TING, SOM DU SANDSYNLIGVIS IKKE VIDSTE OM SKILMISSE

Tags:

A divorce pic external content duckduckgo com

 

Skilsmisse skal være en gensidig aftale, hvor både mand og kone er enige om adskillelsen. Hvis denne aftale ikke er til stede, og en af dem ønsker, at ægteskabet skal fortsætte, skal den anden person ofre sig og skulle forblive i ægteskabet for at hjælpe denne person. Det er det åndelige ideal: Et offer skal gives for at hjælpe den anden partner, der stadig har brug for ægteskabet.

 

FAMILIEENERGIEN

 

For forældre med børn bør skilsmisse ikke finde sted. Uundgåeligt vil det være, fordi menneskeheden endnu ikke er bevidst om at de bør bringe offeret. Efter en skilsmisse har fundet sted, skal forældrene til enhver tid sikre, at deres fysiske tilstedeværelse, deres åndelige energi er tilgængelig for deres børn, når det er nødvendigt. Det er derfor vigtigt, at familiens energi og følelse bevares, selvom adskillelse har fundet sted. Den mandlige og kvindelige energi skal være ligeligt til stede  for at holde barnet i balance. Et barn har brug for energien fra de to, der har skabt det for at vokse og blive en afbalanceret voksen.

 

SKABELSE PÅ MANGE NIVEAUER

 

Selv blandt mennesker, der ikke har børn, skal beslutningen om at skilles overvejes meget nøje, for mange skabelser kommer fra et ægteskab bortset fra et barns fysiske kreativitet. En mand og kone skaber på mange niveauer udover det fysiske. Hver gang de udfører den seksuelle handling, skaber de ikke kun et æterisk barn på de højere niveauer i livet, som derefter bliver deres ansvar, men de skaber også på det følelsesmæssige og mentale niveau.

 

Så i deres gifte liv vil en mand og hustru skabe mange tankeformer, som de er ansvarlige for. Det er lettere at håndtere karmaet for alt det, de har skabt, hvis de forbliver sammen i kærlighed. De kan transmittere alt det, de har skabt, når de bliver gamle i visdom. Når de er i deres sjette livscyklus, deres halvtredsere og har opnået åndelig modenhed, kan de derefter se tilbage sammen på det liv, de har ført, og kan se skabelserne af deres ægteskab. De kan blive enige om, hvor de har begået fejl, og sammen kan transmittere disse fejl og så gå frem for at blive lærere for de unge.

 

FORBLIV I BALANCE

 

Der er nogle mennesker i dag, der tror, at de er nødt til at ofre deres ægteskaber for at blive åndelige lærere og udføre en guddommelig mission. Jeg vil sige, at hvis de ikke kan holde deres ægteskaber i balance, så har de ikke en skæbne til at være åndelige lærere. Hvis de ikke kan være i balance på det fysiske, det ydre niveau i livet, så er de bestemt ikke i balance på det åndelige, det indre plan i livet. Offergudstjeneste kan ikke manifesteres på de højere planer, hvis den ikke først kan manifesteres på det fysiske plan i livet.

 

For mange mennesker betegner skilsmisse afslutningen på et ægteskab, der i sandhed aldrig var en åndelig forening. I dag gifter mange sig, mange skilles, uden at tænke over virkningen af deres handlinger – på verden. Det betyder intet. De blev alligevel aldrig gift i ånd, selvom deres forening selvfølgelig har koblet dem karmisk i mange liv fremover. Det, der bekymrer os for det åndelige hierarki, er, at så mange af de mennesker, der indgår et spirituelt ægteskab i dag, der påberåber sig en guddommelig velsignelse, som beder om, at deres skaber velsigne dem og vejlede dem i de kommende år, så skulle give afkald på deres løfter og søger at afslutte deres ægteskab ved skilsmisse.

 

MANGEL PÅ TILGIVELSE

 

En af de store fiaskoer i det moderne samfund er, at en mand eller kone normalt ikke har lov til at begå nogen fejl, især ikke hvad angår utroskab. Der ser ud til at være MEGET lidt tilgivelse i ægteskabet i dag. Hver partner anses for at være perfekt, og når man glider fra den perfekte, betragtes det som grund til at afslutte ægteskabet. Husk, at det er ved at tilgive, at du bliver tilgivet. Folk vil begå fejl i ægteskabet. Folk glider fra deres piedestaler. Det skal forstås. Hvis der er kærlighed i en persons hjerte, hvis de anerkender den ægte kvalitet HOS deres mand eller kone, vil de ikke straffe dem for deres fejl, men vil støtte dem i deres behovstid. At lave fejl er menneskeligt. Det er en nødvendig del af menneskets udvikling. Det er ikke grund til skilsmisse.

