HVAD HAR VI GLEMT ??

A forgotten divinity external content duckduckgo com

 

En ting er sikkert, vi er nødt til at se i øjnene og indrømme, at mange af os har glemt eller overset at undersøge, hvem vi virkelig er, og hvad vi lige gør her …. Jeg mener her på planeten Jorden.

 

For at forstå dette spørgsmål skal man simpelthen begynde at indse og acceptere, at vi er sjæle, sjæle, der tilhører ånden og ikke, som de fleste mennesker tror, ​​vores kroppe, som bare tilfældigvis har en sjæl.

 

Vi vil aldrig være i stand til at forstå formålet med livet, hvis vi ikke dykker dybere ned i at opdage grundårsagen og oprindelsen til menneskelig eksistens. Så for det første kan det være noget overvældende for mange mennesker at forstå, at kun EN Bevidsthed / Væsen / Essens / Livskraft / Energi faktisk eksisterer. Hver og en af ​​os sammen med resten af ​​skabelsen er blot fragmenterede aspekter af dette guddommelige skaber- og væsen.

 

Den guddommelige kilde og den primære skaber eksperimenterer og oplever livet gennem hvert emne/objekt/aspekt/af IT-skabelsen. Jeg bruger titlen “IT”, fordi Skaberen (Gud) hverken er feminin eller maskulin, men begge dele. dvs. maskulin (positiv) = er livets giver, og feminin (negativ) = er modtager af liv. Det ene aspekt kan ikke eksistere uden det andet. Derfor udtrykket Fader/Moder Gud. Spirit & Matter. (ånd og materie) sjæl og krop.

 

Nu når jeg kommer tilbage til at opdage, hvem og hvad og hvorfor vi er, vil jeg foreslå, at den eneste måde at kende og bekræfte denne storslåede sandhed er at vende ens fokus indad. Indad i vores indre univers. Og måske vil det overraske nogle at vide, at dette indre univers er livets virkelighed, mens den fysiske verden, vi oplever lige nu, virkelig er en illusion eller hologram-eksistens til gavn for vores sjæleuddannelse og evolution.

 

Den bedste måde at forbinde med ens indre verden og eksistens – dit Højere Selv / Højere Bevidsthed – er gennem meditation. Efterlader distraktionerne i den ydre verden og lærer sig selv at kende og den virkelighed, du virkelig er. I AM.

 

Jeg håber, at denne korte artikel hjælper nogle af jer på en eller anden måde. ❤ Namastè.


>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


MEDITATION — EN MÅDE TIL ÅNDELIG UDFOLDELSE

A meditation pic 125544563 3830790373611619 96809827449383544 n

 

Hovednøglen, som du har inden i dig, er Kristus, Kristusbevidstheden eller den åndelige kraft i den guddommelige vilje, som findes i alle.

 

DET FØRSTE SKRIDT

 

Vi bestræber os i små skridt for at hjælpe menneskeheden med at indse, at åndelivet sammenblandes med det fysiske, og der er ikke noget “her” og “derovre” på den måde, du tænker. Der er ingen uigennemtrængelig barriere mellem materie og ånd, men et både og, og tiden kommer snart, hvor alle vil blive berørt af den magiske og hemmelige kraft, som ånden er. Dette sker allerede til en vis grad. Det første skridt tages – med andre ord, hele verden gennemgår en indvielse – en højnelse og en udvidelse af bevidstheden.

 

TAGE KONTROL

 

I dette er det godt at gøre det til en vane ikke at drømme dig gennem livet, men at blive meget bevidst til enhver tid om den guddommelige vilje og guddommelige tilstedeværelse i hjertet. Det er lettere at indse tilstedeværelsen, når du træner dig selv til at være rolig i tankerne, styre følelserne og styre dem klogt; ikke for at undertrykke dem, men for at hæve dem på et højere niveau af kærlighed og service og venlighed.

