JULEN OG DENS SANDE MENING — DEL 3

 

 

Xmas4

 

Overskygget af Kristusprincippet demonstrerede Nazaræeren for næsten to tusinde år siden, hvordan mennesket forventedes at føre sit liv, hvorledes han skulle handle overfor sine medmennesker, hvordan han skulle styre sig selv of udvikle sig i sit fysiske, jordiske legeme.

 

 

Kirkens Svigtende Forståelse

 

Fiskenes menneske fik forelagt et eksempel han kunne vælge at følge.  Fremfor alt gav Nazaræeren en demonstration af universets Naturlove.  De “mirakler”, der omtales i Biblen, er alle eksempler på, hvorledes Naturens Lov virker.  I ville også være i stand til sådanne gerninger, hvis I besad hans visdom og indsigt.

 

Nazaræeren skal altså ikke stilles på en piedestal og tilbedes som en Gud.  Hans lære skal ikke gøres til en tro eller et dogme;  det ville ikke være i overensstemmelse med hans ønsker.  Han kom i en tjeners skikkelse for at grundfæste Kristusprincippet til efterfølgelse for andre.  Han dekreterede ikke, at hans fødselsdag skulle festligholdes, som Kirkerne gør det i dag.  Det er mennesket, som ved sin svigtende forståelse af grunden til og målet med hans komme, har skabt denne mystik, denne aura omkring Nazaræerens fødsel.

 

Betragt hans liv.  Læs hvad han sagde, meditér over det, og find så meningen med det inde i jeres egen bevidsthed.  For hver enkelt af jer vil det betyde noget forskelligt, for på jeres livsbane befinder I jer alle på forskellige bevidsthedsniveauer.

 

 

Den Egentlige Betydning

 

Når I nærmer jer Julen så tænk ikke på Nazaræeren selv men på det, han ville vise jer.  Betragt hvad han lærte fra sig, se på hans liv og tænk på hvad han åbenbarede for dem, som fulgte ham.  Det er indlysende, at en sjæl med en begrænset bevidsthed ikke vil kunne følge denne vej.  For de fleste ligger den langt ude i fremtiden, men I kan alle i begrænset omfang søge at følge Kristusprincippet.  Julen, Kristusmessen, er KRISTUSPRINCIPPETS FØDSELSDAG, og jeg beder jer om for første gang i jeres liv at gengive Julen den egentlige betydning.  Det er på denne tid, at I, hjulpet af indflydelserne fra de Mestre og Høje Væsener, der omgiver jer, kan fastlægge, hvorledes I skal leve resten af jeres liv.

 

 

Ikke Børnenes Fest

 

Man fortæller jer, at Julen er børnenes fest.  Det er den ikke.  Julen tilhører kun børnene i den udstrækning, de oplever den gennem deres forældres eksempel.  De skal nemlig demonstrere, hvad der ligger i den.  Hvis de på en Juledag hengiver sig til den grove materialisme, de også dyrker resten af året, vil børnene følge deres eksempel.  Julen er ikke bare dekorationer, lys og udveksling af gaver.  Dette er blot, hvad menneskets begrænsede bevidsthed har gjort den til.

 

 

Medmenneskelige Følelser

 

Når Julen nærmer sig, så stands op og se indad i jer selv.  Se om I dér i al ydmyghed kan få øje på Kristus-lyset, selvopofrelsens lys.  Se om I dér kan finde en erkendelse af, at jeres liv indgår i en helhed i stedet for udelukkende at være koncentreret om jer selv.  Er I i stand til at begynde at ofre jer for denne større helhed, at sige at det ikke drejer sig om, hvad I vil men om, hvad Skaberen vil at det ikke drejer sig om jeres familie men om hele verden??

 

Kan I begynde at erkende Kristus-lyset og tage det til jer??  Måske kunne I begynde med at indse, at således, som Julen fremtræder, er den menneskets værk – glansen fra julepynten, flitterstadsen, og lysene, gaver, den overrigelige mad og drikke, den selviske søgen efter fornøjelser – alle disse ting står skarp kontrast til Julens egentlige udtryk.  Ikke desto mindre ligger der bagved al denne overfladiskhed og selvtilfredsstillelse en følelse af kærlighed, som mennesket har vanskeligt ved at forklare.  Alt hvad han véd er, at den opstår ved Juletid, at den varer en kort stund for så igen at forsvinde.

 

I nogle få dyrebare døgn har mennesket ubevidst kendskab til Kristus, for ved at lave om på sin ydre fremtræden og ved et ændret livssyn er han begyndt, om end det kun varer kort, at forstå, hvad Kristus betyder, og hvordan Han kan forvandle, ikke blot hans eget liv, men hele den Jord han bor på.  Det, I alle føler ved Juletid, burde være reglen snarere end undtagelsen, for i løbet af disse få dage kan I opleve, hvordan livet burde leves året rundt.  Den følelse af god vilje overfor mennesker burde ikke blot bestå i Juledagene:  den burde vare evigt!!

 

 

Gør Kristusmessen Levende

 

I må derfor blive klar over, at det ved Juletid påhviler jer at gøre Kristusmessen levende, ikke blot for en enkelt dag eller en måned, men hele året.  Det er jeres opgave at påvirke selve jeres væsen så det, bistået af Kristus-lyset, vil erkende, at den ånd, der hersker ved Juletid, også burde herske året rundt.  I må blive klare over, at det er JERES udvikling og ingen andres, JERES bevidsthed og ingen andres, som det påhviler at bestemme,  hvordan jeres liv skal forme sig resten af året.  Til næste Jul kan I da begynde at føre det liv, som burde leves året rundt, og når I har nået dette højdepunkt, når I har opnået denne forståelse, kan I da holde den vedlige, så at I i fremtiden kan skue tilbage og bekræfte, at I har levet op til det, der blev giver jer ved en hellig pagt:  KRISTUS-LYSET.

 

Jeg beder jer alle overveje, hvordan I kan fovandle fortidens Julefest, så den ikke længere er nydelsens og overdrivelsens fest.  Lad det blive en Jul med en virkelig bevidsthed, hvor der virkelig gives, hvor der virkelig ydes hjælp.  Prøv at anvende de indflydelser der på denne tid strømmer ned over jer til at øge jeres bevidsthed og afspejle jeres Skabers kærlighed.  Så vil den gode vilje atter vinde frem på Jorden.

 

 

Denne artikel er fra Den Fantastiske Lære af Ramala.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.