OPNÅELSE AF SELV-REALISERING — DEL 2

 

A self realisation pic P 16 16

 

DEN UTROLIGE MÅL

 

Idet hele universet er en manifestation af Gud, er livets endelige mål realiseringen af Selvet i krop, sind og ånd. Det skyldes illusion, vrangforestilling og tilknytning til eksterne genstande, at vi ikke er i stand til at indse, at det er Gud, der findes i os som Selvet, og at enhver person er en levende Gud. Gud, der findes i kroppen, er Selvet, mens Selvet i dets altomtrængende, almægtige natur er Gud.

 

Gud styrer det grove menneskelige legeme ved hjælp af de seks cerebro-spinale centre og blodkarene, som alle fungerer som forsvarsstyrker, der bevarer og opretholder den. Selvom Selvet er usynligt og upersonligt, giver det en smag af guddommelig lykke ved dens utallige manifestationer. Men folk er så bundet af lidenskab, vrede, illusion og sansestimulerende stoffer, at de ignorerer den lyksalighed/bliss.

 

HAN = ÅND BAG LIVET

 

Rg-Veda (der er en gammel samling af vediske sanskrit-tekster og hymner) erklærer, at sandheden er det øverste væsen, Purusa (kosmisk bevidsthed og det universelle princip), som vi opfatter gennem fortid, nutid og fremtid som den altomtrængende eksistens. Han (ånd / bevidsthed) er universets sjæl, og det er kun gennem denne viden, at menneskeheden opnår udødelighed. Han er Brahman, den øverste, uafhængig, umærkelighed, udelelig, selvlysende, selvbærende og ubeskrivelig. Han er grundlaget for alle navne og former, støtten til al skabelse. Han gennemsyrer hele skabelsen og alligevel overskrider den. Al skabelse er i ham, men han er løsrevet fra den.

 

Han er også det tavse vidne om de tre tilstande om opvågning, drøm og dyb søvn. ATMA er den udødelige del af en person og er uden for krop og sind – ud over tid, rum og årsagssammenhæng. Det er uden begyndelse, uden ende og uden grund. Det er viden-absolut, eksistens-absolut og lykke- absolut. Realiseringen af denne viden frigør en fra cyklussen for fødsler og dødsfald.

 

EVIG SANDHED

 

Bag denne verden, bag alle fysiske fænomener, bag alle navne og former, bag følelse, tanke og følelser, ligger sandheden. Hvordan kan det, der ikke har nogen permanent eksistens, være sandt ?? Sandheden er evig, og det er kun en illusion, der får det uvirkelige til at virke reelt. Denne sandhed er jeget, det tavse vidne og hersker, som er det eneste, der giver lyksalighed og gør en person helt fri. Selvrealisering er ikke for de svage eller feje, det er for de stærke og modige, der kan møde alle storme og ofre deres ego på sandhedens alter.

 

(Artiklen er fra bogen “Kriya Yoga”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 

 


OPNÅELSE AF SELV-REALISERING — DEL 1

A Self Realization pic  d 82755290 2985600604797271 7550750534425116672 n

 

SKABELSE

 

Gud er een, absolut og ikke-dobbelt. Før skabelsen eksisterede han (ånd) som absolut “Brahman” (højeste universelle princip og ultimativ virkelighed) eller upersonlig sjæl. Han ønskede at blive manifesteret i forskellige former for eksistens. Fra Absolute Brahman forvandlede han sig selv til relativ eksistens og blev det åbenbare univers. Derfor er alt hvad vi opfatter og genkender og hvad der eksisterer, som stof eller liv hans (Ånd) manifestation. Det indbyggende selv i alle skabninger er denne Brahman, der manifesterer sig i forskellige former.Denne transformation til det stadigt skiftende manifest univers er forestillingen om “jagannatha”, verdens herre. Ordet jagannatha er sammensat af to ord – jagat = den evigt skiftende verden, og Natha = Herren.

 

MENNESKELIGHED

 

Af alle væsener er det kun mennesker, der er rationelle og har mulighed for forskelsbehandling. Derfor er det kun mennesker, der kan realisere Gud, der findes som den altomtrængende ånd i menneskekroppen, såvel som i al eksistens. Mennesket kan indse, at han / hun er en levende Gud, og at hele kosmos kun er en manifestation af Gud. I praksis har vi dog ikke sådan en erkendelse, som en del af vores direkte oplevelse. Men stadig findes der intet andet end Guds nærvær.

