DET GRUNDLÆGGENDE OM TRANSFORMATION — DEL 3

A Transformation pic  b

 

Nøglen til at forstå en højere bevidsthed er faktisk at stræbe efter at være eet med den.

 

 

BESTEMTE REGLER

 

I den æteriske dimension opfører man sig som ét med Alt. For at gøre det, skal sjælen følge visse regler. Disse regler er de universelle love. Lovene, siger Master Kuthumi, blev leveret til Jorden af mange, kendt som gamle mestre, hvoraf den ene var Hermes Trismegistus, den “ældste af de gamle”.

Det var egypterne, sagde Kuthumi, der senere forstod disse love og brugte den magt, som denne eksistens af enhed gav dem. Derfor byggede de så fantastisk en civilisation. Når man er i harmoni med de universelle love, kan alle ting skabes og manifesteres, for de væsener, der inkarnerer, er virkelig medskabere af alt. I denne tilstand af balance og perfektion kommer anvendelsen af ældgamle mystik-skoler og nøglerne til evig frelse.

 

MENTAL DISCIPLIN

 

Nøglen til at forstå en højere bevidsthed, er faktisk at stræbe efter at være et med den. Når reglerne og lovene følges med mestring og disciplin, følger alt andet i harmoni. For at blive et med ens egen guddommelighed, skal man dog have den mentale disciplin og intellekt for at forstå det.

 

FORSTÅ DET MENNESKELIGE SIND

 

Det centrale for at forstå og anvende viden om de universelle love er, forståelsen af hvordan det menneskelige sind fungerer, for sindet har nøglerne til transformation. Da forskere først nu begynder at kortlægge stierne for intelligens, hukommelse og bevidsthed, blev Kuthumi bedt om at forklare sit syn på intellektets natur for os, så vi ville være bedre rustet til at forstå de informationer, der blev overført.
Han svarede på en måde, som først syntes at undgå spørgsmålet, men viste sig til sidst, at være meget magtfuld. Som sædvanligt giver han ikke en lærebogsforklaring. Hans forklaringer provokerer en til at tænke og anvende abstrakte begreber, analogier og sandheder, der er større end hvad man ville være vant til at høre. Den transmission, han har givet, findes på min anden hjemmeside under titlen “Naturens intellekt” (mærket under “Intellekt”) – cygnusent.blogspot.com

 

KONKLUSION

 

For at lære mere om disse universelle love vil jeg varmt anbefale, at du køber bogen med titlen “The Light Shall Set You Free” af Dr. Norma Milanovich og Dr. Shirley McCune. Bogen er en virkelig vidunderlig instruktion og en uvurderlig kilde til information.

 

(Denne artikel er fra “The Light Shall Set You Free”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.