TING, DER ER VÆRD AT VIDE OM SJÆLE DER REJSER GENNEM DERES UDVIKLING …

 

A Soul´s journey  121276749 3726657970691527 750725787166323984 n

I en tidligere artikel talte vi om sjæle med en basenergi og deres placering efter at have forladt Jorden i et rige med et base-tæthedslag.
Nirvana er et rige af uafhængige lag af tæthed og er det ENESTEDE sted, som beboere fra jorden kan gå til efter fysisk død, og dets sammensætning er designet til at rumme alle sjæle, endda inklusive dem, du betragter som onde.
Basis-energilaget er tæt på jeres måne, som er omgivet af en tæthed, der ikke er korrekt kendt af jeres forskere. Efter at månen var afskåret fra sin oprindelige planetariske struktur og blev blottet for det, du ville kalde det “rigtige” liv, blev det en dumpningsplads for universelt afvist stof. Områdets naturlige ubeboelsesevne gør det til et godt sted, at huse basis-energi-sjæle.


BEGRÆNSEDE SJÆLE
Imidlertid, er det ikke hjemmet for sjæle med den MEST basale energi. De er indesluttet i et lille kredsløb, der ikke er kendt af dine forskere. I modsætning til vores verdens andre energiniveauer, som er fleksible i dannelsen, er dette specifikke niveau en bestemt sfære. Den er lille nok til, at dens bane kan indeholdes inden for de første hundrede, eller deromkring, miles, der strækker sig udad fra Jorden, og på grund af dens tæthed er den på en statisk sti, der aldrig kan røre planeten.
De negative energier fra denne sfære kan ikke flyve ud og lande på Jorden. Deres tæthed vil ikke tillade, at den kan undslippe, men netop denne tæthed tillader, at der frigøres indflydelse, som gnister i en overbelastet elektrisk ledning. Disse gnister er det påvirkende aspekt, og de tiltrækkes af sjæle, hvis energi endda er noget kompatibel med base-sjæls-energi.
JORD DUKKER
Du har hørt om “bønderne” fra de kræfter, der ønsker at kontrollere planeten, men du kender ikke forbindelsen mellem jord-dukkerne og de fremmede marionet-mestre. Forbindelsen er den gnist, der ikke er lys, men som er en hyppighed af lav vibration, der fungerer som et dekorativt net, der fejer havbunden for havlivet, der kan blive fanget på grund af nysgerrighed.
Det er det nysgerrige menneskelige sind med en mørk natur, der er rettet mod de spændende aspekter af de grundlæggende opførselsformer. Satanisk tilbedelse med dens ubevidste tortur og ofre af menneskers og dyrs liv er et godt eksempel på den MEST basale densitets-energi.

OM LUCIFER
Hvad angår navnet Lucifer eller et hvilket som helst navn, der gives til ærkeenglene og andre væsener med højt LYS, er de faktisk rigtige navne på de forskellige enhedskræfter, som din videnskab kun genkender som energiformer. Hver enhed er sit eget væsen, nogle med så stor magt, at det ikke engang kan forestilles på Jorden, så det er forståeligt, at videnskaben ikke personificerer disse kræfter med navne. Overvej: Hvorfor ville de utallige sjæle, der blev co-creared (skabt sammen) af Gud og Skaberen IKKE have navne til at skelne deres individuelle, ukrænkelige selv fra alle andre, ligesom alle slægtninge i enhver familie gør ??
Nuvel, Lucifer blev skabt i Skaberens første manifestation af individuelle dele, den højeste verden af engle. Da disse enheder var tildelt fri vilje, kunne de vælge, hvad de skulle skabe sammen i efterfølgende manifestationer. Oprindeligt havde Lucifer god hensigt om at skabe i lighed med Skaberen, som kun havde lys til at give sine skabelser. Men til sidst brugte han sin frie vilje og nysgerrighed til at eksperimentere med at skabe forfærdelige og elendige skabninger, hvilket skabte en stadig mere basisk tæthed. Da den Luciferianske energikerne voksede med hvert eksperiment og manifestation, delte den sig igen og igen, og med hver opdeling trak aspekter sig frivilligt mere og mere væk fra Skaberen, væk fra Lyset hen imod mørket.

