Forfatter arkivet

OPNÅELSE AF SELV-REALISERING — DEL 2

    DEN UTROLIGE MÅL   Idet hele universet er en manifestation af Gud, er livets endelige mål realiseringen af Selvet i krop, sind og ånd. Det skyldes illusion, vrangforestilling og tilknytning til eksterne genstande, at vi ikke er i stand til at indse, at det er Gud, der findes i os som Selvet, og […]


OPNÅELSE AF SELV-REALISERING — DEL 1

  SKABELSE   Gud er een, absolut og ikke-dobbelt. Før skabelsen eksisterede han (ånd) som absolut “Brahman” (højeste universelle princip og ultimativ virkelighed) eller upersonlig sjæl. Han ønskede at blive manifesteret i forskellige former for eksistens. Fra Absolute Brahman forvandlede han sig selv til relativ eksistens og blev det åbenbare univers. Derfor er alt hvad […]


TING, SOM DU SANDSYNLIGVIS IKKE VIDSTE OM SKILMISSE

  Skilsmisse skal være en gensidig aftale, hvor både mand og kone er enige om adskillelsen. Hvis denne aftale ikke er til stede, og en af dem ønsker, at ægteskabet skal fortsætte, skal den anden person ofre sig og skulle forblive i ægteskabet for at hjælpe denne person. Det er det åndelige ideal: Et offer […]


FORSTÅ UNIVERSELLE LOVE….

I tusinder af år har folk skrevet, at Aquarius Tidsalder vil være en tidsalder med broderlig og søsterlig kærlighed. Dette er tilfældet, fordi Vandmandens vibrationsfrekvens (i forudgående af jævndøgnene) har en højere note og vibrerer tættere på lysets hastighed.     AQUARIUS-ALDER     Når vi går ind i denne tidsalder, påvirker de højere lysfrekvenser […]