ØNSKER DU AT FORSTÅ DET UNIVERSELLE PRINCIP??

A Oneness pic 72169031 2736751899682144 1958925993771008000 o

 

 

Der er et ægte universelt princip, en instruktør, som er primat, uendelig og guddommelig, og det centrale lys i det princip kaldes Gud.


 

 

DET UNIVERSELLE PRINCIP

 

Alt er, og alt i eksistensen er Gud! Gud skal omslutte alle. Dette betyder bestemt ikke en gud for bare én og ikke for alle. Når vi taler om Gud, taler vi om en og alle, for alle, i alle, gennem alle og af alle. Skulle nogen religion navngive og hævde, at kun deres tro og deres Gud er korrekt, og der er ingen anden … er deres tanker splittet. Et hus, der er delt i sig selv, er knust og skal falde. Forenet består det for evigt. Så lad os vælge, hvem vi vil tjene. Opdeling er fiasko og død. Enhed i fader-mor-princippet er evigt fremskridt, ære og herredømme.

 

ALDRIG SKILT

 

Vi er aldrig rigtig skilt fra dem, der er gået over og gået foran os, selvom vi måske tror, at rummet adskiller os. Dette er ikke tilfældet, for afstanden har ingen magt til at adskille os, da Gud og du selv gennemsyrer al plads. Vi behøver ikke engang sige farvel, for de fra de højere planer i livet ser os til enhver tid, ansigt til ansigt. Man går ikke, man kommer ikke, de er altid her. Der er ingen tid, ingen afsked, ingen forbipasserende; nuet er her, og dermed også fremtiden. Hvor kan vi være, medmindre vi alle er sammen i Gud ?

 

OVERKOMMER BYRDER

 

Når du slipper en byrde, eksisterer den ikke længere. Du kan ikke lægge en byrde på skuldrene, endnu mindre på formen, af en ægte gud-mand eller kvinde. Nu kan du se sandheden i udsagnet, som Jesus fremsatte … “Kom til mig, alle I, der er trætte og tunge, og jeg vil give jer hvile.” Den rigtige udsagn var: “Jeg er, giver dig hvile.” Når du hviler i nærvær og viden om JEG ER (Gudsbevidstheden inden i dig), skifter du fra byrden, til GUD, der er hvile og fred … der bærer du ingen byrder. Vores Fader / Moder Gud er menneskets magt til at tænke rigtigt og direkte gennem enhver betingelse. Tillad dig ikke at være en person som den stakkels orm af støvet, der lever i ormbevidsthed. Vær i Guds bevidsthed !

 

FULL FOKUS

 

Hvis du skyder mod et mål og ønsker at ramme målet, skal du fokusere hele din tanke på midten af målet; så med din vilje i fuldstændig fokus, skal du ikke se andet end mærket. Når du har ramt dette mærke, har du fremført eller gennemført Gud i en grad. Gud er dit omdrejningspunkt, hvorpå enhver tanke og handling er centreret. Det er på denne måde, at man frembringer den guddommelige åndelige mand-kvinde, Guds Kristus, det ord, der er skabt. Kødet er Gud, ligesom Gud er omkring kødet.

 

ENHEDENS MÅL

 

Gør dit subjektive til et objektiv, en villig og klog arbejder med Gud, principielt. Gå lige hen mod dit mål; Gør dette mål til det guddommelige åndelige liv, som Gud i dig er, og Gud ser alt. Ingen gennemførte nogensinde noget, medmindre han med al sin vilje i fuldt fokus holdt sin målsætning (Gud) direkte foran det rene spejl i sin tankestyrke. Den tanke styring er selvet, der handler som Gud og kræver af sig selv, at hans intention er så grundigt fokuseret på hans mål (Gud), at det (Gud) fremføres med det samme.

 

PROJEKTER DIN GUDDOMMELIGHED

 

Den øjeblikkelige Gud er objektiveret, præsentér den form eller det mønster, du ønsker, og det er opfyldt. Hvis dette ikke var en absolut kendsgerning, ville du heller ikke have tænkt på dit ønske. Når dit ønske er fremsat på denne måde, er det guddommeligt. Med din guddommelighed projiceret altid, bliver dit ønske undfanget i guddommelig orden. Det er helt i din magt at sige, hvornår det skal komme frem. Du har altid kommandoen. Du har al magt til at udtale autoritetsordet.

 

INGEN STØRRE KRAFT

 

For alle ydre ting er din kommando “fuldstændig tavshed”. Nu kan du sige bestemt og bevidst, “Der er ingen større magt end Kristus inden i mig, jeg sender nu mit Kristus-udstyrede ord; det udfører alt øjeblikkeligt. Der er ingen større drivkraft end min Kristus-overflod, harmoni og perfektion.” Du har først talt ordet (Gud), der repræsenterer dit sande ønske. Gå aldrig tilbage til spørgsmålet (denne holdning skaber tvivl); men fortsæt, husk, hvad du har gjort. Du har fremsat dit Kristus-ord; du har kommandoen. Tingene er færdige og komplette; det er i guddommelig orden.

”Jeg takker dig Gud for liv og lys,
Rigelig fuld og fri,
For perfekt, grænseløs, rigdom og magt,
Uhæmmet frihed. “


(Denne artikel er fra “Lære fra mestre i Fjernøsten”.)

 

> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott >


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.