De Menneskelige Værdier – Kaptiel 3

Kapitel 3, Rigtig handling

 

Retskaffenhed med rette hensigt er faktisk “Sandhed” i handling – “Rigtig Handling”. Bag hver handling ligger der en tanke. Hvis denne tanker stammer fra menneskets oprindelige vilje, som er den guddommelige vilje, der er i modsætning til menneskets ønsker og begær, bliver den resulterende handling rigtig.


I harmoni

 

Rigtig handling med retskaffenhed skaber harmoni mellem tanke, ord og handling. Værdien “Rigtig Handling” betyder at vi udtrykker vores indre Sandhed ved hjælp af vores fysiske krop som et instrument eller redskab.

 

At kende forskellen på “vilje” kontra “ønsker/begær” er nøglen til forståelse af rigtig handling og rette hensigt. Forskellen er det samme som “at være” kontra “at have, eje, besidde”. Når vi siger, at vi ønsker ditten eller datten, må vi undersøge den tilgrundliggende impuls. Når vi gør noget i relation til Sandhed, er det “vilje”, men når vi gør noget, som ikke er i relation til Sandheden, er det tilfældige følelsesmæssige ønsker og begær impulser. “Viljen” afspejler menneskets højere bevidsthed i deres beslutningerne. Den motiverer og inspirerer til handling i overensstemmelse med Sandheden.

 

 

Efterfølgende er en god og enkelt forklaring :

 

  • Vilje er farveløs – (uden ønske og begær)
  • Ønske er farvet – (udtryk for ønske-begær)
  • Ønsker og begær – (giver os altid problemer)

 

Nu kan du se at den menneskelige vilje som udtryk for indre Sandhed, bringer os aldrig ud i problemer. Så, hvis vi holder os til “viljen” og siger: “Jeg vil tale sandt hele mit liv”, er det udtryk for den “farveløse Vilje”, og holder vi fast ved det, er det retskaffenhed manifesteret i rigtig handling. Men ofte er grundlaget for en forkert handling en forkert opfattelse af sig selv eller andre eller tilværelsen. Men “viljen” bliver stimuleret hver gang, man gør det rigtige.

 

 

Naturlig handlingsmønster

 

Rigtig handling kan finde udtryk som et naturligt menneskeligt handlingsmønster, når karakteren udvides målrettet gennem undervisning i disse “menneskelige værdier” allerede fra 6 – 7 års alderen.

Det er selvfølgelig den voksne generations (og især forældrenes og lærernes) vigtigste opgave at videregive menneskets fundamentale åndelige arv. Denne undervisning må vækkes og bevidstgøres i barnet og følgelig udtrykkes i både ord og handling.

I bund og grund handler det hele om at opleve svaret på “Hvem er Jeg?”, og samtidig forstå at krop, sind og følelser samt vores sanser og intellekt skal benyttes som redskaber til at udtrykke livets Sandhed.

 

 

En Misforstået Opfattelse

 

Desværre, i en misforstået opfattelse af begrebet “frihed”, som er karakteristik for den materialistiske livsholdning, opfattes undervisning i disse “menneskelige værdier”, af nogle, som indoktrinering – dvs. at pådutte et eller flere individer andres meninger. Men billedligt talt kunne man lige så vel hævde at indlæring af modersmålet (eller en hvilken som helst menneskelig eller faglig færdighed) var indoktrinering.

 

Undervisning i menneskelige værdier går endog ud over dette billede, idet der i virkeligheden ikke så meget er tale om “indlæring” som om “bevidstgørelse” af naturlige og fundamentale menneskelige kvaliteter.

 

 

Grundlaget for handlinger

 

Som Mestrene siger: “Sand frihed kun kan erhverves gennem visdom, hvor visdommen er erkendelsen af ens sande identitet som det fundamentale, guddommelige “Jeg”. Dvs. Sandheden som grundlaget for alle ens handlinger.

 

 

Undervisning

 

Så gennem den målrettede undervisning i menneskelige værdier grundfæstes barnets karakter gennem tanker, der ikke påduttes udefra, men tværtimod udspringer fra selverkendelse og handlinger som baseres på oplevelsen af selvtillid og et handlingsmønster, der danner gode vaner.

 

Lad os kalde det “uddannelse som karakterdannelse!”

 

  • Så en tanke – høst en handling
  • Så en handling – høst en tendens
  • Så en tendens – høst en vane
  • Så en vane – høst en karakter
  • Så en karakter – høst en skæbne

 

 

Handlingsmønstrene

 

Lad os nu kigge på “Handlingsmønstrende” der omfatter følgende tre områder :

Personlige handlingsmønster : At kunne tage vare på sig selv og sin krop er baseret på udvikling af gode og hensigtsmæssige vaner. Personen opmuntres til at have selvtillid så han/hun er i stand til at træffe beslutninger og føre dem ud i handling.

 

Sociale handlingsmønster: At kunne fungere og arbejde sammen med andre er nødvendigt for et menneskes udvikling som et socialt væsen. Et menneske har behov for to fundamentale ting.

 

  1. at være elsket
  2. at opleve, at der er noget, det er god og dygtig til.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.