Artikler 'tagget' som ‘Ikke Vold’

NØDVENDIGHEDEN AF IKKE-VOLD

                            NØDVENDIGHEDEN AF IKKE-VOLD.   Ikke-vold vil altid manifestere sig som total respekt for andre mennesker, andre nationer og andre traditioner og skikke. Der er faktisk et klart forhold mellem ikke-vold og alle de andre smukke og positive karakteristika, der findes i […]


De menneskelige værdier – Kapitel 5

Kapitel 5, Ikke vold   Man kan nu sige, at når vi accepterer “Sandheden” vil ubetinget “Kærlighed” vokse i os og føre os hen mod retfærdighed og “Rigtig Handling”, og med rette hensigt og handling oplever vi sand “Fred”. Sådan er disse værdier absolut afhængige af hinanden.     Der er enhed   Så d.v.s. […]


De menneskelige værdier

  Indledning   De menneskelige værdier er egenskaber, som adskiller os fra resten af dyreriget. De er de fundamentale menneskelige kvaliteter. Taget i brug vil de sætte os på kursen mod den sidste del af vores evolution. Der er især fem værdier jeg gerne vil sætte fokus på. Disse vil accelerere udviklingen af vores iboende […]