OMSORG FOR ÅNDENS MANIFESTATION

A human body pic 140976416 4009846895705965 5514702806651822549 n

 

DEN MENNESKELIGE KROP

 

Den fysiske krop er åndens manifestation. Medens kroppen er i det fysiske bor ånden i hjertets venstre ventrikel; det er her den fysiske krop huser ånden, mens den er til stede på jorden. Det er derfor vigtigt, at kroppen plejes og opretholdes i hele sit liv i henhold til dens behov, så den på ingen måde hindrer åndens udvikling og skæbne.

 

Nu når du føler dig sulten, og du vil spise, er det sindet, der styrer, hvor du spiser, hvad du spiser, og hvordan du spiser. En udviklet person, en der bruger deres sind til at kontrollere deres kropsfunktioner, som er opmærksom på deres krop og hvad der er godt eller dårligt for det, hvad de skal eller ikke bør spise, om hvornår de skal eller ikke skal spise, af hvordan de skal eller ikke skal spise, vil udøve disciplin i denne henseende for at spise korrekt.

 

Du vil derfor erkende, at den måde, hvorpå et menneske spiser, virkelig er et spørgsmål om sjælens udvikling, om sjælens visdom. En sjæl, der først for nylig er begyndt at inkarnere på Jorden fra planeten under din i evolutionen, vil spise meget groft, mens en stor sjæl, en højt udviklet Mester, vil spise meget fint. Du tror måske, at alle menneskekroppe er ens, men det er de ikke. De er alle lavet af fysisk stof, men inden for frekvensområdet for stof er der mange vibrationshastigheder. Alt stof vibrerer, og det ville være sandt at sige, at en uudviklet sjæls krop vibrerer med en lavere hastighed end en udviklet sjæls krop. Jo højere vibrationshastighed, jo mere kan en person kontrollere sin krop og bruge de naturlige love i universet til at føre deres liv på jorden.

 

UDVIKLING AF DIN HØJERE BEVIDSTHED

 

Vibrationen i din fysiske krop bestemmes af dit udviklingspunkt. Når du udvikler din bevidsthed indeni, så vil din krops vibration ændre sig. Husk, at hvis du skal øge din vibrationshastighed, og hvis du skal forfine dit fysiske instrument, skal du først forfine sagen, der går ind i din krop. Der er kun tre stoffer, som din krop indtager: luft, væsker og mad. Selvom alle tre er vigtige set fra den korrekte funktion af din krop, er mad særlig vigtig, fordi jo højere vibrationen er i den mad, du spiser,  jo større er dens åndelige kvalitet og dens kvalitet i det fysiske, og jo mere vil det hjælpe dig med at øg vibrationshastigheden i din egen krop.

 

LÆG DINE SPISEVANER OM

 

De af jer, der søger at gå på stien, de der søger at komme videre åndeligt og være til tjeneste for menneskeheden for at eksemplificere Kristus, skal være opmærksomme på den disciplin, der er nødvendig i denne henseende. Hvis du ikke kan mestre din mave, kan du ikke mestre din personlighed, dit lavere selv. Du skal begynde med de fysiske aspekter af din krop, før du kan begynde at kontrollere refleksionen af ​​din sjælsbevidsthed, din personlighed. Det første trin på stigen er at blive mester over din fysiske krop og hvad du spiser. I den tidsalder, hvor du bor, hvor alt er masseproduceret, hvor industrien er gearet til ikke at producere, hvad menneskeheden skal spise, men hvad industrien beslutter er rentabel, er det svært at ændre dine spisevaner, men det er hvad man skal gøre.

 

Hvis du ønsker at hæve din krops vibration, skal du kun spise de fineste madvarer, maden med den højeste vibration, som hovedsageligt findes i frugtriget – de frugter, nødder og bær, der findes i overflod på din planet. Derfor er det ønskeligt, og bemærk, at jeg kun siger ønskeligt, at en åndelig person skal blive en streng vegetar, at de kun skal spise jordens frugter.