 

To guddommelige gnister. Der er også mange, der skilles i dag, fordi de føler, at ægteskabet forhindrer dem i at blive det, de vil være. De føler, at ægteskabet begrænser dem, at deres partners personlighedstræk kvæler deres potentiale for, at de ikke kan tjene deres Gud i en eller anden ædel sag, fordi deres mand eller kone ikke tillader det.

 

Dette beder efter min mening om spørgsmålet om, om de har erkendt, at deres partner er den anden halvdel af menneskelig kreativitet, den anden halvdel af deres væsen. Ægteskab er en forening mellem to guddommelige gnister af kreativitet. Gud er til stede i begge halvdele af ægteskabet, og ved at benægte den ene halvdel fornægter du din Gud, og at gå i gang med en stor søgen, når du allerede har fornægtet din Gud, er meningsløs. Hvis du ikke kan holde et ægteskab i balance, kan du ikke være til ægte tjeneste i den guddommelige plan. Det er i sandhed åbenlyst.

 

HVAD ER TRUET?

 

I dag er så mange mennesker forført af livets materielle besiddelser. Måske tester dette aspekt mere end noget andet i dag et ægteskab og fører til skilsmisse. Når der ikke opnås visse materielle standarder, når enten mand eller kone tror, at de har brug for flere materielle ejendele, flere penge eller status, bliver ægteskabet truet. Det, der trues, er naturligvis ikke ægteskabet, men ideerne, som mand eller kone har om dette ægteskab. Den ånd, der var til stede ved alteret, da de blev gift, er stadig der, men hvor mange mennesker søger dets visdom.?

 

Hvis folk i dag lyttede til den stille, rolige stemme inden i, ville der være meget få skilsmisser. Hvis mennesker virkelig elskede hinanden, ikke elskede personligheden men ånden, ville der ikke være behov for adskillelse, intet behov for at benægte det, de allerede har skabt på de højere niveauer i livet.

 

VÆGT BALANCEN

 

Så jeg opfordrer jer alle, især hvis I overvejer skilsmisse, til at tænke klart over, hvad I laver. Du kan adskille ægteskabets bånd i bare en kort periode på det fysiske plan i livet, men det er alt hvad du vil opnå, og hvad vil du have skabt ved denne handling: den karma, du skylder din ægteskabspartner, den karma, du skal udrede til din skaber, nødvendigheden af at vende tilbage og gentage dette ægteskab igen, den karma, du skylder dine børn, hvis der er nogen i dette ægteskab, den karma, du skylder dit land, for verden, faktisk til kosmos, for krusninger, du har skabt i evighedens dam. Vej balancen omhyggeligt, inden du tager dette skridt.

 

(Denne artikel er fra “The Fantastic Teachings of Ramala”.)

 

>>  Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott  <<

 


FORSTÅ UNIVERSELLE LOVE….

A UNIVERSE PIC 78408300 2869683226389010 5700116918342516736 n

I tusinder af år har folk skrevet, at Aquarius Tidsalder vil være en tidsalder med broderlig og søsterlig kærlighed. Dette er tilfældet, fordi Vandmandens vibrationsfrekvens (i forudgående af jævndøgnene) har en højere note og vibrerer tættere på lysets hastighed.

 

 

AQUARIUS-ALDER

 

 

Når vi går ind i denne tidsalder, påvirker de højere lysfrekvenser alle på Jorden. Disse vibrationer får alle systemer, der er bygget på lavere frekvenser (korruption, grådighed, løgne, forvirring, selvcentrering osv.) Til at falde. Uddannelsessystemer, virksomheder, politiske strukturer og regeringer, der alle bygger på selvbetjenende principper, for eksempel smuldrer, kun for at blive genfødt gennem enorm smerte til højere former.

 

På denne måde er vi vidne til ”verdens ende”, og vi anerkender ikke engang det, vi ser. Når vi står på tærsklen for vandmandens tidsalder, kan vi kun undre os over, hvor lang tid det vil tage at overskride smerten og lidelsen i verden. Tanken om at bevæge sig ind i en verden af enhed, kærlighed og lys med produktive, glade og bemyndigede mennesker skal være nok til at få os til at komme i gang med det samme.

