Arkiv i ‘Vegetarianismen’ kategorien

TILBAGE TIL VEGETARISME

      Det fysiske legeme er sjælens befordringsmiddel mens ånden og sjælen opholder sig i den stoflig verden.   BEVIDSTHEDENS KONTROL       Et af det menneskelige legemes særlige kendetegn er dets behov for at blive forsynet med materiale til erstatning af de dele og kompenenter, der dagligt udskiftes. Derfor spiser og drikker […]


HVAD BLEV DER AF DET 6. BUD?? — DEL 2

                                   Det er så vigtigt at Menneskeheden indser og forstår at hele skabelsen, alt liv, og alle genstande i den materielle verden er i deres fundamentale grundlæggelse, ren energi.     Energienes Påvirkning   Overvej nu dette…  Når et dyr eller menneske står overfor at blive slået ihjel eller slagtet, eller lemlæstet, […]


HVAD BLEV DER AF DET 6. BUD?? — DEL 1

      Selvom hver af os er velsignet med et frit valg, er det virkeligt tiden for Menneskeheden til simpelthen at blive bevidst om hvor kostbar livet er i alle sine former (skikkelser).  Vi må forstå at alt liv indebærer, på den ene måde eller den anden, Guds tilstedværelse.  En gang bevidst om dette […]


DEN RETTE ERNÆRING — DEL 3

    Planteriget befinder sig på et helt andet vibrationsniveau end Menneskeriget og Dyreriget, men det er også i gang med sin jordiske udvikling.     Planter Har Følelser   Der findes mange spiselige ting i Planteriget, men i denne tid er mennesket ved at blive opmærksom på, at planter også har følelser.  Man har […]