SLUT PÅ EN ÆRA

A new earth pic 159079431 4144409855583001 1375583285901579717 o

 

Det, der er vigtigt er, at den menneskelige civilisation rejser sig igen på en ny sti, sat på stien til vandmandens tidsalder. Denne tidsalder vil se den fysiske manifestation af de guddommelige principper, som du nu kun har som idealer, åndelige begreber i din inderste sjæls væsener.

 

GUDDOMMELIG INSPIRATION

 

Se jer som redningsbåde med bevidsthed, som redningsbåde designet ikke til dette øjeblik i tiden, men til de kommende storme. Hvis jeg må bruge en analogi, er du Noah fra den sidste store katastrofe. Du modtager din guddommelige inspiration nu til at opbygge din ark, ikke en ark af fysisk materie, men en ark af åndelig bevidsthed, bevidsthed om at forstå de jordforandringer, der kommer, bevidsthed om at forstå død og ødelæggelse, der uundgåeligt skal følge og frem for alt bevidsthed for, at genopbygge den menneskelige civilisation og sikre dens fortsatte vækst i fremtiden.

Alt det højeste, som du ønsker, var på Jorden, vil være baseret på hende. Alle ting vil være mulige i New Age.Alt det højeste, som du ønsker, var på Jorden, vil være baseret på hende. Alle ting vil være mulige i New Age.

 

SLUT PÅ EN ÆRA

 

Det, der er vigtigt er, at den menneskelige civilisation rejser sig igen på en ny sti, sat på stien til vandmandens tidsalder. Denne tidsalder vil se den fysiske manifestation af de guddommelige principper, som du nu kun har som idealer, åndelige begreber i din inderste sjæls væsener.

 

 

FLAMMENDE BUDBRINGER

 

Hvordan og hvornår skal disse jordændringer opstå ?? De kan opstå på flere måder, afhængigt af om de initieres af menneskelig ødelæggelse eller ved guddommelig indgriben. Med hensyn til tidspunktet for denne begivenhed er der mange meninger, men i sandhed er der kun et væsen, der besidder denne viden, og det er vores Gud, skaberen af ​​os alle. Desuden vil denne viden ikke blive frigivet til nogen, før det aktuelle tidspunkt nærmer sig. Jeg tror, ​​at de kommende store jordændringer vil blive initieret af det, jeg vil kalde Flammende Budbringer.

 

Der er allerede en stjerne af stor kraft, der styrer mod vores sollegeme. Stjernen er i dette øjeblik usynlig for det menneskelige- eller endda teleskopiske øje, men den er sat på en sti, der bringer den i forbindelse med vores planetariske system. Når det passerer forbi, vil det påvirke bevægelserne fra alle planeterne i vores system og derfor medføre ændringer på overfladen af ​​selve planeterne. Virkningen af ​​denne passage vil være at sætte de jordændringer i gang, der er forudsagt. Forskellige lande vil synke, andre vil stige for at opfylde det jordiske evolutionsmønster på denne jord, som det var tilfældet med Atlantis.

 

JORDENS SKÆBNE

 

Menneskeheden har magten til at påvirke karakteren af ​​denne transformation gennem sin opførsel nu gennem sin anvendelse af nuklear teknologi, gennem dens anvendelse eller misbrug af de tre kongeriger af Materier på denne Jord. Det kan enten tilføje eller moderere stien og indflydelsen af ​​denne store stjerne. Hvordan du som enkeltperson opfører dig nu, hvordan du fører dit liv og mani-festerer din bevidsthed, vil påvirke denne store transformation af Jorden. Så jeg siger dig nu, som jeg sagde til dig før, disse jord-ændringer kommer. De kan ikke undgås. De er en del af Jordens skæbne.

Det er DIN verden og ikke VERDENEN, der skal ændre sig. Denne verdens gudinder manifesterer kun perfektion. Hvad der er galt, er den verden, som menneskeheden har skabt på sit guddommelige væsen. Guddommeligheden på planeten Jorden vil ikke blive slukket af nogen menneskelig handling. Gudinden eksisterede længe, ​​længe før menneskeheden blev til. Hun vil være her, når menneskeheden er væk. Selvom menneskeheden har magten til at ødelægge sig selv, vil den ikke ødelægge sig selv ved nukleare eksplosioner, ikke ved at ødelægge planeten, som den misbruger af uvidenhed og grådighed, men ved at ødelægge sin egen sjæl.