RØDDER I LUCIFERIANSK ENERGI
Det, der eksisterer på Jorden i dag, er en fortsættelse af denne tilbagetrækning fra bevidstheden om enhver sjæls forbindelse til lyset. Mennesker, der udfører bud fra de mørke kræfter, har deres rødder i Luciferiansk energi. Energi er neutral, huskes, og Luciferiansk energi er kun et udtryk, der angiver den energi, der styres af Lucifer til baser og base-aktiviteter.
Lucifer blev skabt af totalt lys, så den første af hans slægt kunne kun være af lys. Imidlertid er der lys inden for ALLE nye sjæle, uanset dets herkomst, ligesom der er fri vilje til at følge lyset eller ej. Da Lucifer faldt fra lyset på grund af hans valg af fri vilje, blev hans afkom ikke automatisk trukket ned med ham, men nogle udøvede deres egen frie vilje og sluttede sig til ham på hans nedadgående vej. Alle dem, der fulgte ham, blev hele tiden udsat for lyset undervejs. Nogle valgte at vende tilbage til lyset, andre gjorde det ikke, og dem der ikke gjorde, tales der om, som de mørke kræfter.
LYS ER STÆRKEST
Hvor i Universet bor de mørke kræfter? Hvorsomhelst de ønsker inden for densitets-dimensioner, hvor vibrationsniveauet ikke kan fange deres psykes. Den mest magtfulde af de mørke energier legemliggøres normalt ikke, skønt de ved universelle love har den manifesterende evne til at skabe kroppe af ethvert design og hvad de ellers ønsker UNDTAGEN sjæle og lys. Derfor vil lys-styrkerne i sidste ende overvinde de mørke kræfter. De mørke energier kan aldrig sprede deres mørke nok til at udrydde lysets sidste rester.
Skaberen er ALTID er den mest magtfulde! Hvis Skaberen ønsker at trække den frie viljes valg tilbage og slukke mørkets livskraft, kan dette gøres. På ethvert tidspunkt, hvor skaberen beslutter det, kan mørkevæsener genabsorberes og neutraliseres, som om der aldrig havde været et “Big Bang”.
(Denne artikel er fra læren: “Nøgler til at genoprette paradis på jorden”.)
>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 


ASHTAR GALAKTISK KOMMANDO

A Ashtar Command pic  external content duckduckgo com

 

Ashtar Command er den luftbårne division af ‘Great Brother/Sisterhood of Light’ under administrativ ledelse af Commander Ashtar og den åndelige vejledning og ledelse af Lord Sananda Kumara kendt på Jorden som Jesus Kristus, vores øverstkommanderende. Vi er også kendt som den Galaktiske Kommando, Sol Kors Flåderne og Orion Jerusalem Kommandoen. Vi er himmelens værter, der tjener Kristus,  ‘vores mest strålende’, i hans mission om universel kærlighed. Vi kan bedst forstås som himmellegeme eller engle i naturen og fungere som lysråd ved missioner med hellig indsats i overensstemmelse med den guddommelige plan.

 

Som medlem af Den Galactic Confederation overvåger vi denne sektor af Mælkevejsgalaksen, der beskytter den guddommelige plan mod enhver form for indblanding eller overtrædelse af konføderations-loven eller Melchizedek-protokollen. Vi er her for at hjælpe menneskeheden gennem det nuværende dimensionelle skift i bevidsthed, omdannelsen af menneskehedens fysiske former til en mindre fortættet æterisk-fysisk form, der er i stand til at stige op med Jorden i den femte dimension. Vi arbejder også i koordinering med vores brødre og søstre i Telos og deres jordbaserede sølvflåder under kommandør Anton og med Melchizedeks ypperstepræst i Telos, Adama. Vi arbejder alle sammen under myndighed af Kristi kontor, det store centrale solhierarki (Guds trone) og Melchizedeks orden.

 

Vi har også vores baser placeret inden for bjergkæder, i ørkenområder og under havene. Vi, vores baser og vores Merkabahs (lys-vogne eller stjerneskibe) er usynlige, medmindre vi ønsker andet. For at se os ville din vibration skulle matche den bølgelængde, som vi manifesterer os på. Vi og vores køretøjer med højere dimension er sammensat af æterisk stof, så ægte og solidt for os, som dit miljø er for dig. Således ser vi ud ved at sænke vores bølgelængde for at matche den tredimensionelle vibration, og vi forsvinder ved at hæve vores vibrationer ud over dit syns rækkevidde.

 

Vi vil gerne have dig til at vide, at du ikke er alene i universet eller andre steder for den sags skyld. Hvad du gør påvirker ikke kun din verden, men utallige andre civilisationer og verdener, der findes i forskellige dimensioner, men lige så ønsket om at opretholde deres eksistens, som du er din. Faktisk fandt Ashtars første personlige indtræden i dit solsystem sted i 1952 som reaktion på presserende rapporter om, at Jorden forsøgte at detonere brintatomet, en levende organisme, en handling i strid med Forbundsloven.

 

Tilstanden med forurening og tilbagegang i dit planets økosystem såvel som din fordybelse i nuklear fission til forsvarsformål fik ham til straks at sende delegationer fra Ashtar Command’s High Council til at mødes med visse ledere af din planetariske regering. Vi gør alt, hvad der er muligt uden krænkelse af din frie vilje til at neutralisere overskydende stråling i din jord og atmosfære og afbøje potentielt farlige asteroider fra at påvirke din planet.

