FORSTÅELSE OG BRUGEN AF GUD-ENERGIEN I DIG

 

A awakening pic  a 118654849 3589033101120682 2866606420773590987 n


Den følgende artikel er et uddrag af en kraftfuld lære fra Yeshua (Jesus) givet til en udvalgt gruppe af tilhængere.


HVEM ER GUD

Hvem er Gud? Og hvor er den Gud, som fylder hele din tanke, på hvem din tanke er centreret eller fokuseret?
Gud er ikke et stort væsen uden for dig, som du vil bringe inden for og derefter præsentere for verden. Gud er den kraft, der genereres og opmuntres af din egen tanke-handling. Det er rigtigt, at kraften er inden i og rundt omkring dig, men den er inaktiv, indtil du tænker på den og ved, at den eksisterer. Så ser du det strømme frem fra dig i ubegrænset mængde. Du præsenterer det for verden, og verden drager fordel af din præsentation. Du skal selv præsentere resultatet ved at vise drivkraften for alt godt, Gud din Fader (SPIRIT/ÅNDEN), kraften til at fuldføre, bag enhver tanke og handling. Nu er du Gud, der opfylder eller udfylder resultatet. Dette er Gud, den sande og eneste Gud, der står frem fra dig.
Du ER så Gud Faderen, husbonden, forstærkeren og projektoren, den bestemte og positive udøver. Da er det, at legioner vil flyve derhen for at udføre din befaling.


DIT HELLIGE TEMPEL

I det øjeblik du med ærbødighed og dyb mening helhjertet siger, at Gud er i sit hellige tempel og ved, at dette tempel er din rene krop, ligesom du præsenterer den, og som du i sandhed står i dag, at du, den sande Kristus, lever ét med Gud, lige inden for dette tempel, og at dit ophøjede legeme er et helligt opholdssted, en hel og altomfattende bolig, er du en energi-givende kraft, et altomfattende og kar for dette sande og guddommelige princip at strømme igennem. Så hælder du mere og mere ud af den Gud, som du er, og som du elsker.
Du tilbeder, du priser, og med din stadigt voksende kærlighed åbenbarer du for hele menneskeheden, at de har mulighed for at se Kristus, Gud-manden stå sejrsikkert frem.


SAND YDMYGHED

Nu siger du med den største glæde, “Den, der vil, lad ham eller hende komme og drikke rigeligt af vandet fra det rene liv”. De, der gør det, vil aldrig tørste igen. Den kraft, du bruger og udsender, er Gud.
Sønnen udfører let hvad Faderen udfører. Dette er også at være ydmyg over for og bøje sig for denne store kraft. Dette er sand ydmyghed, der fremtræder i et ydmygt væsen, ét med sin egen drivkraft og styrke.
Ved konstant at tænke på, rose, velsigne og takke denne kraft øger du dens strømning, og når du gør dette, bliver den potent og lettere tilgængelig for dig. Derfor, siger jeg, bed uden ophør. Dit daglige liv er sand bøn.


GUD I DIG

Ved først at vide, at denne kraft eksisterer og derefter bruge den med absolut tillid, bliver du snart fuldstændig bevidst om den. Du ved snart, at det er altomfattende i forbindelse med dig. Hvis du bare vil lade det strømme, vil det haste til dig i alle tilfælde. Det flyder til dig, når du lader det strømme fra dig. Stå frem som Gud og del det ud. Dette er Gud din Fader i dig, og du og din Fader er eet. Ikke tjenere, men sønner, sønner af den Første Oprindelige Årsag. Alt, hvad JEG ER (I AM), er dit; for du er JEG ER (I AM).
Det er ikke mig, der udfører arbejdet, det er I AM i Faderen (Ånden) og Faderen i mig frembringer den store bedrift. Da du ved, at du arbejder, ét med Faderen, er der ingen begrænsninger, ingen grænser; du ved, det er din guddommelige ret – at udføre alle ting.


(Artikel fra bogen “The Life of the Masters of the Far East” Vol. 3)

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 


DET GRUNDLÆGGENDE OM TRANSFORMATION — DEL 3

A Transformation pic  b

 

Nøglen til at forstå en højere bevidsthed er faktisk at stræbe efter at være eet med den.

 

 

BESTEMTE REGLER

 

I den æteriske dimension opfører man sig som ét med Alt. For at gøre det, skal sjælen følge visse regler. Disse regler er de universelle love. Lovene, siger Master Kuthumi, blev leveret til Jorden af mange, kendt som gamle mestre, hvoraf den ene var Hermes Trismegistus, den “ældste af de gamle”.