 

ALT LIV ER HELLIGT

 

Det er ikke nødvendigt eller ønskeligt, at du ødelægger eller på nogen måde bruger dyreriget til mad. Det vil ikke sige, at du ikke kan gøre det, for du gør det i dag, men da du er det mest udviklede væsen på denne jord, skal du ikke bede dyreriget om at bringe dette offer. Selvom dyreriget bringer ofrene for dig, for det er livets natur på jorden, behøver du ikke at spise kød af dyr, da alt liv er helligt. Du skal lære at være ansvarlig for dyreriget, og da dyr er mindre udviklede væsener, skal du se på dem med kærlighed. Du bør prøve at hjælpe dem, for de ser virkelig et eksempel i dig.

 

FRYGTENS VIBRATION

 

Dyr føler smerte ligesom menneskene gør. De oplever frygt ligesom menneskene gør, og følelser hos dyr, der dræbes, holdes inde i deres kroppe. Vibrationen frygt er en grov vibration, og når du spiser kød fra dyr, har du del i den vibration. Desuden er alle sygdomme hos et dyr og den forurenede mad, de har indtaget, indeholdt i dets kød, og derfor, når du spiser af det kød, har du del i disse sygdomme og den forurening. Fra madaspektet er kødet af dyr den laveste vibration, og hvis du skal gå den åndelige vej, bør du undgå det for enhver pris, for det nedbryder din krop åndeligt.

 

(Article from “The Fantastic Teachings of Ramala”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 


SLUT MED ORGANISERET RELIGION

A religions pic 137352732 3979683145389007 7344005334752846905 n

 

Fremtidens religion vil ikke være en religion bygget på tillid og tro, det vil være en BRODERSKAB af liv og virkelighed.

 

UENDELIG VISDOM

 

Det er i planen for den uendelige visdom, at der på dette tidspunkt skal være en særlig ‘overrisling’ af lyset over menneskeheden, så menneskeheden kan fremskynde sin egen åndelige udvikling. Der var en lignende stimulering af den menneskelige ånd for to tusind år siden, i begyndelsen af ​​Fiskens tidsalder.

Meget arbejde skal udføres, og meget, som er uønsket, skal renses væk. Nogle gange er renseprocessen smertefuld, for det betyder, at gamle, udslidte forhold brydes sammen. Alle er nødt til at gå. Du skal være forberedt på denne proces i begyndelsen af ​​den nye tidsalder / æra, og du kan derefter byde nye livsstile velkommen, en ny form for religion, nye metoder til helbredelse, nye ideer inden for litteratur, kunst og musik.

 

SINDET

 

Vi løfter dig ud af den lille kasse, du kalder “sind”. Vi vil rejse dig til det uendelige eller guddommelige sind, som er helt forskelligt fra sindet, der fungerer gennem det lavere mentale plan. Vi vil have dig til at rejse dig op over alle de gamle trosretninger og dogmer fra fortiden: de har tjent som springbræt, men de må ikke længere blokere. For der sendes en ny fortolkning til dig: måske er det sandhedens ånd, som mesteren lovede.

 

INGEN FORUDSÆTNINGER

 

I to tusind år eller mere er den ortodokse kristendom blevet bygget eller grundlagt på tro, og vi frygter, at “brevet” (skrifterne) har udslettet “ånden”. Det er som et tempel eller katedral konstrueret med smukke vinduer, men uden lys skinner bag dem for at belyse bygningens skønhed. Nu er den menneskelige ånd klar til at modtage lys, Kristi sande lys (en højere bevidsthed eller Kristus bevidsthed), og dette lys kommer på jordplanet lige nu.

 

Det kommer som et søgelys. Det vil belyse den kristne kirkes katedral. Det vil oplyse alle kirker og religioner. Alle barrierer og fordomme i sindet – stolthed – vil blive fejet væk, for fremtidens religion vil ikke være en religion af tillid og tro, det vil være en religion for liv og virkelighed. Det vil revolutionere enhver tanke og handling i menneskelivet. Det er en ny kirke, et BRODERSKAB! Så du skal endelig se et stort universelt broderskab på jordplanet.

