AT STYRE ENERGIFLOWET

Spiritual connection 1 images

 

Med denne artikel lærer vi at “tænde” med vilje.  Vi vil undersøge mere angående loven om Tiltrækning, og vi lærer at fremstiller energihvirvler for hvert enkelt ønske.

 

Kildens Energi

 

Der flyder altid en strøm af energi gennem os.  Vi kalder det kildens energi eller den rene positive energi af alt, hvad der er.  Vi kan mærke, hvornår vi lader den strømme ind i os (åben ventil), og vi kan mærke, når vi yder modstand (lukket ventil).  Når vi er åbne for den, mærker vi positive følelser:  lykke, opstemthed, frihed, begejstring, lidenskab, kærlighed.

 

Vi kan blive mirakelmagere, hvis vi kan lære at anvende disse følelser direkte på vores ønsker og holde os ude af de indbyrdes modstridende negative frekvenser i “Det sker aldrig”, “Hvor helvede er det?”, “Jeg ved ikke hvordan” og “Jeg er for selvoptaget”, som ødelægger vores drømme.  Fidusen er at lære at vibrere i harmoni MED vores ønske, ikke imod det.

 

At manifestere

 

Når først vi får den rette indstilling energimæssigt (det, vi føler) til vores ønskers energi (de følelser, ønskerne fremkalder i os), tager universets fysik over og skaber måder, hvorpå det ønske kan blive virkelighed.  Sagt på en anden måde, når først du begynder at føle, hvordan det vil være at få dit ønske opfyldt, har universet intet andet valg end at levere det på en sølvbakke, HVIS du kan holde dig væk fra følelser, der er i modstrid med det.

 

Det sværeste ved at manifestere vores ønsker er at holde øje med, hvordan vi har det med noget, vi ønsker, MEN ENDNU IKKE HAR.  Det er indlysende, at vi ikke ville ønske det, hvis vi allerede havde det.  Jo, det ER muligt!!  Hvad enten du har det eller ej, hvad enten det forekommer muligt eller ej, og selv om det ser ud til at vare en evighed, før det manifesterer sig, KAN DU STADIG FØLE DIG GODT TILPAS MED DET, HVAD ENTEN DU HAR DET ELLER EJ.  Det er at finde den rette indstilling energimæssigt, at have det godt med det, uanset hvad der ellers sker.  Gør det, og det er dit.  Nu — og så længe du bevarer denne indstilling — er du lampens ånd.

 

Mirakler

 

Eftersom det at holde sig væk fra indbyrdes modstridende negative tanker og følelser er den ene ting, som er allervigtigst i forbindelse med at udføre mirakler, er det vigtigt, at vi ser, hvor svært det er at fastholde positive tanker og følelser omkring vores ønsker.  Hvis du ikke kan fastholde en positiv take omkring dit ønske i seksten sekunder, skal du ikke blive bekymret; det skal nok komme.  Men, lad os prøve….

 

Tag blot et enkelt af dine overordnede — jeg gentager:  OVERORDNEDE — øsnker og se, om du kan fastholde positive tanker om det  seksten sekunder.  Få kontakt med følelsen af ønsket eller af, at det går i opfyldelse.  I bare seksten sekunder skal du holde fast i det ønske, som gjaldt det selve livet.  Mærk glæden, spændingen, opfyldelselen.  Find et ur med sekundviser og være begejstret i bare seksten sekunder.  Gentag dette tre gange med mindst et minut mellem hver.  Denne øvelse gør det muligt i de kommende dage og uger at se, hvor hurtigt du gør fremskridt. Så få kontakt med følelsen af, at dit ønske er opfyldt.

