FRIT VALG ELLER FRI VILJE? — DEL 1

08 March 2011 | Fri Vilje,Frit valg | Tags: ,

 

Angels  medium images

 

Frit valg og fri vilje havde nogenlunde sammenfaldende betydninger.  Udtrykkene bliver meget ofte forkert anvendt i daglig tale, og vi må derfor først definere, hvad der ligger i dem.

 

 

At Forstå Forskellen

 

Når man betragter det åndelige menneske som helhed, kan spørgsmålet om hans frie valg og frie vilje overfladisk set forekomme at have meget ringe betydning.  Men i virkeligheden kræver det et sind som en Adept, som et meget højt udviklet væsen, at forstå dette spørgsmåls fulde rækkevidde, for hvis man virkelig kan fatte grænserne for menneskets frie valg og for hans vilje, så forstår man også, hvorledes Skabelsen fungerer og er tilrettelagt i hele Universet.

 

Frit valg er temmelig selvindlysende, fordi det betyder, at mennesket frit kan udøve evnen til at vælge.  Mennesket står overfor et valg mellem de mulige veje eller fremgangsmåder, han kan følge.  I udtrykket fri vilje derimod, implicerer ordet vilje tilstedeværelsen af en kraft eller en magt.  Hvis man med sin vilje behersker et andet menneske, retter man en kraft eller indflydelse mod dette menneske, der således intet andet valg har end at adlyde jeres vilje.

 

Vilje er ikke ensbetydende med valg.  Det er en magt, der udøves af en højere vibration, en kraft der af et mere udviklet væsen rettes mod en, der er mindre udviklet.  Omvendt kan denne mindre udviklede ikke med sin vilje tvinge nogen, der er mere udviklede, det må altid være disse, der udøver deres viljekraft.

 

 

Frit Valg

 

Efter at have defineret det frie valg og den frie vilje i forhold til hinanden så lad os nu se på, hvorvidt mennesket faktisk er frit stillet i udøvelsen af sit valg og sin vilje.  Lad os først betragte det frie valg,  I jeres daglige tilværelse står I bestandig overfor alternative muligheder, hvoraf nogle er enkle, mens andre er indviklede.  Ved nærmere eftertanke vil I finde, at I vælger hvert minut på dagen.  I er bestandig i færd med at finde ud af, hvad I ønsker at foretage jer, og hver gang I skal træffe et valg, består der flere alternative muligheder.  På denne måde bevæger I jer gennem livet, mens I lærer af det.

 

Det valg, I træffer, har en virkning, og, afhængigt af hvad der ligger til grund for jeres valg, vil det påvirke jeres vilje på forskellige måder.  Jeg siger ikke, at I enten kan vælge rigtigt eller forkert, for i virkeligheden ligger der intet i disse to ord.  I vælger, og dette valg virker tilbage på jer.  Hvad er det så, der afgør jeres valg?

 

 

Sindet og Beslutningsprocessen

 

Man kan træffe mange former for valg.  Man kan for eksempel vælge, hvor man ønsker at bo, og hvem man vil leve sammen med, hvilken farve man ønsker at give sit hus, hvilken slags bil man vil købe, hvordan man vil spise, o.s.v.  I den materielle verden skal der ustandselig vælges, og selv om man ikke gør sig det klart, er der mange faktorer, der afgør, hvordan valget falder ud.

 

På mange forskellige måder påvirker og ændrer de sindet, hvor beslutningsprocessen finder sted.  Det er bevidstheden, der træffer afgørelsen, men der tilflyder den materiale fra mange sider.  Den henter noget fra sjælen, fra personligheden, eller fra ethvert andet af de finstoflegemer som reagerer med sindet for at påvirke beslutningsprocessen.  Når I træffer et valg så prøv derfor at gøre jer klart, hvilke faktorer der bestemmer udfaldet, og prøv også ligesom i alle andre anliggender at finde ud af, hvori motiverne og den drivende kraft består.

 

 

At Vælge med Ansvar

 

Mennesket inkarnerer på Jorden medbringende det frie valgs guddommelige gave, og ved at bruge denne evne, og lære at beherske den, vil han lære mere og mere.  Hvis han ikke kan styre de kræfter, der afgør valget, vil han kun udvikle sig meget langsomt.  De af jer, som er begyndt at få kontrol over både jeres fysiske legeme, og de øvrige legemer I har, og som kan lade sjælen herske over sindet, vil kunne vælge med ansvar, og jeg understreger ordet ansvar, i alle hverdagens anliggender, og I vil derfor udvikle jer hurtigere.  Derfor må I tænke jer om, før I vælger, så I kan træffe den rette afgørelse, ikke bare med hensyn til jer selv, men også hvad jeres omgivelser angår.  Det er vigtigt, at I tænker over dette at vælge, for det involverer hele baggrunden for jeres inkarnation og eksistens.

 

 

Artiklen fortsættes…. (Del 2)

 

Denne artikel er fra “Den Fantastiske Lære fra Ramala”.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.