INTELLEKTETS NATUR

23 September 2021 | Intellektet | Tags:

A Kuthumi pic  240083745 4738198732870774 4239530748346591628 n

 

 

 

(Det følgende i et uddrag fra den opstegne mester Kuthumis lære.)

 

 

 

Det, der er vigtigt for mennesker at forstå, er, at alt er energi, og at hver form synger sin egen, unikke sang, der omfatter dens eksistens. Da dette er sådan, og da alle dele er indbyrdes forbundne i makrokosmos, så er det af lige stor betydning at bemærke, at lydvibrationer også skabes af lys.

 

 

 

MEDSKABERE

 

 

Men hvordan passer den menneskelige faktor og intellektets natur ind i den førnævnte forklaring, spørger du måske ? Vi fortæller dig, at intellektet blev skabt ud fra guddommelig tanke og givet til jer alle, fordi I er medskabere af himmel og jord. I denne plan blev hele menneskeheden skabt i Guds billede og lighed. Derfor har hele menneskeheden værktøjerne i deres bevidsthed til, at blive eller ikke blive, helheden af det, de blev skabt til at opleve. Men vi undrer os over, hvor mange af sjælene i udførelsesformen vil forstå dette? Ved I, kære, præcis hvad det er vi siger ??

 

 

AT SKABE EN SKÆBNE

 

 

Vi har allerede udtalt, at energi følger tanken, idet det, der er i et individs bevidsthed, er det, der manifesteres udefra. Derfor er tankenergien den, der skal styres og styres af hvert individ. Dette er vigtigt, for de ændringer, der snart vil hærge Jorden, vil udfordre mange oplyste sjæle til at søge løsninger på mange problemer. Energi er neutral og bevæger sig mod den mindste modstands vej. At forstå dette bringer lyset i betydningen af den enkeltes magt til at forme skæbnen og fremtiden, ikke kun for den ene, men også for de mange.

 

 

 

Kan du huske vores tidligere spørgsmål angående løsningen på gåden? Hvilken variabel på et givet tidspunkt dikterer, om en civilisation er oplyst eller i mørket ? Hvis du husker det, var svaret antallet af sjæle, der vælger at flytte energien og skabe det, der er i deres vision. Det, de vælger, er, hvad de vil skabe. Hvad er din vision for fremtiden?

 

 

 

 

DE UNIVERSELLE LOVE

 

 

 

Hele din skabelse vil blive manifesteret gennem lys og lyd. For hvor den menneskelige art står i den evolutionære skala, er der ingen andre fænomener, der gælder. Derfor er dette grundplanen, der skal mestres, før du rejser videre. Da lyd og lys måles matematisk, konkluderer vi, at hver form og skabelse har en matematisk formel, der omfatter dens essens. Giver dette mening?

 

 

Kodningen og indkodningen af formlerne til skabelse er skrevet inden for de universelle love. Disse love, som er universets regler, er konstante, uforanderlige og ubøjelige. De er indlejret i dine fysikbegreber, men udgør alligevel essensen af spiritualitet. De anvender de gamle regler og taler til sangene fra de højeste civilisationer, der har prydet din planet. Det er sandheder, som mange havde forstået, men få har praktiseret.

 

 

BEMÆRK: For at lære mere om disse universelle love vil jeg anbefale at læse bogen med titlen “The Light Shall Set You Free”, ISBN 0-9627417-5-2.

 

 

 

DEN FEM-DIMENTIONELLE VIRKELIGHED

 

 

 

(Adam Kadmon = Lysets sønner og døtre, der er udviklet ud over kropsformen og er manifestationer af lys. I denne ophøjede tilstand er de Guds forlængelser og eksisterer som energiske væsener af lys, der har evnen til at skabe med tanke og ord).

Når det nye kongerige: Adam Kadmon, nærmer sig, længes mange efter den nye dagsorden for overlevelse. Denne fem-dimensionale virkelighed vil ikke være den samme som den, der har næret eksistensen i de sidste tusinde år. De højere frekvenser i Aquarius Age, der nærmer sig lysets hastighed, kræver en form for mental og følelsesmæssig disciplin, som få har mestret i dag. De højere frekvenser kræver overholdelse af universelle love. Resultatet af sådan lydighed ville bringe dig tættere på den adfærd, der er forbundet med kærlighed og lys.

 

 

 

DELE 1, 2 OG 4 KAN FINDES I MEDFØLGENDE LINK –

 

 

https://cygnusent.blogspot.com/search/label/Intellect


 

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.