Artikler 'tagget' som ‘Gud’

AT ERKENDE DEN FØRSTE KILDE AF AL SANDHED

    “Vi må lære loven om den tredimensionelle verden, der er baseret på Åndens lov og ikke kan eksistere uden den ….”     EVIG VÆREN   ”Den første kilde til al sandhed og al manifestation er det evige væsen – GUD. Men Gud er i den ikke-manifesterede tilstand ud over tid og rum, […]


ØNSKER DU AT FORSTÅ DET UNIVERSELLE PRINCIP??

    Der er et ægte universelt princip, en instruktør, som er primat, uendelig og guddommelig, og det centrale lys i det princip kaldes Gud.     DET UNIVERSELLE PRINCIP   Alt er, og alt i eksistensen er Gud! Gud skal omslutte alle. Dette betyder bestemt ikke en gud for bare én og ikke for […]


De menneskelige værdier

  Indledning   De menneskelige værdier er egenskaber, som adskiller os fra resten af dyreriget. De er de fundamentale menneskelige kvaliteter. Taget i brug vil de sætte os på kursen mod den sidste del af vores evolution. Der er især fem værdier jeg gerne vil sætte fokus på. Disse vil accelerere udviklingen af vores iboende […]


Grib perlerne – En samling af “perler” fra visdommmens uendelige kilder

Liv, udødeligt liv, er i alt. Det eksisterer som en lille flamme af perfektion, mens den skænker mennesket håbet om samt den levende vej til at overvinde den sidste fjende, døden! (Altså, total uvidenhed). Mennesket må lære at kende til sin egen Gud-identitet. Gud og mennesket er eet, fordi Gud er allestedsnærværende, og derfor eksisterer […]