 

DEN UVURDERLIGE GAVE

 

Når menneskeheden endelig dør, når den endelig forlader denne planet for at fortsætte den næste cyklus af sin udvikling på en anden planet, i en anden form, i en helt anden tidsalder, vil Moder Jord stadig være her. Gudinden vil stadig føde. Planeten vender derefter tilbage til sin tidligere skønhed og vil indtage sin retmæssige plads i dette solsystems planetariske krop. Du vil muligvis fra en anden planet se gudindens sande skønhed og sætte pris på den uvurderlige gave, der blev lagt i dine hænder. Du vil så indse, hvad der blev givet dig i en handling med stor kosmisk udvikling, og hvad du måske var ansvarlig for at misbruge. Gid du må kunne se tilbage til den tid og sige, at du ikke var skyldig i den store forbrydelse.

 

Selvfølgelig er der mange i dag, der mangler den åndelige bevidsthed kan ikke acceptere, at de har gjort noget forkert, kan ikke erkende, at Moder Jord er en guddommelighed i sig selv, at alt på jorden har bevidsthed og forståelse og har lige så stor ret til frihed og respekt, som du har på dette tidspunkt. Så det, vi nu er vidne til på Jorden, er ikke en straf, men blot blomstringen af ​​de frø, som menneskeheden har sået. Det er noget, som menneskeheden har trukket til sig med sine tanker, ord og handlinger. Hvis du ikke er en del af disse tanker, ord og gerninger, vil du ikke lide. Det er så simpelt som det. Renheden af ​​din sjæludstråling vil sikre, at du vil overleve den kommende destruktion, medmindre du som en sjæl med stor bevidsthed har accepteret at dø med menneskehedens masse og at holde balancen i ødelæggelsesøjeblikket.

 

(Del 1, 2 og 4 findes på – https://cygnusent.blogspot.com/search/label/Earth%20Changes

 

> Artiklen er fra “The Fantastic Teachings of Ramala <

(Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott).


AT LÆRE DIN SJÆL, AT KENDE — DEL 1

 

NewImage


Husk altid, at du er en sjæl, og din sjæl har fået en fysisk krop. Den virkelige dig er ikke kroppen, som så mange tror.

 

 

LIVETS VÆSEN

 

 

Sjælen er selve essensen af livet, da den først kom fra Skaberen. Det er en uforgængelig levende enhed af lysenergi, der kan have en fysisk krop, et æterisk legeme eller et astrallegeme, eller den kan kun eksistere i fri ånd. Vores sjæl, manifesteret af Gud gennem hans medskabende kræfter med Skaberen, er udtryk for kærlighed og Guds lys og indeholder i mikrokosmos enhver Guds essens. I enhver af dens former handler sjælen med uafhængighed af fri vilje, samtidig med at den eksisterer uadskilleligt med Gud og Skaberen – og alle andre sjæle.

 

Sjælen er kraften bag alt, hvad der findes på Jorden. Det er livskraften for al sit afkom, som den skaber til stadig større erfaring. På ethvert niveau af udvikling, fra den mindste underinddeling af en rodsjæl helt op til englerigets verdener, er hver sjæl et uafhængigt væsen med intelligens, karakteristika, valg, mål og alle de andre elementer, der gør hver person til et unikt væsen.

 

 

DEN KUMULERENDE SJÆL

 

Hver sjæls individuelle levetid er dens PERSONLIGE. Summen af sjælens personager er dens KUMULERENDE SJÆL, og al oplevelse af alle personlighederne er tilgængelig for hver enkelt. Når hver person smelter sammen med den kumulative sjæl, øges den således i visdom og sjælsudvikling, men alligevel forbliver den dens ukrænkelige uafhængige selv.

 

Sjælens bevidsthed har evnen til at nå al den viden, der findes i hele skabelsen. Det universelle sind, hele spektret af menneskelige og guddommelige kræfter og alle, der oplever gennem hele eksistensen – alt dette er inden i sjælen. Når vi udnytter denne viden, tillader vi sjælen at se sig selv og rapportere det, den ser,  til hjernen, som er en personlig computer til behandling af data, som sindet kan assimilere og overveje. Nøglen til at forstå dette er at adskille din bevidsthed og lade tankeprocessen stille sig selv. Så kommer billederne efterfulgt af bevidsthed om, hvad der foregår i dit sind, hvilket bringer dig din sjæls budskab.

