INTELLEKTETS NATUR

A Kuthumi pic  240083745 4738198732870774 4239530748346591628 n

 

 

 

(Det følgende i et uddrag fra den opstegne mester Kuthumis lære.)

 

 

 

Det, der er vigtigt for mennesker at forstå, er, at alt er energi, og at hver form synger sin egen, unikke sang, der omfatter dens eksistens. Da dette er sådan, og da alle dele er indbyrdes forbundne i makrokosmos, så er det af lige stor betydning at bemærke, at lydvibrationer også skabes af lys.

 

 

 

MEDSKABERE

 

 

Men hvordan passer den menneskelige faktor og intellektets natur ind i den førnævnte forklaring, spørger du måske ? Vi fortæller dig, at intellektet blev skabt ud fra guddommelig tanke og givet til jer alle, fordi I er medskabere af himmel og jord. I denne plan blev hele menneskeheden skabt i Guds billede og lighed. Derfor har hele menneskeheden værktøjerne i deres bevidsthed til, at blive eller ikke blive, helheden af det, de blev skabt til at opleve. Men vi undrer os over, hvor mange af sjælene i udførelsesformen vil forstå dette? Ved I, kære, præcis hvad det er vi siger ??

 

 

AT SKABE EN SKÆBNE

 

 

Vi har allerede udtalt, at energi følger tanken, idet det, der er i et individs bevidsthed, er det, der manifesteres udefra. Derfor er tankenergien den, der skal styres og styres af hvert individ. Dette er vigtigt, for de ændringer, der snart vil hærge Jorden, vil udfordre mange oplyste sjæle til at søge løsninger på mange problemer. Energi er neutral og bevæger sig mod den mindste modstands vej. At forstå dette bringer lyset i betydningen af den enkeltes magt til at forme skæbnen og fremtiden, ikke kun for den ene, men også for de mange.

 

 

 

Kan du huske vores tidligere spørgsmål angående løsningen på gåden? Hvilken variabel på et givet tidspunkt dikterer, om en civilisation er oplyst eller i mørket ? Hvis du husker det, var svaret antallet af sjæle, der vælger at flytte energien og skabe det, der er i deres vision. Det, de vælger, er, hvad de vil skabe. Hvad er din vision for fremtiden?

 

 

 

 

DE UNIVERSELLE LOVE

 

 

 

Hele din skabelse vil blive manifesteret gennem lys og lyd. For hvor den menneskelige art står i den evolutionære skala, er der ingen andre fænomener, der gælder. Derfor er dette grundplanen, der skal mestres, før du rejser videre. Da lyd og lys måles matematisk, konkluderer vi, at hver form og skabelse har en matematisk formel, der omfatter dens essens. Giver dette mening?

 

 

Kodningen og indkodningen af formlerne til skabelse er skrevet inden for de universelle love. Disse love, som er universets regler, er konstante, uforanderlige og ubøjelige. De er indlejret i dine fysikbegreber, men udgør alligevel essensen af spiritualitet. De anvender de gamle regler og taler til sangene fra de højeste civilisationer, der har prydet din planet. Det er sandheder, som mange havde forstået, men få har praktiseret.

 

 

BEMÆRK: For at lære mere om disse universelle love vil jeg anbefale at læse bogen med titlen “The Light Shall Set You Free”, ISBN 0-9627417-5-2.

 

 

 

DEN FEM-DIMENTIONELLE VIRKELIGHED

 

 

 

(Adam Kadmon = Lysets sønner og døtre, der er udviklet ud over kropsformen og er manifestationer af lys. I denne ophøjede tilstand er de Guds forlængelser og eksisterer som energiske væsener af lys, der har evnen til at skabe med tanke og ord).

Når det nye kongerige: Adam Kadmon, nærmer sig, længes mange efter den nye dagsorden for overlevelse. Denne fem-dimensionale virkelighed vil ikke være den samme som den, der har næret eksistensen i de sidste tusinde år. De højere frekvenser i Aquarius Age, der nærmer sig lysets hastighed, kræver en form for mental og følelsesmæssig disciplin, som få har mestret i dag. De højere frekvenser kræver overholdelse af universelle love. Resultatet af sådan lydighed ville bringe dig tættere på den adfærd, der er forbundet med kærlighed og lys.

 

 

 

DELE 1, 2 OG 4 KAN FINDES I MEDFØLGENDE LINK –

 

 

https://cygnusent.blogspot.com/search/label/Intellect


 

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 


TILBAGE TIL VEGETARISME

A Veggie pic

 

 

 

Det fysiske legeme er sjælens befordringsmiddel mens ånden og sjælen opholder sig i den stoflig verden.


