DEN RETTE ERNÆRING — DEL 2

 

Fruits and vegetables

Hvis I ønsker at hæve legemets svingningshastighed, bør I holde jer til den fineste kost, den som har de hurtigste vibrationer.

 

 

Nogle Retningslinier

 

Foreløbig har vi ikke talt om, hvad I bør spise eller undlade at spise.  Hver af jer må afgøre med sig selv, hvordan han vil forandre sine spisevaner.  Det, som ville være rigtigt for den ene, kunne være forkert for den anden, og i denne artikel kan jeg blot udstikke nogle retningslinier.  Hvis I ønsker at hæve legemets svingningshastighed, bør I holde jer til den fineste kost, den som har de hurtigeste vibrationer, og som hovedsagelig er at finde blandt frugterne —  de frugter, nødder og bær som findes i så riglige mængder på jeres planet.

 

Derfor er det ønskeligt, og læg mærke til at jeg blot siger ønskelig, at det åndelige menneske spise rent vegetabilsk føde, at han kun ernærer sig af Jordens frugter.  Hvis I er fuldt bevidste om det liv, der omgiver jer, hvis I har udviklet jer så langt, at I ikke unødvendigt vil ødelægge noget, vil I kun ønske at leve af Jordens frugter, for derved ødelægger I intet men bidrager snarere til at udbrede planternes frø.

 

 

Alt Liv er Helligt

 

Det er hverken nødvendigt eller ønskeligt for mennesket at ødelægge eller udnytte Dyreriget for at skaffe sig føde.  Det betyder ikke, at han ikke er i stand til det, for det sker i dag, men eftersom han er det højest udviklede væsen på Jorden, burde han ikke være henvist til at bede Dyreriget om at bringe dette offer.  Skønt det faktiske ofrer sig for menneskets skyld, for det hører til jordelivets væsen at gøre således, så har mennesket ikke brug for at spise dyrenes kød.  Alt liv er helligt.

 

Mennesket kan ikke skabe liv, og derfor bør han heller ikke tage det.  Det tilkommer ikke mennesket at tage og give, men Skaberen.  Alting på denne Jord tilhører Skaberen og ikke menneskene.  De må lære at føle ansvar for Dyreriget, og da dyrene er mindre udviklede skabninger, skal de omfatte dem med kærlighed, for Dyreriget ser op til mennesket og følger dets eksempel.

 

De Langsomeste Vibrationer

 

Dyr føler smerte ligesom mennesket.  De oplever også angst, og de dræbte dyrs følelser bliver tilbage i deres legemer.  Vibrationerne i kød er stærkt forgrovende, og når mennesket spiser det, får han del i disse vibrationer.  Desuden indeholder kødet alle de sygdomme og al den forurenede føde, som dyrene har indtaget, og ved at spise det får mennesket del i disse sygdomme og denne forurening.  Set fra et ernæringsmæssigt synspunkt har dyrenes kød de langsomste vibrationer, og hvis mennesket ønsker at følge en åndelig bane, må han for enhver pris undgå det, fordi det åndeligt vil fornedre hans legeme.

 

I kender sikkert de ernæringsmæssige værdier, der fremhæves ved kød, men de er alle til stede i andre fødeemner, hvis mennesket blot vil se sig omkring.  Da han i begyndelsen inkarnerede på denne Jord, kunne det primitive mennekse, som ikke vidste bedre, til en vis grad undskyldes for at leve af dyr, som han dræbte, men i dag burde mennesket være blevet mere bevidst.  Han kunne finde frem til den rette ernæring, og kunne også, hvis han ville det, dyrke det han havde brug for, men det gør han ikke, fordi der nu er investeret store summer i avl og produktion af kød til middagsbordet.

 

Forbundet Med Skaberen

 

Jeg vil bede alle iblandt jer, som spiser kød, om at overveje og prøve at blive klar over, hvad I egentlig gør.  I spiser et levende væsens kød.  Måske er dyret ikke så udviklet som mennesket, men det er dog ved det røde blod, der gennemstrømmer det forbundet med jer Skaber, og alle væsener med rødt blod har en sjæl.  Betragt dyrene som jeres mindre udviklede brødre, som behøver jeres hjælp og vejledning, jeres eksempel og jeres kærlighed.  De trænger ikke til at blive slagtet af jer.

 

Når I sidder ved bordet, så tænk på hvad I spiser, på den smerte som dyret måtte igennem, og om det virkelig var nødvendigt at slagte det.  Husk at I påtager jer dets karma, det angst og dyriske instinkter, og at I indtager de mange urenheder, der stammer fra brug of medicin og kemikalier, som forvolder så store ødelæggelser i legement.  Mennesket spiser også luftens fugle og havets fisk.  De enkelte arter har nået forskellige udviklingsgrader, men de har alle rødt blod.  Uanset hvad biologer fortæller jer, så føler både fugle og fisk forskellige grader af smerte.  Jeg gentager, at alt liv er helligt, og at mennesket burde leve uden, at fuglene og fiskene måtte bringe dette offer.

 

 

Et Højere Vibrationsniveau

 

I vil måske sige, at man ikke kan overleve uden at spise en eller anden form for kød.  Det er ikke sandt.  Måske vil jeres moderne “eksperter” prøve at overbevise jer om, at det forholder sig således, at mennesket fra tidernes begyndelse har været kødædende, men det passer ikke.  Mange er i dag vegetarer, og lever både lykkeligt og sundt, de får smukke børn og gør det dermed af med denne myte.  Fatktisk skulle man som vegetar være ved bedre helbred, få sundere børn, være mere opmærksomme, og have et højere vibrationsniveau.  I ville enhver henseende kunne få langt større udbytte af livet end jeres kødspisende venner.

 

 

Fortsættes…. (Del 3)

 

Denne artikel er fra “De Fantastiske Lære fra Ramala”


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.