YESHUA SENDER EN MEDDELELSE

A Yeshua Pic  Large 115473955 10157624267197737 6653148936710143097 n

 

Husk Guds lys fejler aldrig, og alt hvad der sker i din verden i dag er faktisk til gavn for hele menneskeheden.


For at forstå denne verdenssituation må man vurdere, HVORFOR ting sker i dag, som de gør. Der er visse ændringer, der skal ske for at oplyse og vække den højere bevidsthed i menneskeheden. Dette vil medføre pludselige og uventede begivenheder, der slet ikke er behagelige for den generelle befolkning.

 

Disse kommende begivenheder ryster menneskeheden helt ind til kernen, og disse forestående begivenheder nærmer sig tæt på, som en storm, der nærmer sig land eller by, her vil det blot påvirke hele planeten.Betragt denne begivenhed som den absolutte renseproces, der er meget nødvendig for menneskehedens fremskridt og udvikling. De, der har ører at høre og øjne til at se, bør følge denne advarsel. Vær opmærksom, vær vågen og vid, at alt er godt for dem, der arbejder og lever i lyset. Vær ikke bange, for Gud forlader ingen, der elsker og deler hans / hendes kærlighedslys ubetinget med alt liv og skabelse.
Nuvel, vær ved godt mod og vid, at for mange af jer er jeres mission her på denne planet næsten færdig, for andre er den bare lige begyndt.

 


>> YESHUA <<


( Oversat fra engels af Jette Uhlott ).


 


VI NÆRMER OS SLUTNINGEN AF EN ÆRA

A Earth Changes pic 106457983 3404498996240761 2485185799404966744 n

 

Det, der er vigtigt er, at den menneskelige civilisation rejser sig igen på en ny sti, der er forbundet med stien fra vandmandens tidsalder. Denne tidsalder vil se den fysiske manifestation af de guddommelige principper, som I endnu kun har som idealer, som åndelige begreber i jeres inderste sjæle-væsener.

 

 

GUDDOMMELIG INSPIRATION

 

Se jer selv som redningsbåde for bevidsthed, som redningsbåde, der ikke er designet til dette øjeblik i tiden, men for stormene der kommer. Hvis jeg må bruge en analogi, er I Noah’ er fra den sidste store katastrofe. I modtager jeres guddommelige inspiration nu, til at opbygge jeres ARK, ikke en ARK af fysisk stof, men en ARK af åndelig bevidsthed, bevidsthed til at forstå de Jordændringer, der vil komme, bevidsthed til at forstå den død og ødelæggelse, der uundgåeligt skal følge og frem for alt, bevidsthed til at genopbygge den menneskelige civilisation og sikre dens fortsatte vækst i fremtiden.
Alt det højeste, som du ønsker på jorden, vil være på jorden. Alting vil være mulige i New Age.

 

 

FYRIG BUDBRINGER

 

Hvordan, og hvornår skal disse jord-ændringer ske? De kan komme på flere måder afhængigt af, om de er sat i værk af menneskelig ødelæggelse eller ved guddommelig indgriben. Med hensyn til tidspunktet for denne begivenhed er der mange meninger, men i virkeligheden er der kun et væsen, der besidder denne viden, og det er vores Gud, skaberen af os alle. Desuden frigøres denne viden ikke til nogen, før det aktuelle tidspunkt nærmer sig. Jeg tror, at de store jord-ændringer, der kommer, vil blive sat i gang af det, jeg vil kalde ‘en fyrig budbringer’.

 

Der er allerede nu en stjerne af stor kraft, der fortsætter mod vores Solsystem. Stjernen er i dette øjeblik usynlig for det menneskelige eller endda teleskopiske øje, men den er sat på en sti, der bringer den sammen med vores planetariske solsystem. Når den passerer forbi, vil det påvirke bevægelserne fra alle planeter i vores System og vil derfor medføre ændringer på planeternes overflade. Effekten af denne passage vil betyde at passagen sætter de jord-forandringer i gang, der er profeteret. Forskellige lande vil synke, andre vil stige for at opfylde det karmiske udviklingsmønster på denne jord, som tilfældet var med Atlantis.

