SANDHED ERSTATTER KRIG. — ANDEN DEL

 

A EARTH PIC  277771380 5397315206959120 8011910476813378998 n

Når sandheden bliver afsløret, bliver krig uholdbar og forældet – og i vil kende JERES planets sande historie.


Dette er vores arbejde nu, kære. Vi må tage os sammen for at helbrede dualiteten og konstruerede opdelinger, der har stillet et menneske mod et andet. Vi vil sikre, at denne gang, i overgangen til den nye gyldne æra, vil ingen vende sig mod deres medmennesker for at forfølge, dømme eller fordømme. Krigens dage – krig om religion; ideologiske krige, baseret på had til andre; grådighedskrige – vil ikke længere være tilladt. Krig i sig selv er aldrig forsvarlig. Krig bliver forældet og uholdbar i det øjeblik, folk erkender, at de er stærkere, når de arbejder sammen, end de er i opposition.
AFSLØRENDE SANDHEDER
I har været så gennemsyret af tænkningen om mangel, konkurrence og frygt, at det ikke længere er indlysende for jer, at de fleste, måske alle krige på planeten var bevidst anstiftet for at gavne dem, der har magten, og især de, der står bag dem med magt. Det var ikke svært for magthaverne at skabe splid blandt befolkninger, der allerede var undertrykte, vrede og sultne.
Det er et gammelt trick at sætte ild til en påsat brand for at være den, der skynder sig ind for heroisk at slukke den og vinde berømmelse, formue og allierede i processen. Alle disse sandheder vil til sidst blive åbenbaret. I vil lære jeres planets sande historie, at kende og når I gør det, vil jeres hjerter svulme op af kærlighed til jeres medlidende. I vil også finde lettelse, når I får bekræftet, at det, I havde mistanke om, var sandt. Alt var bestemt ikke, hvad det så ud til at være. Når I fuldt ud forstår, hvem der virkelig havde gavn af jeres fordomme, jeres mistillid til andre og jeres religiøse konflikter, vil I finde det er meget lettere at give slip på de overbevisninger, der blev implanteret i jeres intetanende børns hjerner uden jeres tilladelse.
SKABER DIVISION
Mistanke eller had til dem, der overfladisk ser ud til at være en smule anderledes end én selv, er ikke en iboende menneskelig kvalitet. Læg mærke til, hvordan hunde af alle racer naturligt nærmer sig hinanden med logrende hale, hvordan fugle af alle arter flokkes sammen, og hvor let en familie af elefanter, bjørne eller gæs vil blande sig og endda hjælpe hinanden, når deres territorier ikke er begrænset i sådan en måde at skabe lyst på. Det var ikke et svært spring af intuition for lederne ,at forstå, at alt de skulle gøre for at kontrollere deres “flok” var at begrænse deres ressourcer og informere dem om, at det var immigranterne, jøderne, kvinderne, de sorte, armenierne eller shiitterne, der havde skylden.
Ja, I har været mål for massiv sind-kontrol og social kontrol eksperimenter. I en periode lykkedes det noget, men altid har der været nogle, der gennemskuede ordningerne og krævede frihed, retfærdighed og lighed. Jeg var en af de mennesker, og det er du også.
MASSE MEDIA OUTLETS
I er ikke alene. Jeres tal vokser dag for dag, efterhånden som massemedier mister grebet om de vidt åbne muligheder for at kommunikere sandheden på tværs af politiske og sociale grænser via internettet. Mens internettets åbne forum indbyder til frygt og svindel, er det mindre kontrolleret og derfor en bedre kilde til sandhed end nogen af de massemedier, du har nu, som er blevet propagandamaskiner for de virksomheder, der betaler deres regninger. Det kan ikke være anderledes. Når der kommer penge ind i blandingen, er der mulighed for magtmisbrug.
>> Del tre følger snart <<
(Fra “SANANDA – De nye skrifter” —  og oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott.)

 


SANDHED ERSTATTER KRIG — 1. DEL

A EARTH PIC  277561646 5383692714988036 5431075417587328647 n


Verdensomspændende gennemsigtighed og offentliggørelse af sandheden er immanent....

Som et fællesskab af sjæle deltager vi i et fænomen, der aldrig er blevet prøvet på netop denne måde før, nogen steder i Kosmos. I vil bemærke, hvor anderledes min tilgang er nu, hvor jeg (Yeshua) er i stand til at tale med jer om jeres arv og om jeres biologiske forbindelser – jeres genetiske forhold – til jeres stjernebrødre og -søstre.