 

BEVIDSTHEDENS KONTROL

 

 

 

Et af det menneskelige legemes særlige kendetegn er dets behov for at blive forsynet med materiale til erstatning af de dele og kompenenter, der dagligt udskiftes. Derfor spiser og drikker mennesket hver dag for at holde kroppen i gang. Det fysiske legeme er sjælens befordingsmiddel. Mens ånden og sjælen opholder sig i den stoflige verden, har de sæde i hjertets venstre ventrikel, hvor legemet huser dem, mens de er på Jorden. Det er derfor vigtig at legemet livet igennem plejes og næres, at det behov imødekommes, så det ikke på nogen måde skaber hindringer for sjælens udvikling og skæbne.

 

 

Ligesom all andre organer i kroppen er maven i sidste instans underlagt bevidsthedens kontrol. Når I føler sult og ønsker at spise, er det jeres bevidsthed, der afgør hvor, hvad, og hvordan I spiser. En uudviklet person, som ikke har opnået herredømme over bevidstheden, vil ikke kunne styre sin mave og sine spisevaner. Når han føler sult, vil han spise. Alt, hvad han ved, er, at han har lyst til at spise, og at man må tilfredsstille dette ønske. Et udviklet individ, som med sin bevidsthed behersker sine kropsfunktioner, som er bevidst om sit legeme, og hvad der skader eller gavner det, om hvornår han bør spise eller lade være, og hvordan han bør spise, vil opdrage sig selv til at spise på den rette måde.

 

 

 

SPISEVANERNE

 

 

Således kan I se, at spisevanerne i virkeligheden hænger sammen med den sjælelige udvikling og visdom. En sjæl som først for nylig har forladt den planet, der ligger under Jorden i udviklingsgrad, og som netop er begyndt på sin jordiske inkarnationer, vil spise meget primitivt, men en stor sjæl, en højtudviklet Mester, vil spise langt finere kost. Man kunne måske tro, at alle menneskelegemer var bygget på samme måde, men det er ikke tilfældet. De består ganske vist alle af fysisk stof, men indenfor dette frekvensområde findes mange forskellige svingningshastigheder.

 

 

Alt stof vibrerer, og man kan med rette sige, at den uudviklede sjæls legeme svinger med en lavere frekvens end legemet hos en udviklet sjæl,. Jo hurtigere et menneske vibrerer, desto lettere kan han beherske sin krop og følge Naturens Love, mens han lever sit fysiske liv. I kender f.eks. tilfældet med Nazaræeren som, idet han kendte levitationsloven, kunne gå på vandet.

 

 

SLØVEDE SAMSER

 

 

 

Det, jeg vil sige om den rette ernæring, vil selvfølgelig ikke appellere til alle, og I vil derfor, som jeres bevidsthed tilsiger jer, enten godtage eller forkaste det. Eftersom den vigtigste årsag til at spise ligger i, at man derved kan holde kroppen i den bedste stand, så den kan tjene sjælen, så vil enhver form for ernæring, der ikke bidrager til dette, være forkert. Det ville være dumt af jer at spise for meget, at indtage føde der er skadelig for legemet, eller som endog virker ødelæggende på dele af det.

 

 

Mange af jer ved, at en del af jeres ernæring er skadelig for jer, men I vedbliver dog at spise det samme, fordi jeres sløvede sanser kræver det. I søger kun jeres egen tilfredsstillelse: I kan lide smagen, eller mængden, og så spiser I for at tilfredsstille det lavere jeg. Ikke desto mindre burde I udelukkende spise for at holde jeres legeme i god stand.

 

 

 

VIBRATIONER ÆNDRES

 

 

 

Jeres fysiske legemes svingningshastighed hænger sammen med jeres udviklingsgrad. Efterhånden som I udvikler jeres indre bevidsthed vil jeres legemers vibrationer ændres. Husk at hvis i skal øge svingningshastigheden, hvis I vil forædle jeres fysiske redskaber, så må I først forædle det stof, som indføres i legemet. Jeres legeme indtager tre slags substanser: luft, væske og fast føde. Selv om de alle er væsentlige for kroppens funtioner, så har maden dog særlig stor betydning: jo hurtiger den vibrerer desto højere vil dens åndelige og stoflige kvaliteter være, og desto mere vil den hjælpe jer til at øge jeres egne legemers vibrationsfrekvens.

