ALLE DIMENSIONER I UNIVERSET EKSISTER SAMTIDIIG

 

 

 

 

A Multidimension pic 101181744 3312431322114196 6703725366667640832 n

 

 

OM HØJERE FREKVENSER

 

Højere LYSVÆSENER, såsom Opstegne Mestre, Engle osv., vibrerer på et meget højere niveau end vi gør. Selvom vi eksisterer samtidig med dem, kan de fleste af os ikke se dem, selvom de kan se os. De, der kan se dem, kan kun se dem med det “indre” øje, det tredje øje.
Et andet eksempel på noget, der vibrerer ved en højere frekvens, er ultraviolet lys, der ligger på grænsen mellem den tredje og fjerde dimension. Med instrumenter kan vi måle denne højere frekvens og derfor vide, at den findes, selvom vi ikke kan se den med vores blotte øjn. Dette lys har altid været en del af vores virkelighed; alligevel vidste vi ikke dette, før vi udviklede teknologien til at måle den.

 

SAMTIDIGT EKSISTERENDE

 

Et andet koncept, der er vigtigt at forstå, er, at ALLE DIMENSIONER I UNIVERSET eksisterer samtidigt. Alt, hvad der er eller nogensinde, vil være til, eksisterer nu, i dette øjeblik. Vi er dog begrænset af vores bevidsthed om, hvor meget af denne eksistens vi kan opfatte og forstå. Jo højere vores bevidsthed er (jo højere vores vibrationshastighed er), jo mere kan vi se ind i andre dimensioner.
Skønt ovenstående udsagn er sandt, er det dog også vanskeligt for de fleste mennesker at forstå. Tidligere var det kun hjerner/sind som Einsteins, der kunne forstå nøjagtigt, hvad samtidig eksistens betyder. I dag med vores videnskabelige opdagelser og øgede teknologiske oplysninger erhverver vi mennesker langsomt evnen til at forstå disse avancerede begreber.  Så inden vi forsøger at forklare disse begreber yderligere, kan det være nyttigt at forklare de forskellige dimensioner først.

 

DEN FØRSTE DIMENSION

 

Denne dimension kaldes undertiden mineralriget. Dets frekvensområde måles på en skala fra et til syv, og det er den dimension, hvor livskraftenergierne begynder at strømme. Bevidsthed findes i atomet, og i denne dimension opleves bevidsthed gennem lovene om magnetisme, tyngdekraft og kemiske egenskaber. Dette er dimensionen af ’størkning’ af tankeformer, der opleves gennem den laveste form for vibration, der er kendt for vores eksistens.

 

DEN ANDEN DIMENSION

 

Denne dimension er kendt som planteriget. Det omfatter det næste harmoniske interval fra otte til fjorten frekvenser. Livet findes her, og planteriget gengiver sig selv efter perfekte mønstre i naturen.

Bemærk, at planter har brug for lys for at opretholde liv, men det har mineralriget ikke. Det er mineralriget, der leverer de dyrebare næringsstoffer, der er nødvendige for at opretholde liv i planteriget.
Det er solen, der giver fotonerne, der skal konverteres i planterne, gennem fotosynteseprocessen.

 

DEN TREDJE DIMENSION

 

Nuvel, dette er dyreriget, som mennesker er en del af. Denne dimension findes inden for det næste frekvensbånd, der spænder fra femten til enogtyve. I dyreriget er bevidstheden meget kompleks, den spænder fra det meget enkle til menneskets kapacitet. Når dyr udvikler sig til en højere tilstand, får de højere niveauer af reaktiv opførsel. Det menneskelige rige, der fungerer øverst på dyrerigets skala, findes interaktivt med de lavere dimensioner. Medfødt intelligens ser ud til at adskille mennesker fra resten af skabelsen.
Vores tredje dimension tilføjer måling af dybde til de flade målinger af længde og bredde. Det er denne kvalitet, der understøtter den fysiske verden omkring os. Denne tredje dimension er også domineret af en kulstofbaseret materiel eksistens. Formlen for kulstof er C6H6O6. De Himmelske Væsener (Celestial Beings) påpegede, at tallet 666, der stammer fra denne formel, blev omtalt som dyrets tegn i Åbenbarings-bogen i Bibelen. Den tredje dimension styres af vores fem sanser af smag, syn, lugt, hørelse og berøring – alt sammen forbundet med den fysiske verden omkring os. Så når vi mister os selv i materiens verden, kan vi også miste kontakten med vores sjæle og lyset i de højere dimensioner.