 

Loven om Tiltrækning

 

Vores mål er at sende ren positiv energi med al mulig glæde i til vores ønske, og det gør vi ved at få kontakt med FØLELSEN af, hvordan det ville være at få det opfyldt — hvilket bringer os tilbage til loven om Tiltrækning.  Den eneste grund til, at vi ønsker os ting, er den måde, de får os til at føle os på.  Og eftersom det er følelserne, der skaber den magnetiske tiltrækning, er det eneste vi behøver at gøre, at finde forskellige måder at kalde den følelse frem på … at lade den skylle hen over os … og grundlæggende at leve i den så længe, vi overhovedet kan.  Når først vi kan det, har vi klaret den.  Det er fordi vi nu er i gang med at programmere vores underbevidsthed til at manifestere vores ønsker gennem loven om Tiltrækning.  Vores underbevidsthed skaber alle vores ønsker — både gode og dårlige — selvom vi ved det eller ej.

 

Denne artikel er fra “Den Store Spirituelle Legebog”.


Andre indlæg:FORNÆGTELSE OG UNDSKYLDNINGER

Lighthouse 3 images

 

Vi udsender mange, mange følelser, når vi tænker på det, vi savner og ønsker, men disse vil hjælpe dig til at se dit udgangspunkt, samt hvilke negative følelser der har afholdt dig fra at få opfyldt de ønsker.

 

Fornægtelse

 

Pointen med denne artikel er at vise, hvor stort behov vi har for at lukke munden på vores ønsker, hvad enten vi er bange for at få en skuffelse, for at blive mødt med misbilligelse eller blot mærker følelsen af vores egen uværdighed.  Dag ind og dag ud nægter vi os selv vores eneste ret…. retten til ethvert ønske, vi måtte have.

 

Indrømmer, hvis dit ønske er at herske over hele verden, og du er ligeglad med, hvordan du når det mål, så ville der være gode argumenter at hente i værkerne om det onde og rigtigt og forkert osv.  Så når vi taler om “din ret” til at få alt det, du ønsker skal vi ikke hænge os i moralovervejelser.  Det er ikke vores emne her.

 

Undskyldninger

 

Det, vi er nødt til at se på, er, hvordan vi nemt og uden besvær holder lykken borte fra os selv.  Vi er også nødt til at se på de undskyldninger, vi almindeligvis skriver på “realitetens” konto.  ”Jo, realiteten er, at jeg ikke har råd til det”.  Eller “realiteten er, at jeg ikke har uddannelsen til det”.  Eller “realiteten er , at det bare er en umulig drøm”.

 

Der findes ingen “realitet”, som, uanset hvor virkelig den forekommer os, ikke kan forandres, men vi er nødt til at give den noget at forandre sig TIL.  Hvis det eneste, vi mærker, hver gang vi tænker på noget, vi savner og ønsker, er en eller anden grad of skam eller frygt, har universet ikke andet valg en at give os det, som svarer til denne negative energi, nemlig kamp!!

 

Vores Energi-flow

 

Alt, hvad vi giver lov til at påvirke vores vibration, påvirker vores manifestation.  Så her kommer indsigten i et glimt :  Der findes ikke den drøm, det ønske eller den brændende længsel, som ikke kan trækkes ind i din virkelighed og nydes i fulde drag, hvis den bliver sat ind i det rigtige vibrationsflow.  Ikke en!!  IKKE EN!!  Universet har ingen standarder for os.  Det vil aldrig forholde os noget eller på nogen måde dømme os for vores ønsker.  Det eneste, der forhindrer opfyldelsen af vores ønsker, er vores energiflow.

 

Hvis vi skal få fat i vores egen styrke, er vi nødt til — jeg gentage, NØDT TIL — at komme ud over det rigtige og forkerte i at ønske.  Det er kun nonsens betinget af samfundets tankegang.  Hvis det, vi får, gør os glade, vil hver eneste person på denne Jord — også familie, venner og kolleger — få gavn af det, uanset hvordan det tager sig ud i øjeblikket.  SÅ LÆNGE DYBE ØSNKER IKKE BERØRES OG SÆTTES FRI, KAN ET LIV IKKE ANDET END STAGNERE!