 

 

 

AT STYRE PERSONLIGHEDEN

 

 

 

De af jer som søger at følge vejen, som prøver på at gøre åndelige fremskridt, hjælpe menneskeheden, og følge Kristi eksempel, må være opmærksomme på den disciplin dette fordrer. Hvis I ikke har herredømme over jeres mave, kan I heller ikke beherske jeres personlighed, jeres lavere jeg. I må begynde med legemets fysiske aspekter, før I kan lære at styre den afspejling af jeres sjælsbevidsthed, som er personligheden.

 

 

 

SLØVEDE SAMSER

 

 

 

Det, jeg vil sige om den rette ernæring, vil selvfølgelig ikke appellere til alle, og I vil derfor, som jeres bevidsthed tilsiger jer, enten godtage eller forkaste det. Eftersom den vigtigste årsag til at spise ligger i, at man derved kan holde kroppen i den bedste stand, så den kan tjene sjælen, så vil enhver form for ernæring, der ikke bidrager til dette, være forkert. Det ville være dumt af jer at spise for meget, at indtage føde der er skadelig for legemet, eller som endog virker ødelæggende på dele af det.

 

 

Mange af jer ved, at en del af jeres ernæring er skadelig for jer, men I vedbliver dog at spise det samme, fordi jeres sløvede sanser kræver det. I søger kun jeres egen tilfredsstillelse: I kan lide smagen, eller mængden, og så spiser I for at tilfredsstille det lavere jeg. Ikke desto mindre burde I udelukkende spise for at holde jeres legeme i god stand.

 

 

VIBRATIONER ÆNDRES

 

 

 

Jeres fysiske legemes svingningshastighed hænger sammen med jeres udviklingsgrad. Efterhånden som I udvikler jeres indre bevidsthed vil jeres legemers vibrationer ændres. Husk at hvis i skal øge svingningshastigheden, hvis I vil forædle jeres fysiske redskaber, så må I først forædle det stof, som indføres i legemet. Jeres legeme indtager tre slags substanser: luft, væske og fast føde. Selv om de alle er væsentlige for kroppens funtioner, så har maden dog særlig stor betydning: jo hurtiger den vibrerer desto højere vil dens åndelige og stoflige kvaliteter være, og desto mere vil den hjælpe jer til at øge jeres egne legemers vibrationsfrekvens.

 

 

AT STYRE PERSONLIGHEDEN

 

 

De af jer som søger at følge vejen, som prøver på at gøre åndelige fremskridt, hjælpe menneskeheden, og følge Kristi eksempel, må være opmærksomme på den disciplin dette fordrer. Hvis I ikke har herredømme over jeres mave, kan I heller ikke beherske jeres personlighed, jeres lavere jeg. I må begynde med legemets fysiske aspekter, før I kan lære at styre den afspejling af jeres sjælsbevidsthed, som er personligheden.

 

 

Det første skridt på vejen består i at blive herre over det fysiske legeme og dets ernæring. Den tidsalder I lever i, hvor alting masseproduceres, hvor industrien ikke indretter sin produktion efter, hvad mennesket burde spise, men efter, hvad den anser for rentabelt, gøre det svært at ændre spisevanerne, men det er ikke desto mindre nødvendigt.

 

 

 

(DEL 2 findes — https://paulinehansen.dk/2010/12/26/den-rette-ernring-del-2/

DEL 3 findes — https://paulinehansen.dk/2010/12/27/den-rette-ernring-del-3/ ).


 

>> Denne artikel er fra “Den Fantastiske Lære fra Ramala” <<

 

 

 

(Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott.)

 

 

 

 

 


AT KENDE TANKENS KRAFT

 

NewImage

 

Vidste du, at dine tanker enten hjælper verden til oplysning eller holder menneskets fremskridt tilbage ?

 

 

EN DYNAMISK KRAFT


 

Vi kan ikke stærkt nok understrege styrken af tankens kraft. Du tror, ​​at tanken er noget privat, at ingen kan læse menneskelige tanker, men der er virkelig ingen dækning for tanker. Det høres, det ses, og desuden har det ofte en dynamisk kraft, som du endnu ikke har lært. Tanker kan skabe et godt helbred, og tanker kan helbrede, men tanker kan skabe smerte og sygdom og kan forstyrre og ødelægge det kropslige, mentale og menneskelige sjæleliv.