 

 

KROPPEN ER KØRETØJET

 

Din krop er kun et meget flygtigt køretøj til brug for sjælen, som er langt stærkere og mere sej i sin overlevelsesfunktion end noget tredje tætheds legeme. Og kroppen holder ikke sjælen, KØDET HOLDER KROPPEN TIL BRUG. Når sjælen frigøres fra den fysiske krop, frigives dens æteriske krop i perfektion i samme øjeblik, og i den krop foretager sjælen sin lynhurtige rejse fra Jorden til Nirvana.

 

I andre levetider havde sjæle, der nu lever på planeten, en hånd med i dannelsen under dets skabelse. Dette skete ved tankeformer, og som tidligere forklaret går alt, hvad der er skabt, af tanken om det. Kun ved tankebilledet kan formen af billedet skabes i substans, og kraften til at generere og få adgang til tankeformerne, hviler i sjælen.

 

 

FANGET AF NEGATIVITET

 

Selvom sjælen er uforgængelig, kan dens lysenergi fanges af negativitet og fanges i tæthed så kraftig, at sjælen sendes til dette riges basiske energilag. Ved fysisk død føres energiens essens fra sjæle, der forlader jorden, af de ældste universelle love til deres næste placering for krævet helbredelse og læring.

 

De mennesker, der levede i de basiske energier i deres jordtid, trækkes af naturloven til laget af den tætteste energi i dette flerlags rige. De er mennesker besat af at kontrollere andres liv eller påføre tyrannisk brutalitet, eller som er så gennemsyret af vrede, grådighed, bedrag eller andre intense negativitetsfølelser og handlinger, der er født af denne negativitet. Disse sjæle kan hverken narre nogen og dermed frigives eller flygte fra den tætteste energiplacering. Ikke kun er det ude af deres mentale funktionskontrol, det er en provins for deres energiregistrering. Ved hjælp af deres beslutninger om fri vilje har disse sjæle VALGT deres konsekvens, at kaste sig ned i den grundlæggende tæthed, hvori de bliver fangne.

 

 

REPERKUSIONER

 

Betyder dette nu, at disse sjæle ikke kan reinkarneres eller komme ud af denne placering? De kan KUN forlade placeringen, hvis de bevæger sig mod det lys, der kontinuerligt overføres til dem fra højeste lyskilder. Hvis de reagerer på kærligheden i dette lys, vil de være helt forskellige sjæle, når de stiger til successivt højere lag af riget.

 

Men selvom det sker, er det ikke den fulde historie. Deres nedstigning til den mest basale energiplacering har uvurderlige negative følger. Den energi, der sættes i bevægelse af deres jordlevetid, forbliver, når deres fysiske kroppe forlader. INFLUENSEN, som deres energi efterlader, mindskes ikke. Krusningseffekten af den sjæls-ødelæggelse, der er udført af kun sådant et individ, kan være så skadelig for civilisationen, at der ikke er nogen måde at vurdere det separat fra de basenergier, der dannes derfra. Så mens sjælens livsenergi holdes fanget, forbliver energien fra de negative virkninger af dens levetid. De mørke kræfter samler det til sig selv til genoprustningtde samme øjeblik, og i den krop foretager sjælen sin lynhurtige rejse fra Jorden til Nirvana.

 

 

( Del 2 findes på — https://cygnusent.blogspot.com/search/label/Souls )


 

(Article from “Keys to Restoring Paradise on Earth”).

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


OMSORG FOR ÅNDENS MANIFESTATION

A human body pic 140976416 4009846895705965 5514702806651822549 n

 

DEN MENNESKELIGE KROP

 

Den fysiske krop er åndens manifestation. Medens kroppen er i det fysiske bor ånden i hjertets venstre ventrikel; det er her den fysiske krop huser ånden, mens den er til stede på jorden. Det er derfor vigtigt, at kroppen plejes og opretholdes i hele sit liv i henhold til dens behov, så den på ingen måde hindrer åndens udvikling og skæbne.

 

Nu når du føler dig sulten, og du vil spise, er det sindet, der styrer, hvor du spiser, hvad du spiser, og hvordan du spiser. En udviklet person, en der bruger deres sind til at kontrollere deres kropsfunktioner, som er opmærksom på deres krop og hvad der er godt eller dårligt for det, hvad de skal eller ikke bør spise, om hvornår de skal eller ikke skal spise, af hvordan de skal eller ikke skal spise, vil udøve disciplin i denne henseende for at spise korrekt.