 

MATERIALETS TÆTHED

 

Da alt er energi, kaldes den tredje dimension ofte som størknet tanke – med andre ord det, der udgør mayaen (eller illusionen) omkring os. Alt virker reelt, fordi tingene har fysisk udseende (længde, bredde og dybde), men alt er faktisk energi, når det ses fra et højere perspektiv. Materialets tæthed (densitet) får ting til at bevæge sig i langsom bevægelse eller ved en langsommere vibration, hvilket ofte får folk til at opfatte virkeligheden, som bestående af begrænsninger, fordi det kræver så stor indsats at skabe inden for denne tæthed. På grund af denne langsomme bevægelse har individer svært ved at forstå sindets kraft og den måde, hvorpå det styrer tanker om at manifestere form.

 

VORES DUALITET

 

Følelsen af dualitets regler i den tredje dimension, gør at individer kigger efter sort/hvid svar på spørgsmål. De støder på smerte, lidelse og følelsesmæssige udfordringer, mens de oplever livet på dette plan. Disse oplevelser får den enkelte til at samle god og dårlig karma og uafsluttet forretning, der skal adresseres senere. Når sjælen begynder at opleve oplysning og erhverve en højere bevidsthed, opfattes spørgsmål ikke længere som ja eller nej eller sort/hvid. I stedet begynder hver begivenhed at få en ny betydning og analyseres i den kontekst, i hvilken den findes. Dette er et tegn på, at sjælen begynder at udvikle sig fra illusionen af den tredje dimension.
Gautama Buddha underviste i oplysning om forholdene, der udgør den tredje dimension. Han sagde, at alt er impermanent og del af en flydende eksistens. Enkeltpersoner bliver fanget i en cyklus af liv og død, fordi enhver ufuldstændig handling eller ufærdig virksomhed i en levetid projicerer mod en ny inkarnation. Livet er underlagt elendighed og lidelse og især sygdom og død.

 

At følge ‘Buddhas fire ædle sandheder’ og hans undervisning på den Ottefoldige Sti’ er for eksempel en måde, der vil føre individet til frihed og evnen til at overskride den tredimensionelle virkelighed, fordi hans principper også er iboende de universelle love.

 

(Hvis du vil læse mere om Dimensioner & dualitet, skal du klikke på følgende link under etiketterne 5. dimension, dualitet eller højere bevidsthed –

https://cygnusent.blogspot.com/search/label/5th%20Dimension )

 

>> Oversat fra engelsk af Jette Uhlott <<

 


SANDHEDEN OM MARIA MAGDALENE

 

A Magdalene pic external content duckduckgo com

 

Magdalene var også en reinkarnation af LADY NADA,  Mester af den 6. stråle af kærlighed og medfølelse.


Det er ekstremt vigtigt, at denne sandhed afsløres nu, at Maria Magdalene var højt indviet og præstinde for DEN HELLIGE ILD i sit liv med Jesus. Hun havde en meget høj grad af evolutionær opnåelse. Sammen med Mother Mary var hun hos Jesus, for at holde energien fra det guddommelige feminine på hans vegne, under hans tjeneste i landet Galilæa og ved hans korsfæstelse. Hun var bestemt IKKE den “synder og prostituerede” som afbildet af lærde fra de tidlige kirker. Denne benægtelse af det guddommelige feminine er en af de største løgne, der uretfærdigt er blevet pålagt og har præget menneskehedens bevidsthed i de sidste 2000 år.