 

 

VIDEN ER MAGT

 

 

Viden er magt. Viden indeholdt i disse artikler giver grundlaget for at ændre verden og opbygge vores egne veje til mestring. Lad os håbe, at menneskeheden bruger denne viden med omhu denne gang. De opstegne riger og karmiske bestyrelser ser ikke for venligt på sjæle, der misbruger det. For der er regler, der ledsager mestring.

 

Den første regel er, at når vi først har fået kendskab til lovene, har vi ikke de samme rettigheder som andre, der ikke forstår dem. Iboende at lære og anvende lovene er ansvaret for at bruge dem rigtigt. Bevidst misbrug af lovene for at bringe skade eller lidelse til andre bringer en hurtig, intens tilbagevenden af Karma til den vildfarne sjæl, der misbruger energien. “Lov om ti gange tilbagevenden” gælder for misbrug af energi, nøjagtigt som for den rigtige anvendelse af energi.

 

Brug derfor denne viden med omhu !! Vid, at du er blevet advaret, og at belønningen og straffen vil være retfærdig. Vandmand står også for retfærdighed – enhver tanke, enhver handling er ansvarlig. Energierne på denne planet er ændret, og hver eneste handling vil medføre næsten øjeblikkelig tilbagebetaling eller gengældelse. Denne tidsalder vil ikke lade en sten forblive ureturneret ret længe.

 

Så lad os begynde ….

 

ALT ER ENERGI

 

 

For at forstå universelle love skal vi først forstå, at alt er ENERGI, og at energi bevæger sig cirkulær. For at illustrere dette punkt, forestil dig at bevæge dig ud i universet. Se stjernesystemerne bevæge sig langsomt på en elliptisk, spiralformet måde. Se præcessionen af equinoxes, der bevæger Jorden gennem Ages of Aries, Fisk, Aquarius osv. med Jorden tilbage i mere end 2.000 år i hver tidsalder. Indse, at alt bevæger sig og udvikler sig på en CIRKULÆR måde. Tænk på vores solsystem og forestil dig, at alle planeter kredser rundt om solen i rotationsmønstre. I mindre skala skal du se Jorden rotere rundt om solen hver 365 dage og vide, at alt her også bevæger sig på en CIRKULÆR måde. Tænk nu på Jordens magnetfelt, der er repræsentativt for andre former for energi på Jorden. Indse, at magnetlinjerne også flyder CIRKULÆR. Dette gælder også Jordens andre energifelter, såsom de elektriske felter.

Endelig ved at tage dette koncept til det mikroskopiske niveau, hvis cellevæv blev taget fra huden og placeret under et højdrevet mikroskop, ville det trænede øje observere elektroner, der spinder rundt om atomernes kerne, også på en CIRKULÆR måde.

 

 

BEINGS OF LIGHT (Energi)

 

 

Når vi tager denne logik til et endnu mere mikrokosmisk niveau, kan vi identificere os som hvirvlende masser af energi og bevidsthed. Med andre ord, hvis vi kunne se os selv i vores ægte former, ville vi se os selv som energivæsener i lys, der udsender lyde, der er uhørlige for det menneskelige øre. Elektromagnetiske felter ville snurre rundt os på en CIRKULÆR måde, og vores auraer ville være strålende.

 

Hvor fører denne logik hen ?? Det er enkelt – ALT ENERGI KØRES I CIRKLER. Hvis vi er energibesætninger i Lys, og hvis al energi bevæger sig på en cirkulær måde, så er vi generatorer og skabere af alt, hvad der sker i vores liv. Sagt med andre ord, som den kloge Mester, Jesus, engang sagde: “Det, du sår, er det, du høster”. En anden forklaring på dette fænomen udtrykkes i det moderne ordsprog: Hvad der går rundt, kommer rundt!

 

(For at læse mere om dette emne af universelle love skal du klikke på følgende link –

 

http://cygnusent.blogspot.com/…/introduktion-to-universal-l… eller følge op på det alternative websted –

https: //cygnustudies.blogspot.com/)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 


OM SLUTNING AF EN ÆRA

A end times pic 5ac3e2647a74af25008b4568 1136 852


Der er to hovedfaktorer, der er ansvarlige for de kommende Jordændringer. Disse to faktorer er det stigende antal mennesker samt forurening og misbrug af planeten. Disse faktorer kræver en ændring af katastrofisk karakter for at afhjælpe balancen.

