DEN RETTE ERNÆRING — DEL 3

 

Culinary fruits front view

 

Planteriget befinder sig på et helt andet vibrationsniveau end Menneskeriget og Dyreriget, men det er også i gang med sin jordiske udvikling.

 

 

Planter Har Følelser

 

Der findes mange spiselige ting i Planteriget, men i denne tid er mennesket ved at blive opmærksom på, at planter også har følelser.  Man har udført forsøg, hvis resultater ikke kan ignoreres.  De viser for eksempel, at planter reagerer på menneskers følelsesudsving.  Hvis I forbander en plante, vil den ikke blomstre op som en plante, der får kærlighed, for de elementalriger som styrer plantevæksten reagerer på menneskets tanker.  Man bør derfor være forsigtig med, hvilke planter man spiser, og alt det der bliver ødelagt i sin helhed, som f.eks. rodfrugter, burde man undgå at spise, for i alle grøntsagers stilke flyder der hvidt blod, plantesaft.

 

Planteriget befinder sig på et helt andet vibrationsniveau end Menneskeriget og Dyreriget, men det er også i gang med sin jordiske udvikling.  Det reagerer på menneskets vibrationer, på hans måde at leve på, og på den behandling det bliver udsat for fra hans side.  Selvfølgelig er det, hvis noget skal ofres, langt at foretrække, at det blev Planteriget snarere end Dyreriget, men hvis det kan undgås, er det allerbedst slet ikke at kræve noget offer.

 

 

Kloden Er Overbefolket

 

Det skulle være muligt for mennesket at leve af træers og buskes frugter.  Jeg er naturligvis klar over, at man ikke altid kan holde sig helt strengt til frugter, fordi de på visse årstider slet ikke kan fås, alt afhængigt af hvor man bor.  Desuden har mennesket misbrugt sin formeringsevne, så kloden nu er overbefolket, og han bor også på steder, hvor han ikke burde opholde sig.  Oprindelig boede han kun i varme lande, hvor man altid kan finde frugt.

 

 

Gradvis Forandringer

 

For de af jer som kunne tænke jer at forædle jeres legemer, vil det først skridt være at opgive kødspiser.  Det er uklogt pludselig at holde op med at spise kød og gå over til frugter, for jeres legeme vil ikke bryde sig om det.  Det reagerer altid bedst på gradvise forandringer.  Hvis man prøver at skære ned på den fødemængde, man indtager, skal man heller ikke straks sulte sig i to eller tre dage men i stedet gradvis gøre måltiderne mindre, og på samme måde skal man lidt efter lidt blive vegetar.  Man bør begynde med at begrænse sig til at spise kød to eller tre gange om ugen, for efter nogle måneders forløb helt at holde op, mens man stadig spiser fisk og fjerkræ.

 

Når I nået dertil, så kan I, når I synes, det er passende, begynde at holde op med at spise fisk og fjerkræ, sådan at processen udstrækkes over et år eller halvandet.  Mens I gradvis forandres, ændrer jeres legeme sig i samme takt, og I vil finde, at det bliver lettere, og at I bliver mere opmærksomme.  De som har psykiske evner vil mærke, at disse forstærkes.  De som føler sig inspireret til at beskæftige sig med kunst, videnskab eller litteratur vil opdage, at de bliver endnu mere inspirerede.  De, som er helbredere, vil føle sig endnu bedre udrustet til det.  I vil stemme jeres legeme til en højere vibration.

 

 

Vitaminer & Næringsstoffer

 

Når I har holdt op med at spise dyrenes kød, må I spise grøntsager og frugt.  Jeg må her bemærke, at man for at få det største udbytte så vidt muligt skal spise råkost, mad der ikke er kogt, for når mennesker tilbereder maden, bliver den ødelagt.  Lad være at kogekunsten kan få maden til at smage bedre.  Man kan blande forskellige ingredienser til en velsmagende ret, der kan tilfredsstille menneskets slappe sanser, men, som jeg sagde i begyndelsen af denne artikel, så har spisning kun til formål at opretholde, det legemlige liv, og skal ikke tilfredsstille jeres lavere jeg.

 

Hvis I udelukkende spise råkost, vil I opdage, at I ikke blot spiser mindre, fordi I behøver mindre men også bedre.  Jeres Legeme vil modtage et større tilskud af vitaminer og næringsstoffer.  I vil spise mindre, fordi I behover mindre, og I vil finde, at jeres legeme bliver lettere og finere.

 

 

Herredømme Over Legemet

 

I skal fordømme denne måde at ernære sig på, hvis I aldrig har prøvet den.  Hvis I synes, at I har lyst til at prøve, så må I gøre denne anstrengelse og bring dette offer, for hvori består det egentlig??  I er  jo bare så småt begyndt at få herredømme over jeres legeme.  I siger dermed, at I ikke blot afstår fra at spise kød og fra at midvirke til ødelæggelsen af et af Guds Riger med al den lidelse, dette medfører, men at I også vil begynde at styre, hvad der foregår i jeres fysiske legeme, jeres sjæls helligdom.  I vil begynde udelukkende at spise den bedst og mest naturlige føde, der tjener jeres legeme bedst.  I vil begynde at reagere på det, jeres sjæl fortæller jer, snarere end på de fristende reklamer hvormed fabrikanterne søger at sælge forskellige slags mad af en art, der for det åndelige menneske sædvanligvis vil være uønskelig.

 

 

Vegetarianismen

 

Der er i dag mange mennesker, som er vegetarer.  Hver dag stiger deres antal og stadig flere søger Skaberens veje.  I dag er vegetarianismen meget udbredt, især blandt de unge, de sjæle der hører til  Vandmandens Tidsalder, for nu vender nogle af de gamle sjæle fra Atlantis tilbage til de livsmønster, de før kendte til.  Vegetarianismen vil blive mere universel i løbet af det næste år, for når katastrofen kommer med alle de ødelæggelser, som vil ske, når en stor del af Dyreriget vil blive udslettet, vil mennekset ikke kunne skaffe sig kød og vil være nødt til at søge noget andet.  Hvis I har forberedt jer ved allerede at have taget dette skridt, ved allerede at være i stand til at leve på en femtedel af, hvad I nu forbruger, hvis I kan leve udelukkende af Jordens frugter, så vil I have gjort meget for at overleve den naturkatastrofe, som er forestående.

 

Denne artikel er fra “Den Fantastiske Lære Fra Ramala”.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.