 

Maria Magdalene blev uretfærdigt diskrimineret af de tidlige “kirkens fædre” i deres forsøg på, endnu en gang, at dæmpe energien fra det guddommelige feminine i de kommende generationer. De søgte at opretholde kontrol over det, de frygtede mest, energierne fra vor “guddommelig mor”, som Maria Magdalene repræsenterede på det tidspunkt sammen med Mother Mary, Jesus’ mor. Både Mother Mary og Maria Magdalene var meget højt indviede af Isis’ Templer og havde den krævede opnåelse for at holde denne energi, mens Jesus udførte sin Hellige Mission. Det er tid for menneskeheden at åbne deres hjerter for Maria Magdalenes kærlige energier, se hende for hvem hun virkelig er – og glemme de ondsindede løgne, der blev opfundet mod hende.

 

(Fra bogen “De syv hellige flammer” af Aurelia)


>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


EN UVENTET TID ER I SIN VORDEN

 

A nye daggry pic 96239716 3248811371809525 7012689839174713344 n

 

EN UVENTET TID ER I SIN VORDEN — OG DETTE, VI OPLEVER, ER BEGYNDELSEN TIL EN STOR DEMONTERING…

 

For mange år siden sagde Star Elders, at når skiftet af tid ankom, ville det komme som en enorm overraskelse. Nå … vi kunne ikke have set denne tid komme. Overraskelses-elementet kan vi ikke forberede os på og vi kan heller ikke beskytte os imod det. Enhver uventet begivenhed har en større kapacitet til at flytte menneskehedens massebevidsthed end noget, man kunne være forberedt på.

Dette er, hvad de deler i dag … meget af dette kom et stykke ad gangen eller en linje ad gangen. Så før jeg sendte dette … gentog jeg det hele for dem igen til finjustering. Sådan ønskede de, at det skulle læses, den bedste måde, vi kunne inden for begrænsningen af det engelske sprog.


Denne uventede tid er det nye daggry.
Dette er begyndelsen på en stor demontering.
Forældet bevidsthed opløses.
Dualitet annullerer bevidst sig selv.
Hele skabelsen ryddes for at skabe et nyt fartøj.
Den nye verdens-skabelon fremstilles nu i ånd.
Dette er en kosmisk transfigurations-proces.
Alle vil opleve denne tid i forskellige faser.

 

Første benægtelse, chok, frygt, depression, forvirring, følelsesløshed, vrede og retfærdigt oprør.
Dernæst vil alle bevæge sig i dyb hvile og fødslen af ny sammenhæng.
Ingen livsform kan placeres under ekstreme niveauer af kontinuerlig, komprimeret udvikling uden at sprænges og åbne sig og vågne op til den nye, uventede virkelighed.
Ingen livsform kan anbringes under den vedvarende alkymistiske varme, som dyb uvidende. uden at sprænges og åbne sig for at vågne op til en ny sandhed og udviklede naturlove.
Dette er en kollektiv mørk nat for sjæle af menneskelig art.
Der vil ikke være nogen immunitet eller inokulation eller måde at undgå dette.
Forvent ikke, at noget føles solidt, og intet vil føles stabilt at gå på.

 

Den eneste konstante vil være centreret i dit indre orienteringspunkt.
Dette vil guide dig til sikkert at navigere i dette opløsende paradigme.
Alle vil blive placeret i et stort rensningsrum.
Du vil ikke vide, hvor sandheden er under denne metamorfose.
Alle sider, der opløses, er forvrænget eller forurenet.
De fleste vil stille spørgsmålstegn ved alting og forstå meget lidt.
Mange vil se fra mange perspektiver, men føler sig stadig blinde.
De fleste vil stille spørgsmål til, om de mister alt, hvad de ved.
Du vil tro, at der ikke er nogen ende på verdenens forvirring og galskab.
Men alle disse ting vil ende og begynde på ny.

 

Dette er et rum, hvor alt vil ændre sig.
Hvad vil den næste cyklus af din udførelsesform være?
Hvad vil du acceptere i denne nye verden?
Hvad vil du afvise i din fremtid?
Dette er en stor opvågning … og den er endelig her…. og DU er mester i din virkelighed.
Hvad vil du give dig mulighed for at manifestere?