 

 

FJERNET FRA MIN UNDERVISNING (lære)

 

For to tusinde år siden kunne jeg ikke tale så direkte om disse sandheder. Selvfølgelig talte jeg med dem, du kalder mine disciple, sammen med min familie og venner om vores stjernefamilie, men alle henvisninger til disse ting blev fjernet fra mine lærdomme og fra læresætningerne fra mine brødre og søstre, som tjente sammen med mig. Sletningen af al information om vores galaktiske familie var et forsøg på at få menneskeheden til at tro, at vi er isolerede og alene i universet, og samtidig erstatte sandheden med alt – omfattende programmering af tanker, overbevisninger og følelser, der har gjort store dele af planeten til slaver indtil denne dag – men nu er en ny dag ved at gry!

 

Der vil ikke være hemmeligheder om de faktiske kontakter, der er blevet skabt med andre fra fjerne planeter og stjernesystemer i de kommende dage med gennemsigtighed og afsløring.

 

Når jeg vender tilbage for at gå med jer igen på den kære Planet Jorden, vil I allerede lære alt om jeres sande historie og eksistensen, teknologien, støtten og kærligheden fra jeres velvillige galaktiske familie. E.T. kontakter har været hyppige i de senere år, og der har været en række tilfælde, hvor “Alien” (bedre omtalt som “Galaktiske” eller “Kosmiske”) teknologier, der blev tilbudt menneskeheden, blev co-opteret af “Dark Ones” snarere end at blive brugt til alles bedste.

 

 

ARCHON ALLIANCE / MØRK KABALEN

 

Der har også tidligere været kontakter fra andre, såsom dem du kalder grå og dem der hedder reptiler. Det var deres ønske at opnå en fuldstændig overtagelse af planeten. Dine mørke på jorden, som var påvirket af dem – dem, vi har kaldt “Archon Alliancen” eller “Den mørke kabal” – havde samme tilbøjelighed. Hver fraktion troede, at de kunne overliste den anden for at få overtaget med det formål at kontrollere befolkningen og ressourcerne på planeten Jorden.

 

Du kan nu være sikker på, at deres mørke intriger til sidst blev vendt tilbage mod dem selv, hvilket sikrer, at ingen mørk fraktion nogensinde ville opnå, hvad de havde forestillet sig. De undervurderede altid lysets kraft og beslutsomheden og udholdenheden hos de mennesker, der levede og arbejdede i lyset. Vi har nu overvældet magtstrukturerne hos de Mørke, som altid har været tilbøjelige til at vende sig mod hinanden, når tingene blev svære. Alene denne tendens demonstrerer Lysets større kraft, for vi har et medfødt ønske, ja endog behov for at komme dem til hjælp, der har brug for os.

 

 

LYSETS KRAFT

 

Vejen har været lang og besværlig, men for hver dag, der går forbi jeres jordur, er vejen klarere, og lysarbejderne er stærkere. Lysets samlende kraft kan ikke nægtes, undertrykkes, blokeres eller saboteres. At prøve at holde lyset tilbage ville være lige så umuligt, som at prøve at holde tidevandet tilbage. Du kan kalde det en bølge af kærlighed og god vilje. Det løfter det trætte humør hos alle, bringer trøst, hvor der var smerte og beroliger traumer både fysiske og psykiske, når folk vågner og anerkender den helt nye følelse af at være virkelig fri til at elske.

 

Med denne bølge af stigende lys, er I nyforelsket i jer selv, jeres partnere og naboer, jeres babyer og jeres venner. Du ser og mærker auraen af lys omkring dem, som du aldrig har bemærket før, nu når du begynder at se din egn.

 

Ja, du er blevet testet, som du planlagde at blive inden du inkarnerede, for fuldt ud at udforske og løse alle spørgsmålene omkring polariseringen på Jorden mellem Lyset og Mørket – Godt og Ondt. I løbet af dets vold er det ofte værre, end du troede, det ville være i dine optimistiske planlægningsfaser. Det er derfor, det er så vigtigt, at dit Højere Selv altid er der for at beskytte dig og lindre smerten. Din familie af Lys, som inkluderer dit Højere Selv og Tvillingesjæl, sender dig konstant støtte og kærlig opmuntring, så du ikke giver op.

