Artikler 'tagget' som ‘Frit valg’

FORSKELLEN MELLEM FRIE VILJE OG FRIT VALG

  Der er forskel på FRIE VILJE og FRIT VALG. Menneskeheden har faktisk ikke frie vilje, kun frit valg. Vi må forstå, at den eneste VILJE, der eksisterer, tilhører Gud, Skaberen. Inden en sjæl inkarnerer, udfærdiges der en kontrakt eller en “Aftale” for denne sjæls særlige inkarnation. Det bekræftes, når Guds Vilje og det guddommelige […]


FRIT VALG ELLER FRI VILJE? — DEL 3

                                 Ikke blot er Jorden underlagt Skaberens vilje, men også viljen hos alle de væsener der er mere udviklede end jer, og som også kan bestemme over jer, nemlig væsenerne fra Sollegemets øvrige planeter.     En Analogi   Hvis jeg må bruge en analogi, vil jeg sammenligne jeres inkarnationstid på Jorden med […]


FRIT VALG ELLER FRI VILJE? — DEL 2

    I skal ikke tro, at mennesket altid frit kan vælge, for det er ikke tilfældet, og det er heller ikke tilfældet for nogen af de andre væsener i jeres Sollegeme.  Det frie valg er en gave, der tilfalder mennesket på dette stadium af Jordens udvikling i dens nuværende inkarnation, med den hensigt at […]


FRIT VALG ELLER FRI VILJE? — DEL 1

    Frit valg og fri vilje havde nogenlunde sammenfaldende betydninger.  Udtrykkene bliver meget ofte forkert anvendt i daglig tale, og vi må derfor først definere, hvad der ligger i dem.     At Forstå Forskellen   Når man betragter det åndelige menneske som helhed, kan spørgsmålet om hans frie valg og frie vilje overfladisk […]