 

VENLIGHED

 

Lad os et øjeblik fokusere på et ord, som venlighed; selvom du har en vis åndelig viden, kan du så være sikker på at du afvejer dine ord omhyggeligt? Overvejer du andres følelser, når du taler og handler, ikke kun i de store ting i livet, men i hverdagens samtale ? Venlighed skal være spontan; læberne skal styres af venlighed og tanken “Vil det gøre ondt?” skal altid være først og fremmest. Vi kan være grusomme uden at vide, uden at mene, at være grusomme. Mestrene har altid sagt, at grusomhed er en stor synd. Hvis vi er grusomme i små ting, kan vi vel ikke undre os over, at den store omverden er vild og grusom?

 

DAGLIG FORBEREDELSE

 

Så nu ser du vigtigheden af ​​en daglig meditation, forberedelsen til dagen, der sætter dig i at tænke, inden du taler og handler, vigtigheden og kontrollen over ens temperament og følelser. Dette er den måde, hvorpå du udfolder kræfterne med klar vision og klar hørelse.

Strømmen styres derefter i solar-plexus; det stimuleres i hjertet, halsen og hovedet; det ledes til enhver tid af guddommelig vilje – og du skal holde fast ved al Guds kraft til kærlighed og alle Kristi ånds kvaliteter. Så vil du ikke blive bedraget; så vil du ikke være unøjagtig i hvad du ser og hører. Din sjette sans er i vækstproces, og med tiden vil endda en syvende sans blive udviklet. Nu har du fem sanser, der forbinder din sjæl med det fysiske plan; men den sjette sans er den første sans, der forbinder din ånd med det fysiske plan. Dette er hvad du stræber efter i din udvikling, som skal begynde med meditation.

 

RETNINGSLINJER

 

Du har hørt os sige før, at menneskekroppen kan sammenlignes med et tempel. Inden for dette tempel er der et alter, hvorpå der brænder en lys, klar flamme. I din meditation skal du søge dette alter; prøv at forestille dig det, og bøj dit hoved i overgivelse overfor alterets flamme i dit eget tempel. Du skaber selv dette gyldne glødende alter og lyset på det. Det er ægte, for det genereres af dig, opstår i dig; og dermed ser du det i form af et alter, der flammer af lys.

Dette er ikke din fantasi; det er det, du faktisk skaber ved din ambition, din vilje, ved koncentration og tankeretning. Flammen, som du ser på alteret, kan tage form af en rose med en strålende juvel af lys, der skinner i midten. Hvis du ser dette i din meditation, så husk at du stirrer på dit eget hjertechakra. Eller når du ser formen af ​​en lotus med dens mange kronblade, så husk at du ser på endnu et af dine egne chakraer. Når du beder og mediterer, mens du knæler i hengivenhed, får du lyset til at rotere hurtigere i chakraerne i dit væsen og får dem til at åbne som en lotus.

 

 

(Uddrag og undervisning fra “The Light Bringer”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 


DET GUDDOMMELIGE IDEAL

A Divine human pic  122905829 3775980689092588 2281274219161971 n

 

Ved valg kan mennesket altid blive ondt, hvis hans øje ser ondt; eller han bliver Gud, hvis hans øje ser på Gud.

 

DET FORMLØSE STADE

 

I den formløse tilstand var den kloge, intelligente Ånd stille og kontemplativ; alligevel var intelligensen der og så sig selv som en producent såvel som en tilskuer til alle livlige og livløse ting. I denne tilstand så den alvise, intelligente Ånd, at der ikke var nogen ændring; og beslutter at udstråle eller frembringe universet, dannede denne intelligens et billede af, hvad universet skulle være. At have intet andet end det perfekte billede eller den guddommelige plan at følge, tog universet villigt den form instrueret af intelligensen.

 

DET GUDDOMMELIGE IDEAL

 

Det guddommelige ideelle billede blev udvidet, indtil det blev perfekt i sit udtryk. Dette er det univers, vi ser i dag, der går videre med den perfekte plan, vist frem så vi kan se den.

Denne intelligens er og har altid været opfatter og instruktør for den perfekte, guddommelige ideelle plan.

