Arkiv i ‘Kristusprincippet,’ kategorien

JULEN OG DENS SANDE MENING — DEL 3

      Overskygget af Kristusprincippet demonstrerede Nazaræeren for næsten to tusinde år siden, hvordan mennesket forventedes at føre sit liv, hvorledes han skulle handle overfor sine medmennesker, hvordan han skulle styre sig selv of udvikle sig i sit fysiske, jordiske legeme.     Kirkens Svigtende Forståelse   Fiskenes menneske fik forelagt et eksempel han […]


JULEN OG DENS SANDE MENING — DEL 2

      Når Juleberetningerne fortæller om Jomfrufødselen, taler den om menneskets fødsel, ikke om Nazaræerens.  Han blev ikke født uden for Naturlovens rammer, men ved foreningen af en mand og en kvinde.     Menneskets Udvikling   I den fuldendte verden på Jorden, boede så det fuldkomne menneske, hvis jeg må kalde ham således, […]


JULEN OG DENS SANDE MENING — DEL 1

  Det er ikke forkert at sige, at Julens åndelige betydning er ufattelig for de fleste, der beror den vestlige verden.  Kun få finder det nødvendigt overhovedet at anerkende begivenheden, og de som gør det er så bundne af Kirkens dogmer og trossætninger, at det ikke går op for dem, hvad der var hensigten med […]