 

 

VI BLEV SÅRBARE

 

I sidste ende klamrer I jer næsten alle til livet med stor ihærdighed, på trods af jeres klager i de hårde tider. Ingen ved det bedre end jeg. Jeg var klar over, hvad der skulle komme i mit liv som Jesus, og der var stadig øjeblikke med ulidelig smerte. Ligesom dig følte jeg smerten ved at forræde mine medmennesker lige så intenst, som jeg følte den fysiske smerte.

 

Selvom de fleste af dem, der vendte sig imod mig til sidst, ikke var tæt på mig, efterlader det stadig en dyb følelse af sorg, at se medmennesker støtte et angreb på deres egne. Ethvert barn, der er blevet drillet af en folkemængde i skolen, eller som er blevet fornægtet af deres familie for en ideologisk overtrædelse, har følt denne dybe følelse af rædsel og fortvivlelse.

 

Hvorfor vender vi os mod vores egne? Gennem smerte, traumer og lidelse blev vi sårbare nok til at tillade os selv, at påtage os den programmering, der fører os på afveje og holder os til at bruge og genbruge inden for destruktive systemer af overbevisninger og adfærd, der ikke er naturligt for vores sande tilstand.

 

 

(Del to følger snart).

 

>> Fra “SANANDA – De nye skrifter”. <<

 

(Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott).


GUD STRAFFER IKKE

A SANANDA PIC  276136209 5354123531278288 4574760059778273321 n

 

STRAF ER GRUSOM, UACCEPTABEL .OG INEFFECTIV

Man har længe troet, at Gud straffer dem, der ikke tror på ham, eller at de, der ikke accepterer begrebet Én Gud, vil blive dømt til et frygteligt liv efter døden. Sammen med det trossystem er ofte inkluderet troen på, at de, der ikke accepterer mig, Jesus, som deres Frelser, vil lide en lignende skæbne – at brænde i Helvede eller blive kastet ud af Himlens herlighed.

Jeg ønsker eftertrykkeligt og uden betingelser at slå fast, at ingen af disse overbevisninger er sande. Lad mig svare på hver del af disse velkendte og gennemgående begreber.

Gud straffer ikke, og det gør jeg heller ikke. Vi ser straf som grusom, uacceptabel og ineffektiv.

Der er intet sted som helvede. Du skaber dit eget liv og betingelserne for dit Efterliv ved dine egne handlinger og anstrengelser under dine liv på Jorden og andre steder.

Skaberen Moder/Fader Gud og jeg, sammen med The Company of Heaven and all Humankind, designede dette “Earth Project” for at give den størst mulige mulighed for vækst som sjæle – de sjæle, der meldte sig frivilligt til at opleve det udfordrende læringsmiljø, som er Life on Planet Jorden.

Gud er kærlighed. Jeg er kærlighed. Medfølelse, tilgivelse, håb, harmoni og glæde er kærlighed. Når du føler og handler på disse følelser, er du ét med os, og vi er ét med dig.

 

EN ANDEN ALMINDELIG MISFORSTÅELSE

Der er en anden almindelig misforståelse, jeg gerne vil tage fat på her. Det er, at det, vi forventer af jer som mennesker, er “lydighed mod vores ord”. Din definition af lydighed bærer tanken om underkastelse til en anden. Det er ikke det, vi mener eller ønsker.

Mennesker på det 3. dimensionelle jordplan har fri vilje.

Mennesker er intelligente og i stand til selvstændig tanke og handling under deres inkarnation på Jordplanet i dets 3. Dimensionelle tilstand. Denne dimensionelle tilstand har budt på en særlig udfordring. Uden viden om, hvad der er fortid eller fremtid, eller hvad der eksisterer uden for din jordiske eksistens, er du forpligtet til at finde din egen vej til det højeste niveau af funktion, som du er i stand til. I processen vil I også opdage den medfødte forbindelse i jeres hjerter til jeres skabere, til mig og til de andre mestre og engle, som er jeres lysfamilie.

Vi fejrer din uafhængige vækst og udforskning. Vi ønsker ikke at undertrykke eller begrænse dine opdagelser eller dine læringsmuligheder. Med dette som baggrund for din vækst, forstår vi, at alle opdagelsesrejsende vil opleve fejl, uheld, ulykker og endda bevidste afvigelser fra, hvad der ville tjene det “Greater Good”. – det højeste gode.

