Artikler 'tagget' som ‘Menneskets åndelighed’

MENNESKET GENSPEJLER UNIVERSET — DEL 3

    Jeg har nævnt i den forrige artikel menneskets fire hjerner for at vise jer nogle få af de funktioner hos det menneskelige legeme, som endnu ikke er blevet opdaget af lægevidenskaben.     Stoffets Fire Riger   Jeg vil også fortælle om, hvordan mennesket er forbundet med Jordens fire riger.  Mens han bor […]


MENNESKET GENSPEJLER UNIVERSET — DEL 2

  Menneskets legeme er en mirakuløs frembringelse.  Tænk på at det er udgået fra en enkelt celle, men fra denne celle vokser det fysiske legemes smukke skikkelse frem, med dets iboende evne til at tillade jeres ånd at komme til udtryk, mens den befinder sig i stoffets verden.   Sjælen vælger legemet   Sjælen vælger […]