Artikler 'tagget' som ‘Skeleneevner’

BRUG AF VORES SKELNEEVNER

                            Vores skelneevne ændrer sig over tid, efterhånden som vi udvikler nye værdier og nye evner. Vi har måske ideelle værdier, men kan ikke realisere eller leve efter disse værdier, før vi lærer de færdigheder, der er nødvendige for at realisere dem. […]