 

 

JORDENS SKÆBNE

 

Menneskeheden har magten til at påvirke arten af denne transformation gennem sin opførsel, gennem sin anvendelse af nuklear teknologi, gennem sin anvendelse eller misbrug af de tre riger af materie på denne jord. Det kan enten tilføje eller moderere stien og indflydelsen fra denne store stjerne. Hvordan mennesket som enkeltperson opfører sig nu, hvordan I fører jeres liv og manifesterer jeres bevidsthed, vil påvirke denne store transformation af Jorden. Så jeg siger jer nu, som jeg sagde til jer før, disse jord-ændringer kommer. De kan ikke undgås. De er en del af Jordens skæbne.

 

Det er DIN verden (dig) og ikke VERDENEN, der skal ændre sig. Denne verdens Gudinde manifesterer kun perfektion. Det der er forkert, er den Verden, som menneskeheden har skabt på Moder Jords guddommelige væren. Jordens guddommelighed slukkes ikke ved nogen menneskelig handling. Gudinden eksisterede længe, længe inden menneskeheden blev til. Hun vil være her, når menneskeheden er gået. Selvom menneskeheden har magten til at ødelægge sig selv, vil den ikke ødelægge sig ved atomare eksplosioner, ikke ved at ødelægge planeten, som den misbruger af uvidenhed og grådighed, men ved at ødelægge sin egen sjæl.

 

 

DEN MAGELØSE GAVE

 

Når menneskeheden endelig dør, når den endelig forlader denne planet for at fortsætte med den næste cyklus af sin udvikling på en anden planet, i en anden form, i en helt anden tidsalder, vil Moder Jord stadig være her. Gudinden vil stadig give liv til planeten der derefter vender tilbage til sin tidligere skønhed og vil indtage sin retmæssige plads i dette solsystemets planetariske legeme. Derefter vil du måske fra en anden planet se gudindens ægte skønhed og værdsætte den uvurderlige gave, der blev lagt i dine hænder. Du vil derefter indse, hvad der blev givet dig i en handling med stor kosmisk udvikling, og hvad du måske var ansvarlig for at misbruge. Må du se tilbage på det tidspunkt og sige, at du ikke var skyld i den store forbrydelse.

 

Der er selvfølgelig mange i dag, der mangler den åndelige bevidsthed og ikke kan acceptere, at de har gjort forkert, de kan ikke erkende, at Moder Jord er en guddommelighed med sin egen ret, at alt på Jorden besidder bevidsthed og forståelse og har lige så meget ret til frihed og respekt, som du har på dette tidspunkt.

 

Så hvad vi nu er vidne til på Jorden er ikke en straf, men kun blomstringen af de frø, som menneskeheden har sået. Det er noget, som menneskeheden har trukket til selv ved sine tanker, ord og gerninger. Hvis du ikke er en del af disse tanker, ord og gerninger, vil du ikke lide. Det er så simpelt som det.

Renheden i din sjæludstråling vil sikre, at du overlever den ødelæggelse, der skal komme, medmindre du som en sjæl med stor bevidsthed har accepteret at dø med massen af menneskeheden og at holde balancen i det øjeblik af ødelæggelse.

 

>> Alle fire artikler om dette emne kan findes på følgende link under etiketter; Jordændringer; End of Era; Evolution;
https://cygnusent.blogspot.com/ <<  —  Emnet er fra The Fantastic Teachings of Ramala.

 

(Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott).


EFTER DIN OPVÅGNING

 

A Divine Mother pic 106002581 3385433544813973 5860321939785970881 n

 

”Der er endnu en vej, der skal påskønnes efter jeres opvågning, hvis du vælger den, kan den løfte og hæve dig op og ud af begrænsningen af menneskelig strid og hæve dig til den højeste vibration af Lys & Kærlighed, til en sti af højere bevidsthed.

 

Det kaldes “Stien til at blive dit sande selv på Jorden” (Blue print), også kendt som “opstandelsens sti.” Når du påskønner denne sti, udfoldes en stor opståen- og udvidelsesaktivitet i dit sind og dine følelser, din bevidsthed og i sidste ende din fysiske iklædning. Du er vågen, dit liv opfordrer dig til at rejse dig nu og blive på Jorden til dit ægte herlige selv, ‘JEG ER’, individualiseret af Moder/Fader Gud.


