Arkiv i ‘Kosmiske Love’ kategorien

ENERGI ER GROUNDLAGET FOR ALLE UNIVERSELLE LOVE

Oplysningerne i denne artikel har potentiale til at revolutionere verden. De er også grundlaget for, at forstå læren om universelle love. Hvis vi sammenligner denne viden med dens anvendelser til universelle love, kan vi skabe grundlaget for at frigøre vores sjæle og skabe et femtedimensionelt samfund.   GAVEN AF SAND FRIHED   For nu at […]