Det var egypterne, sagde Kuthumi, der senere forstod disse love og brugte den magt, som denne eksistens af enhed gav dem. Derfor byggede de så fantastisk en civilisation. Når man er i harmoni med de universelle love, kan alle ting skabes og manifesteres, for de væsener, der inkarnerer, er virkelig medskabere af alt. I denne tilstand af balance og perfektion kommer anvendelsen af ældgamle mystik-skoler og nøglerne til evig frelse.

 

MENTAL DISCIPLIN

 

Nøglen til at forstå en højere bevidsthed, er faktisk at stræbe efter at være et med den. Når reglerne og lovene følges med mestring og disciplin, følger alt andet i harmoni. For at blive et med ens egen guddommelighed, skal man dog have den mentale disciplin og intellekt for at forstå det.

 

FORSTÅ DET MENNESKELIGE SIND

 

Det centrale for at forstå og anvende viden om de universelle love er, forståelsen af hvordan det menneskelige sind fungerer, for sindet har nøglerne til transformation. Da forskere først nu begynder at kortlægge stierne for intelligens, hukommelse og bevidsthed, blev Kuthumi bedt om at forklare sit syn på intellektets natur for os, så vi ville være bedre rustet til at forstå de informationer, der blev overført.
Han svarede på en måde, som først syntes at undgå spørgsmålet, men viste sig til sidst, at være meget magtfuld. Som sædvanligt giver han ikke en lærebogsforklaring. Hans forklaringer provokerer en til at tænke og anvende abstrakte begreber, analogier og sandheder, der er større end hvad man ville være vant til at høre. Den transmission, han har givet, findes på min anden hjemmeside under titlen “Naturens intellekt” (mærket under “Intellekt”) – cygnusent.blogspot.com

 

KONKLUSION

 

For at lære mere om disse universelle love vil jeg varmt anbefale, at du køber bogen med titlen “The Light Shall Set You Free” af Dr. Norma Milanovich og Dr. Shirley McCune. Bogen er en virkelig vidunderlig instruktion og en uvurderlig kilde til information.

 

(Denne artikel er fra “The Light Shall Set You Free”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


DET GRUNDLÆGGENDE OM TRANSFORMATION — DEL 2

A Transformation pic  a 118071315 3555198181170841 5977382328881042152 n

 

Da mennesker indeholder en bevidsthed, der kan kontrolleres, og da bevidstheden tænkes, er hvert individ faktisk en medskaber med det guddommelige.

 

MEDSKABERE

 

Dette er den lektion, vi er rejst til Jorden for at opdage. Dette er grunden til livet og for vores inkarnation i denne levetid. De færreste finder svarene på disse mysterier, for et individ er nødt til at opleve oplysning for at kunne forstå denne sandhed. De fleste vil foragte dette princip, for at kunne acceptere det kræves ansvarlighed for vores handlinger. Ikke mange er parate til at acceptere denne form for ansvar. De fleste vil faktisk forsøge at give forklaringer i modsætning til disse kendsgerninger. Derfor er få klar til den transformation, der er bestemt til at opsluge Jorden i de næste mange år.

 

ET FÆNOMENALT SKIFT

 

Bevidsthedsspringet ind i den femte dimension af tid/rum, dette bemærkelsesværdige fænomen, vil opsluge alt, hvad der har eksisteret før. Nogle vil ikke genkende deres evner, som de er i dag, men vil faktisk tage påføre sig en højere form, der er tættere på, hvad vores arkturiske venner beskrev som Adam Kadmon-arten, som er en stærkt udviklet gruppe af væsener med evner, der ikke for tiden er forstået på Jorden.

Verden vil være i enhed med Skaberen. Planeten vil forstå den harmoni og fred, som den har ønsket sig i mange århundreder. Begyndelsen af årtusindet vil teste mange, der er i tvivl i dag, og give hver og en den nøjagtige test, de har brug for, så de kan overvinde deres frygt og tvivl angående denne overgang.

 

BESTEMT TIL ÆNDRING

 

Da den menneskelige form er bestemt til at ændre sig (præcist hvordan er endnu ikke helt klart),  der skal skrives nye regler og vejledning, der vil indeholde de oplysninger, der hjælper hver sjæl med at udvikle sig til denne nye bevidsthedstilstand. Meget vil blive overført i løbet af de næste årtier, men kun de sjæle, der er klar til at modtage det nye pensum, vælger at hæve deres vibrationer for at matche dem, der kræves for at komme ind i New Age.

Ordet VIBRATION er nøglen. Alle mennesker, der vil rejse videre til denne nye verden i den femte dimension af tid/rum, skal have en vibrationsfrekvens, optjent gennem hævet bevidsthed, der vil matche vibrationsfrekvensen i New Age. Dette fænomen er absolut og måles ved individers evner til at være fordomsfri, kærlig, centreret, rolig, fredelig og hengiven.