 

Hvorfor oplever vi ikke denne sandhed ?? I henhold til Guds vilje bliver menneskeheden udøvet af to magtfulde kræfter – den ene “centripetal”, den anden “centrifugal”. Centrifugalkraften er udadvendt af natur og tiltrækker derfor menneskeheden mod den ydre verden, hvorved al hans / hendes energi spredes og opsættes i illusion, vildfarelse og fejl. Men denne centrifugal er blot en anden manifestation af centripetalkraften, Atma (Selvet). Det er en misforståelse at tro, at centrifugalkraften er en separat enhed. Det indbyggende selv i kroppen er personens hersker. Selvet er altid rent, fuld af lykke, evigt og uforanderligt, da det ikke er andet end BRAHMAN (Den ultimative virkelighed).

 

GUD OG SELV

 

Selvet er som et spejl, der reflekterer det omgivende univers. Selvom et spejl reflekterer billederne af tusind objekter, bevarer det ikke nogen af dem; faktisk forbliver det løsrevet og ligeglad med de genstande, det reflekterer. På samme måde, selvom menneskeheden er optaget af kærlighed, lyst, vrede, stolthed, arrogance, grådighed og illusion, forbliver selvet løsrevet, rent, lysende, ubeskadiget og ikke muligt at forstyrre. Blandt alle væsener kan menneskeheden alene afværge centrifugalkraftens kraft ved meditation. Gennem oprigtig indsats kan man indse, at hele eksistensen – inklusive sig selv – er Gud.

 

(Artiklen er fra bogen “Kriya Yoga.)


>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 


TING, SOM DU SANDSYNLIGVIS IKKE VIDSTE OM SKILMISSE

Tags:

A divorce pic external content duckduckgo com

 

Skilsmisse skal være en gensidig aftale, hvor både mand og kone er enige om adskillelsen. Hvis denne aftale ikke er til stede, og en af dem ønsker, at ægteskabet skal fortsætte, skal den anden person ofre sig og skulle forblive i ægteskabet for at hjælpe denne person. Det er det åndelige ideal: Et offer skal gives for at hjælpe den anden partner, der stadig har brug for ægteskabet.

 

FAMILIEENERGIEN

 

For forældre med børn bør skilsmisse ikke finde sted. Uundgåeligt vil det være, fordi menneskeheden endnu ikke er bevidst om at de bør bringe offeret. Efter en skilsmisse har fundet sted, skal forældrene til enhver tid sikre, at deres fysiske tilstedeværelse, deres åndelige energi er tilgængelig for deres børn, når det er nødvendigt. Det er derfor vigtigt, at familiens energi og følelse bevares, selvom adskillelse har fundet sted. Den mandlige og kvindelige energi skal være ligeligt til stede  for at holde barnet i balance. Et barn har brug for energien fra de to, der har skabt det for at vokse og blive en afbalanceret voksen.

 

SKABELSE PÅ MANGE NIVEAUER

 

Selv blandt mennesker, der ikke har børn, skal beslutningen om at skilles overvejes meget nøje, for mange skabelser kommer fra et ægteskab bortset fra et barns fysiske kreativitet. En mand og kone skaber på mange niveauer udover det fysiske. Hver gang de udfører den seksuelle handling, skaber de ikke kun et æterisk barn på de højere niveauer i livet, som derefter bliver deres ansvar, men de skaber også på det følelsesmæssige og mentale niveau.

 

Så i deres gifte liv vil en mand og hustru skabe mange tankeformer, som de er ansvarlige for. Det er lettere at håndtere karmaet for alt det, de har skabt, hvis de forbliver sammen i kærlighed. De kan transmittere alt det, de har skabt, når de bliver gamle i visdom. Når de er i deres sjette livscyklus, deres halvtredsere og har opnået åndelig modenhed, kan de derefter se tilbage sammen på det liv, de har ført, og kan se skabelserne af deres ægteskab. De kan blive enige om, hvor de har begået fejl, og sammen kan transmittere disse fejl og så gå frem for at blive lærere for de unge.

 

FORBLIV I BALANCE

 

Der er nogle mennesker i dag, der tror, at de er nødt til at ofre deres ægteskaber for at blive åndelige lærere og udføre en guddommelig mission. Jeg vil sige, at hvis de ikke kan holde deres ægteskaber i balance, så har de ikke en skæbne til at være åndelige lærere. Hvis de ikke kan være i balance på det fysiske, det ydre niveau i livet, så er de bestemt ikke i balance på det åndelige, det indre plan i livet. Offergudstjeneste kan ikke manifesteres på de højere planer, hvis den ikke først kan manifesteres på det fysiske plan i livet.

 

For mange mennesker betegner skilsmisse afslutningen på et ægteskab, der i sandhed aldrig var en åndelig forening. I dag gifter mange sig, mange skilles, uden at tænke over virkningen af deres handlinger – på verden. Det betyder intet. De blev alligevel aldrig gift i ånd, selvom deres forening selvfølgelig har koblet dem karmisk i mange liv fremover. Det, der bekymrer os for det åndelige hierarki, er, at så mange af de mennesker, der indgår et spirituelt ægteskab i dag, der påberåber sig en guddommelig velsignelse, som beder om, at deres skaber velsigne dem og vejlede dem i de kommende år, så skulle give afkald på deres løfter og søger at afslutte deres ægteskab ved skilsmisse.