 

>> Fra Aluna Joy Laxkin <<

 

(Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott.)


ET MENNESKE ER ET UNIVERSELT VÆSEN

A cosmic higher self radu bacaita

 

Der er kun én race – Den menneskelige race

Der er kun et sprog – hjertets sprog

Der er kun én religion – Kærlighedens religion

Der er kun én Gud – Han / hun er allestedsnærværende

(Sathya Sai Baba)

 

Hvis det var muligt for dig at se Jorden på afstand, eller endda for dig at være i stand til at stå uden for din egen fysiske krop, ville du sandsynligvis få en ny vision, ikke kun om Jordens og din krops formål men også om deres perfektion og deres skønhed, og ud fra det kan du muligvis indse mere af arten og formålet med deres Skaber.

 

JORDEN SOM ENHED

 

Når man ser på Jorden på afstand, ville man blive tvunget til at se på den som en enkelt enhed. Du ville ikke tænke på de enkelte lande, som du vidste eksisterede på dens overflade, men snarere på Jorden som en helhed, sammenlignelig med de andre planeter, de andre stjerner og de andre galakser, som du ville kunne se omkring dig. Du kan næsten betragte dig selv som en gud, for du ville stå over alle verdens lande, alle begivenheder, der fandt sted og så ville du måske begynde at indse, hvordan disse højere væsener der kontrollerer denne Jordens skæbne ser ned på den på lignende måde. De ser også Jordens perfektion. De ser dens skønhed. De føler udstråling af dens udtryk: UNIVERSAL KÆRLIGHED.

 

Men når du nærmer dig dens overflade, så skulle Jorden, som du før kunne se som en enkelt enhed, nu opdeles i segmenter og til sidst til kontinenter. Snart begyndte du kun at se individuelle lande og kun tænke på disse lande. Visionen om “helheden” ville gå tabt, og du ville igen vende tilbage til dit fysiske hus med dets begrænsede vision.

 

JORDENS SKÆBNE

 

Mennesket er født på overfladen af Jorden med en individualiseret bevidsthed. Når mennesket først efter mange inkarnationer på den ene planet inden i solkroppen, som er mindre udviklet end jorden, kæmper for at etablere sin identitet i den menneskelige fysiske krop. Når han først har etableret sin egen individualitet, sin personlighed, er han nødt til at lære at kontrollere den. Mennesket er nødt til at lære at kontrollere sin egen vilje og underkaste den til sin skabers vilje for at opfylde Jordens skæbne.

 

Den grundlæggende lektion, som mennesket må lære, er at ofre selvet, sin egen individualitet, ofre sine personlige ønsker og at overveje de andre mennesker omkring ham, ikke kun i sit eget land, men i verden som helhed. Han er nødt til at lære at tænke ikke kun på sin egen race, på sin egen trosbekendelse, på sin egen del af Jorden, men på Jorden som helhed. Det er på dette særlige felt, som mennesket oplever den største vanskelighed for øjeblikket, selvom mennesket har fastlagt sin individualitet, har han svært ved at ofre denne individualitet for menneskene omkring ham, stadig mindre for sit land og endnu mindre for verdenen.

 

LÆRE AT TAGE ANSVAR

 

Stor motivation er nødvendig for at få mennesket til at forene sig, få ham til at tænke på sit land, som en enkelt enhed og være parat til at ofre sig selv for sit land. Dette forekommer normalt kun i tider med konflikt, krig, når den følelse, der kaldes patriotisme, får mennesket til ikke kun, at tænke på sig selv, men på sit land og til at gå sammen med sine landsmænd for at forsvare sit land i lyset af aggression. Var det ikke for denne følelse af patriotisme, ville han ikke forene sig. I tider med fred har mennesket svært ved at ofre sin individualitet selv for sine naboer, så meget mere for sit land.