 

Denne intelligens vidste, at det var nødvendigt at frembringe en animeret form og give den alle muligheder, gennem hvilke den kunne udtrykke sig fuldt ud. Dette er hvad der kaldes ‘udødeligt menneske’.  Dette guddommelige ideal, der adskiller sig i alle faser og retninger, er udødeligt for ethvert menneske i dag. Da dette menneske blev skabt i det guddommelige ideal for alviden intelligens, ånd, blev han angivet som ‘Prinsipalens’ søn med herredømme over enhver egenskab og enhver tilstand. “Søn” betyder forening med, ikke en tjener for. Det var nødvendigt, at Sønnen skulle være helt fri til at vælge og på ingen måde blive slave eller marionet.

 

DEN CENTRALE ILD

 

Dette udødelige ideal skal altid omfatte en del eller gnist af den centrale ild for det, der bragte eller projicerede det til eksistens. Denne projektion var den første celle, der endelig blev menneskets krop og er den gnist af livet, der altid varer og aldrig dør. Denne celle er i navnet Kristus. Selvom denne celle er delt og gentaget mange millioner gange, bevarer den billedet af den guddommelige ånd, der er projiceret og implanteret i den, og kan ikke blive ændret af menneskets tænkning. Således er mennesket altid guddommeligt.

 

DEN MENNESKELIGE KROP

 

Denne celle projicerer sin guddommelighed i hver celle skabt ved multiplikation af sig selv, medmindre den er ændret af menneskets tænkning. Samlingen af disse celler antager endelig for sig selv en beholder eller et låg, der kaldes menneskekroppen. Ånden eller essensen, stadig i umodificeret form, har intelligensen til at se alle ændringer, der foregår omkring den. Ved altid at stå i sit høje herredømme er mennesket Ånd og Ånd er Gud.

 

Dette Højere Selv skal tænkes på, overvejes, tilbedes og velsignes som værende ret i menneskeheden.

 

(Læren fra bogen “Liv og mestre i Fjernøsten”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


VORES UNIVERSELLE FAMILIE

A GALACTIC BEING PIC  external content duckduckgo com

 

Vores universelle familie kigger ned på menneskeheden og dens livsbegreber og indser, at menneskeheden skal lære og selv opdage, hvad livets virkelighed er. De venter tålmodigt på det øjeblik, hvor vi vil opdage falskheden i meget af det organiserede: religion, politik og videnskab og at vi en dag vil afvise det. Vi begynder at åbne vores sind og søge andre steder efter det sande livskoncept i sollegemet.

 

INDEN FOR SOLLEGEMET

 

Vi må lære og forstå, at væsener fra andre planeter kommer til Jorden ikke på grund af lediggang, nysgerrighed eller ud fra et ønske om at lette menneskehedens byrder ved at blande os i vores privilegium af frit valg. De kommer udelukkende med det formål at bevare vores jordplanet. Menneskeheden ødelægger denne vidunderlige planet med sit intellekt og teknologi, men uden kærlighedens afbalancerede følelser. For blot at nævne et par eksempler på ødelæggelse … De rumsatellitter, vi sender op, skærer faktisk gennem det “æteriske web” (netværk), der omgiver vores planet. Og raketter til månen beskadiger en delikat balance derude, ud over vores forståelse. Overvej bare den måde, vi forurener vores miljø og alle de andre vigtige riger, der udvikler sig her. Og lad os ikke glemme de nukleare eksplosioner, vi har udført overalt og under jordens overflade. Menneskeheden ville være uddød nu, hvis ikke vi havde fået hjælp af vores brødre og søstre i det ydre rum.

 

KOMMER I VENSKAB

 

Denne “universelle familie” kom til os i venskab, og det var deres intention meget tidligere, at gøre sig almindeligt kendt for os alle. Men på grund af menneskehedens fjendtlighed – som er bekvemt og listigt programmeret til os – har dette hidtil ikke været muligt.

Disse kærlige væsener har repareret og helbredt ødelagte frekvenser, der kan være farlige for vores udvikling, de har overstrømmet stråler fra deres egne planeter for at gå i opløsning og repareret visse atmosfæriske forhold og lag, der er blevet beskadiget omkring vores jord. Og de har set og guidet dem, der ved mange lejligheder har rejst ind i det ydre rum.

