OMSORG FOR ÅNDENS MANIFESTATION

A human body pic 140976416 4009846895705965 5514702806651822549 n

 

DEN MENNESKELIGE KROP

 

Den fysiske krop er åndens manifestation. Medens kroppen er i det fysiske bor ånden i hjertets venstre ventrikel; det er her den fysiske krop huser ånden, mens den er til stede på jorden. Det er derfor vigtigt, at kroppen plejes og opretholdes i hele sit liv i henhold til dens behov, så den på ingen måde hindrer åndens udvikling og skæbne.

 

Nu når du føler dig sulten, og du vil spise, er det sindet, der styrer, hvor du spiser, hvad du spiser, og hvordan du spiser. En udviklet person, en der bruger deres sind til at kontrollere deres kropsfunktioner, som er opmærksom på deres krop og hvad der er godt eller dårligt for det, hvad de skal eller ikke bør spise, om hvornår de skal eller ikke skal spise, af hvordan de skal eller ikke skal spise, vil udøve disciplin i denne henseende for at spise korrekt.

 

Du vil derfor erkende, at den måde, hvorpå et menneske spiser, virkelig er et spørgsmål om sjælens udvikling, om sjælens visdom. En sjæl, der først for nylig er begyndt at inkarnere på Jorden fra planeten under din i evolutionen, vil spise meget groft, mens en stor sjæl, en højt udviklet Mester, vil spise meget fint. Du tror måske, at alle menneskekroppe er ens, men det er de ikke. De er alle lavet af fysisk stof, men inden for frekvensområdet for stof er der mange vibrationshastigheder. Alt stof vibrerer, og det ville være sandt at sige, at en uudviklet sjæls krop vibrerer med en lavere hastighed end en udviklet sjæls krop. Jo højere vibrationshastighed, jo mere kan en person kontrollere sin krop og bruge de naturlige love i universet til at føre deres liv på jorden.

 

UDVIKLING AF DIN HØJERE BEVIDSTHED

 

Vibrationen i din fysiske krop bestemmes af dit udviklingspunkt. Når du udvikler din bevidsthed indeni, så vil din krops vibration ændre sig. Husk, at hvis du skal øge din vibrationshastighed, og hvis du skal forfine dit fysiske instrument, skal du først forfine sagen, der går ind i din krop. Der er kun tre stoffer, som din krop indtager: luft, væsker og mad. Selvom alle tre er vigtige set fra den korrekte funktion af din krop, er mad særlig vigtig, fordi jo højere vibrationen er i den mad, du spiser,  jo større er dens åndelige kvalitet og dens kvalitet i det fysiske, og jo mere vil det hjælpe dig med at øg vibrationshastigheden i din egen krop.

 

LÆG DINE SPISEVANER OM

 

De af jer, der søger at gå på stien, de der søger at komme videre åndeligt og være til tjeneste for menneskeheden for at eksemplificere Kristus, skal være opmærksomme på den disciplin, der er nødvendig i denne henseende. Hvis du ikke kan mestre din mave, kan du ikke mestre din personlighed, dit lavere selv. Du skal begynde med de fysiske aspekter af din krop, før du kan begynde at kontrollere refleksionen af ​​din sjælsbevidsthed, din personlighed. Det første trin på stigen er at blive mester over din fysiske krop og hvad du spiser. I den tidsalder, hvor du bor, hvor alt er masseproduceret, hvor industrien er gearet til ikke at producere, hvad menneskeheden skal spise, men hvad industrien beslutter er rentabel, er det svært at ændre dine spisevaner, men det er hvad man skal gøre.

 

Hvis du ønsker at hæve din krops vibration, skal du kun spise de fineste madvarer, maden med den højeste vibration, som hovedsageligt findes i frugtriget – de frugter, nødder og bær, der findes i overflod på din planet. Derfor er det ønskeligt, og bemærk, at jeg kun siger ønskeligt, at en åndelig person skal blive en streng vegetar, at de kun skal spise jordens frugter.

 

ALT LIV ER HELLIGT

 

Det er ikke nødvendigt eller ønskeligt, at du ødelægger eller på nogen måde bruger dyreriget til mad. Det vil ikke sige, at du ikke kan gøre det, for du gør det i dag, men da du er det mest udviklede væsen på denne jord, skal du ikke bede dyreriget om at bringe dette offer. Selvom dyreriget bringer ofrene for dig, for det er livets natur på jorden, behøver du ikke at spise kød af dyr, da alt liv er helligt. Du skal lære at være ansvarlig for dyreriget, og da dyr er mindre udviklede væsener, skal du se på dem med kærlighed. Du bør prøve at hjælpe dem, for de ser virkelig et eksempel i dig.

 

FRYGTENS VIBRATION

 

Dyr føler smerte ligesom menneskene gør. De oplever frygt ligesom menneskene gør, og følelser hos dyr, der dræbes, holdes inde i deres kroppe. Vibrationen frygt er en grov vibration, og når du spiser kød fra dyr, har du del i den vibration. Desuden er alle sygdomme hos et dyr og den forurenede mad, de har indtaget, indeholdt i dets kød, og derfor, når du spiser af det kød, har du del i disse sygdomme og den forurening. Fra madaspektet er kødet af dyr den laveste vibration, og hvis du skal gå den åndelige vej, bør du undgå det for enhver pris, for det nedbryder din krop åndeligt.

 

(Article from “The Fantastic Teachings of Ramala”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.