ENERGI ER GROUNDLAGET FOR ALLE UNIVERSELLE LOVE

A Universal Energi pic 106179332 3384745548216106 8414154282529795923 o


Oplysningerne i denne artikel har potentiale til at revolutionere verden. De er også grundlaget for, at forstå læren om universelle love. Hvis vi sammenligner denne viden med dens anvendelser til universelle love, kan vi skabe grundlaget for at frigøre vores sjæle og skabe et femtedimensionelt samfund.

 

GAVEN AF SAND FRIHED

 

For nu at gå videre, må man forstå de grundlæggende principper, der er beskrevet her. Når disse først er forstået og realiseret, kan ethvert individ begynde at gå den vej, hvorpå frihed, overflod, lykke og fred er garanteret.
Den oprindelige hensigt med den amerikanske “uafhængigheds-erklæring” var at skabe et fundament på Jorden, der ville give alle Guds børn mulighed for at realisere deres fulde menneskelige potentiale og opleve livet til fulde på en produktiv, smuk måde. De Forenede Stater blev specifikt designet til at holde denne vision for resten af verden, indtil tiden kom over Jorden, hvor alle skulle blive selv-realiserede.

Desværre har vi været nødt til at vente århundreder på, at dette vil ske på grund af karmisk lov og menneskets uvidenhed og uansvarlighed. Det er først nu, at vi er klar til at afslutte vores karmiske gæld, tørre tavlen ren og fortsætte til en højere forståelse af de evolutionære begreber, der påvirker enhver sjæl.

 

>> Følgende følger en meddelelse fra (vor opstegne mester) Ascended Master Kuthumi:

 

”Kraften, der kommer fra at forstå universelle love og deres anvendelse på verden, er fantastisk. Den himmelske kommando har forstået universelle love og deres anvendelse på menneskelig evolution, i en længere periode end der kan registreres på Jorden. Fordi Jorden er så vigtig i planlægningen med at hjælpe sjæle med at udvikle sig til højere dimensioner af bevidsthed og lys, denne information er blevet tilsløret indtil nu.

Årsagen til, at denne information ikke er kommet frem, er, at flertallet af sjæle ikke var klar til at modtage dem. Deres bevidsthed har ikke været høj nok til at integrere betydningen og ansvaret for denne viden. Derudover var de primært her, for at afslutte uafsluttede forretninger fra tidligere levetider.

Disse sjæle var så optaget af den lavere eksistens, at de ikke havde tid til at forstå de højere dimensioners love eller viden. Faktisk gjorde alt uden for deres virkeligheds-parametre dem bange, og de ville reagere som indespærrede dyr, hver gang de blev udfordret til at vokse. Vækst, oplysning og åbenhed blev ofte foragtet, og mange ville faktisk slå efter enhver person eller idé, der ville bede dem om at ændre sig.

 

UDEN ÅNDELIG DISCIPLIN

 

At lære universelle love, inden de fuldfører karmiske ansvarsområder, ville have gjort det muligt for mange at snyde. Uden den åndelige disciplin ville mange have taget genveje til et lettere liv eller i det mindste forsøgt at gøre det. Denne situation ville have frarøvet dem vigtige muligheder for at blive testet. Denne betingelse ville have næret et medlemskab af sjæle med stor viden, men med ringe styrke af karakter til at anvende denne viden.

I øjeblikket er der nogle i universet, der passer til denne beskrivelse. Der er dem, der har en høj teknologisk art, men har ringe forståelse for åndelig lov, eller hvordan man ansvarligt anvender denne teknologi. Vi kalder dem de 'drillesyge' sjæle, der er her for at udfordre dem, der er på vej mod Lyset.

 


INDVIELSES TESTER

 

Jordens læseplan er sat op på en sådan måde, at den tillader, at enhver testes gennem en indvielses test. Disse prøver bygger karakter og integritet på baggrund af de lektioner, der skal læres. Det er først efter, at sjæle har afsluttet deres karmiske gæld, at de får adgang til højere undervisnings-niveauer, og de skal bevise for sig selv, at de har disciplin til at håndtere det ansvar, der følger med højere viden.

Selvom nogle opfatter denne vej som smertefuld, mener vi, at denne proces producerer en højere kvalitet af mennesker og en, der er klar til at komme ind i kongerigerne i den femte dimension og højere. Med dette forstået, stoler vi på, at du forstår, hvorfor det blev anset for nødvendigt og rigtigt, at alle sjæle ikke havde adgang til denne lære.

I dag ændrer energierne sig. Med den åndelige opvågning på Jorden er mange nu klar til at gå videre langs indvielsesvejen. Mange vil rejse ind i den femte dimension med hædersbevisning, så det er nu på tide at guide disse sjæle med visdom fra fortidens mystikskoler.

 

UNDERVISNING FOR VERDEN

 

For over to hundrede år siden forankrede sjæle fra Melkisedeks orden sig på Jorden i USA for at forbinde sig med den himmelske kommando og fremlægge større sandheder og undervisning for verden. Disse sandheder legemliggjorde grundlaget for, at alle mennesker er skabt lige, og at hver især har ret til frihed.

Disse læresætninger var designet til verden og ikke begrænset til De Forenede Stater, selvom dette ikke er blevet realiseret før nu. Dette er tilfældet, fordi Guds plan inkluderer frihed. Friheden og opfyldelse for alle børn, så hver enkelt kan vælge indrejse i den femte dimension og det rige, der skal komme.

Ordene i dokumenterne, der er værdsatte af mange, var designet til at holde vibrations-frekvensen og visionen for verden, indtil det tidspunkt skulle komme, hvor disse lærdomme måske kunne realiseres af alle.

 

ÅBNING AF SANDHEDEN

 

Tiden er nu inde til, at sandheden bliver selvfølgelig. Vi er nu parat til at afsløre disse sandheder og forklaringer til verden, så alle kan forstå og anvende dem. Ordene i dette dokument skal rejse rundt i verden og give svar til mange, der søger dem. Dette vil ske, uanset om ledelses-strukturerne begrænser disse ord eller ej.

Sindet er det ALTET. Sindene kan ikke indeholdes længere. Når individer begynder at forstå, at sindet er frit og har magten til at med-skabe alt, hvad der er nødvendigt for at garantere lykke og fred, kan alle mennesker betjenes, uanset forfatningerne eller reglerne i de lande, hvor de bor.

 

DEN INDRE KRAFT

 

Så støt op, stå sammen, I guddommelige Børn, med Enhedens Ånd. Forbind dit sind og hjerte til den galaktiske revolution, der skal bære fred, lys og kærlighed til nationerne verden over. Se lyset og energien i universet vær opmærksom på dine tanker, og vid, at du har styrken i dig til at ændre Jorden.

Gud velsigne jer alle, der hører og ser med sindets øje. Befal nu sindet og hjertet, at giv dit bidrag ved at anvende de oplysninger, der kommer.

Jeg er Kuthumi, verdenslærer og ambassadør for det guddommelige. Adonai.“MENNESKEHEDEN ANSES FOR AT VÆRE VÆRDIG

 

Kuthumi siger indirekte i sin meddelelse, at hemmelighederne fra mystikkens skoler i Egypten, Grækenland og Atlantis nu kan afsløres for offentligheden. Menneskeheden betragtes nu som værdig og klar til, at modtage denne information igen og bruge den til at opbygge den syvende guldalder. Dette er første gang siden Atlantis faldt, at denne tilladelse er blevet givet.

 

(Artikel fra “The Light Shall Set You Free.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.