MENNESKET GENSPEJLER UNIVERSET — DEL 2

Chakras 8

 

Menneskets legeme er en mirakuløs frembringelse.  Tænk på at det er udgået fra en enkelt celle, men fra denne celle vokser det fysiske legemes smukke skikkelse frem, med dets iboende evne til at tillade jeres ånd at komme til udtryk, mens den befinder sig i stoffets verden.

 

Sjælen vælger legemet

 

Sjælen vælger det legeme den ønsker udfra mange betragtninger, deriblandt sjælelig hukommelse, karma, formået med det liv der skal leves, og den pågældende åndsgnists væsen og skæbne.  Mennesket i dag kan, selv om hans teknologi tillader ham at nå til Månen, endnu ikke skabe et menneskelegeme.  Han har på ingen måde tilnærmet sig den åndelige teknologi, de åndelige byggekunster, dette forudsætter.  Han kan naturligvis efterligne og, alt efter hvor dygtig han er, udskifte syge legemsdele, men han kan ikke selv skabe disse legemsdele.

 

Mennesket bor i et fantastisk bygningsværk, men han har i den grad vænnet sig til sit fysiske legeme, at han bruger det automatisk og uden at tænke over det, og erkender ikke, hvor vidunderlig en konstruktion det drejer sig om.

 

 

Indflydelser Fra Kosmos

 

Mennesket er egentlig ikke hjemmehørende på Jorden, han er i sandhed et kosmisk væsen, og hans legeme afspejler da også dette.  Mens han bor i stoffets verden, tillader hans legeme ham derfor ikke blot at have kontakt med stoffet og blive opmærksom på det, men det gælder også alle indflydelser fra Kosmos, og i særlig grad dem, der stammer fra de andre dele eller planeter i det Sollegeme, han er en del af.  Han kan modtage alle disse indflydelser, disse kræfter, i lige så høj grad som hvis han var overgået til et af sine højere legemer, selv om det ikke er ham bevidst.

 

 

Legemets Sanser

 

Lad os nu se på menneskets fysiske legeme.  Har I nogen sinde tænkt over eller er blevet klar over, hvori dets begrænsinger egentlig består?  Har I ikke selv sat disse grænser?  Tænk på et menneske der er blind eller døv.  Hvad sker der med ham?  Han opvejer i høj grad tabet af en af sine sanser ved at udvikle sine øvrige sanser til større følsomhed.  Ved at berøre og lugte til en blomst kan en blind for eksempel afgøre dens art og farve.  I udnytter kun i ringe grad jeres fysiske legemers sanser og øvrige egenskaber.  Før I virkelig søger at bruge jeres krop og øve dens mange funtioner, vil I ikke blive klar over, hvad den formår.

 

Mennesket må nå til at være mere opmærksomt.  Han må træne sig op til at kunne se udover det begrænsede område, han nu dækker.  Ham må øve sig i at høre mere, i at kunne lugte, smage og føle mere.  Alle sanserne kan og skal udvikles, for det er et af formålene med jordelivet, menneskets fysiske udvikling.  Sammen med dette må selfølgelig følge hans åndelige udvikling, kontrollen over og brugen af hans øvrige seks legemer.  Kun ved at udvikle sig både fysisk og åndeligt vil Mennesket nå til den højeste grad af fuldkommenhed.

 

 

Menneskelegemets Sande Funktioner

 

Lægevidenskaben har defineret legemets bestanddele meget klart, men den har også begrænset legemet, for man tror almindeligvis, at de enkelte legemsdeles funktioner er begrænset til dem, man kan læse om i medicinske håndbøger.  Dette gengiver selvfølgelig den tidsalders bevidsthed og udviklingsgrad, i hvilken I lever, men efterhånden som mennesket bliver mere bevidst, når åndeligt motiverede læger og videnskabsmænd vil begynde at undersøge og forske i menneskekroppens virkelig funktioner, vil denne viden blive større.

 

For at give jer en forestilling om menneskelegemets sande funktioner kan vi betragte nogle få af dets dele.  Svarende til de syv eksistens planer inden for Sollegemet findes der i det menneskelige legeme syv kraftcentre, eller chakra´er, der er forskelligt beliggende inden for dets rammer.  Man kan ikke udpege dem, skære dem ud, og vise dem frem, som var de gjort af fysisk stof, for de er ikke dannet af denne Jords materie.  De er åndelige centre på et højt vibrationsniveau, der er afstemt efter Kosmos, og de reflektere først og fremmest farve, d.v.s. vibrationer, for uden farver kunne mennesket ikke eksistere i sit legeme.

 

 

Menneskets Fire Hjerner

 

Mennesket har mere end én hjerne.  Han har fire af dem, eller fire punkter i legemet, hvor der eksisterer en direkte fysisk bevidsthed.  I kender menneskets fysiske hjere, den ræsonnerende og intellektuelle hjer, der er beliggende i hovedet, og som er den størst af menneskets hjerne, men i bør vide, at menenesket ejer endnu tre hjerner, som han kan og skal bruge.  Han har en hjerne i solar plexus, som er hans følelses-hjerne.  At den ikke bliver brugt betyder ikke, at den ikke eksisterer.  Den ligger brak hos mange, fordi mennesket af i dag har grundlagt sin civilisation på intellektet.  Han ønsker ikke at føle, men vil i stedet ræsonnere.  Han er dog langsomt ved at indse, at han igen må begynde at føle, for hvad nytter alle ræsonnementer og intellektuelle frembringelser, når de ikke bliver vejledt og motiveret af følelser?

 

Mennesket har endnu en hjerne i fødderne, som svarer til det, der findes i hovedhjernen og i solar plexus.  Den højre fod udgør den positive side, den der registrerer den positive nerveenergi, og den ventre fod er negativ og registrerer den negative nerveenergi.  Tilsammen udgør de en hjerne.  På samme måde er en fjerde hjerne beliggende i håndfladerne.  Den højre hånd udgør den positive side og den ventre den negative, og tilsammen danner de en hjere.

 

 

Overensstemmelse Med Sollegemet

 

Den første hjerne, i hovedet, kan betragtes som menneskets positive hjerne, den anden, i solar plexus, som den negative eller receptive hjerne, den tredje, i fødderne, som den der tøjler udstrømningerne fra de første to hjerner eller giver dem jordforbindelse;  endelig kan den fjerde, i hænderne, betragtes som den administrerende hjerne, for det er med sine hænder, at mennesket skaber det, som det modtager fra sine tanker og følelser.

 

Fordi mennesket ikke blot tilhører Jorden men også Kosmos, er der dele inden for de fire hjerner, som er følsomme overfor Sollegemet, og som vibrerer med dette.  I hver af menneskets fire hjerner findes tolv små celler, som svarer til vibrationerne og udstrømninger fra de tolv planeter i dette Sollegeme.  Således vibrerer mennesket hele tiden i overensstemmelse med Sollegemets pulseren.

 

Fortsættes…. (Del 3)

 

Denne artikel er fra “Den Fantastiske Lære fra Ramala”.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.