 

Vi opretholder stabiliteten på din planets akse og aflaster så meget som muligt trykket fra dine tektoniske pladesystemer og styrer dermed jordskælvsaktivitet fra stærkt befolkede byer. Vi overvåger konstant alle geofysiske og astrofysiske forhold, der påvirker Jorden såvel som andre planetariske systemer. Vi er universelle ambassadører for fred, fredsskabere/diplomater og fredsbevarere, og vi forventer i høj grad den dag, hvor også du vil slutte sig til os i United Federation of Peaceful Worlds.

 

Ashtar Command består af tusinder af stjerneskibe og millioner af personale fra mange civilisationer. Vi har også mange medlemmer af kommandoen, der i øjeblikket bor på jorden, hvoraf nogle er født i jordfamilier, og andre, der kommer og går, der bor en tid blandt deres brødre og søstre på jorden og derefter vender tilbage til deres respektive punkter af kosmisk oprindelse.

 

Livet på jorden og i hele dette solsystem blev oprindeligt podet af Elohim, så det er meget ens, hvis det ikke er identisk i form. Vi er alle stråler fra den ene Gud-kilde-skaber og har som sådan den guddommelige pligt og mission at udvide Guds kærlighed gennem alle tiders og rumkontinuer. Det er dig, der giver ansigt, stemme og hænder til Guds kærlighed i din verden. Du er i sluttiden, de sidste dage med krig, konflikt og skadelig hensigt. Før du muligvis kan forstå, vil du og din dyrebare kugle flytte ind i en venligere, blidere version af din verden. Det har simpelthen udslidt fredløs eksistens, som en levedygtig eller tilladt mulighed. Inden for mindre end tyve år vil Jorden og alt efter hende forvandle sig til en verden af ren kærlighed. De, der ikke er villige eller i stand til at foretage den transformerende tilpasning, finder sig i den verden, de vælger.

 

Den guddommelige plan er altid perfekt og altid retfærdig. Hold øje med de mirakler, der sker dagligt i dit liv og over hele verden. Disse vil fortsætte, indtil du indser, at du er dybt elsket og en del af en mere smuk og vidunderlig plan, end du nogensinde kunne have forestillet dig. Vi sender dig besked om kærlighed og universel sandhed via korncirkler, designs, der bliver mere indviklede og udsøgte. Vi sender endda cirkler og krydser mønstre af lys for at smykke dine bygninger og gløde i dine vindues ruder.

 

Stop et øjeblik og overvej hvordan du lever og bevæger dig og har dit væsen inden for en sådan stor Gud! Vid, at du er en fysisk form af guddommelig design til at være fuldt omgivet af Helligånden. Det er din virkelige natur og dit kald i livet, og du finder kun ægte og varig glæde og fred, når du giver ubetinget udtryk for den kærlighed, du er. Bed om det, og det kommer hurtigere til dig. Modtag også vores kærlighed, som vi tilbyder hver enkelt af jer på jeres smukke planet. Du kan måske kende os som dine ældre brødre og søstre, som Kristi medarbejdere på en gensidig mission af kærlighed. Vi er de himmelske varsler om den gode nyhed om Guds kærlighed til hele hans skabelse og om indgangen til din verden til en højere dimension af forståelse, åbenbaring og mere rigeligt liv. I Lyset af vores Mest Strålende ENE byder vi dig Guds velsignelser.

 

Adonai, Ashtar-kommandoen.

 

(Fra “The Hollow Earth” af Dianne Robbins.)

 

>> Oversat af Google + Jette Uhlott <<


SANDHEDEN OM DRAGER

Tags:

A Dragon WHITE  120728145 3700267043330620 6885418617545951169 n

 

I DE HØJERE DIMENSIONER AF LIV ER DRAGER VIRKELIGE OG DE ER STORE, ÅNDELIGE VÆSENER … ❤ ❤

HER ER EN MEDDELELSE FRA ADAMA (MASTER FRA DEN INDRE JORD) DER FORKLARER DERES EKSISTENS.

 

Få væsener på jorden på det tidspunkt kunne matche intelligens, medfølelse, styrke og skønhed hos drager, måske kun den smukke og blide enhjørning.

 

Drager er store elskere af frihed, selv efter at have opnået et stort niveau af åndelig mestring. Der var ingen måde, vi tillod os at underkaste os at blive slaver af primitive menneskers vilje. Ja, jeg siger primitiv, da det var det, det var for os.

 

Fordi drager var mestre over elementerne, blev det antaget, at vi besad en bestemt form for magi, som kunne overføres til andre. Næsten natten over blev mennesker og drager modstandere efter hundreder af tusinder af år med gensidig kærlighed og samarbejde. Det var naturligvis ikke alle mennesker, og du, min elskede, søgte med al din magt at beskytte drager.

