BRUG AF VORES SKELNEEVNER

19 October 2021 | Skelneevner | Tags:

 

 

A Discernment pic  external content duckduckgo com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vores skelneevne ændrer sig over tid, efterhånden som vi udvikler nye værdier og nye evner. Vi har måske ideelle værdier, men kan ikke realisere eller leve efter disse værdier, før vi lærer de færdigheder, der er nødvendige for at realisere

dem.

 

LÆRINGSPROCESSEN

 

Det sidste aspekt ved dømmekraft er at vælge og tage handling eller handlinger baseret på det valg, vi har truffet. Vi vælger muligvis en kurs eller retning, men følger ikke med de nødvendige handlinger som følge af vores mangel på færdigheder, disciplin eller vedholdenhed. Det er her vores vilje skal spille ind. At være villig til at lære, hvad der er nødvendigt, til at disciplinere os selv og til at vedvare, når resultater ikke kommer hurtigt, er en del af den læringsproces, der er nødvendig for intellektuel, følelsesmæssig, fysisk og åndelig vækst.

 

FORSTÅELSE AF FÆRDIGHEDERNE

 

“INSTRUMENTALE FÆRDIGHEDER” …. Instrumentale færdigheder omfatter vores intelligens og manuelle fingerfærdighed til at passe på os selv, læse og skrive og udføre dagligdagens opgaver.

 

“INTERPERSONALE FÆRDIGHEDER” …. Interpersonelle færdigheder er de færdigheder, vi har brug for til at udtrykke og håndtere vores følelser, så vi får samarbejde fra dem, vi omgås og arbejder med.

 

“IMAGINALE FÆRDIGHEDER” …. Imaginale færdigheder omfatter de færdigheder, der er nødvendige for at lære af vores erfaringer, at vælge og handle kreativt på komplekse alternativer og for at se og handle på nye ideer, der ikke tidligere er blevet overvejet.

 

“SYSTEMFÆRDIGHEDER” …. Systemkompetencer er de færdigheder, der er nødvendige for at se og styre alle dele af et system og til at designe og styre forandringer i os selv, i grupper eller i organisationer.

 

BEHOV FOR TÆNKNING

 

For at blive integrerede væsener skal vi mindst udvikle minimale færdigheder inden for alle de fire førnævnte områder. Færdigheder og værdier hænger sammen. Når vi ændrer opfattelser, fører det ofte til nye værdier. Disse værdier påvirkes, når vi bruger eksisterende færdigheder eller udvikler nye færdigheder.

 

Betydningen af ​​at udvikle disse færdigheder fremhæves af de udfordringer, vi vil opleve i løbet af de næste flere årtier, når Jorden bevæger sig ind i den femte dimension. Tidligere var forandringen mere gradvis, og vi var i stand til at bruge vores evne til at skelne mere overvejende. Vi bliver nødt til at erkende behovet for at genoverveje vores opfattelser og værdier, at overvåge vores beslutningstagning og at disciplinere vores handlinger, når vi bruger vores skelneevner.

 

Udvikling af vores skelneevner giver os mulighed for at bevæge os mod at blive ét med Lyset og nå det næste niveau af vores åndelige vækst. Dette er målet for os alle at nå.

 

EN SAMMENDRAG

 

Skelnen, hvis den ofte betragtes som snæver som evnen til at skelne eller vælge den “rigtige” eller højere vibrationer, der er forbundet med en situation. Forskel er meget mere end dette. Forskel er evnen til at foretage forskelsbehandling, træffe valg, træffe beslutninger og tage handlinger, der bidrager til vores vækst og skabelsen af ​​en bedre verden. Det involverer fire grundlæggende processer:

 

# Opfattelse

Selvom vi altid kan have opfattelser af situationer, kan de være begrænset til de opfattelser, der passer til vores egeninteresser. Kvalitetsopfattelser kræver evnen til at udvikle et tankegang baseret på vores og andres hensigt. Det er en opfattelse af, hvad der er nødvendigt for at udvikle sig selv og andre.

# Intuition

Intuition er vores evne til at forbinde med vores højere selv og høre den indre stemme, der taler til os.

# Beslutningstagning

Beslutninger skal træffes med den erkendelse, at beslutninger skaber konsekvenser, og at det ikke er at beslutte, også skaber konsekvenser. Beslutninger skal træffes med omhu og med kontakt med vores højere selv.

# Handling

 

Dømmekraft kræver handling. Opfølgning kræver disciplin og vilje til at lære de færdigheder, der er nødvendige for at få succes i vores handlemuligheder.

 

At lære de færdigheder, der er nødvendige for åndelige og effektive liv, er en livstidsopgave. At lære instrumentelle, interpersonelle, imaginære og systemiske færdigheder er en integreret del af vores personlige og åndelige udvikling.

 

(Denne artikel er fra evig visdoms lærdomme.)


>> Oversat fra Engelsk til Dansk af Google + Jette Uhlott <<


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.