Det er en sti, hvor du begynder at opleve dig som født på ny, som et lynnedslag af pludseligt lys i dit sind, stor udstrømning af kærlighed i dit væsen, alt det, der forbereder dig i centrum af din bevidsthed til at komme ind i det hemmelige hjerte af din Guds natur og at passere gennem ‘Døren til alt’, hvor du vil drikke af livets vand, den største kærlighed for alle, mors kærlighed, den himmelske mors kærlighed, nu individualiseret, som din sjæl. Når denne kærlighed begynder at udtrykkes gennem dig, vil den afsløre sit nærvær, og den vil pleje og opfylde alt, hvad dit sind vover for at blive genfødt. Din sjæl er det hellige skød af den guddommelige moder i vores univers, individualiseret, ligesom Kristus er Faderens individualiserede sind. “

 

>> Fra Mother Akasha <<

 

(Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott).


Andre indlæg:ENERGI ER GROUNDLAGET FOR ALLE UNIVERSELLE LOVE

A Universal Energi pic 106179332 3384745548216106 8414154282529795923 o


Oplysningerne i denne artikel har potentiale til at revolutionere verden. De er også grundlaget for, at forstå læren om universelle love. Hvis vi sammenligner denne viden med dens anvendelser til universelle love, kan vi skabe grundlaget for at frigøre vores sjæle og skabe et femtedimensionelt samfund.

 

GAVEN AF SAND FRIHED

 

For nu at gå videre, må man forstå de grundlæggende principper, der er beskrevet her. Når disse først er forstået og realiseret, kan ethvert individ begynde at gå den vej, hvorpå frihed, overflod, lykke og fred er garanteret.
Den oprindelige hensigt med den amerikanske “uafhængigheds-erklæring” var at skabe et fundament på Jorden, der ville give alle Guds børn mulighed for at realisere deres fulde menneskelige potentiale og opleve livet til fulde på en produktiv, smuk måde. De Forenede Stater blev specifikt designet til at holde denne vision for resten af verden, indtil tiden kom over Jorden, hvor alle skulle blive selv-realiserede.

Desværre har vi været nødt til at vente århundreder på, at dette vil ske på grund af karmisk lov og menneskets uvidenhed og uansvarlighed. Det er først nu, at vi er klar til at afslutte vores karmiske gæld, tørre tavlen ren og fortsætte til en højere forståelse af de evolutionære begreber, der påvirker enhver sjæl.

 

>> Følgende følger en meddelelse fra (vor opstegne mester) Ascended Master Kuthumi:

 

”Kraften, der kommer fra at forstå universelle love og deres anvendelse på verden, er fantastisk. Den himmelske kommando har forstået universelle love og deres anvendelse på menneskelig evolution, i en længere periode end der kan registreres på Jorden. Fordi Jorden er så vigtig i planlægningen med at hjælpe sjæle med at udvikle sig til højere dimensioner af bevidsthed og lys, denne information er blevet tilsløret indtil nu.

Årsagen til, at denne information ikke er kommet frem, er, at flertallet af sjæle ikke var klar til at modtage dem. Deres bevidsthed har ikke været høj nok til at integrere betydningen og ansvaret for denne viden. Derudover var de primært her, for at afslutte uafsluttede forretninger fra tidligere levetider.

Disse sjæle var så optaget af den lavere eksistens, at de ikke havde tid til at forstå de højere dimensioners love eller viden. Faktisk gjorde alt uden for deres virkeligheds-parametre dem bange, og de ville reagere som indespærrede dyr, hver gang de blev udfordret til at vokse. Vækst, oplysning og åbenhed blev ofte foragtet, og mange ville faktisk slå efter enhver person eller idé, der ville bede dem om at ændre sig.

 

UDEN ÅNDELIG DISCIPLIN

 

At lære universelle love, inden de fuldfører karmiske ansvarsområder, ville have gjort det muligt for mange at snyde. Uden den åndelige disciplin ville mange have taget genveje til et lettere liv eller i det mindste forsøgt at gøre det. Denne situation ville have frarøvet dem vigtige muligheder for at blive testet. Denne betingelse ville have næret et medlemskab af sjæle med stor viden, men med ringe styrke af karakter til at anvende denne viden.

