De menneskelige værdier – Kapitel 4

Kapitel 4, Fred

 

 

Alle mennesker stræber efter lykke og fred. Det er både vores endelige arv og sande natur til at erfare fred og evig lyksalighed. Men hvordan opnår vi her på Jorden en sådan tilstand, og vigtigt endnu, hvordan bevarer vi denne vidunderlige tilstand?

 

 

Selvdisciplin

 

Vedvarende fred er nøje beslægtet med de fire andre menneskelige værdier. Det kræver en indsats af selvdisciplin samt bevarelsen af en harmonisk sindsligevægt. Det kræver kontrol over legemets sanser, der plejer at drille og dominere os ustandselig. Kort sagt, der skal bevares afbalancerede og harmoniske tanker, handlinger og ord i én fredfuld samklang.

 

Ikke mindst må vi være opmærksom på vores følelser. Disse kan også påvirkes af underbevidstheden og må bearbejdes med sindet, indtil roen eller tilgivelsen finder sted. Vi må prøve at være på vagt hele tiden over vores reaktioner til forskellige og ubehagelige omstændigheder.   Og samtidig må vi begrænse betydeligt vores ønsker og begær efter ting og sager.  Det vil gavne balancen over følelserne.  Egoet bliver aldrig tilfredsstillet. Det ønsker altid mere og mere.

 

Så fredens tilstand, der opleves som harmoni og ligevægt, er et resultat a overensstemmelse mellem tanker, ord og handling og dvs. “Sandhed” udtrykt i handling.

 

 

Et mental tilstand

 

Fred er således en sund og afbalanceret mental tilstand. Den indre stilhed bevares i handling, som en dynamisk oplevelse af kreativ energi. Fred er ikke statisk. Den udtrykker sig selv i kreative aktiviteter.

 

Fred kan blive en realitet for enhver, der har realiseret sin intuitive sandhed i handling ved at: gøre godt – være god – og se det gode. Hvad der er vigtigt at opdage er, at intet i dette univers (undtagen os selv) er ansvarlig for fraværet af fred i vor eget indre. Det er kun, når vi lader følelser og sindet forstyrre af noget udefra kommende, at rastløshed og forvirring får bolig i os. Ved opmærksom indsats kan vi afværge en sådan ubalance.

 

 

Fred i verden

 

Så husk, at der kan ikke blive fred i verden, før det enkelte menneske selv oplever fred. Det er derfor meget nødvendigt, at denne bevidstgørelse påbegyndes i den rigtige alder, hvis vi ønsker at opnå harmoni i hjemmet, i lokalsamfundet, i landet og til sidst i hele verden. Først da kan mennesket bringe sin egen tilstand i samme rytme som kosmos.

 

Fred er det endelige mål for al menneskelig stræben Menneskets tanker og handlinger har altid – uanset om de er rigtige eller forkerte – det formål at opnå fred og lykke. Men det vil være langt lettere at opnå en tilstand af fred, når man ved, hvordan den opnås. Hvilke områder skal vi arbejde på med os selv for at være i denne tilstand? Kun når der er følelsesmæssig balance, oplever man fred. Denne ligevægt er ikke passiv eller negativ, men er en erkendelse af, at modstridende og oprørte følelser aldrig kan eksistere, hvor der er den rette hensigt og rigtige handling.

 

Vedvarende fred

 

Fred er i virkeligheden en tilstand af Dynamisk stilhed! Den opleves først, når vi er bevidste om, at kilden til menneskets fuldkommenhed er inde i os selv. Det er Sandhed!

Vedvarende “Fred” bliver naturlig, når følelserne og sindet er rolige og stille, således at de højere lag af bevidstheden vækkes. Fred er simpelthen et andet navn for en “harmonisk sindsligevægt”.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.