Artikler 'tagget' som ‘Fire hjerner’

MENNESKET GENSPEJLER UNIVERSET — DEL 2

  Menneskets legeme er en mirakuløs frembringelse.  Tænk på at det er udgået fra en enkelt celle, men fra denne celle vokser det fysiske legemes smukke skikkelse frem, med dets iboende evne til at tillade jeres ånd at komme til udtryk, mens den befinder sig i stoffets verden.   Sjælen vælger legemet   Sjælen vælger […]