 

GENNEMARBEJD DINE LEKTIONER

Vi ser, at du bruger dine fejl til at lære og til at udvikle dig til en Højere Bevidsthed. Denne læringsproces på Jorden har været en proces i mange livstider, og vi har villigt ventet, set og lyttet med tålmodighed, mens du har arbejdet dig igennem prøve-og-fejl-oplevelser, indtil du har fundet din egen indre vejledning, din forbindelse til Gud.

Vi blander os ikke i dit liv, heller ikke når det går dårligt, eller når du hengiver dig til, hvad du kan kalde kriminel adfærd eller destruktive handlinger. Vi er bundet af vores kontrakt med dig for at give dig mulighed for at arbejde gennem dine lektioner gennem hele dit liv, indtil du finder dine svar ved at opleve konsekvenserne af disse handlinger. Vi forstår, at dette kan forekomme enten inden for et enkelt liv eller under din Afterlife Review, når du ser dine egne handlinger gennem følelserne og øjnene hos dem, du berørte.

 

DER ER INGEN STRAF

Der er ingen straf for overtrædelser i noget liv. Selvmord kan forstås som selvforsvar og derfor tilgives. De, der har mistet forbindelsen til deres hjerter og til den guddommelige vilje, som er blevet de “mørke” ved valg og præference, bliver budt velkommen tilbage i folden, hvis de skulle ønske at være i Lyset. Hvis ikke, kan de i sidste ende anmode om at blive uskabte, deres molekyler spredt ud i Alt der Er, men det ville kun være efter deres eget valg, ikke vores. I alle tilfælde yder vi også maksimal støtte, opmuntring, healing og incitament for at hjælpe enhver sjæl til at vende hjem til Lyset efter enhver rystende eller udvidet oplevelse i de Nedre eller Mørke Dimensioner.

Fordi vi forstår og ser, at jeres liv her i menneskelige kroppe kun er et øjeblik i oplevelsen af jeres liv som en sjæl, er denne eksistens ikke vigtigere eller dyrere end ethvert øjeblik i jeres sjæls udvikling. Vi værdsætter menneskets liv som en del af den Store Plan for Sjælsopstigning, ikke som et mål i sig selv, for der er ingen ende.

 

ALT BLEV PLANLAGT AF DIG

Vi ser jer som sjæle i Ascension, midlertidigt anbragt i de kroppe, I har accepteret for at bære jer gennem dette liv. Køn, miljøforhold og udfordringer, du skulle opleve her, blev planlagt af dig, dit Højere Selv, under dit ophold hos os i de Højere Dimensioner. På trods af vores dybe medfølelse for dine vanskeligheder, hvis vi skulle gribe ind for at forhindre den smerte eller udfordringer, du oplever her, ville vi bryde den første Universelle Lov, som bliver opretholdt af Skaberen. Den første universelle lov er, at en, der har magt eller indflydelse over andre, ikke griber ind.

Vi ved fra vores perspektiv og fra egne erfaringer, at når først dette liv er forbi, er smerte og lidelse væk, og det tjener kun som hukommelsen og drivkraften til større dybde af forståelse, empati og medfølelse for andre. Fra dette Højere Dimensionelle perspektiv, delt af alle Sjæle mellem inkarnationer, jo større udfordringen – som endda kan omfatte smerte, sult, lidelse og voldelig død – jo stærkere er læringsoplevelsen.

 

ET HØJERE DIMENSIONALT PERSPEKTIV

Vi forstår, at dette Højere Dimensionelle perspektiv er i modsætning til, hvad du føler og tænker i løbet af dit liv her, og vi er sympatiske med den konflikt, du oplever, når du ser andre lide. Vi opmuntrer jeres bestræbelser på at lindre lidelse på planeten, men vi har også advaret jer om, at individuelle “livskontrakter” lavet på det spirituelle plan ikke må forstyrres.

I øjeblikket, fordi Gaia, Moder Jords Sjæl, for nylig er steget op til den 5. Dimension, og fordi du forventes snart at rykke op med hende som en gruppe, er alle Sjælekontrakter, der krævede store udfordringer og vanskeligheder, hermed suspenderet, forudsat at din Det Højere Selv er indforstået med denne handling. Enhver aftale, der forbliver i kraft, ville tidligere have været planlagt med de unikke betingelser for den forestående Ascension i tankerne. Dette betyder ikke enden på din læringsproces her. Det er hver sjæls ansvar at vurdere og forstå, hvad denne nye frihed indebærer.