 

Du vil derfor erkende, at den måde, hvorpå et menneske spiser, virkelig er et spørgsmål om sjælens udvikling, om sjælens visdom. En sjæl, der først for nylig er begyndt at inkarnere på Jorden fra planeten under din i evolutionen, vil spise meget groft, mens en stor sjæl, en højt udviklet Mester, vil spise meget fint. Du tror måske, at alle menneskekroppe er ens, men det er de ikke. De er alle lavet af fysisk stof, men inden for frekvensområdet for stof er der mange vibrationshastigheder. Alt stof vibrerer, og det ville være sandt at sige, at en uudviklet sjæls krop vibrerer med en lavere hastighed end en udviklet sjæls krop. Jo højere vibrationshastighed, jo mere kan en person kontrollere sin krop og bruge de naturlige love i universet til at føre deres liv på jorden.

 

UDVIKLING AF DIN HØJERE BEVIDSTHED

 

Vibrationen i din fysiske krop bestemmes af dit udviklingspunkt. Når du udvikler din bevidsthed indeni, så vil din krops vibration ændre sig. Husk, at hvis du skal øge din vibrationshastighed, og hvis du skal forfine dit fysiske instrument, skal du først forfine sagen, der går ind i din krop. Der er kun tre stoffer, som din krop indtager: luft, væsker og mad. Selvom alle tre er vigtige set fra den korrekte funktion af din krop, er mad særlig vigtig, fordi jo højere vibrationen er i den mad, du spiser,  jo større er dens åndelige kvalitet og dens kvalitet i det fysiske, og jo mere vil det hjælpe dig med at øg vibrationshastigheden i din egen krop.

 

LÆG DINE SPISEVANER OM

 

De af jer, der søger at gå på stien, de der søger at komme videre åndeligt og være til tjeneste for menneskeheden for at eksemplificere Kristus, skal være opmærksomme på den disciplin, der er nødvendig i denne henseende. Hvis du ikke kan mestre din mave, kan du ikke mestre din personlighed, dit lavere selv. Du skal begynde med de fysiske aspekter af din krop, før du kan begynde at kontrollere refleksionen af ​​din sjælsbevidsthed, din personlighed. Det første trin på stigen er at blive mester over din fysiske krop og hvad du spiser. I den tidsalder, hvor du bor, hvor alt er masseproduceret, hvor industrien er gearet til ikke at producere, hvad menneskeheden skal spise, men hvad industrien beslutter er rentabel, er det svært at ændre dine spisevaner, men det er hvad man skal gøre.

 

Hvis du ønsker at hæve din krops vibration, skal du kun spise de fineste madvarer, maden med den højeste vibration, som hovedsageligt findes i frugtriget – de frugter, nødder og bær, der findes i overflod på din planet. Derfor er det ønskeligt, og bemærk, at jeg kun siger ønskeligt, at en åndelig person skal blive en streng vegetar, at de kun skal spise jordens frugter.

 

ALT LIV ER HELLIGT

 

Det er ikke nødvendigt eller ønskeligt, at du ødelægger eller på nogen måde bruger dyreriget til mad. Det vil ikke sige, at du ikke kan gøre det, for du gør det i dag, men da du er det mest udviklede væsen på denne jord, skal du ikke bede dyreriget om at bringe dette offer. Selvom dyreriget bringer ofrene for dig, for det er livets natur på jorden, behøver du ikke at spise kød af dyr, da alt liv er helligt. Du skal lære at være ansvarlig for dyreriget, og da dyr er mindre udviklede væsener, skal du se på dem med kærlighed. Du bør prøve at hjælpe dem, for de ser virkelig et eksempel i dig.

 

FRYGTENS VIBRATION

 

Dyr føler smerte ligesom menneskene gør. De oplever frygt ligesom menneskene gør, og følelser hos dyr, der dræbes, holdes inde i deres kroppe. Vibrationen frygt er en grov vibration, og når du spiser kød fra dyr, har du del i den vibration. Desuden er alle sygdomme hos et dyr og den forurenede mad, de har indtaget, indeholdt i dets kød, og derfor, når du spiser af det kød, har du del i disse sygdomme og den forurening. Fra madaspektet er kødet af dyr den laveste vibration, og hvis du skal gå den åndelige vej, bør du undgå det for enhver pris, for det nedbryder din krop åndeligt.

 

(Article from “The Fantastic Teachings of Ramala”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 


SLUT MED ORGANISERET RELIGION

A religions pic 137352732 3979683145389007 7344005334752846905 n

 

Fremtidens religion vil ikke være en religion bygget på tillid og tro, det vil være en BRODERSKAB af liv og virkelighed.

