DEN RETTE ERNÆRING — DEL 1

 

Fruits

 

Det fysiske legeme er sjælens befordringsmiddel mens ånden og sjælen opholder sig i den stoflig verden.

 

 

Bevidsthedens Kontrol

 

Et af det menneskelige legemes særlige kendetegn er dets behov for at blive forsynet med materiale til erstatning af de dele og kompenenter, der dagligt udskiftes.  Derfor spiser og drikker mennesket hver dag for at holde kroppen i gang.  Det fysiske legeme er sjælens befordingsmiddel.  Mens ånden og sjælen opholder sig i den stoflige verden, har de sæde i hjertets venstre ventrikel, hvor legemet huser dem, mens de er på Jorden.  Det er derfor vigtig at legemet livet igennem plejes og næres, at det behov imødekommes,  så det ikke på nogen måde skaber hindringer for sjælens udvikling og skæbne.

 

Ligesom all andre organer i kroppen er maven i sidste instans underlagt bevidsthedens kontrol.  Når I føler sult og ønsker at spise, er det jeres bevidsthed, der afgør hvor, hvad, og hvordan I spiser.  En uudviklet person, som ikke har opnået herredømme over bevidstheden, vil ikke kunne styre sin mave og sine spisevaner.  Når han føler sult, vil han spise.  Alt, hvad han ved, er, at han har lyst til at spise, og at man må tilfredsstille dette ønske.  Et udviklet individ, som med sin bevidsthed behersker sine kropsfunktioner, som er bevidst om sit legeme, og hvad der skader eller gavner det, om hvornår han bør spise eller lade være,  og hvordan han bør spise, vil opdrage sig selv til at spise på den rette måde.

 

 

Spisevanerne

 

Således kan I se, at spisevanerne i virkeligheden hænger sammen med den sjælelige udvikling og visdom.  En sjæl som først for nylig har forladt den planet, der ligger under Jorden i udviklingsgrad, og som netop er begyndt på sin jordiske inkarnationer, vil spise meget primitivt, men en stor sjæl, en højtudviklet Mester, vil spise langt finere kost.  Man kunne måske tro, at alle menneskelegemer var bygget på samme måde, men det er ikke tilfældet.  De består ganske vist alle af fysisk stof, men indenfor dette frekvensområde findes mange forskellige svingningshastigheder.

 

Alt stof vibrerer, og man kan med rette sige, at den uudviklede sjæls legeme svinger med en lavere frekvens end legemet hos en udviklet sjæl,.  Jo hurtigere et menneske vibrerer, desto lettere kan han beherske sin krop og følge Naturens Love, mens han lever sit fysiske liv.  I kender f.eks. tilfældet med Nazaræeren som, idet han  kendte levitationsloven, kunne gå på vandet.

 

 

Sløvede Sanser

 

Det, jeg vil sige om den rette ernæring, vil selvfølgelig ikke appellere til alle, og I vil derfor, som jeres bevidsthed tilsiger jer, enten godtage eller forkaste det.  Eftersom den vigtigste årsag til at spise ligger i, at man derved kan holde kroppen i den bedste stand, så den kan tjene sjælen, så vil enhver form for ernæring, der ikke bidrager til dette, være forkert.  Det ville være dumt af jer at spise for meget,  at indtage føde der er skadelig for legemet, eller som endog virker ødelæggende på dele af det.

 

Mange af jer ved, at en del af jeres ernæring er skadelig for jer, men I vedbliver dog at spise det samme, fordi jeres sløvede sanser kræver det.  I søger kun jeres egen tilfredsstillelse:  I kan lide smagen, eller mængden, og så spiser I for at tilfredsstille det lavere jeg.  Ikke desto mindre burde I udelukkende spise for at holde jeres legeme i god stand.

 

 

Vibrationer Ændres

 

Jeres fysiske legemes svingningshastighed hænger sammen med jeres udviklingsgrad.  Efterhånden som I udvikler jeres indre bevidsthed vil jeres legemers vibrationer ændres.  Husk at hvis i skal øge svingningshastigheden, hvis I vil forædle jeres fysiske redskaber, så må I først forædle det stof, som indføres i legemet.  Jeres legeme indtager tre slags substanser:  luft, væske og fast føde.  Selv om de alle er væsentlige for kroppens funtioner, så har maden dog særlig stor betydning:  jo hurtiger den vibrerer desto højere vil dens åndelige og stoflige kvaliteter være, og desto mere vil den hjælpe jer til at øge jeres egne legemers vibrationsfrekvens.

 

 

At Styre Personligheden

 

De af jer som søger at følge vejen, som prøver på at gøre åndelige fremskridt, hjælpe menneskeheden, og følge Kristi eksempel, må være opmærksomme på den disciplin dette fordrer.  Hvis I ikke har herredømme over jeres mave, kan I heller ikke beherske jeres personlighed, jeres lavere jeg.  I må begynde med legemets fysiske aspekter, før I kan lære at styre den afspejling af jeres sjælsbevidsthed, som er personligheden.

 

Det første skridt på vejen består i at blive herre over det fysiske legeme og dets ernæring.  Den tidsalder I lever i, hvor alting masseproduceres, hvor industrien ikke indretter sin produktion efter, hvad mennesket burde spise, men efter, hvad den anser for rentabelt, gøre det svært at ændre spisevanerne, men det er ikke desto mindre nødvendigt.

 

 

Fortsættes…. (Del 2)

 

Denne artikel er fra “Den Fantastiske Lære fra Ramala”


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.