt, og processen ganges med din frygts mangfoldighed. En person, der er bange, er hjælpeløs og kan ikke hjælpe en anden, men en person, der er frygtløs, kan ændre verden, kan påvirke historiens forløb, for hvad er der at frygte, når du handler som ét med Gud ??

 

INTET AT VÆRE BANGE FOR

 

Der er mange ting i verden på dette tidspunkt, der kan skabe frygt. Der kommer mange karmiske situationer, der skaber endnu større frygt. Frygt kan sammenlignes med en smitsom sygdom, der hurtigt kan sprede sig og ramme mange mennesker. Så det er vigtigt, at alle gamle sjæle, der besidder den guddommelige viden og visdom, at de skal fremstå og demonstrere, at frygt ikke er en del af deres væsen. Alle unge sjæle skulle prøve at forstå den grundlæggende årsag til frygt, nemlig en mangel på tillid til Skaberen, som skabte dem og satte dem i den verden, hvor de lever. En gudløs person er en bange person. Et gudfyldt menneske er glæde, en verdens frelser. Jeg kan sige til dig i al ærlighed, at du virkelig ikke har noget at frygte undtaget dig selv…. hvis du tillader det således.

 

(Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott).


INGEN FORTRYDELSER — INGEN BITTERHED — INGEN SKYLD

A gratitude pic external content duckduckgo com

 

FORTRYD INTET – VÆR IKKE BITTER – FØL IKKE SKYLD

 

Den første ting, vi er nødt til at indse her, er, at vi ikke kan ændre fortiden. Hverken hvad vi gjorde eller ikke gjorde, sagde eller ikke sagde  og alligevel kan vi lære meget fra fortiden. Samtidig er vi nødt til at acceptere, at INGENTING sker uden grund, og at der altid er en lære for alle berørte parter at drage ved en bestemt oplevelse eller hændelse.

 

Vær fast, vær stærk og slip alle problemer eller tankeformer, der irriterer dig fra fortiden. Vejen til at komme igennem dette er endelig at acceptere hændelsen eller begivenheden, som ikke at være en tilfældighed eller en ulykke – intet er nogensinde en tilfældighed – og jeg mener INGENTING.

 

Vi kan altid ændre vores beklagelse, bekymringer, tristhed og frustration til en positiv oplevelse ved at takke universet for den særlige mulighed, hvor vi fik lært en stor lektion – især på sjæleniveau, fordi det er, hvad livets oplevelser alt sammen handler om – og at du ikke behøver at gentage denne lektion.

 

Husk altid, at egoet nyder rigtig meget, at holde dig i en negativ sindsstemning. Dette giver naturligvis egoet tilladelse til, og fuld kontrol over, vort humør og opførsel i det daglige liv. Skal jeg nævne, hvor uheldig og uudholdelig denne situation er ?? Plus det faktum, at det giver egoet lov til, at bruge en “forsinkelses-taktik” der forhindrer eller forsinker vort spirituelle fremskridt.

 

Husk og mind dig selv om, at egoet – den lille urostifter – kun skal være en tjener der tjener dit Højere Selv (din højere bevidsthed). Det var og er ikke meningen, at egoet skal være “chaufføren” i vores livs rejse. Dette ansvar må tilhøre det guddommelige inden i os, som udføre dette “livets ansvarlige arbejde”…. igennem os…. hvis vi da tillader det. — Namastè.

 

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


AT FORSTÅ DEN FJERDE DIMENSION

A 4th dimension pic 87503019 859241064526460 8624575191164387328 n

 

Alle mennesker har naturlige evner til at opfatte dimensioner højere end den tredje, selvom få nogensinde har forstået, at de kunne. I Atlantis accepterede FYSISKE mennesker denne driftsform og opfattelse som værende normal.

 

ATLANTIS

 

Atlantiderne arbejdede på dette overordnede eksistensniveau, forbundet med deres højere selv. Med Atlantis fald oplevede menneskeheden en kamp for overlevelse og blev opmærksom på det “lavere selv”, domineret af egoets vilje.

 

Nu, efter tusinder af år med evolution, har de fleste mennesker glemt ikke kun, hvordan de opretter forbindelse til højere dimensioner, men også at det endda er muligt. Synske og mystikere har længe været kendt for deres evner til at overskride andre realiteter og dimensioner. Et individ, hvis bevidsthed ikke var tilpasset denne evne, frygtede ofte disse individer, der kunne overskride andre dimensioner.

