Artikler 'tagget' som ‘Menneskelige Værdier’

De Menneskelige Værdier – Kaptiel 3

Kapitel 3, Rigtig handling   Retskaffenhed med rette hensigt er faktisk “Sandhed” i handling – “Rigtig Handling”. Bag hver handling ligger der en tanke. Hvis denne tanker stammer fra menneskets oprindelige vilje, som er den guddommelige vilje, der er i modsætning til menneskets ønsker og begær, bliver den resulterende handling rigtig. Andre indlæg:De menneskelige værdier […]


De menneskelige værdier – Kapitel 5

Kapitel 5, Ikke vold   Man kan nu sige, at når vi accepterer “Sandheden” vil ubetinget “Kærlighed” vokse i os og føre os hen mod retfærdighed og “Rigtig Handling”, og med rette hensigt og handling oplever vi sand “Fred”. Sådan er disse værdier absolut afhængige af hinanden.     Der er enhed   Så d.v.s. […]


De menneskelige værdier – Kapitel 4

Kapitel 4, Fred     Alle mennesker stræber efter lykke og fred. Det er både vores endelige arv og sande natur til at erfare fred og evig lyksalighed. Men hvordan opnår vi her på Jorden en sådan tilstand, og vigtigt endnu, hvordan bevarer vi denne vidunderlige tilstand?     Selvdisciplin   Vedvarende fred er nøje […]


De menneskelige værdier – Kapitel 1

Kapitel 1, Sandheden   Her taler vi ikke om, at vi enten er gode eller dårlige til at sige sandheden til hinanden. Her refereres til livets Sandhed – den absolutte Sandhed, vores virkelige og sande natur, som kan genkendes fra vores indre stemme og samvittighed. Det er så vigtig, hvis vi ønsker at komme videre […]