Arkiv i ‘Den Rette Ernærirng’ kategorien

DEN RETTE ERNÆRING — DEL 3

    Planteriget befinder sig på et helt andet vibrationsniveau end Menneskeriget og Dyreriget, men det er også i gang med sin jordiske udvikling.     Planter Har Følelser   Der findes mange spiselige ting i Planteriget, men i denne tid er mennesket ved at blive opmærksom på, at planter også har følelser.  Man har […]


DEN RETTE ERNÆRING — DEL 2

  Hvis I ønsker at hæve legemets svingningshastighed, bør I holde jer til den fineste kost, den som har de hurtigste vibrationer.     Nogle Retningslinier   Foreløbig har vi ikke talt om, hvad I bør spise eller undlade at spise.  Hver af jer må afgøre med sig selv, hvordan han vil forandre sine spisevaner.  […]


DEN RETTE ERNÆRING — DEL 1

    Det fysiske legeme er sjælens befordringsmiddel mens ånden og sjælen opholder sig i den stoflig verden.     Bevidsthedens Kontrol   Et af det menneskelige legemes særlige kendetegn er dets behov for at blive forsynet med materiale til erstatning af de dele og kompenenter, der dagligt udskiftes.  Derfor spiser og drikker mennesket hver […]