 

Videnskaben er kun på den yderste kant af forståelsen af ​​tankens kraft. Tanker kan alt i verden. Tanker om vrede, frygt og had danner roden til al lidelse og til krige. Tanker kan også frembringe skønhed og harmoni og broderskab og alt andet, som mænd og kvinder længes efter. Vi ved, at ved kun at se det gode, ved at skabe godt, ved positive tanker, kan vi være med til at skabe det, der er ønskeligt og godt.

 

 

KORRESPONDERENDE KRAFTER


 

Når du kommer længere frem på din vej, vil det tydeligt blive demonstreret for dig, at det du tror du bliver; vibrationerne, der er sat op af dine tanker, gør indtryk på den højere æter. Du registrerer noget på den højere æter og tiltrækker derved tilsvarende bølger eller kræfter, som igen, når de vender tilbage (hvis du stadig forfølger din vej til klog tænkning eller uselvisk tjeneste for andre) vil skabe visse betingelser i dit liv.

 

Loven, der arbejder i det menneskelige sind og sjæl, skaber livsbetingelser og bringer enkeltpersoner (hvis de arbejder på den rigtige måde) disse ting, som de beder og håber på. Men det er ikke kun et spørgsmål om at tænke, hvad du vil. Det er kun en del af billedet. Den virkelige sandhed er, at du ønsker at arbejde med Gud for at skabe harmoni, skønhed og sundhed, hellighed og lykke, ikke kun for dig selv, men for alle menneskelige slags. Det er dette motiv for kreativ kærlighed, der giver kraft og liv til dine tanker og bønner.

 

 

MAGNETISK ATTRAKTION


 

Vi vil have dig til at indse, at dine tanker er tiltrukket af magnetisk tiltrækning mod andre tankestrømme, enten positive eller negative.

 

Alle dine positive tanker – med dette mener vi opløftende, konstruktive tanker – ved tiltrækningsloven slutter sig til store tankestrømme, som er gode, som er af det hvide lys. Negative, uvenlige eller grusomme tanker bruges til gengæld til at svulme de store strømme af mørke. Åh, hvor meget bevidstløs grusomhed der er !! Tankeløshed kan forårsage megen lidelse, og er derfor en form for grusomhed. På den anden side er din omtanke og venlighed, uanset hvilken form den tager, et bidrag til den store lysstrøm, som menneskeheden er afhængig af i sin eksistens.

 

 

ØDELÆGGENDE TANKER


 

Hver gang en destruktiv tanke kommer ind i dit sind, afvis den med det samme; fordi det er med ophobningen af ​​destruktive tanker, at menneskekroppens mentale krop som helhed bliver fodret med ideer, der skaber ødelæggende våben og onde måder at ødelægge liv.

 

Vi vil vise dig dette klare billede; på den ene side, se den kreative kraft, der bruges til det gode; mens på den anden side er der en række mørke, destruktive tanker, der finder ind i sindene hos stærke intellektuelle for at skabe ødelæggelsesmetoder samt stimulere de destruktive menneskelige lidenskaber og følelser. Det, vi i ånden alle arbejder for, er at skabe harmoni og balance i menneskelivet, og du kan også disciplinere dig selv til at tænke og skabe former for godhed, skønhed og harmoni.

 

 

DIN GUDS KRAFT


 

Tankekraften kan virkelig udføre mirakler, men dette vil selv bringe spørgsmål i dit sind. Du bliver nødt til at huske, at menneskeheden udvikler sig på en spiral, og dens udvikling forløber i cyklusser. Mænd og kvinder skal lære at bruge deres okkulte kraft-deres Gudskraft-med Kristus-kærligheden i deres hjerter. Indtil de har lært at gøre dette, skal de lide enhver smerte, som forkert brug af Guds magt vil medføre. De mestre, vi ofte har talt om, har lært at bruge denne magt kun i kærlighed og i tjeneste for deres ledsagere eller for menneskeheden, og det er det, der skal læres af mænd og kvinder i løbet af deres langsomme åndelige udvikling.

 

Det, vi skal give dig, er et budskab om din mulighed for at bruge din egen tankekraft til at hjælpe menneskeheden i stedet for at skade den: for at hjælpe dig selv i stedet for at skade dig selv. Alle mennesker har magt til at tænke konstruktive gudstanker, ikke kun på bestemte tidspunkter, men som en naturlig vane. Se altid det bedste i alt og alle. Indse, at uanset hvad en anden sjæl gør, skal din holdning og dine tanker være tolerante, venlige og gode.

