HVORDAN UNIVERSEL ENERGI ARBEJDE

A UNIVERSAL ENERGY PIC  264919631 5004328499591128 4050974431757966598 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt i universet starter med energi og fortsætter med energi. Intet eksisterer eller sker uden energi i bevægelse.

 

ENERGI ER NEUTRAL

 

Energi er neutral, energitilknytninger er positive eller negative. For overskuelighedens skyld dropper vi ofte ordet “vedhæftninger” og henviser til energi ud fra hensigten med dens brug eller dens kvalifikation, dens tilknytninger giver, såsom “lys” energi eller “mørk”, eller “positiv” energi eller “negativ” eller negativitet eller positivitet.

 

Der er kun én energikilde: SKABEREN. Der er utallige kilder til energivedhæftninger: ALT, DER NOGENSINDE ER BLEVET SKABT!! Jeg vil forklare dette i sammenhæng med, hvad der sker på Jorden. Lyden og vreden i himlen betyder, at negative entiteter forsøger at dræbe din planet. Når energien bag lydene akkumuleres tilstrækkeligt til at forårsage bevægelse, sker der naturkatastrofer. De har deres egne lyde, som fødes ind i den akkumulerede lyd “pit”, og dette giver yderligere et momentum, der ikke kan stoppes, kun afspilles, indtil det er brugt.

 

NEGATIVE TILSLUTNINGER

 

På dette tidspunkt i Jordens udvikling må hun aflaste sig selv for pres forårsaget af negative tilknytninger. Nogle er skabt af hensigt og resultat. Disse kommer fra menneskeheden og andre væsener, som bevidst og med vilje har forårsaget skade, elendighed, sorg og modgang til andre mennesker eller andre livsformer. Både de tilsigtede handlinger og den resulterende lidelse skaber energi. Under denne tunge indflydelse tvinger energi sig selv ned på planeten.

 

Negativitet i dybere lommer og i højere atmosfærer har også en betydelig effekt på energibevægelsen nær Jordens overflade. Når disse kræfter er i kombination, sættes der omrøringer i gang, som skal have lov til at fortsætte. Når momentummet er blevet bygget til udbruddets kraftniveau, vil der være aktivitet i den skala, der er nødvendig for at tillade spredning af den kinetiske (dvs. energi i bevægelse) energi, der er blevet opbygget lige over og under planetens overflade. Vulkanudbrud, jordskælv og voldsomme storme er de mest naturlige kræfter til at lindre denne energiopbygning.

 

KINETISKE ENERGIKILDER

 

Når først energien bag disse naturkatastrofekræfter er forsvundet, er den igen fuldstændig neutral, fordi den er fri for indflydelse. Den kommer ind i en lige så neutral universel pulje af kinetiske energiressourcer og er tilgængelig for cyklussen til at starte igen. TANKEFORMERNE, hvad enten de er af positiv eller negativ natur, trækker jordens mennesker den neutrale energi tilbage i deres fold, som at kalde mængder af får ind for at samles i én flok.

 

Energiens “leg” er lige så neutral som energien selv. Det, der giver energien dens negative eller positive tilknytninger, er de tankeformer, der er skabt af disse hensigts-og-resultatkilder eller FORTOLKNINGERNE af begivenheder. For eksempel, når regn forårsager oversvømmelser og omfattende skader, er reaktionen på regnen med negative følelser. Disse negative vibrationer, når de først er sat i bevægelse som tankebølger, skaber andre kræfter, der slutter sig til den fælles pool af negativitet på Jorden. Under en tørke bliver regnen mødt med taknemmelighed, og dens positive energi tilføjer den positive energipulje. Således opbygges de modsatte kræfter af energi.

 

TANKEFORMER

 

Ikke al den kollektive energi, der påvirker Jorden, stammer fra vejrbegivenheder. Det er en stor del af energibygningen i de sidste par årtier, men det er RESULTATET, ikke årsagen til den overflod af energi, der hvirvler inden i og omkring Jorden. De utallige tankeformer, der startede dette vejrmønster, danner den større kilde og årsag til den energibevægelse.

 

Selvom alle tankeformer er universelt forbundne, har enhver tanke, uanset hvor ubetydelig du måtte betragte den, sin egen eksistens. Tankeformer skabt af mennesker på Jorden påvirker planeten mest, fordi de er dem, der er tættest på dig. Du bruger kun en lille del af din hjernekraft, så dine tankeformer er tilsvarende små i rækkevidde. De er kun en brøkdel så stærke som dem, der stammer fra væsener på andre steder, hvor hjernekraft er blevet udviklet til en langt større procentdel af dens potentiale, end den har blandt mennesker på Jorden. Energien fra de mere kraftfulde kilders tankeformer når Jorden og blander sig med den energi, der allerede er akkumuleret der.

 

LIGE TILTRÆKKER LIGE

 

Hvordan når energien fra de fjerne kilder hertil?? DU INVITERER DET! Ligesom lokker gerne. Kræfter er på arbejde i universet, som er “for” eller “imod” jordens bedste. De tankeformer der opstår, trækker SOM tankeformer fra de universelle entiteters langt større hjernekraft. I henhold til universel lov skal du invitere disse enheder, før de kan komme, og de BLIR faktisk INVITERET! Din hensigt er grundlaget for den invitation. Hensigter har den største indflydelse på dig og planeten, fordi tankerne dannes af hensigt. Uanset om din hensigt er “god” eller “dårlig”, er det din invitation til ligesindede eller enheder til at slutte sig til og give energi med dig selv.

 

På denne måde afføder negativitet negativitet, og dens virkninger ses overalt på Jorden! Tankeformer kan ALDRIG ødelægges, og de går ALDRIG i opløsning, og negative tankeformer er som glasskår eller takket beton. Forestil dig Jordens atmosfære fyldt med de fremdrevne stykker glas og beton, og hvad de kan gøre ved ALT liv på planeten! De negative tankeformer har PRÆCIS den destruktive effekt!

 

HELLIGE OPLYSNINGER

 

Jordens mennesker tilskriver forurening giftigt affald eller dampe, sur regn, smog og så videre, men det er resultaterne af negativitet. Det er NEGATIVITET, der danner de forurenende stoffer og skaber deres skadelige aspekter! Med de helbredende virkninger af POSITIVE tankeformer og ubetinget kærlighed kan de skadelige virkninger af de negative tankeformer dulmes og i sidste ende heles. Og det er den ENESTE måde! KÆRLIGHED at erstatte alle de negative tanker og følelser er den ENESTE måde dette kan ske på!

 

Ja!  Denne, vores information, er hellig…

 

(Artiklen er fra læren om “Nøgler til at genoprette paradis på jorden”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.