 

BEUNDRING OG RESPEKT

Vi beundrer og respekterer de fremskridt, en sjæl er i stand til at gøre i retning af at føle, se, tænke og kende Guds kærlighed i løbet af et liv i en 3. dimensionel virkelighed.

I stedet for lydighed, som ville blive pålagt udefra, forstår vi, at det er en triumf af vækst at finde vores vej til balance, klarhed og kærlighed ved at følge vores indre kompas. Den indre evne til at nå et højt niveau af bevidsthed, mens den stadig er på det lavere vibrationelle Jordplan, ses universelt som en triumf for sjælens udvikling.

 

LIVET ER EN GAVE

På grund af de utallige vanskeligheder, som en sjæl kan opleve i et liv på Jorden, ses dette Jordprojekt som Explorer/Creator Race i hele Kosmos som en højt respekteret bestræbelse – noget i retning af de Olympiske Lege for Sjælsvækst – og en meget ønsket mulighed. Privilegiet ved at være i stand til at tilbringe et helt liv på Jorden har længe været set som en højt værdsat test af ens evner, modstandskraft, udholdenhed og tro. Skaberens mor og far beder kun om, at du respekterer din mulighed for at opleve livet her som den gave, det er, og at du bruger det i overensstemmelse hermed.

Vi beder dig omhyggeligt overveje disse ord. Overvej dem godt, for i denne besked giver vi dig svaret på dit spørgsmål: Hvad er meningen med livet? Når du fuldt ud forstår meningen bag dette prøvende Jordprojekt, som du har meldt dig frivilligt til, var efter dit eget valg, vil du også vide, at der ikke er nogen grund til at klage, ingen undertrykkelse af dit Selv af os.

 

FRELSE ER OPFINDELSE

Der er ingen grund til selvforskyldt skyld for det, du fortryder, hvad du har gjort indtil nu, for når som helst kan du vende dig til Lyset, slutte dig til os i kærlighed, og du vil i det øjeblik opnå frelse, af din egen vilje. Frelse, set fra vores perspektiv, betyder lindring fra vildfarelse, mørke, angst og smerte. Resultatet af en sådan frelse er Opstigning til et højere niveau af bevidsthed. Dette er målet for alle Sjæle i Kosmos. Slut dig til os i kærlighed, fred, medfølelse og harmoni, og du vil kende glæden ved den eneste ene. -know the Joy of One.

 

(Artikel fra “Sananda — Og De Nye Skrifter”.)

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 

 

 

 


I DAG ER EN HELT NY TID FOR PLANETEN JORDEN…. DET ER EN “TID FOR FORANDRINGER”….

A Jesus dark skinned pic fc6d3376515f847f58a4509b54858b30 yeshua jesus jesus art

 

DEN SANDE MÅDE…

 

I dag er en helt ny tid for planeten Jorden. Det er en “tid for forandring”, en tid til at efterlade gamle ideer, uanset hvor værdifulde de måtte have været for dig. Jeg beklager, at jeg nu er i den situation, at jeg er nødt til at revidere den religion, der blev etableret i mit navn, men fejlfortolkningerne af min lære er så udbredt, at jeg må rette op på sagen. Ville du ikke ønske at gøre det samme, hvis du vidste, at du blev fejlciteret så ofte og så bevidst, at det ændrede budskabet, som havde været dit hjertes og sjæls arbejde?

 

Det er ikke et spørgsmål om stolthed for mig. Det er et spørgsmål om sandhed. Dem, vi kalder Prime Creator eller Mother/Father God – Skaberne af vores multivers – som i øjeblikket består af ti multidimensionelle universer – og jeg arbejdede sammen i evigheder med at udvikle “Planen for Planeten Jorden”. Vores drøm om den blå planet var altid, at hun og alle på hende ville være i stand til at falde ned i lavere vibrationer, at skabe en 3. og 4. dimensions verden for menneskeheden at opleve med fri vilje og at tilbyde den primære skaberkilde – mor/fars børn en arena for at lære og praktisere Co-creation.

 

 

GLEMSOMHEDENS SLØR

 

Selvfølgelig er den eneste måde at opleve fri vilje på bag “glemsomhedens slør”, som omkranser planeten Jorden, da det er den eneste måde, du kan føle dig adskilt fra den universelle lov og fuldt ud lære konsekvenserne af dine handlinger. At være tilsløret og føle sig adskilt giver dine sanser mulighed for at foreslå dig, at ting “sker” uafhængigt af hinanden. Du føler dig adskilt fra “årsag og virkning” dynamikken, der er så åbenlys for os i de Højere Dimensioner.