 

(Artiklen har uddrag fra bogen “The Light Bringer”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


BRYD GENNEM MØRKET I LIVET

A LIGHT PIC external content duckduckgo com

 

 


Så hvordan kan du bryde igennem mørket, der omslutter dig ? Kun ved at udvikle den guddommelige vilje i dit hjerte – viljen til at adlyde loven om at leve Kristus-livet. Hvordan vil du udvikle dette testamente? Det er så enkelt, at du måske ikke lægger mærke til det vi siger – men hver dag, hele dagen søger at adlyde Guds befaling …. at “elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele dit sjæl og af hele dit sind …. og …. din næste som dig selv. “

 

 

Dette er en meget tilbageholdende kommando. Den siger ikke elsk din næste MERE end dig selv, men din næste SOM dig selv. Det er alt. Det er loven. Men det er ikke så enkelt.

Hvis du vil overholde loven om kærlighed, skal du gøre det fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og åndeligt. Det betyder, at du skal styre dine tanker. Du er nødt til at bringe den guddommelige vilje i drift. Du skal ville, at du vil Guds vilje ikke kun for dig selv, men for alt liv, så du genkender den almagt, der overskygger verden og også har ansvaret for dit eget liv.

 

 

EVIGHEDEN ER NU

 

 

I venter alle – ja, venter – på at der skal ske noget. Hver enkelt af jer håber hver især på en lysere fremtid. Vi vil have, at du lærer den lektie, at evigheden er nu, fremtiden er nu. Der er hverken fortid eller nutid eller fremtid som separate tidsperioder; alt er inden for sjælens omfavnelse nu. Det er din reaktion på nuet, der skaber din fremtid.

 

Aldrig se på fremtiden og forudse dette, det eller det andet. Lev i dag med Gud, og ingen fremtid kan indebære større glæde for dig end din i dag. For mange folk bruger deres dage på at vente på, at der skal ske noget, eller at der skal dukke noget op. Dette er for at leve i frygt, og i dag ville vi hjælpe dig med at se dumheden i dette. Lev i dag. Lev og vær i fred, og du er kommet ind i dit himlenes rige.

 

 

 

NUTIDENS  PROBLEMER

 

 

Med hensyn til nutidens problemer forsøger folk næsten altid at løse dem ud fra en rent materiel standard. Vi ser så meget sorg i verden og så meget frygt. Mænd og kvinder er virkelig fulde af frygt – bange for deres brødre og søstre og frygter for sig selv.

 

Vi ville tale særligt om dette, fordi frygt tærer på og forbruger lykke hos et stort antal mennesker. Der er frygt for livet generelt, frygt for fremtiden, frygt for tab, frygt for dårligt helbred, frygt for adskillelse fra deres kære og frem for alt frygt for døden. Frygt synes at være den største fjende af menneskelig art. Så det første, et menneske skal stræbe efter, er at overvinde frygt.

 

 

 

KONTROLLERENDE FØLELSER

 

 

Bekymringer kan presse og næsten dykke sindet af turbulensen af følelser, der er involveret. Når frygt truer med at overvælde dig, skal du gå ind i det stille tempel indeni og ved hjælp af vilje og

ånd kontrollere følelserne. Løft dit hjerte i bøn: “Min Fader … Guddommelig Moder”. Lad dig ikke dvæle mere ved dine problemer; det er nu i Guds behold. Kom med et fuldt hjerte ind i kredsen af Guds kærlighed ….

 

“Far, Mor … du, som er i himlen, helliget være dit navn .” Dette er en tilstand af perfekt fred og lykke: “Du er min Far/Mor, og du kan hæve mig til at være sammen med dig i himlen. Din ro og fred alene kan bringe hvile i mit hjerte og sjæl.”

 

 

 

DIN INDRE HELLIGDOM

 

 

I lyset af vores Fader/Moder kan intet skade. Vi kan gå gennem skyggernes dal, og han/hun er med os. Deres stav og deres stab, de trøster os. Åbn derfor din indre helligdom, og lad Åndens kraft lede dig roligt ned ad livets flod. I ro; men det betyder ikke, at du mister dit eget ansvar eller behov for handling. Når vejen afsløres, kan Gud kalde på beslutning og handling, ikke passivitet.

Du, der frygter for materielle behov, husk Guds kærlighed er almægtig. Gud ved! For dig, siger vi, fat mod; gå frem på livets vej som Guds sønner og døtre. Han/hun har forberedt næringen, maden, den erfaring, du har brug for på livets rejse, så du kan vokse og udvikle dig.

 

 

 

(Artikel taget fra “The Light Bringer”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<