 

Samfundets fordomme

 

Ønsker må nødendigvis hæve sig op over samfundets fordomme.  I det omfang vi bliver ved med at søge accept uden for os selv og lægge mere vægt på, hvad andre tænker om os end på vores egne ønsker, fornægter vi vores guddommelighed og ser os selv som mennesker med begrænsninger.

 

Hvis vi skal give slip på vores skam over at ønske noget, er det vigtigt for os at forstå de fordele, der tilflyder andre — ikke kun os selv — når ønsker bliver opfyldt, samt vide, hvordan vi skal komme af med den malplacerede skyldfølelse over at lade os selv gå forud for andre.

 

Skyldfølelse

 

Vi kan ikke nægte os selv noget uden at nægte andre det samme.  Hvis vi nægter os selv at få opfyldt et eller andet dybt ønske af hensyn til andre, belemrer vi disse andre med vores egen skyldfølelse ved at hævde, at vi gør det for deres skyld.  Det sætter os i den lavfrekvente position, der hedder spirituel overlegenhed eller at vide, hvad der er bedst for all sjæle.

 

Vores naturlige bevidshedsflow bevæger sig i retning af Lyset, men den eneste måde at følge det på er at fjerne os så langt som  muligt fra den samfundsbetingede bevidsthed.  Efterhånden som vi lærer at bruge ønskets højere frekventser, opdager vi hurtigt, at vi ved at vælge denne frihed på egne vegne også giver den til andre gennem eksemplets magt, gennem kærlighed til Selvet og ved at vise, at frihed til at vælge er en guddommelig ret og en styrke i sig selv.

 

Ansvar

 

Hvor kommer da vores ansvar ind??  Over for en fremmed, der ligger såret i vejkanten, har vi et ansvar uden for “mig”.  Over for vores børn og vores familie har vi, hvis vi elsker dem, sådan som vi påstår, det ansvar at bruge vores lys og styrke til at lære dem ting og vise dem vej.  Så, er det egoistisk at ønske sig noget??  Helt afgjort!!  Det er guddommelighed også.  Valget er ikke altid nemt, men det er helt sikkert nødvendigt, hvis man skal sætte sig ud over den samfundsbetingede bevidstheds begrænsninger.  Det fører os frem til, hvad hele denne artikel handler om :  LØVEN OM TILTRÆKNING!  Så find frem til, hvad du ønsker.

 

Vi kan pege på alt, hvad vi ønsker, men så kommer testen.  Kan vi aflægge vores uværdighed, vores skam, vores skyldfølelse og alt det andet, der har at gøre med samfundsbetinget tænkning i stil med : “Du godeste, hvad il de tænke,” og gå på med krum hals??

 

At acceptere vores ret til at ønske og derpå TILLADE os at ønske er den største test, vi nogensinde kommer ud for på denne rejse.  Summa summarum : Dette er en prøve, vi ER NØDT TIL at bestå, hvis vores dybest ønske skal blive ved med at gælde det at blive stærk.

 

“Et ønske, der findes i dit indre og ikke er omgærdet med tvivl, er guddommeligt.  Et ønske, der findes i dit indre og er omgærdet med tvivl, er længsel.”  – Abraham.


Denne artikel er fra “Den Store Spirituelle Legebog”.


AT ANERKENDE MØRKET

Owl 3 images

Vi kan ikke finde Lyset, før vi anerkender mørket, og dette kaldes… AT VEDGÅ!

 

At Vedgå

 

Indtil vi vedgår det hele, hver eneste såret følelse, hver en smule skyld eller skam, al smerten og al vores misbilligelse af os selv (for ikke at tale om andre), kan vi kun udsende lavfrekvent energi hver eneste dag i vores liv.  Den energi strømmer ud fra os, tiltrækker flere ubehagelige pingpongagtige oplevelser, ligesom honning tiltrækker bier, indtil vi langt om længe fatter budskabet om, at der stadig er en følelse, vi ikke vedkender os. Vi behøver kun at give os selv lov til at føle den forbistrede skyld, det had, eller hvad det nu er, en sidste ordentlig gang og så give slip på den elendige tingest!  Når vi vedkender os en negativ energi, giver vi slip på den.  Når vi har vedkendt os den, slapper sjælen af.  Ellers…. BLIVER VI VED MED AT GENTAGE DEN, TIL VI VEDGÅR DEN!!