 

MANGEL PÅ TILGIVELSE

 

En af de store fiaskoer i det moderne samfund er, at en mand eller kone normalt ikke har lov til at begå nogen fejl, især ikke hvad angår utroskab. Der ser ud til at være MEGET lidt tilgivelse i ægteskabet i dag. Hver partner anses for at være perfekt, og når man glider fra den perfekte, betragtes det som grund til at afslutte ægteskabet. Husk, at det er ved at tilgive, at du bliver tilgivet. Folk vil begå fejl i ægteskabet. Folk glider fra deres piedestaler. Det skal forstås. Hvis der er kærlighed i en persons hjerte, hvis de anerkender den ægte kvalitet HOS deres mand eller kone, vil de ikke straffe dem for deres fejl, men vil støtte dem i deres behovstid. At lave fejl er menneskeligt. Det er en nødvendig del af menneskets udvikling. Det er ikke grund til skilsmisse.

 

To guddommelige gnister. Der er også mange, der skilles i dag, fordi de føler, at ægteskabet forhindrer dem i at blive det, de vil være. De føler, at ægteskabet begrænser dem, at deres partners personlighedstræk kvæler deres potentiale for, at de ikke kan tjene deres Gud i en eller anden ædel sag, fordi deres mand eller kone ikke tillader det.

 

Dette beder efter min mening om spørgsmålet om, om de har erkendt, at deres partner er den anden halvdel af menneskelig kreativitet, den anden halvdel af deres væsen. Ægteskab er en forening mellem to guddommelige gnister af kreativitet. Gud er til stede i begge halvdele af ægteskabet, og ved at benægte den ene halvdel fornægter du din Gud, og at gå i gang med en stor søgen, når du allerede har fornægtet din Gud, er meningsløs. Hvis du ikke kan holde et ægteskab i balance, kan du ikke være til ægte tjeneste i den guddommelige plan. Det er i sandhed åbenlyst.

 

HVAD ER TRUET?

 

I dag er så mange mennesker forført af livets materielle besiddelser. Måske tester dette aspekt mere end noget andet i dag et ægteskab og fører til skilsmisse. Når der ikke opnås visse materielle standarder, når enten mand eller kone tror, at de har brug for flere materielle ejendele, flere penge eller status, bliver ægteskabet truet. Det, der trues, er naturligvis ikke ægteskabet, men ideerne, som mand eller kone har om dette ægteskab. Den ånd, der var til stede ved alteret, da de blev gift, er stadig der, men hvor mange mennesker søger dets visdom.?

 

Hvis folk i dag lyttede til den stille, rolige stemme inden i, ville der være meget få skilsmisser. Hvis mennesker virkelig elskede hinanden, ikke elskede personligheden men ånden, ville der ikke være behov for adskillelse, intet behov for at benægte det, de allerede har skabt på de højere niveauer i livet.

 

VÆGT BALANCEN

 

Så jeg opfordrer jer alle, især hvis I overvejer skilsmisse, til at tænke klart over, hvad I laver. Du kan adskille ægteskabets bånd i bare en kort periode på det fysiske plan i livet, men det er alt hvad du vil opnå, og hvad vil du have skabt ved denne handling: den karma, du skylder din ægteskabspartner, den karma, du skal udrede til din skaber, nødvendigheden af at vende tilbage og gentage dette ægteskab igen, den karma, du skylder dine børn, hvis der er nogen i dette ægteskab, den karma, du skylder dit land, for verden, faktisk til kosmos, for krusninger, du har skabt i evighedens dam. Vej balancen omhyggeligt, inden du tager dette skridt.

 

(Denne artikel er fra “The Fantastic Teachings of Ramala”.)

 

>>  Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott  <<

 


FORSTÅ UNIVERSELLE LOVE….

A UNIVERSE PIC 78408300 2869683226389010 5700116918342516736 n

I tusinder af år har folk skrevet, at Aquarius Tidsalder vil være en tidsalder med broderlig og søsterlig kærlighed. Dette er tilfældet, fordi Vandmandens vibrationsfrekvens (i forudgående af jævndøgnene) har en højere note og vibrerer tættere på lysets hastighed.

