Artikler 'tagget' som ‘Dyreriget’

HVAD BLEV DER AF DET 6. BUD?? — DEL 2

                                   Det er så vigtigt at Menneskeheden indser og forstår at hele skabelsen, alt liv, og alle genstande i den materielle verden er i deres fundamentale grundlæggelse, ren energi.     Energienes Påvirkning   Overvej nu dette…  Når et dyr eller menneske står overfor at blive slået ihjel eller slagtet, eller lemlæstet, […]


HVAD BLEV DER AF DET 6. BUD?? — DEL 1

      Selvom hver af os er velsignet med et frit valg, er det virkeligt tiden for Menneskeheden til simpelthen at blive bevidst om hvor kostbar livet er i alle sine former (skikkelser).  Vi må forstå at alt liv indebærer, på den ene måde eller den anden, Guds tilstedværelse.  En gang bevidst om dette […]


DEN RETTE ERNÆRING — DEL 3

    Planteriget befinder sig på et helt andet vibrationsniveau end Menneskeriget og Dyreriget, men det er også i gang med sin jordiske udvikling.     Planter Har Følelser   Der findes mange spiselige ting i Planteriget, men i denne tid er mennesket ved at blive opmærksom på, at planter også har følelser.  Man har […]