 

Selve fysikken i det at vedgå ting, hvilket vil sige det, der sker med dig som følge af, at du gør det, er astronomisk.  Husk, at vores måde at tænke på er årsag til vores måde at føle på, og at vores måde at føle på er årsag til vores måde at tiltrække på.

 

Lektioner

 

Så længe vi ikke har lært vores lektioner, sidder de i vores energifelt (det lysende felt, der omgiver vores krop, som også kaldes auraen) som små klatter af elektromagnetisk energi, der er klart synlige for enhver god clairvoyant som små sorte pletter. Disse pletter er kraftigt ladede med netop  den energi (negativ eller positiv), som er nødvendig for at tiltrække de omstændigheder, der kræves for at vi kan indhente den følelsesmæssige visdom, der ligger i lektionen.  Og de bliver ved med at være der og tiltrækker nye mennesker, steder eller ting i vores liv, indtil vi vedkender os lektionen.

 

Det samme gælder all slags problemer, der også er en form for lektion (selv om vi tilsyneladende føjer en hel bunke yderlige til i livets løb).  Jo mere vi tænker over problemer, jo stærkere følelser vi har i forbindelse med det, jo mere tiltrækker vi af det!!

 

Tiltrækning

 

Men se nu hvad der sker, når vi lærer lektien i en af disse sorte pletter.  Energien i denne specielle lektion, eller dette problem, spredes med det samme, hvilket betyder, at vi ikke tiltrækker det igen!  Vores “ventil” åbner sig lidt mere for højere energi, og nu, hvor bare denne ene sorte plet er forsvundet fra vores felt, tillader vi mere lys (energi) at komme ind i vores væsen og gør det muligt for os at føle — og tiltrække — langt mere positivt.

 

Det eneste, der kræves, er en beslutning om at holde op med at tænke på et problem og vedkende os den dumme ting, hvilket betyder at indrømme, at du er et fjols, og se at komme videre.  Det er ikke noget særligt.  Og hvem skulle også gå op i det?? Ikke andre end dig!  Men hvis du bliver ved med at få noget ud af at korsfæste dig selv — eller andre — på grund af fortidens gerninger, skal du huske på:  Al skabelse foregår i fællesskab.

 

Anerkendelse

 

Hvis nogen gjorde det MOD dig, har du — på et andet plan — sagt ja til at opleve den lektion, du skulle have.  Hvis du gjorde det mod en anden, gør det samme sig gældende.  I har begge —  hele tiden — gjort det, I gjorde, for at lære noget.

 

Så hvis du gerne vil åbne din ventil og bevæge dig ind på nye områder, ind i nye bevidstheder og frekvenser, som vil bringe dig uandede glæder…. OPGIV SAGEN, DROP DEN, GIV SLIP PÅ DEN POKKERS TING!  Du har intet andet end din ulykke at miste.

 

Her er en lille liste af mulige benægtelser du kan reflektere på :

 

Tillade smerten — Jeg skabte det hele — Jeg fortryder intet — Jeg benægter intet — tage ansvar for alle følelser — give slip gennem accept — ikke afvise fortiden — indrømme — glemme anklagerne — ikke vige tilbage for noget — tillade følelserne — at tage fat på fortiden og vedgå det hele — at vide, at ingen anden end dig har ansvaret — at vide, at du kan skabe nøjagtig det, du vil have — at opgive skyldfølelse, til evig tid! — ikke at fortryde en eneste ting — at droppe sagen, lig NU.

 

Denne artikel er fra “Den Store Spirituelle Legebog”.

 


Andre indlæg:ALLE PROBLEMER ER LEKTIONER

Tree 3 index

 

Problemer er lektioner, og lektioner er problemer, men eftersom problemer virker mere “dagligdags” på os, er vi ofte bedre til at få øje på dem end på de gode gammeldags lektioner.