I øjeblikket er der nogle i universet, der passer til denne beskrivelse. Der er dem, der har en høj teknologisk art, men har ringe forståelse for åndelig lov, eller hvordan man ansvarligt anvender denne teknologi. Vi kalder dem de &#39;drillesyge&#39; sjæle, der er her for at udfordre dem, der er på vej mod Lyset.

 


INDVIELSES TESTER

 

Jordens læseplan er sat op på en sådan måde, at den tillader, at enhver testes gennem en indvielses test. Disse prøver bygger karakter og integritet på baggrund af de lektioner, der skal læres. Det er først efter, at sjæle har afsluttet deres karmiske gæld, at de får adgang til højere undervisnings-niveauer, og de skal bevise for sig selv, at de har disciplin til at håndtere det ansvar, der følger med højere viden.

Selvom nogle opfatter denne vej som smertefuld, mener vi, at denne proces producerer en højere kvalitet af mennesker og en, der er klar til at komme ind i kongerigerne i den femte dimension og højere. Med dette forstået, stoler vi på, at du forstår, hvorfor det blev anset for nødvendigt og rigtigt, at alle sjæle ikke havde adgang til denne lære.

I dag ændrer energierne sig. Med den åndelige opvågning på Jorden er mange nu klar til at gå videre langs indvielsesvejen. Mange vil rejse ind i den femte dimension med hædersbevisning, så det er nu på tide at guide disse sjæle med visdom fra fortidens mystikskoler.

 

UNDERVISNING FOR VERDEN

 

For over to hundrede år siden forankrede sjæle fra Melkisedeks orden sig på Jorden i USA for at forbinde sig med den himmelske kommando og fremlægge større sandheder og undervisning for verden. Disse sandheder legemliggjorde grundlaget for, at alle mennesker er skabt lige, og at hver især har ret til frihed.

Disse læresætninger var designet til verden og ikke begrænset til De Forenede Stater, selvom dette ikke er blevet realiseret før nu. Dette er tilfældet, fordi Guds plan inkluderer frihed. Friheden og opfyldelse for alle børn, så hver enkelt kan vælge indrejse i den femte dimension og det rige, der skal komme.

Ordene i dokumenterne, der er værdsatte af mange, var designet til at holde vibrations-frekvensen og visionen for verden, indtil det tidspunkt skulle komme, hvor disse lærdomme måske kunne realiseres af alle.

 

ÅBNING AF SANDHEDEN

 

Tiden er nu inde til, at sandheden bliver selvfølgelig. Vi er nu parat til at afsløre disse sandheder og forklaringer til verden, så alle kan forstå og anvende dem. Ordene i dette dokument skal rejse rundt i verden og give svar til mange, der søger dem. Dette vil ske, uanset om ledelses-strukturerne begrænser disse ord eller ej.

Sindet er det ALTET. Sindene kan ikke indeholdes længere. Når individer begynder at forstå, at sindet er frit og har magten til at med-skabe alt, hvad der er nødvendigt for at garantere lykke og fred, kan alle mennesker betjenes, uanset forfatningerne eller reglerne i de lande, hvor de bor.

 

DEN INDRE KRAFT

 

Så støt op, stå sammen, I guddommelige Børn, med Enhedens Ånd. Forbind dit sind og hjerte til den galaktiske revolution, der skal bære fred, lys og kærlighed til nationerne verden over. Se lyset og energien i universet vær opmærksom på dine tanker, og vid, at du har styrken i dig til at ændre Jorden.

Gud velsigne jer alle, der hører og ser med sindets øje. Befal nu sindet og hjertet, at giv dit bidrag ved at anvende de oplysninger, der kommer.

Jeg er Kuthumi, verdenslærer og ambassadør for det guddommelige. Adonai.“MENNESKEHEDEN ANSES FOR AT VÆRE VÆRDIG

 

Kuthumi siger indirekte i sin meddelelse, at hemmelighederne fra mystikkens skoler i Egypten, Grækenland og Atlantis nu kan afsløres for offentligheden. Menneskeheden betragtes nu som værdig og klar til, at modtage denne information igen og bruge den til at opbygge den syvende guldalder. Dette er første gang siden Atlantis faldt, at denne tilladelse er blevet givet.

 

(Artikel fra “The Light Shall Set You Free.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<