Artikler 'tagget' som ‘Vibrationer’

NOGLE GRUNDLÆGGENDE BEGREBER VED TRANSFORMATION

        Da mennesker indeholder en bevidsthed, der kan kontrolleres, og da bevidstheden tænkes, er hvert individ faktisk medskaber af det guddommelige.   MEDSKABERE   Dette er den lektion, vi er rejst til Jorden for at opdage. Dette er grunden til livet og til vores inkarnation i denne levetid. De færreste finder svarene […]


BEVIDST SKABELSE SKAL PLANLÆGGES

Bevidst skabelse er intet andet end den målrettede styring af de rene, positive, højfrekvente vibrationer, der stammer fra have det godt-tanker.   De Fire Trin   Trin 1   –   Find ud af, hvad du ønsker Trin 2   –   Find på baggrund af dette ud af, hvad du ikke ønsker Trin 3 […]


ASTROLOGI — DEL 3

      Den jordiske astrologi bliver udregnet efter menneskets tidsudmåling.  Man baserer sit kalenderår på Jordens løb omkring Solen, og som man véd, er det ikke ganske nøjagtigt.     Menneskets Tidsudmåling   Der er faktor, som jeg endnu ikke har talt om for ikke at gøre dette komplicerede emne mere indviklet, og det […]


ASTROLOGI — DEL 2

    Mennesket har ikke gjort større fremskridt i sin forståelse af de kræfter eller indflydelser, som hører til de forskellige himmellegemer, en viden man undertiden refererer  til under betegnelsen den Gamle Visdom.   Manglende Forståelse   Jeres daglige tilværelse påvirkes af indflydelser fra jeres Sollegeme.   Disse kan forudsiges og kortlægges.  Jeres geografiske position på […]