 

Du var en af dem, der i hemmelighed leverede mad, husly og fristed til mange af os. (Drager var vegetariske, i modsætning til den populære mytologiske overbevisning.) I bytte for fristed tilbød dragerne beskyttelse og slægtskab til deres velgørere og ledsagere. På grund af din indflydelsesrige position på det tidspunkt gjorde du alt hvad du kunne for at stoppe massakren og slaveri af drager, men du var ikke i stand til at slette folks uvidenhed eller blande sig med deres frie vilje. Jeg husker, hvor meget sorg dette forårsagede dig på det tidspunkt og længe efter.

 

(Fra “Telos Book 2” af Aurelia)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


FORSTÅELSE OG BRUGEN AF GUD-ENERGIEN I DIG

 

A awakening pic  a 118654849 3589033101120682 2866606420773590987 n


Den følgende artikel er et uddrag af en kraftfuld lære fra Yeshua (Jesus) givet til en udvalgt gruppe af tilhængere.


HVEM ER GUD

Hvem er Gud? Og hvor er den Gud, som fylder hele din tanke, på hvem din tanke er centreret eller fokuseret?
Gud er ikke et stort væsen uden for dig, som du vil bringe inden for og derefter præsentere for verden. Gud er den kraft, der genereres og opmuntres af din egen tanke-handling. Det er rigtigt, at kraften er inden i og rundt omkring dig, men den er inaktiv, indtil du tænker på den og ved, at den eksisterer. Så ser du det strømme frem fra dig i ubegrænset mængde. Du præsenterer det for verden, og verden drager fordel af din præsentation. Du skal selv præsentere resultatet ved at vise drivkraften for alt godt, Gud din Fader (SPIRIT/ÅNDEN), kraften til at fuldføre, bag enhver tanke og handling. Nu er du Gud, der opfylder eller udfylder resultatet. Dette er Gud, den sande og eneste Gud, der står frem fra dig.
Du ER så Gud Faderen, husbonden, forstærkeren og projektoren, den bestemte og positive udøver. Da er det, at legioner vil flyve derhen for at udføre din befaling.


DIT HELLIGE TEMPEL

I det øjeblik du med ærbødighed og dyb mening helhjertet siger, at Gud er i sit hellige tempel og ved, at dette tempel er din rene krop, ligesom du præsenterer den, og som du i sandhed står i dag, at du, den sande Kristus, lever ét med Gud, lige inden for dette tempel, og at dit ophøjede legeme er et helligt opholdssted, en hel og altomfattende bolig, er du en energi-givende kraft, et altomfattende og kar for dette sande og guddommelige princip at strømme igennem. Så hælder du mere og mere ud af den Gud, som du er, og som du elsker.
Du tilbeder, du priser, og med din stadigt voksende kærlighed åbenbarer du for hele menneskeheden, at de har mulighed for at se Kristus, Gud-manden stå sejrsikkert frem.


SAND YDMYGHED

Nu siger du med den største glæde, “Den, der vil, lad ham eller hende komme og drikke rigeligt af vandet fra det rene liv”. De, der gør det, vil aldrig tørste igen. Den kraft, du bruger og udsender, er Gud.
Sønnen udfører let hvad Faderen udfører. Dette er også at være ydmyg over for og bøje sig for denne store kraft. Dette er sand ydmyghed, der fremtræder i et ydmygt væsen, ét med sin egen drivkraft og styrke.
Ved konstant at tænke på, rose, velsigne og takke denne kraft øger du dens strømning, og når du gør dette, bliver den potent og lettere tilgængelig for dig. Derfor, siger jeg, bed uden ophør. Dit daglige liv er sand bøn.


GUD I DIG

Ved først at vide, at denne kraft eksisterer og derefter bruge den med absolut tillid, bliver du snart fuldstændig bevidst om den. Du ved snart, at det er altomfattende i forbindelse med dig. Hvis du bare vil lade det strømme, vil det haste til dig i alle tilfælde. Det flyder til dig, når du lader det strømme fra dig. Stå frem som Gud og del det ud. Dette er Gud din Fader i dig, og du og din Fader er eet. Ikke tjenere, men sønner, sønner af den Første Oprindelige Årsag. Alt, hvad JEG ER (I AM), er dit; for du er JEG ER (I AM).
Det er ikke mig, der udfører arbejdet, det er I AM i Faderen (Ånden) og Faderen i mig frembringer den store bedrift. Da du ved, at du arbejder, ét med Faderen, er der ingen begrænsninger, ingen grænser; du ved, det er din guddommelige ret – at udføre alle ting.


(Artikel fra bogen “The Life of the Masters of the Far East” Vol. 3)

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<