 

MYSTERIESKOLER

 

Når mænd og kvinder er klar, genopbygges de gamle templer. Med dette mener vi ikke de faktiske fysiske templer, men at fortidens mysterieskoler vil komme igen til Jorden. Sådan etableres Åndens universelle broderskab igen på Jorden.

Nogle mennesker fra Piscean Age har allerede reageret på den intuitive indflydelse (indflydelsen fra Neptun og Uranus). Dette er den indflydelse, der vil være for næring for menneskeheden og indvarsle Åndens tidsalder, den tid, hvor den menneskelige ånd vil fungere frit og bevidst i højere verdener, mens den stadig er i kontakt med kødet. Du er nu i spidsen for vandmandens tidsalder og modtager en vis stimulering fra vandmandens lærere og mestre.

 

BRODERSKAB

 

Resultatet vil være, at religionen i den nye tidsalder vil tage en helt anden form. Det vil ikke være det gamle præstedømme, den ortodokse form for tilbedelse. Det vil være en religion, der vil hjælpe hver mand og kvinde til at udvikle Gud i sig selv; og hver af jer vil lære, at den bedste måde at stimulere denne guddommelige kraft indeni er gennem gruppearbejde. “Hvor to eller tre er samlet i mit navn, vil jeg være i deres midte”, sagde Kristus gennem Mester Yeshua (Jesus). Religion vil tage form af gruppearbejde: med andre ord vil dens form være den af ​​åndens ægte broderskab. Ånden lærer mænd og kvinder at respektere deres brødre og søstre for at respektere værdigheden i menneskeliv, menneskeligt arbejde og menneskelig værdsættelse.

 

Dette er den sande form for broderskab, som kommer fra himmelens verden gennem åndelige stråler, der stimulerer det menneskelige hjertecenter. Derefter vil mænd og kvinder se på verden med bred og human vision.

 

(Artiklen er fra “The Light Bringer” af White Eagle.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


OPLYSNING. &. SJÆLBEVIDSTHED

A Soul Consciousness pic 135800096 3965826166774705 1819757150305608446 o

 

Husk, at omdrejningspunktet for alle de psykiske centre (chakraer) i den udviklede person er hjertet, som er som solen i vores univers. Hjertecentret trækker vejret ind og trækker vejret ud. Det absorberer – det tager sollys ind. Når den fysiske sol opretholder livet i kroppen, opretholder det åndelige lys og varmen bag denne sol, det åndelige liv i mennesket.


HJERNEN


Hjernen er det køretøj, som sjælens samvittighedsfuldhed udtrykker sig eller fungerer ved, og der er en del af hjernen, lillehjernen, hvor sjælen “bor” – centrum for sjælsbevidstheden. Foran denne del af hjernen, er den mystificerende hypofyse, som har et meget vigtigt arbejde. Hypofysen er “øjet”, der modtager vibrationerne i det næste trin på det æteriske plan. Det fysiske øje modtager kun vibrationer fra fysisk lys. Hypofysen reflekterer det æteriske lys; og du skal, når du fokuserer din opmærksomhed der, først blive opmærksom på lys og derefter på farve. Gennem dette centrum opretholdes sjæls-bevidstheden.

 

HYPOFYSEN & PINALKIRTLEN


Hypofysen, der er placeret bag og mellem øjnene, er forbundet med pinealkirtlen. Disse to kirtler er knyttet til de etiske legemes psykiske centre, og i løbet af udviklingen mødes de. Derefter følger udviklingen på hovedets krone, indtil alle hovedcentre er helt vækket, og der er fuldstændig sjælsbevidsthed. Med vækst og udvikling af sjælsbevidstheden bliver de lavere centre også kontrolleret, bragt i forening med det højere: hjerte-, hals- og hoved centre.

