GUD STRAFFER IKKE

A SANANDA PIC  276136209 5354123531278288 4574760059778273321 n

 

STRAF ER GRUSOM, UACCEPTABEL .OG INEFFECTIV

Man har længe troet, at Gud straffer dem, der ikke tror på ham, eller at de, der ikke accepterer begrebet Én Gud, vil blive dømt til et frygteligt liv efter døden. Sammen med det trossystem er ofte inkluderet troen på, at de, der ikke accepterer mig, Jesus, som deres Frelser, vil lide en lignende skæbne – at brænde i Helvede eller blive kastet ud af Himlens herlighed.

Jeg ønsker eftertrykkeligt og uden betingelser at slå fast, at ingen af disse overbevisninger er sande. Lad mig svare på hver del af disse velkendte og gennemgående begreber.

Gud straffer ikke, og det gør jeg heller ikke. Vi ser straf som grusom, uacceptabel og ineffektiv.

Der er intet sted som helvede. Du skaber dit eget liv og betingelserne for dit Efterliv ved dine egne handlinger og anstrengelser under dine liv på Jorden og andre steder.

Skaberen Moder/Fader Gud og jeg, sammen med The Company of Heaven and all Humankind, designede dette “Earth Project” for at give den størst mulige mulighed for vækst som sjæle – de sjæle, der meldte sig frivilligt til at opleve det udfordrende læringsmiljø, som er Life on Planet Jorden.

Gud er kærlighed. Jeg er kærlighed. Medfølelse, tilgivelse, håb, harmoni og glæde er kærlighed. Når du føler og handler på disse følelser, er du ét med os, og vi er ét med dig.

 

EN ANDEN ALMINDELIG MISFORSTÅELSE

Der er en anden almindelig misforståelse, jeg gerne vil tage fat på her. Det er, at det, vi forventer af jer som mennesker, er “lydighed mod vores ord”. Din definition af lydighed bærer tanken om underkastelse til en anden. Det er ikke det, vi mener eller ønsker.

Mennesker på det 3. dimensionelle jordplan har fri vilje.

Mennesker er intelligente og i stand til selvstændig tanke og handling under deres inkarnation på Jordplanet i dets 3. Dimensionelle tilstand. Denne dimensionelle tilstand har budt på en særlig udfordring. Uden viden om, hvad der er fortid eller fremtid, eller hvad der eksisterer uden for din jordiske eksistens, er du forpligtet til at finde din egen vej til det højeste niveau af funktion, som du er i stand til. I processen vil I også opdage den medfødte forbindelse i jeres hjerter til jeres skabere, til mig og til de andre mestre og engle, som er jeres lysfamilie.

Vi fejrer din uafhængige vækst og udforskning. Vi ønsker ikke at undertrykke eller begrænse dine opdagelser eller dine læringsmuligheder. Med dette som baggrund for din vækst, forstår vi, at alle opdagelsesrejsende vil opleve fejl, uheld, ulykker og endda bevidste afvigelser fra, hvad der ville tjene det “Greater Good”. – det højeste gode.

 

GENNEMARBEJD DINE LEKTIONER

Vi ser, at du bruger dine fejl til at lære og til at udvikle dig til en Højere Bevidsthed. Denne læringsproces på Jorden har været en proces i mange livstider, og vi har villigt ventet, set og lyttet med tålmodighed, mens du har arbejdet dig igennem prøve-og-fejl-oplevelser, indtil du har fundet din egen indre vejledning, din forbindelse til Gud.

Vi blander os ikke i dit liv, heller ikke når det går dårligt, eller når du hengiver dig til, hvad du kan kalde kriminel adfærd eller destruktive handlinger. Vi er bundet af vores kontrakt med dig for at give dig mulighed for at arbejde gennem dine lektioner gennem hele dit liv, indtil du finder dine svar ved at opleve konsekvenserne af disse handlinger. Vi forstår, at dette kan forekomme enten inden for et enkelt liv eller under din Afterlife Review, når du ser dine egne handlinger gennem følelserne og øjnene hos dem, du berørte.

 

DER ER INGEN STRAF

Der er ingen straf for overtrædelser i noget liv. Selvmord kan forstås som selvforsvar og derfor tilgives. De, der har mistet forbindelsen til deres hjerter og til den guddommelige vilje, som er blevet de “mørke” ved valg og præference, bliver budt velkommen tilbage i folden, hvis de skulle ønske at være i Lyset. Hvis ikke, kan de i sidste ende anmode om at blive uskabte, deres molekyler spredt ud i Alt der Er, men det ville kun være efter deres eget valg, ikke vores. I alle tilfælde yder vi også maksimal støtte, opmuntring, healing og incitament for at hjælpe enhver sjæl til at vende hjem til Lyset efter enhver rystende eller udvidet oplevelse i de Nedre eller Mørke Dimensioner.