 

UFO’er

 

Mange af objekterne i rummet, der er set, kommer fra Mars og Venus. Mars forsyner vores jord med meget af sin elektriske energi. Væsener fra denne planet har i årenes løb spredt noget af atomstrålingen, som så tåbeligt er cirkuleret af os. Hvis de ikke havde gjort det, ville Jorden være kastet fra sin position i rummet. Da menneskeheden først eksploderede sine nukleare enheder, frigav den energi, der var langt overskydende til den harmoniske funktion og funktion af vores planetariske system. Vores venner fra Mars satte straks en enhed i gang til at modvirke denne skadelige energi. Det var faktisk til dette arbejde, at nogle af de rumfartøjer, som mange her har set, blev brugt.

Da menneskeheden fortsatte med sin dårskab og eksploderede større og mere skadelige atomvåben, begyndte strålingen fra disse eksplosioner, at påvirke de andre planeter i vores solsystem. Der begyndte nu en forstyrrelse af hele solmønsteret. Venusianerne kom derefter menneskeheden til hjælp og sendte deres UFO’er ud for at modvirke denne større disharmoni. Og der har været mange observationer af disse objekter fra det ydre rum. Vores universelle familie giver og får ikke ønsket om belønning eller tak, men udelukkende for at hjælpe den større sag, bevarelsen af helheden. Sammenlign det med en sygdom i den fysiske krop, hvis en del er syg, forenes alle de andre dele for at hjælpe med at udrydde sygdommen.

 

DET STØRRE HELE

 

Det er interessant at bemærke, at vi på Jorden er totalt resigneret over for og forblændet af begrebet individets betydning. Vi har endnu ikke opdaget, at formålet med livet på denne jord er, at udvikle sig ud over individet og anerkende den større helhed. Faktisk at ofre individet for den større helhed.

Disse væsener fra de andre planeter kommer i forskellige former for transport for at korrigere ubalancer på Jorden. Med deres større visdom og større intellekt og teknologi reparerer de jorden, hvor menneskeheden har ødelagt den. Disse væsener har været vidne til alle de store begivenheder oplevelser, der har ændret historiens vej på planeten Jorden. Og når vi nu nærmer os en anden periode med stor forandring, er disse væsener igen til stede for at hjælpe deres brødre og søstre på Jorden. Hjælper med at forberede os på det, der skal komme. Det store “Skift” fra tredje dimension til femte. Dette vil naturligvis resultere i nogle geografiske og fysiske ændringer, som nogle mennesker kalder en katastrofe.

 

EN HURTIG ÆNDRING

 

Det er kun naturligt, at vi for det meste beskæftiger os med fysisk levevis, men gradvist begynder vi at udvide vores udsigt. Vi er begyndt at indse, at livet på jorden ikke er begrænset af vores fem sanser. Vi kan ikke længere se på Jorden som en enkelt enhed, men accepterer nu, at Jorden er en del af en større helhed, og at den større helhed er Sollegemet. Dette sollegeme er en del af en endnu større helhed, for intet, der findes i skabelsen, kan tages isoleret. Alt er indbyrdes afhængigt – som lav så høj, som høj så lav. Begge giver og tager fra hinanden.

Så menneskehedens ansvar er, at blive opmærksom på dets sande selv og udøve den førstefødselsret, som vores skaber har givet os. Vi er alle guder – in spe. Vi kan alle gå stierne til de store mestre, der kom her foran os. Valget er vores eget. Vær opmærksom på, at vi nu er i en periode med hurtige ændringer. En opblussen, en bevidstgørelse. Det er på tide at fokusere vores bevidsthed indad og udad. Åbning for det “større billede” vil give sine egne belønninger, når vores bevidsthed udvides og vokser. Vi vil intuitivt vide, at vi er EET med vores universelle familie. Alt er udvikling. Alt er bevidsthed og viden.

 

(For en mere detaljeret redegørelse om dette emne, læs kapitlet “Menneskehedens brødre og søstre i det ydre rum” fra bogen – Åbenbaringen af Ramala.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<