Vi har et eksempel på dette med kronen af ​​mesteren Yeshua (Jesus) på Golgata med torne. De kronede ham: tornekronen blev presset ind i hovedet, hvor dette hellige centrum findes. Med broen eller foreningen af ​​disse to centre for spirituel magt i hovedet – hypofysen og pinealkirtlerne – kommer der oplysning eller fødsel. Dette kan ikke ske uden korsfæstelsen af ​​det lavere selv, kroppen eller uden den deraf følgende fødsel eller opstigning af Kristus (Kristus Bevidsthed) ind i himmel verdenen – det hellige centrum ved hovedet på kronen – således hurtigere til oplysning.

 

DE PSYKISKE CENTRE (CHAKRAS)


Gradvis udvikling, kontrol og anvendelse af disse psykiske centre vil skabe den oplysning og den komplette sjælsbevidsthed, vi har beskrevet – “ægteskabet” eller foreningen mellem sjæl og ånd. Sjælen repræsenterer det feminine aspekt, og den guddommelige ånd repræsenterer det mandlige. Den perfekte forening er ægteskabet mellem disse to; eller på et andet billede sammensmeltningen af ​​den højere trekant af hjertet, halsen og hovedets centrum med den nedre trekant af centre. Gennem dette bringes Guds perfekte barn frem, det perfekte menneske.

For at være præcis, er hypofysen og pinealkirtlerne begge tæt forbundet med det kreative center i bunden af ​​rygsøjlen. Inden der kan komme fuldstændig oplysning, Kristi fødsel til livets fylde i hvert individ, skal det nedre centrums kreative trang give sin magt til hovedet, til “bjergtoppen”. Derefter ændres tornekronen til en cirkel af guld. Det bliver en krone af juveler, der giver suverænitet til sjælen og fuldender alle.

 

(Artiklen er fra “The Light Bringer”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


ET SANDT FORSTÅELSE AF JULEN

Tags:

A Christmas Tree 131479781 3913970568626932 7636148784408285202 o

 

I nogle få uvurderlige dage, ved juletid, bliver du uvidende kendt med Kristus, for ved at ændre det ydre udtryk for dit væsen ved at ændre dine synspunkter på livet, hvis kun i et par dage, er du begyndt at forstå betydningen af Kristus og hvordan det kan omdanne, ikke kun dine egne liv, men også denne jord, som du lever på. Hvad I alle føler i julen, bør ikke være undtagelsen, men reglen, for i de få dage ved I måske, hvordan livet på denne jord skal leves gennem hele året. Denne følelse af velvilje over for alle mennesker skulle ikke kun eksistere i julen: den skulle være evig!

 

HELE ÅRET RUNDT

 

Vær derfor opmærksom på, at du med julen har ansvaret for at sige, at du vil få denne jul til at leve ikke en dag, ikke i en måned, men i et år. Det er op til dig at motivere dine væsener så, at du, forstærket af Kristus-lyset, vil erkende, at julens ånd ikke kun skulle eksistere på dette tidspunkt, men gennem hele året. Vær opmærksom på, at det er DIN udvikling og ingen andres, at det er DIN bevidsthed og ingen andre, der er ansvarlig for at bestemme den måde, du lever dit liv på resten af ​​året.

 

Denne jul, kan du begynde at føre dit liv, som det burde føres hele året, og når du først har nået det højdepunkt, når du har nået og oplevet det forståelsespunkt, kan du opretholde det, så du i fremtiden kan se tilbage og sige; virkelig, at du har været værdig til det, der er givet dig i en hellig tillid: Kristus-lyset !

 

ÆNDRING AF JUL

 

Jeg beder jer alle om at tænke på, hvordan I kan ændre julen, så den ikke bliver en fortidens jul, så den ikke bliver en jul af overbærenhed, af overskud. Lad det være en jul med ægthed glæde ved at give, ægte hjælp, ægte bevidsthed. Prøv at bruge de indflydelser, der regner ned på jer på dette tidspunkt, så I alle kan øge jeres bevidsthed, reflektere jeres Skabers kærlighed, så vil velvilje virkelig vende tilbage til denne Jord.

 

(Denne artikel er fra The Fantastic Teachings of Ramala.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<