 

UENDELIG VISDOM

 

Det er i planen for den uendelige visdom, at der på dette tidspunkt skal være en særlig ‘overrisling’ af lyset over menneskeheden, så menneskeheden kan fremskynde sin egen åndelige udvikling. Der var en lignende stimulering af den menneskelige ånd for to tusind år siden, i begyndelsen af ​​Fiskens tidsalder.

Meget arbejde skal udføres, og meget, som er uønsket, skal renses væk. Nogle gange er renseprocessen smertefuld, for det betyder, at gamle, udslidte forhold brydes sammen. Alle er nødt til at gå. Du skal være forberedt på denne proces i begyndelsen af ​​den nye tidsalder / æra, og du kan derefter byde nye livsstile velkommen, en ny form for religion, nye metoder til helbredelse, nye ideer inden for litteratur, kunst og musik.

 

SINDET

 

Vi løfter dig ud af den lille kasse, du kalder “sind”. Vi vil rejse dig til det uendelige eller guddommelige sind, som er helt forskelligt fra sindet, der fungerer gennem det lavere mentale plan. Vi vil have dig til at rejse dig op over alle de gamle trosretninger og dogmer fra fortiden: de har tjent som springbræt, men de må ikke længere blokere. For der sendes en ny fortolkning til dig: måske er det sandhedens ånd, som mesteren lovede.

 

INGEN FORUDSÆTNINGER

 

I to tusind år eller mere er den ortodokse kristendom blevet bygget eller grundlagt på tro, og vi frygter, at “brevet” (skrifterne) har udslettet “ånden”. Det er som et tempel eller katedral konstrueret med smukke vinduer, men uden lys skinner bag dem for at belyse bygningens skønhed. Nu er den menneskelige ånd klar til at modtage lys, Kristi sande lys (en højere bevidsthed eller Kristus bevidsthed), og dette lys kommer på jordplanet lige nu.

 

Det kommer som et søgelys. Det vil belyse den kristne kirkes katedral. Det vil oplyse alle kirker og religioner. Alle barrierer og fordomme i sindet – stolthed – vil blive fejet væk, for fremtidens religion vil ikke være en religion af tillid og tro, det vil være en religion for liv og virkelighed. Det vil revolutionere enhver tanke og handling i menneskelivet. Det er en ny kirke, et BRODERSKAB! Så du skal endelig se et stort universelt broderskab på jordplanet.

 

MYSTERIESKOLER

 

Når mænd og kvinder er klar, genopbygges de gamle templer. Med dette mener vi ikke de faktiske fysiske templer, men at fortidens mysterieskoler vil komme igen til Jorden. Sådan etableres Åndens universelle broderskab igen på Jorden.

Nogle mennesker fra Piscean Age har allerede reageret på den intuitive indflydelse (indflydelsen fra Neptun og Uranus). Dette er den indflydelse, der vil være for næring for menneskeheden og indvarsle Åndens tidsalder, den tid, hvor den menneskelige ånd vil fungere frit og bevidst i højere verdener, mens den stadig er i kontakt med kødet. Du er nu i spidsen for vandmandens tidsalder og modtager en vis stimulering fra vandmandens lærere og mestre.

 

BRODERSKAB

 

Resultatet vil være, at religionen i den nye tidsalder vil tage en helt anden form. Det vil ikke være det gamle præstedømme, den ortodokse form for tilbedelse. Det vil være en religion, der vil hjælpe hver mand og kvinde til at udvikle Gud i sig selv; og hver af jer vil lære, at den bedste måde at stimulere denne guddommelige kraft indeni er gennem gruppearbejde. “Hvor to eller tre er samlet i mit navn, vil jeg være i deres midte”, sagde Kristus gennem Mester Yeshua (Jesus). Religion vil tage form af gruppearbejde: med andre ord vil dens form være den af ​​åndens ægte broderskab. Ånden lærer mænd og kvinder at respektere deres brødre og søstre for at respektere værdigheden i menneskeliv, menneskeligt arbejde og menneskelig værdsættelse.

 

Dette er den sande form for broderskab, som kommer fra himmelens verden gennem åndelige stråler, der stimulerer det menneskelige hjertecenter. Derefter vil mænd og kvinder se på verden med bred og human vision.

 

(Artiklen er fra “The Light Bringer” af White Eagle.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<