Arkiv i ‘Universelle Love’ kategorien

ENERGI ER GROUNDLAGET FOR ALLE UNIVERSELLE LOVE

Oplysningerne i denne artikel har potentiale til at revolutionere verden. De er også grundlaget for, at forstå læren om universelle love. Hvis vi sammenligner denne viden med dens anvendelser til universelle love, kan vi skabe grundlaget for at frigøre vores sjæle og skabe et femtedimensionelt samfund.   GAVEN AF SAND FRIHED   For nu at […]


FORSTÅ UNIVERSELLE LOVE….

I tusinder af år har folk skrevet, at Aquarius Tidsalder vil være en tidsalder med broderlig og søsterlig kærlighed. Dette er tilfældet, fordi Vandmandens vibrationsfrekvens (i forudgående af jævndøgnene) har en højere note og vibrerer tættere på lysets hastighed.     AQUARIUS-ALDER     Når vi går ind i denne tidsalder, påvirker de højere lysfrekvenser […]