 

MENNESKETS EVOLUTION

 

Hvis man ser på hastigheden for menneskelig reproduktion i løbet af de sidste tusind år, er det ikke svært at se, blot ved at overveje jordressourcer og projicere tal fremad i fremtiden, at den måde, menneskeheden lever i dag, ikke kan føres videre i fremtidens århundreder.
Menneskeheden vokser for hurtigt i antal til at kunne optage spirituel forståelse. Menneskeheden reproducerer sig selv i for højt et antal og forurener dermed selve landet, der leverer den nødvendige mad til menneskenes eksistens. Menneskene bruger landbrugsmetoder, som snart ikke vil være i stand til at imødekomme kravene fra en stadigt stigende verdensbefolkning.

 

Desuden manipulerer menneskeheden nu det hellige væsen, Moder Natur, for at opnå en kortvarig gevinst uden at overveje de langsigtede implikationer. Der nærmer sig derfor en tid med hungersnød, tørke, skadedyr, da naturen reagerer på, hvad menneskeheden har gjort mod hende. Denne reaktion skal ikke ses som en form for straf fra det guddommelige, men snarere som blomstringen af de frø, som menneskeheden selv har sået.

 

EN RENSELSE

 

Denne ændring vil finde sted både på et indre og ydre niveau. Det er noget, du bør byde velkommen, hvis du ikke frygter døden og kan se formålet med genfødsel. Husk, at symbolet på akvariealderen er ‘Phønix’. Phønix er den mystiske fugl, som bevidst ofrer sig selv på den kosmiske ild og frigiver sin gamle form for at komme frem renset i den nye form. Symboliserer Phønix ikke det ønske inden i dit eget åndelige væsen om at renselsen af Jorden skal finde sted, så den gamle menneskelige form kan kastes af og den nye akvariske form kan komme frem??

 

Når du ser dig rundt i verden i dag, kan du ikke undgå at bemærke det stigende tempo i menneskelig konflikt over hele kloden, da både nationer og enkeltpersoner er imod hinanden af politiske, ideologiske eller religiøse grunde. Men menneskeheden lider ikke kun på det ydre niveau gennem hungersnød, jordskælv, sygdom og krig, men også på det indre niveau gennem sin mangel på spiritualitet. Menneskehedens fokus på selvcentrerethed, dens grådighed og dets bekymring for selvet alene, på bekostning af dets med-mennesker og de andre riger på jorden … Alle disse begivenheder vidner om tilnærmelsen til Armageddon og afslutningen af Tidsalderen. Menneskeheden skal renses. Mennesket har brug for at opleve den kosmiske ild til renselse for at komme genfødt ind i vandmandens tidsalder.

 

IKKE TID NOK

 

Jeg ved, at der er mennesker, nogle åndeligt motiverede, der tror, at denne begivenhed ikke vil ske, og at den enten vil blive forhindret ved indgriben fra en stor mester eller ved at vende den vej, hvorpå den er nu. Jeg beder jer om at huske virkningen af den sidste store impuls af Kristus-energien, fra Mester Jesus, der kom på jorden for to tusinde år siden. Overvej, hvor lang tid det tog for den energi at blive en effektiv kraft på Jorden, selv efter Mesterens store offer.

 

Selv om Kristus-energien skulle vende tilbage på dette tidspunkt, kunne den ikke flytte menneskeheden fra den kurs, den er sat på. Derfor kunne de gamle profeter og seere fortælle deres profetier med sådan sikkerhed. At grundlægge kosmisk viden på Jorden, til at manifestere den gennem cyklussen for menneskelig evolution, tager tid, menneskelig tid. Den åndelige bevidsthed, der er nødvendig for at redde denne verden, kan ikke baseres i den tid, der nu er tilbage, før Jorden ændrer sig.

 

DEN HVIDE RACE

 

De af jer, der anerkender denne kendsgerning og ikke ved, hvornår dette store transformationsøjeblik kommer, men kun har tillid til, at det vil være en guddommelig handling, inspireret af guddommelig vilje, kan spørge, hvad er formålet med jeres væren. Som jeg har sagt tidligere, skulle analogien til en redningsbåd dukke op. Du sejler med det ‘store skib’ – Moder Jord. I øjeblikket sejler du i rolige farvande, for du lever i de lyserøde dage af den vestlige verdens civilisation, den hvide races civilisation, der skal føre verden ind i den nye tidsalder.

 

Denne civilisation har tiltrukket sjæle af høj bevidsthed, sjæle hvor bevidstheden har manifesteret teknologien og den menneskelige forståelse, som giver dig den høje levestandard, som du nu nyder. Du har det bedste fra denne jord. Det er en kendsgerning. Du skal dog også huske, at den bevidsthed, der giver dig din høje levestandard, kom ned til Den Hvide Race, fordi det er racen, der primært er ansvarlig for fødslen af New Age. Dybt nede på sjæleniveau er denne bevidsthed forberedt på de store ændringer, der kommer.