 

DEN FJERDE DIMENSION

 

Den fjerde dimension findes i frekvensområdet fra toogtyve til otteogtyve. Denne dimension kaldes ofte “det astrale plan” og er opholdssted for nogle frigivne sjæle, indtil de fuldstændigt kan transformeres og integreres i de højere eksistensplaner. Det er også overgangen mellem den fysiske verden og de højere verdener i Celestials. (Himmelen)

 

Det er en udfordrende dimension, der for tiden er vært for ”Slaget ved Armageddon”, eller kampen for at overskride oppositionskræfter (Illuminati) og transmittere alt ind i lyset. Indtil Jorden bevæger sig gennem denne dimension på sin vej gennem præcessionen af equinoxes (jævndøgn) og bliver fast forankret i den femte dimension, vil mennesker overalt blive udfordret af disse usete kræfter.

 

TID OG RUM

 

Forskere tilføjer tidsvariablen til dem med længde, bredde og dybde, når de definerer den fjerde dimension. Tid er en forlængelse ind i fortiden og fremtiden og defineres som afhængig af materie. I sin relativitetsteori omtaler Einstein ofte selve tiden som den fjerde dimension. Hans system kræver fire koordinater til bestemmelse af en placering i rummet. Han refererer også til denne dimension som et tid/rum-kontinuum, fordi disse to komponenter (tid og rum) ikke er absolutte. De vedrører kun individets bevægelse gennem rummet.

 

Tiden tjener til at hjælpe os med at vække vores minder om, hvem og hvad vi er. I dimensioner højere end den tredje dimension kan vi gennemgå tiden, bevæge os tilbage i tidligere liv og derefter fremad i fremtiden. Med andre ord kan vi vende tilbage igen og igen i et cyklisk mønster gennem totaliteten af vores eksistens. Nu omfatter denne proces en spiral, der går opad og fremad i en uendelig sti. Spiraler er cirkulære mønstre med dimensionen af tilføjet tid. Livet udvikler sig i en spiralbevægelse gennem alle dimensioner – begynder med mineralriget og går videre til de højere dimensioner. De lavere kongeriger understøtter og opretholder de højere dimensioner, hvilket tillader en uendelig udviklingsvej.

 

EN ÆTERISK DIMENSION

 

Den fjerde dimension skildrer den vibration, der begynder at åbne hjertet. Det er en æterisk dimension, der fungerer som en portal, der giver en vej til højere verdener. Dette opnås gennem vibrationer, der giver højere genklang end den fysiske, tætte verden af stof. Det er en dimension, der kræver, at vi lærer at tilgive, før vi får lov til at forlade denne frekvens.

 

Den fjerde dimension giver os oplevelser (en ny læseplan, hvis du vil), der kræver, at vi vælger livsstil og adfærd, der kan være væsentligt anderledes end dem, vi udstillede i fortiden.

 

Følelsen af dualitet er stadig til stede i denne dimension, og individer, der passerer gennem den fjerde dimension, fortsætter med at se tingene som gode onde, mandlige kvindelige og lys mørke – alle fremført fra den tredje dimension. Når de kommer ind i den fjerde-dimensionale bevidsthed, stræber enkeltpersoner imidlertid at arbejde gennem deres personlige “ting” og arbejder ofte uendeligt for at løse problemer, der er relateret til dualitet. Dette er en dimension, der skal opleves for at opnå højere bevidsthed.

 

AT FORSTÅ ENHEDEN

 

Langsomt begynder forståelsen af ENHED (pensum i den femte dimension) at krybe ind i ens bevidsthed. På grund af den nye viden og det øgede lys bliver løsninger på problemer mere tydelige. Denne nye tilstand med højere bevidsthed fører til en sult efter mere viden, som kræver, at et individ enten vælger de højere begreber af sandhed og oplysning eller vender tilbage til den tredimensionelle realitet af dualitet, genfødsel og lidelse. Dette er en vanskelig beslutning for de fleste mennesker, fordi valg af højere bevidsthed og realiteter kræver, at individet ændrer sig.