 

 

AQUARIUS-ALDER

 

 

Når vi går ind i denne tidsalder, påvirker de højere lysfrekvenser alle på Jorden. Disse vibrationer får alle systemer, der er bygget på lavere frekvenser (korruption, grådighed, løgne, forvirring, selvcentrering osv.) Til at falde. Uddannelsessystemer, virksomheder, politiske strukturer og regeringer, der alle bygger på selvbetjenende principper, for eksempel smuldrer, kun for at blive genfødt gennem enorm smerte til højere former.

 

På denne måde er vi vidne til ”verdens ende”, og vi anerkender ikke engang det, vi ser. Når vi står på tærsklen for vandmandens tidsalder, kan vi kun undre os over, hvor lang tid det vil tage at overskride smerten og lidelsen i verden. Tanken om at bevæge sig ind i en verden af enhed, kærlighed og lys med produktive, glade og bemyndigede mennesker skal være nok til at få os til at komme i gang med det samme.

 

 

VIDEN ER MAGT

 

 

Viden er magt. Viden indeholdt i disse artikler giver grundlaget for at ændre verden og opbygge vores egne veje til mestring. Lad os håbe, at menneskeheden bruger denne viden med omhu denne gang. De opstegne riger og karmiske bestyrelser ser ikke for venligt på sjæle, der misbruger det. For der er regler, der ledsager mestring.

 

Den første regel er, at når vi først har fået kendskab til lovene, har vi ikke de samme rettigheder som andre, der ikke forstår dem. Iboende at lære og anvende lovene er ansvaret for at bruge dem rigtigt. Bevidst misbrug af lovene for at bringe skade eller lidelse til andre bringer en hurtig, intens tilbagevenden af Karma til den vildfarne sjæl, der misbruger energien. “Lov om ti gange tilbagevenden” gælder for misbrug af energi, nøjagtigt som for den rigtige anvendelse af energi.

 

Brug derfor denne viden med omhu !! Vid, at du er blevet advaret, og at belønningen og straffen vil være retfærdig. Vandmand står også for retfærdighed – enhver tanke, enhver handling er ansvarlig. Energierne på denne planet er ændret, og hver eneste handling vil medføre næsten øjeblikkelig tilbagebetaling eller gengældelse. Denne tidsalder vil ikke lade en sten forblive ureturneret ret længe.

 

Så lad os begynde ….

 

ALT ER ENERGI

 

 

For at forstå universelle love skal vi først forstå, at alt er ENERGI, og at energi bevæger sig cirkulær. For at illustrere dette punkt, forestil dig at bevæge dig ud i universet. Se stjernesystemerne bevæge sig langsomt på en elliptisk, spiralformet måde. Se præcessionen af equinoxes, der bevæger Jorden gennem Ages of Aries, Fisk, Aquarius osv. med Jorden tilbage i mere end 2.000 år i hver tidsalder. Indse, at alt bevæger sig og udvikler sig på en CIRKULÆR måde. Tænk på vores solsystem og forestil dig, at alle planeter kredser rundt om solen i rotationsmønstre. I mindre skala skal du se Jorden rotere rundt om solen hver 365 dage og vide, at alt her også bevæger sig på en CIRKULÆR måde. Tænk nu på Jordens magnetfelt, der er repræsentativt for andre former for energi på Jorden. Indse, at magnetlinjerne også flyder CIRKULÆR. Dette gælder også Jordens andre energifelter, såsom de elektriske felter.

Endelig ved at tage dette koncept til det mikroskopiske niveau, hvis cellevæv blev taget fra huden og placeret under et højdrevet mikroskop, ville det trænede øje observere elektroner, der spinder rundt om atomernes kerne, også på en CIRKULÆR måde.

 

 

BEINGS OF LIGHT (Energi)

 

 

Når vi tager denne logik til et endnu mere mikrokosmisk niveau, kan vi identificere os som hvirvlende masser af energi og bevidsthed. Med andre ord, hvis vi kunne se os selv i vores ægte former, ville vi se os selv som energivæsener i lys, der udsender lyde, der er uhørlige for det menneskelige øre. Elektromagnetiske felter ville snurre rundt os på en CIRKULÆR måde, og vores auraer ville være strålende.

 

Hvor fører denne logik hen ?? Det er enkelt – ALT ENERGI KØRES I CIRKLER. Hvis vi er energibesætninger i Lys, og hvis al energi bevæger sig på en cirkulær måde, så er vi generatorer og skabere af alt, hvad der sker i vores liv. Sagt med andre ord, som den kloge Mester, Jesus, engang sagde: “Det, du sår, er det, du høster”. En anden forklaring på dette fænomen udtrykkes i det moderne ordsprog: Hvad der går rundt, kommer rundt!

 

(For at læse mere om dette emne af universelle love skal du klikke på følgende link –

 

http://cygnusent.blogspot.com/…/introduktion-to-universal-l… eller følge op på det alternative websted –

https: //cygnustudies.blogspot.com/)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<