 

Hvis mennesket ikke vil passe folkene i sit eget land, vil han selvfølgelig ikke bekymre sig om dem, der bor i andre lande, og uanset hvilke rapporter han hører om katastrofer, såsom hungersnød eller jordskælv, vil han normalt ignorere de begivenheder, der er fjernet fra hans eget land. Fordi de ikke sker med ham eller med hans land, tror han ikke de er hans bekymring. Dette er en af de store lektioner, som mennesket er nødt til at lære, og indtil han har lært lektionen om det samlede ansvar for ethvert menneske, der bor på denne planet, uanset hvad deres land eller deres trosbekendtgørelse er, vil han ikke gå videre ad vejen til højere ting, til mesterskab.

 

Mennesket er nødt til at lære at ofre, for at hjælpe alle de mennesker, der bor på denne jordoverflade, til at give frit uanset omkostningerne og at dele, hvad hans land har med de lande, der ikke gør det.

 

Husk, at “stof” ikke hører til mennesket. Bare fordi et land er i stand til at dyrke mad og et andet land ikke er det, betyder det ikke, at al mad hører til det land, der dyrker det, for alle lande i verden kan ikke dyrke mad, og det er pligten for dem, der kan del med dem, der ikke kan.

 

OPDELINGER & SAMMENLIGNINGER

 

Når han skrider frem ad stien, må mennesket lære at ofre selvet, først for sit samfund, derefter for sit land, derefter for sin race og til sidst for Jorden. Det er først når mennesket betragter sig ikke som en engelskmand, en europæer eller en hvid mand, men som en mand på jorden, at han måske siges at have virkelig udviklet sig til sit jordiske potentiale.

 

Når du kan sige, at du er en mand på jorden, at du betragter enhver mand på denne jord, uanset hvad hans farve eller hans tro, som din ligestilling, når du viser så meget ansvar over for ham, som du gør overfor din egen familie , så kan det siges, at du er kommet frem til niveauet for en udviklet sjæl.

 

I skal alle sammen prøve at tænke ikke med hensyn til opdeling, at sammenligne et land med et andet, en livsstil med en anden, en race med en anden. Forsøg ikke at opdele verden i lande og løb. Forsøg ikke at sammenligne nationale skikke og karakteristika, men betrag ethvert menneske som en individuel gnist fra din Skaber, du har ligestilling i enhver henseende, bare gå langs en anden vej i livet.

 

DIT EGET VALG

 

Husk, at I alle på forskellige bevidsthedspunkter valgte at inkarnere på jorden i forskellige familier, i forskellige løb for at opleve lektioner og vibrationer i disse lande og disse racer. Du valgte alle disse faktorer, før du inkarnerede, ved at vide, at du ville fremme din bevidsthed til en større forståelse på den måde, du havde valgt. Den sti, der er rigtig for en sjæl, er ikke nødvendigvis rigtig for en anden.

 

INGEN  HAR RET TIL AT PÅLÆGGE NOGEN NOGET

 

Hvor menneskeheden går galt i dag, er i tankegangen, at den ene race er den anden overlegen, at den ene race er mere civiliseret end den anden. De lande i verden i dag, der har mere avanceret teknologi, betragter sig som mere civiliserede lande, og de søger at påtvinge alle de andre lande i verden deres livsstil, deres levevilkår. Intet land, ingen person, har ret til at pålægge deres vilje, deres livsstil, over for et andet, uanset hvor korrekte de måske synes, deres livsstil er, og hvor forkert de mener, at den anden er. Det er op til de enkelte lande og deres indbyggere at ændre deres eget valg uden indblanding fra noget andet land.

 

De mestre, der holder øje med dig, når du bor i en fysisk krop på Jorden, forstyrrer ikke dig. De ved, når du tager fejl, når du laver fejl, men de lader dig gøre disse fejl, de lader dig fremme din bevidsthed gennem dine egne handlinger og beslutninger. Der er ingen “Big Brother” der kommer og får dig til at gøre noget på den rigtige måde. Så vær opmærksom på visdommen hos de mere udviklede væsener, der giver dig mulighed for at handle, som du vælger, og tillader andre lande også at tage deres egne beslutninger.

 

(Del to af denne artikel kan læses på følgende link — http://cygnusent.blogspot.com/2010/10/universal-man-part-two.html ).


>> Oversat fra engelsk a Google + Jette Uhlott <<