 

HØJERE BEVIDSTHED

 

Da disse egenskaber er tættere på linje med de højere bevidsthedstilstande, defineres disse individer af mestrene som værende mere gudelige. Disse individer vil justere vibrationsfrekvensen tættere på lysets hastighed, så den vil være i overensstemmelse med Aquarius tidsalder.

Mesteren Kuthumi beskrev hele dette fænomen som værende videnskabeligt. Han erklærede, at vores fysik allerede begyndte at skabe forbindelser mellem disse principper og begreber og snart ville være i stand til at dokumentere begrebet Enhed, som er en del af det årtusinde, som vi nu er gået ind i.

Da vi går ind i ‘hjemmet’ (eller måske er DIMENSIONEN et bedre ord) for væsener på højere niveau, er de vores lærere. Snart, har de sagt, vil vi have et helt nyt PENSUM, som vi skal mestre, og de sjæle, der rejser ud i de højere riger, bliver nødt til at forstå og mestre dette pensum, der inkluderer De Universelle Love.

 

Del tre følger …

 

(Denne artikel er fra “The Light Shall Set You Free”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 


DET GRUNDLÆGGENDE OM TRANSFORMATION — DEL 1

A transformation pic 117987940 3551682718189054 5486721385262560149 o

 

“Intet, vi nogensinde har forestillet os, er ud over vores kræfter, kun ud over vores nuværende kendskab til os selv.” (Theodore Roszak).

 

FØDSELS-PROCESSEN


Transformationen til New Age blev en gang beskrevet af Arcturians som fødsel af en planet (Jorden) til en stjerne i himlen. De sagde, at det er skrevet siden Babylon, at Jorden ville rejse ind i Aquarius-tidsalderen og blive en Edens have i universet. De forklarede også, at denne begivenhed foregik på grund af præ-visionen for jævndøgnene, og at Jordens position i denne universelle parade af stjerner blev styret af kræfter, der var højere, end vi kan forestille os.

Transformation intrigerer os bestemt, fordi disse meddelelser indebar en total ændring for både mennesker og jorden selv. Mestrene Kuthumi, El Morya og Sananda gjorde dette klart ved mange lejligheder. De talte om mysterier, nøgler og koder, der låste op for svarene på disse ændringer.

 

EN REJSE


Transformation, siger Kuthumi, er en rejse, som den menneskelige race har taget siden tidens begyndelse. Derfor er vi nødt til at forske på de gamle sandheder fra begyndelsen af den registrerede historie for at forstå transformation. Optegnelser og gamle biblioteker, såsom Alexandrias bibliotek, indeholdt meget af verdens visdom, men gennem handlinger fra uoplyste sjæle blev disse skatte og gaver ødelagt. Det, der ikke blev ødelagt, vil blive genopdaget i denne periode, for tiden er inde til at bringe disse sandheder til verden igen. Meget af denne gamle viden vil komme frem på samme måde som denne artikel.

 

MESTRERNE


Mestrene ser ud til at være medlemmer af en gruppe, der fører tilsyn med hele driftsplanen – i det mindste for dette afsnit af universet. Eftertrykkeligt siger de, at de arbejder for Gud. De er her for at sikre, at alle detaljer i denne plan køres efter planen. Gennem historien, da tiden var inde, har de kommunikeret med sjæle. De citerer endda Noah, der får besked om den kommende oversvømmelse, og at Johannes døberen  forudsiger den kommende Jesus, som eksempler. Disse historiske figurer modtog deres meddelelser på samme måde, som mange modtager denne form for information i dag.

 

DEFINERING AF BEVIDSTHED


Kuthumi forklarer, at transformation tager kvantespring omkring årtusindets drejning, men virkningerne er endnu mere synlige, når hver New Age begynder. Vibrationsfrekvenserne ændres automatisk efter planetenes og stjernenes præcession, og i denne videnskabelige bevægelse justeres bevidstheden også.

Disse mestre definerer bevidsthed som grundlaget for alt, hvad der er, for de siger, at Gud er tænkt og ud af tanken kom lys, hvorfra alle ting manifesteres. De siger også, at verden er et mikrokosmos af universet, som er vores makrokosmos. De siger, at alt er energi, og at energi er lys.

 

LYS ENERGI


Ud af denne Lysenergi kom lydenergi i den oprindelige skabelse. Og ud af lys og lyd kommer dannelsen af alt det, der er. Hvert objekt, uanset om det er fast, flydende eller gas, har sin egen kode, som er en vibrationsfrekvens. Denne vibration er skabt ud af lys. Da mennesker indeholder en bevidsthed, der kan kontrolleres, og da bevidstheden tænkes, er hvert individ faktisk en medskaber med det guddommelige.

 

 

Del to følger ….

(Denne artikel er fra “The Light Shall Set You Free”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<