Fordi vi forstår og ser, at jeres liv her i menneskelige kroppe kun er et øjeblik i oplevelsen af jeres liv som en sjæl, er denne eksistens ikke vigtigere eller dyrere end ethvert øjeblik i jeres sjæls udvikling. Vi værdsætter menneskets liv som en del af den Store Plan for Sjælsopstigning, ikke som et mål i sig selv, for der er ingen ende.

 

ALT BLEV PLANLAGT AF DIG

Vi ser jer som sjæle i Ascension, midlertidigt anbragt i de kroppe, I har accepteret for at bære jer gennem dette liv. Køn, miljøforhold og udfordringer, du skulle opleve her, blev planlagt af dig, dit Højere Selv, under dit ophold hos os i de Højere Dimensioner. På trods af vores dybe medfølelse for dine vanskeligheder, hvis vi skulle gribe ind for at forhindre den smerte eller udfordringer, du oplever her, ville vi bryde den første Universelle Lov, som bliver opretholdt af Skaberen. Den første universelle lov er, at en, der har magt eller indflydelse over andre, ikke griber ind.

Vi ved fra vores perspektiv og fra egne erfaringer, at når først dette liv er forbi, er smerte og lidelse væk, og det tjener kun som hukommelsen og drivkraften til større dybde af forståelse, empati og medfølelse for andre. Fra dette Højere Dimensionelle perspektiv, delt af alle Sjæle mellem inkarnationer, jo større udfordringen – som endda kan omfatte smerte, sult, lidelse og voldelig død – jo stærkere er læringsoplevelsen.

 

ET HØJERE DIMENSIONALT PERSPEKTIV

Vi forstår, at dette Højere Dimensionelle perspektiv er i modsætning til, hvad du føler og tænker i løbet af dit liv her, og vi er sympatiske med den konflikt, du oplever, når du ser andre lide. Vi opmuntrer jeres bestræbelser på at lindre lidelse på planeten, men vi har også advaret jer om, at individuelle “livskontrakter” lavet på det spirituelle plan ikke må forstyrres.

I øjeblikket, fordi Gaia, Moder Jords Sjæl, for nylig er steget op til den 5. Dimension, og fordi du forventes snart at rykke op med hende som en gruppe, er alle Sjælekontrakter, der krævede store udfordringer og vanskeligheder, hermed suspenderet, forudsat at din Det Højere Selv er indforstået med denne handling. Enhver aftale, der forbliver i kraft, ville tidligere have været planlagt med de unikke betingelser for den forestående Ascension i tankerne. Dette betyder ikke enden på din læringsproces her. Det er hver sjæls ansvar at vurdere og forstå, hvad denne nye frihed indebærer.

 

BEUNDRING OG RESPEKT

Vi beundrer og respekterer de fremskridt, en sjæl er i stand til at gøre i retning af at føle, se, tænke og kende Guds kærlighed i løbet af et liv i en 3. dimensionel virkelighed.

I stedet for lydighed, som ville blive pålagt udefra, forstår vi, at det er en triumf af vækst at finde vores vej til balance, klarhed og kærlighed ved at følge vores indre kompas. Den indre evne til at nå et højt niveau af bevidsthed, mens den stadig er på det lavere vibrationelle Jordplan, ses universelt som en triumf for sjælens udvikling.

 

LIVET ER EN GAVE

På grund af de utallige vanskeligheder, som en sjæl kan opleve i et liv på Jorden, ses dette Jordprojekt som Explorer/Creator Race i hele Kosmos som en højt respekteret bestræbelse – noget i retning af de Olympiske Lege for Sjælsvækst – og en meget ønsket mulighed. Privilegiet ved at være i stand til at tilbringe et helt liv på Jorden har længe været set som en højt værdsat test af ens evner, modstandskraft, udholdenhed og tro. Skaberens mor og far beder kun om, at du respekterer din mulighed for at opleve livet her som den gave, det er, og at du bruger det i overensstemmelse hermed.

Vi beder dig omhyggeligt overveje disse ord. Overvej dem godt, for i denne besked giver vi dig svaret på dit spørgsmål: Hvad er meningen med livet? Når du fuldt ud forstår meningen bag dette prøvende Jordprojekt, som du har meldt dig frivilligt til, var efter dit eget valg, vil du også vide, at der ikke er nogen grund til at klage, ingen undertrykkelse af dit Selv af os.

 

FRELSE ER OPFINDELSE

Der er ingen grund til selvforskyldt skyld for det, du fortryder, hvad du har gjort indtil nu, for når som helst kan du vende dig til Lyset, slutte dig til os i kærlighed, og du vil i det øjeblik opnå frelse, af din egen vilje. Frelse, set fra vores perspektiv, betyder lindring fra vildfarelse, mørke, angst og smerte. Resultatet af en sådan frelse er Opstigning til et højere niveau af bevidsthed. Dette er målet for alle Sjæle i Kosmos. Slut dig til os i kærlighed, fred, medfølelse og harmoni, og du vil kende glæden ved den eneste ene. -know the Joy of One.

 

(Artikel fra “Sananda — Og De Nye Skrifter”.)

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 

 

 

 


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.