 

Det er blevet sagt, at grunden til at mester Jesus inkarnerede for 2000 år siden var at åbne denne fjerde-dimensionale portal. Han gjorde dette gennem sin lære om kærlighed og tilgivelse, der åbner hjertet for højere bevidsthed. Ved at demonstrere større kærlighed, end vi oplever i det fysiske, bevæger et individ sig gennem tid/rum ind i en tilstand med højere bevidsthed. Denne form for kærlighed omfavner en holdning til sig selv og menneskeheden, der eliminerer dømmekraft og til sidst leder personen til at følge højere sandheder og visdom, som Buddha også underviste i, i læren på den ottefoldige sti — (on the Eightfold Path).

 

(Artikelen er fra: “The Fantastic Teachings of Ramala”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott. <<

 

 


REALISERING AF KRISTUS-BEVIDSTHEDEN

A Christ Consciousness pic 87448056 3063509687006362 2117390177956528128 n

 

Vid, at Kristus eller Kristusbevidstheden er en tilstand af at være, en sindstilstand og bevidsthed, det er gennem kraften i vores eget sind eller tankehandling, at vi er i stand til at frembringe/realisere Kristusbevidstheden.

 

TANKENS KRAFT

 

Gennem tankens kraft eller proces kan vi transmittere og udvikle vores kroppe eller vores ydre forhold og omgivelser gennem anerkendelse af denne Kristusbevidsthed er i os selv, så vi aldrig vil opleve død eller nogen ændring kaldet død. Dette gøres udelukkende gennem menneskehedens magt til at visualisere, idealisere, forestille sig og bringe det frem, man ser på.

 

ERKENDE KRISTUS I SIG

 

Dette gøres ved først at vide eller opfatte eller tro på, at Kristus er i os , ved at se den sande betydning af Jesu lære; at holde vores krop et med Gud, skabt i Guds billede og lighed og fusionere dette legeme til det perfekte Guds legeme, ligesom Gud ser os. Vi (disse store mestre i Fjernøsten) har idealiseret, undfanget og bragt frem til manifestation det perfekte Guds legeme. Vi er “født på ny” virkelig af og i Guds Åndelige rige.

 

UNIVERSAL TANKESUBSTANS

 

Det er på denne måde, at vi kan returnere alle ting til den universelle tankesubstans, hvorfra de udsprang, og bringe dem tilbage eller returnere dem perfekte til ydre form eller manifestation. Derefter sænkes vibrationerne ved at holde dem i deres rene, åndelige, perfekte tilstand, og de ting, vi ønsker at skabe, fremkommer i perfekt form. På denne måde kan vi tage enhver falsk tro, enhver gammel tilstand, enhver synd, hele vores tidligere liv – det betyder ikke noget, hvad det har været, hvor godt eller tilsyneladende dårligt, det betyder ikke noget, hvilket bjerg af falsk tro eller tvivl eller vantro eller frygt, vi eller nogen anden har opført os eller lagt på vores stier – vi kan sige til dem alle: “Jeg sender dig nu tilbage til det store hav af Universal tankesubstans , hvor alle ting kommer fra, og hvor alt er perfektion , og hvorfra du udsprang, igen for at blive løst ind i de elementer, som du blev skabt fra. Jeg sender dig nu tilbage eller bringer dig tilbage fra det rene stof så perfekt og rent, som Gud ser dig og holder dig altid i den absolutte perfektion…

 

Vi kan sige til os selv, “Jeg er nu klar over, i den gamle rækkefølge af ting, at jeg førte dig frem ufuldkommen og du manifesterer ufuldkommen. Når du er klar over sandheden, fremfører jeg dig nu perfekt, som Gud ser dig. Du er genfødt perfekt og – sådan er det.”

 

DEN INDRE ALKYMIST

 

Vi må indse, at den indre alkymist, Gud indeni, har taget fat i dette og har transmuteret, raffineret og perfektioneret det, der syntes ufuldkomment, det, som vi bragte frem og nu sender tilbage. Vi bør indse, at det er raffineret, perfektioneret og transmuteret, ligesom vores kroppe er raffineret, perfektioneret og returneret til os som Guds krop, glædeligt perfekt, smukt frit. Endelig skulle vi indse, at dette er den perfekte Kristusbevidsthed i alle og for alle. Dette er “skjult med Kristus i Gud.”

 

(Et uddrag fra “Liv og Undervisning af Mestrene i Fjernøsten”.)

 

>> oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<