 

At Huske

 

Før vi bevæger os videre ind på det undertiden kedsommelige emne lektioner (for hvem har dog brug for dem!??), er det vigtigt, at vi husker, hvem og hvad vi er, og hvorfor vi er her.  Ja, “husker”, for tro mig, du VED det.  Oprindelig er vi evige lysvæsner, vedvarende, udødelige “skud” på stammen af netop den kilde, vi kom fra (der er mange kilder).  Nogle af os blev blot skabt til det fysiske; nogle af os blev skabt til — og kommer fra — andre virkeligheder.  Den ene er ikke bedre end den anden.

 

Men uanset hvilken kilde eller virkelighed vi stamme fra, lærer vi ikke kun at afvikle “normale” problemer, så vi kan udvikle os i overensstemmelse med vores fulde væren (sådan som hele menneskeheden gør det og har gjort det, siden den begyndte), men der er mere.  Meget mere!!  En gruppe, vi vil kalde “prikke-banden”, bliver af blåtrykket i deres sjæle tvunget til noget, som ingen nogenside før har præsteret — aldrig.

 

Prikke-banden

 

Vi er en lille flok, som du er en del af, der frivilligt har meldt os til at være med i “nogen-skal-gøre-det-gruppen”, som er her for at bane vej, for at hele menneskeheden til sidst kan blive et individueret Selv, som vil være mere –  det er korrekt, MERE – end den kilde, den udsprang af.  Det menneske skal være et Selv, en skaber og en kilde, alt sammen på én gang.  Det er aldrig før sket.  Og simpelthen fordi du er i gang med at læse denne artikel, kan du være sikker på, at du er en af dem, der meldte sig frivilligt til at være pioner på en vej, andre kan følge.

 

Pionerer

 

Det er ikke en nem opgave og ikke altid så morsomt.  Pionerer bevæger sig i usikkert terræn og udfordrer skæbnen samtidig med, at de nyder spændingen.  Det er dem, der hyppigst snubler, farer vild og river sig på det omgivende krat.  Men noget holder dem i gang.  Igen og igen kan man se dem samle sig selv op, børste støvet af og gå videre.  Det er ingen elitegruppe, ingen særlig gruppe, bare en flok frivillige håbløst besat af en unævnelig, udefinerlig lidenskab.  Hvad enten du kan lide det eller ej, er du en af disse pionerer.

 

Et Skift

 

For alle, der i dag befinder sig på denne såkaldte “vej”, kommer lektionerne hurtigt og som drabelige slag.  Vi rammer gentagetasterne hurtigere, og sikkerhedsnettet bliver trukket væk under os ( og alle andre), hvor vi end vender os hen. Men sagen er, at jo hurtigere VI  fatter lektionen og den indhold, jo hurtigere når budskabet også menneskeheden.  Så der er skub på, for at vi skal fatte det, vi kom efter, for hver gang VI fatter det, højnes den samfundsbetingede bevidsthed.  Hver gang VI vedkender os et gammelt problem eller giver slip på et gammelt sår eller holder op med en af de andre gamle julelege peppet op med nye aktører, hver gang der sker et skift med OS, forårsager vi et skift i den fælles bevidsthed.

 

Lavfrekvent Energi

 

Selv om hvert problem rummer en lektion af en eller anden art, er det vigtigere at huske, at så snart vi er optaget af vores problemer, uanset hvor små eller ubetydelige de er, er vi også optaget af — og tiltrækker magnetisk — lavfrekvent energi.  Så alt, hvad vi gør fra nu af, kommer til at handle om at smide problemer ud, klare lektionerne og hensætte os i en tilstand af: “Livet er godt, mennesker er gode, og alt er vel med mig og mine.”  Det hedder glæde!!  Og de andre angår ikke os.  Bare huske at “problemer” er altid negativ energi.

 

Denne artikel er fra ” Den Store Spirituelle Legebog”.


Andre indlæg: