OPNÅELSE AF SELV-REALISERING — DEL 2

 

A self realisation pic P 16 16

 

DEN UTROLIGE MÅL

 

Idet hele universet er en manifestation af Gud, er livets endelige mål realiseringen af Selvet i krop, sind og ånd. Det skyldes illusion, vrangforestilling og tilknytning til eksterne genstande, at vi ikke er i stand til at indse, at det er Gud, der findes i os som Selvet, og at enhver person er en levende Gud. Gud, der findes i kroppen, er Selvet, mens Selvet i dets altomtrængende, almægtige natur er Gud.

 

Gud styrer det grove menneskelige legeme ved hjælp af de seks cerebro-spinale centre og blodkarene, som alle fungerer som forsvarsstyrker, der bevarer og opretholder den. Selvom Selvet er usynligt og upersonligt, giver det en smag af guddommelig lykke ved dens utallige manifestationer. Men folk er så bundet af lidenskab, vrede, illusion og sansestimulerende stoffer, at de ignorerer den lyksalighed/bliss.

 

HAN = ÅND BAG LIVET

 

Rg-Veda (der er en gammel samling af vediske sanskrit-tekster og hymner) erklærer, at sandheden er det øverste væsen, Purusa (kosmisk bevidsthed og det universelle princip), som vi opfatter gennem fortid, nutid og fremtid som den altomtrængende eksistens. Han (ånd / bevidsthed) er universets sjæl, og det er kun gennem denne viden, at menneskeheden opnår udødelighed. Han er Brahman, den øverste, uafhængig, umærkelighed, udelelig, selvlysende, selvbærende og ubeskrivelig. Han er grundlaget for alle navne og former, støtten til al skabelse. Han gennemsyrer hele skabelsen og alligevel overskrider den. Al skabelse er i ham, men han er løsrevet fra den.

 

Han er også det tavse vidne om de tre tilstande om opvågning, drøm og dyb søvn. ATMA er den udødelige del af en person og er uden for krop og sind – ud over tid, rum og årsagssammenhæng. Det er uden begyndelse, uden ende og uden grund. Det er viden-absolut, eksistens-absolut og lykke- absolut. Realiseringen af denne viden frigør en fra cyklussen for fødsler og dødsfald.

 

EVIG SANDHED

 

Bag denne verden, bag alle fysiske fænomener, bag alle navne og former, bag følelse, tanke og følelser, ligger sandheden. Hvordan kan det, der ikke har nogen permanent eksistens, være sandt ?? Sandheden er evig, og det er kun en illusion, der får det uvirkelige til at virke reelt. Denne sandhed er jeget, det tavse vidne og hersker, som er det eneste, der giver lyksalighed og gør en person helt fri. Selvrealisering er ikke for de svage eller feje, det er for de stærke og modige, der kan møde alle storme og ofre deres ego på sandhedens alter.

 

(Artiklen er fra bogen “Kriya Yoga”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 

 


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.