Forfatter arkivet

TILBAGE TIL VEGETARISME

      Det fysiske legeme er sjælens befordringsmiddel mens ånden og sjælen opholder sig i den stoflig verden.   BEVIDSTHEDENS KONTROL       Et af det menneskelige legemes særlige kendetegn er dets behov for at blive forsynet med materiale til erstatning af de dele og kompenenter, der dagligt udskiftes. Derfor spiser og drikker […]


AT KENDE TANKENS KRAFT

    Vidste du, at dine tanker enten hjælper verden til oplysning eller holder menneskets fremskridt tilbage ?     EN DYNAMISK KRAFT   Vi kan ikke stærkt nok understrege styrken af tankens kraft. Du tror, ​​at tanken er noget privat, at ingen kan læse menneskelige tanker, men der er virkelig ingen dækning for tanker. […]


BRYD GENNEM MØRKET I LIVET

    Så hvordan kan du bryde igennem mørket, der omslutter dig ? Kun ved at udvikle den guddommelige vilje i dit hjerte – viljen til at adlyde loven om at leve Kristus-livet. Hvordan vil du udvikle dette testamente? Det er så enkelt, at du måske ikke lægger mærke til det vi siger – men […]


DEN NYE FREKVENSKODE FOR MENNESKET

      SPROGET AF LYS   Det universelle sprog af lys indeholder 144.000 geometriske symboler. Det er den frekvenskodning, som mennesker har brug for for at overskride tredimensionel tænkning. Det kommer til os gennem vores egne højere selv og filtreres ned til vores nedre otte kroppe. Dette sprog bærer den guddommelige plan for vores […]