 

Ser I, i de Højere Dimensioner, selvom vi har Fri Vilje, er resultatet af ethvert større valg så tydeligt og indlysende, at der er langt mindre råderum til at opleve ubalancerede eller afvigende valg og adfærd. Det er lettere at forudse resultatet af dine handlinger, når mulighederne og sandsynligheden er lagt frem foran dig i levende farver.

 

 

STIGER TIL HØJERE DIMENSIONER

 

Drømmens udmøntning skulle være dagen (i kosmiske termer, selvfølgelig), hvor Terra, Planet Earth, ville stige tilbage til den 5. Dimension og videre i triumf med sin elskede familie af mennesker, dyr, planter og andre følende væsener. Alle skulle rejse sig sammen med Terra i en herlig Himmelfart, der ville løfte hele Kosmos sammen med hende. Ja, det var hvad vi forudså, og hvad vi forventer at se nu. Vores tro på menneskeheden er ikke malplaceret.

 

Selvom de mørke forsinkede processen ved at skabe kaos med folks tænkning og følelser, har menneskeheden vist modstandskraften og sande natur af vores kosmiske skabers særlige opdagelses-/skaberrace, der er udpeget til at tage over fra ham/hende på et fremtidigt tidspunkt. Som en speciel Adamisk Race placeret i hård træning på Jorden, har mange af jer ikke desto mindre formået at holde fast i jeres evne til at fornemme, hvad der er retfærdigt, rigtigt, retfærdigt og sandt. I har gjort det med jeres solide hjerter og med jeres vidtgående sind, og alligevel kan I heller ikke lade være med at vende jer til en form for tro, når I føler, at I glider.

 

STÆRKT FUNDAMENT

 

Du er bygget til fleksibilitet, mod og beslutsomhed. Disse er egenskaber, der giver et stærkt fundament for din kreativitet. Ikke desto mindre ser du dig selv som kaotisk, ude af stand til at kontrollere dine følelser og dine tanker. Du føler dig prisgivet dine instinkter, dine oplevelser og dit miljø. Alligevel ser vi dig som genial, der kun mangler den dygtige coaching, der vil hjælpe dig med at hæve dig selv til dit niveauet af intelligens og kommando, som du er specielt skabt til at legemliggøre.

 

Dette er formålet med disse budskaber: at hjælpe jer med at hæve det vibrationsniveau, som I opererer på i jeres hverdag, til det punkt, hvor I vil være i stand til at stige op med jeres Kære Moder Jord i en meget nær fremtid. Nogle af jer er klar nu, men løftet om Ascension, vi alle gav hinanden for længe siden i Drømmetiden, var, at alle ville komme sammen. Vi forestillede os at skabe den mest vidunderlige, glædelige opløftning af hjerter for at bringe alle over tærsklen til den 4. og 5. dimension på samme tid.

 

 

GØR DIT SKIFT

 

Med “alle på én gang” mente vi ikke nødvendigvis i det samme nøjagtige øjeblik. I vil hver især lave jeres “Shift”, når I føler jer klar. Nogle har forberedt sig i årevis og vil sejle igennem på First Wave Ascension, fordi de er fuldt ud informeret om den disciplin og elevation, der er nødvendig for at foretage overgangen. Andre vil tage et par måneder mere til at vænne sig til tanken om, at hele deres liv vil ændre sig, uanset om de holder fast ved deres gamle velkendte måder eller ej. Og selvfølgelig er de gamle velkendte måder for mange gennemsyret af religiøs tradition.

 

Det har været et konfliktområde over hele kloden – den ene religion mod den anden – hvor hver enkelt hævder at være “Guds Ene Sande Ord”. Kære venner, jeg kan fortælle jer nu med fuld tillid, at der ikke er nogen sand religion på dette tidspunkt på planeten Jorden. Der er mange sandheder og mange løgne i enhver religion, fra kristendom til islam, fra buddhisme til hinduisme, fra forvrængede New Age-synspunkter til stammetrossystemer i de fjerneste skove og bjerge (selvom nogle af dem kommer tættere på Sandheden gennem deres enkle accept af Gud i sig selv og i alt levende).

 

 

 

(Arttikel fra Yeshua og “De Nye Skrifter”.  —  Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhott.)