VI NÆRMER OS SLUTNINGEN AF EN ÆRA

A Earth Changes pic 106457983 3404498996240761 2485185799404966744 n

 

Det, der er vigtigt er, at den menneskelige civilisation rejser sig igen på en ny sti, der er forbundet med stien fra vandmandens tidsalder. Denne tidsalder vil se den fysiske manifestation af de guddommelige principper, som I endnu kun har som idealer, som åndelige begreber i jeres inderste sjæle-væsener.

 

 

GUDDOMMELIG INSPIRATION

 

Se jer selv som redningsbåde for bevidsthed, som redningsbåde, der ikke er designet til dette øjeblik i tiden, men for stormene der kommer. Hvis jeg må bruge en analogi, er I Noah’ er fra den sidste store katastrofe. I modtager jeres guddommelige inspiration nu, til at opbygge jeres ARK, ikke en ARK af fysisk stof, men en ARK af åndelig bevidsthed, bevidsthed til at forstå de Jordændringer, der vil komme, bevidsthed til at forstå den død og ødelæggelse, der uundgåeligt skal følge og frem for alt, bevidsthed til at genopbygge den menneskelige civilisation og sikre dens fortsatte vækst i fremtiden.
Alt det højeste, som du ønsker på jorden, vil være på jorden. Alting vil være mulige i New Age.

 

 

FYRIG BUDBRINGER

 

Hvordan, og hvornår skal disse jord-ændringer ske? De kan komme på flere måder afhængigt af, om de er sat i værk af menneskelig ødelæggelse eller ved guddommelig indgriben. Med hensyn til tidspunktet for denne begivenhed er der mange meninger, men i virkeligheden er der kun et væsen, der besidder denne viden, og det er vores Gud, skaberen af os alle. Desuden frigøres denne viden ikke til nogen, før det aktuelle tidspunkt nærmer sig. Jeg tror, at de store jord-ændringer, der kommer, vil blive sat i gang af det, jeg vil kalde ‘en fyrig budbringer’.

 

Der er allerede nu en stjerne af stor kraft, der fortsætter mod vores Solsystem. Stjernen er i dette øjeblik usynlig for det menneskelige eller endda teleskopiske øje, men den er sat på en sti, der bringer den sammen med vores planetariske solsystem. Når den passerer forbi, vil det påvirke bevægelserne fra alle planeter i vores System og vil derfor medføre ændringer på planeternes overflade. Effekten af denne passage vil betyde at passagen sætter de jord-forandringer i gang, der er profeteret. Forskellige lande vil synke, andre vil stige for at opfylde det karmiske udviklingsmønster på denne jord, som tilfældet var med Atlantis.

 

 

JORDENS SKÆBNE

 

Menneskeheden har magten til at påvirke arten af denne transformation gennem sin opførsel, gennem sin anvendelse af nuklear teknologi, gennem sin anvendelse eller misbrug af de tre riger af materie på denne jord. Det kan enten tilføje eller moderere stien og indflydelsen fra denne store stjerne. Hvordan mennesket som enkeltperson opfører sig nu, hvordan I fører jeres liv og manifesterer jeres bevidsthed, vil påvirke denne store transformation af Jorden. Så jeg siger jer nu, som jeg sagde til jer før, disse jord-ændringer kommer. De kan ikke undgås. De er en del af Jordens skæbne.

 

Det er DIN verden (dig) og ikke VERDENEN, der skal ændre sig. Denne verdens Gudinde manifesterer kun perfektion. Det der er forkert, er den Verden, som menneskeheden har skabt på Moder Jords guddommelige væren. Jordens guddommelighed slukkes ikke ved nogen menneskelig handling. Gudinden eksisterede længe, længe inden menneskeheden blev til. Hun vil være her, når menneskeheden er gået. Selvom menneskeheden har magten til at ødelægge sig selv, vil den ikke ødelægge sig ved atomare eksplosioner, ikke ved at ødelægge planeten, som den misbruger af uvidenhed og grådighed, men ved at ødelægge sin egen sjæl.

 

 

DEN MAGELØSE GAVE

 

Når menneskeheden endelig dør, når den endelig forlader denne planet for at fortsætte med den næste cyklus af sin udvikling på en anden planet, i en anden form, i en helt anden tidsalder, vil Moder Jord stadig være her. Gudinden vil stadig give liv til planeten der derefter vender tilbage til sin tidligere skønhed og vil indtage sin retmæssige plads i dette solsystemets planetariske legeme. Derefter vil du måske fra en anden planet se gudindens ægte skønhed og værdsætte den uvurderlige gave, der blev lagt i dine hænder. Du vil derefter indse, hvad der blev givet dig i en handling med stor kosmisk udvikling, og hvad du måske var ansvarlig for at misbruge. Må du se tilbage på det tidspunkt og sige, at du ikke var skyld i den store forbrydelse.

 

Der er selvfølgelig mange i dag, der mangler den åndelige bevidsthed og ikke kan acceptere, at de har gjort forkert, de kan ikke erkende, at Moder Jord er en guddommelighed med sin egen ret, at alt på Jorden besidder bevidsthed og forståelse og har lige så meget ret til frihed og respekt, som du har på dette tidspunkt.

 

Så hvad vi nu er vidne til på Jorden er ikke en straf, men kun blomstringen af de frø, som menneskeheden har sået. Det er noget, som menneskeheden har trukket til selv ved sine tanker, ord og gerninger. Hvis du ikke er en del af disse tanker, ord og gerninger, vil du ikke lide. Det er så simpelt som det.

Renheden i din sjæludstråling vil sikre, at du overlever den ødelæggelse, der skal komme, medmindre du som en sjæl med stor bevidsthed har accepteret at dø med massen af menneskeheden og at holde balancen i det øjeblik af ødelæggelse.

 

>> Alle fire artikler om dette emne kan findes på følgende link under etiketter; Jordændringer; End of Era; Evolution;
https://cygnusent.blogspot.com/ <<  —  Emnet er fra The Fantastic Teachings of Ramala.

 

(Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott).


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.