VI ER ELEKTROMAGNETISKE VÆSNER

 

                                          energy 5

Vi må forstå, at alle omstændigheder er noget, vi selv har skabt.  Den måde, vi tænker på er årsag til den måde vi føler på, og den måde vi føler på, er årsag til den måde vi vibrerer på, og den måde vi vibrerer på ER DEN MÅDE, VI TILTRÆKKER PÅ !!

 

 

Alt Er Energi

 

Alt, hvad der findes… er energi.  Dig, mig, et blad, bordet, en sø, et gummibåd…  Og på denne som på så mange andre kloder er energi elektromagnetisk.  Det betyder, at du, jeg, din svigerfamilie, din bil og din chef alle er elektromagnetiske tidsindstillede bomber.

 

Eftersom vi intet andet er end  elektromagnetiske energi, er vi i alt væsentligt magneter – utrolig kraftig, stærkt ladede magneter, der går omkring i en energimæssig tåge uden den fjerneste idé  om, at vi hver eneste dag trækker alt, hvad der hænder os, godt som dårligt, ind i vores verden ad magnetisk vej.

 

 

Lige Tiltrækker Lige

 

Hvordan det??  Det er så enkelt, at det er flovt.  Men vi har aldrig før vidst dette.  Her har du det, som alle bøgerne om at tænke positivt ikke havde med (de kom tæt på, men skød ved siden af).  Her har du et, der styrer vores – og din – verden.  Her har du grunden til, at ingen er ofre.  Her har du noget, der vil ændre dit liv i præcis den retning, du ønsker det.  Her har du den magt, vi fik fra fødslen, men som ingen har fortalt os om, fordi ingen vidste noget om den.  (Faktisk har vi altid kendt til dette, men vi glemmer det i samme øjeblik, vi stikker hoved indenfor her).

 

Alt liv, alle begivenheder, alle omstændigheder, alt held bygger på ét simpelt princip fra fysikken:

 

“FREKVENSER (VIBRATIONER), DER ER ENS, TILTRÆKKER HINANDEN!”

 

Alt, hvad vi får i livet – eller ikke får – bygger på det princip.  Hver eneste bilulykke, hver lotterigevinst, alle dødsfald, voldtægter, bryllupper, lønforhøjelser eller skilsmisser bygger på det princip.  Vi er elektromagnetiske væsner.  Det, der kommer til os eller ikke kommer til os, gør det, fordi vi og vi alene har forårsaget det.

 

 

Det Konkrete Mekanismer

 

Her har du de konkrete mekanismer i måden, hvorpå vi tiltrækker eller frastøder hver eneste begivenhed i vores liv.

 

1)   Alt, hvad der findes… er energi, det gælder også os

2)   Al energi vibrerer; derfor gør vi det også

3)   “Ens” vibrationer tiltrækker hinanden

4)   Den måde, vi tænker på, bestemmer den måde, vi føler på

5)   Hver følelse har sin egen vibration

6)   Derfor kan vi – kun – tiltrække noget gennem den måde, vi føøøøøler på

 

Det er vores FØLELSER, der får ting til at ske, ikke vores tanker.  Sandt nok, tanker er årsag til forskellige følelser, men blot at tænke en tanke eller visulisere noget gør ingen forskel.  Det er den følelse, som bliver skabt ud fra tanken eller visualiseringen, der skaber (ligesom de følelser vi fremkalder UDEN tanker, gør).

 

 

Følelsernes Påvirkning

 

Vores følelser er ren magnetisk energi.  De strømmer ud af os hvert øjeblik hver dag som en vibrationsmæssig frekvens.  Det betyder, at den magnetiske vibration, vi udsender, bliver påvirket af, HVORDAN vi har følt.

 

Man kunne sige, at vi er som musikinstrumenter.  Undertiden udsender vi smukke, høje toner og højfrekvente vibrationer.   Det er altid POSITIVE  følelser, og de er meget magnetiske.  På andre tidspunketer – faktiske det meste af tiden – udsender vi lavfrekvente, negative vibrationer og følelser, hvilket betyder, at du, når du føler dem, udsender negativitet og derfor TILTRÆKKER det negative.  Hvorfor??  Fordi “ens” vibrationer tiltrækker hinanden.  “Ens” magnetiske fænomener tiltrækker hinanden.  Anslå en stemmegaffel i Parken, som er fyldt med 10.000 andre stemmegafler, og kun de, der er kalibreret i overenstemmelse med din, giver genlyd.  Ingen andre.  “Ens” vibrationer tiltrækker hinanden.

 

 

Vibrationer

 

Høje, hurtige vibrationer er sådan nogen, der føles godt.  Og de føles godt, fordi de er tættere på det, vi er.  Det er de FØLELSER, som er guddommeligt skabt.

 

Lave, langsomme vibrationer er alle sådan noget frygtbaseret, samfundsbetinget noget.  Det er de følelser, der er skabt fysisk.  Det rædselsfulde er, at medmindre vi er på en eller anden nedtur eller virkelig er besat af frygt og bekymringer, der ikke føles godt, oplever vi alle lave, langsomme vibrationer som noget, der falder os helt naturligt.  Sådan virker det.  Frygtelig enkelt.  Derfor må vi husker her i livet at, den måde vi vibrerer på, er den måde vi tiltrækker på.

 

Artiklen er fra “Den Store Spirituelle Legebog”.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.