Artikler 'tagget' som ‘Lys’

De menneskelige værdier

  Indledning   De menneskelige værdier er egenskaber, som adskiller os fra resten af dyreriget. De er de fundamentale menneskelige kvaliteter. Taget i brug vil de sætte os på kursen mod den sidste del af vores evolution. Der er især fem værdier jeg gerne vil sætte fokus på. Disse vil accelerere udviklingen af vores iboende […]


Grib perlerne – En samling af “perler” fra visdommmens uendelige kilder

Liv, udødeligt liv, er i alt. Det eksisterer som en lille flamme af perfektion, mens den skænker mennesket håbet om samt den levende vej til at overvinde den sidste fjende, døden! (Altså, total uvidenhed). Mennesket må lære at kende til sin egen Gud-identitet. Gud og mennesket er eet, fordi Gud er allestedsnærværende, og derfor eksisterer […]


DEN FEMTE DIMENSION

Når vi indtræder i den 5. dimension, som har en frekvens (lys/energi vibrationer eller hastighed) der strækker sig på den kosmiske skala fra 29 til 35, (den 3. dimension på Jorden har en frekvensbånd af 15 til 21), vil vi får adgang til et udvidet spektrum af farver og lyd – derfor, et højere pensum […]