DEN FEMTE DIMENSION

Når vi indtræder i den 5. dimension, som har en frekvens (lys/energi vibrationer eller hastighed) der strækker sig på den kosmiske skala fra 29 til 35, (den 3. dimension på Jorden har en frekvensbånd af 15 til 21), vil vi får adgang til et udvidet spektrum af farver og lyd – derfor, et højere pensum af muligheder venter os.

En højere frekvens

Den 5. dimension befinder sig på en højere frekvens af åndelig evolution, som vi vil betræde efter vores eget Lyslegeme (dvs. Højere Selv) sammensmelte med vores fysisk/energi legeme. Denne sammensmeltning forekommer efter vores lavere legemer er renset, hvor angsten og negativetet ikke er til stede, og at individet har kontrol over både det mentale og emotionelle legeme. Den menneskelige form som vil resultere herfra, vil ligne den nuværende fysiske form, men er blevet meget forfinet og er samtidig transformeret til og med en højere form af bevidsthed – nemlig Gud-bevidstheden.

 

 

På nuværende tidspunkt indebærer menneskeheden en begrænset form af intelligens, som kun fungerer indenfor et lille spektrum af bevidsthed. Vi inkarnerer for at lære de lektioner, som er en del af denne verdens spektrum af skabelsen. Tiden eksisterer kun i hvert individs bevidsthed. Når enhver opnår en højere bevidsthed (dvs. en højere vibrationsfrekvens), vil de erfare at de har kasseret gamle indsnævringer forbundet med tiden og kan nu bevæge sig indtil alternativ realiteter, som er tilgængelig igennem det Universelle Sind samt de tanke-former af højere udviklede lysvæsner.

 

 

Tanke manifestation

Den 5. dimension kaldes ”dimensionen for sind og tanke manifestation”. Denne dimension understøtter skabelsen og vil udgøre vejen til at bringe Himlen på Jorden for den 7. Guldalder! Frekvenserne fra den 5. dimension er højere end frekvenserne i den fysiske og tunge energiverden på Jorden. Faktisk vibrerer disse frekvenser hurtigere end Lysets hastighed (et begreb næsten uforståeligt i dag). Så derfor, at kunne manifestere og skabe ting, er bevidste erfaringer for beboerne i denne dimension. Det er her at hjertet, som er i fuld harmoni med sindet fra det Højere Selv, hersker. Pleiadierne, Arkturus og Sirius er eksempler af stjerne-systemer, der eksisterer i den 5. dimension.

 

 

En metafysisk verden

En af de mest akkurate måder at forklare den 5. dimension på, er at sige det er en metafysisk verden. ”Metafysisk” er defineret som en essentiel og livsvigtig realitet baseret på abstrakte og subtile fornuftbeslutninger og ræsonnementer. Det omfatter realiteter som strækker sig hinsides den fysiske eller materielle verden, og inkluderer og inkorporerer det transcendentale og overnaturlige. Videnskaben af Metafysiks er baseret på nogle af Fysiks principper, der forklarer vores eksistens som baserende på energi. Metafysiks er tæt relateret med ”Epistemologi” eller studier af kundskabens natur.

 

De fleste undervisninger fra de kosmiske/himmelske væsner, som beboer den 5. dimension, fokuserer på evolutionens fremgangsmåde og proces. De prioriterer selve processen for udvikling og evolutionen, samt processen for opnåelsen til et højere bevidsthedsniveau – men resultaterne er afhængig af hvordan vi håndterer vores egen energi, sind og hjerte.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.