 

PÅ FØLGENDE LINK KAN DU LÆSES MERE OM DETTE EMNE –

https://cygnusent.blogspot.com/search/label/End%20of%20Era

 

( From the teachings of Ramala )

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


HISTORIEN OM ADAM OG EVA

 

A Adam  Eve pic 75464211 2842487269108606 6246973062370033664 n

 

LIVETS TRÆ

 

GENESIS er dybt symbolsk og kan ikke forstås ved en bogstavelig fortolkning. Det er “Livets træ”, det er den menneskelige krop. Rygmarven er som et vendt træ med menneskets hår som rødder og afferente og efferente nerver som grene. Træet i nervesystemet bærer mange fornøjelige frugter eller fornemmelser af syn, lyd, lugt, smag og berøring. Med disse kan mennesket med rette forkæle sig; men mennesket blev forbudt oplevelsen af sex, “æblet midt i”, i den kropslige have.

 

SLANGEN

 

“Slangen” repræsenterer den opviklede spinale (rygmarv) energi, der stimulerer sexnerverne. “ADAM er FORNUFTEN” og “EVA er FØLELSERNE”. Når følelsen af “Eva-bevidsthed” i ethvert menneske overmandes af seximpulsen, bukker FORNUFTEN eller “Adam-bevidstheden” under.

 

Gud skabte den menneskelige art ved at materialisere mand og kvindes krop gennem kraften i Guds vilje: Han gav den nye art magten til at skabe børn på en lignende “ulastelige” eller guddommelige måde. Fordi hans manifestation i den individualiserede sjæl hidtil havde været begrænset til dyr, instinktbundet og manglende potentialer af fuld fornuft, lavede Gud de første menneskelige kroppe, symbolsk kaldet Adam og Eva. Til disse, med fordel opadgående udvikling, overførte han to dyrs sjæle eller guddommelige essenser. I Adam eller manden dominerede FORNUFTEN; hos Eva eller kvinden var FØLELSEN fremherskende. Således blev dualiteten eller polariteten udtrykt, og ligger til grund for de fænomenale verdener. Fornuft og følelse forbliver i en himmel med samarbejdsglæde, så længe det menneskelige sind ikke bliver narret af den dyriske rygmarvenergis tilbøjeligheder.

 

DEN MENNESKELIGE KROP

 

Den menneskelige krop var derfor ikke kun et resultat af evolution fra dyr, men blev produceret gennem en speciel skabelse af Gud. Dyreformerne var for rå til at udtrykke fuld guddommelighed; den oprindelige mand og kvinde fik entydigt en enorm mental kapacitet – den potentielt alvidende “tusindbladede lotus” i hjernen, såvel som akut vækkede okkulte centre i rygsøjlen.

 

Gud eller den guddommelige bevidsthed, der var til stede ved det første skabte par, rådede dem til at nyde alle menneskelige fornemmelser, med en undtagelse: Sex fornemmelsen. Denne blev forbudt for at undgå brugen af kønsorganer, hvilket ville beslaglægge menneskeheden i den underordnede dyremetode til forplantning. Formaningen om ikke at genoplive ubevidst, tilstedeværende, bestialske erindringer blev der ikke holdt focus på. Gentagelsen af den måde, hvorpå rå forplantning skete, medførte at Adam og Eva faldt naturligt fra tilstanden af himmelsk glæde – til det oprindeligt perfekte menneske. Da “de vidste, at de var nøgne”, mistedes de deres bevidsthed om udødelighed, selv om Gud havde advaret dem; havde de placeret sig under den fysiske lov, hvor kropslig fødsel måtte efterfølges af kropslig død.

 

PERSONLIGT ANSVAR

 

Viden om “godt og ondt”, som Eva blev lovet af “slangen”, henviser til de dualistiske og modsatrettede erfaringer, som dødelige skal gennemgå under MAYA (Illusion). Ved at falde i vrangforestillinger gennem misbrug af deres følelse og fornuft eller Eva- og Adam-bevidstheden giver mennesket afkald på sin ret til at komme ind i den himmelske have med guddommelig selvforsyning. Hvert menneskes personlige ansvar er at genoprette sine “forældre” eller den dobbelte natur til en samlet harmoni eller Eden.

 

(Uddrag fra bogen “Autobiography of a Yogi” – Teaching of the Master, Sri Yukteswar.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<