KEND DIN SJÆL — DEL 2

A Soul pic 75241128 2823552501002083 1348671004263579648 n

 

(Del 1 af denne artikel er på følgende link:)

 

https://cygnusent.blogspot.com/…/getting-to-know-your-soul-…

 

Du har hørt om “bønder” af de kræfter, der ønsker at kontrollere planeten, men du kender ikke forbindelsen mellem Jorddukker og de fremmede marionetmestre.

 

GRUNDLÆGGENDE LAG

 

I den tidligere artikel talte vi om sjæle med en baseenergi og deres placering, efter at de havde forladt jorden, i et område med et basetæthedslag. Nirvana er et rige af uafhængige lag af tæthed og er det ENESTE sted, hvor jordboere kan gå efter fysisk død, og dets sammensætning er designet til at rumme alle sjæle, også inklusive dem, du betragter som onde.
Basenergilaget er i nærheden af månen, som er omgivet af en tæthed, som ikke er korrekt kendt af dine forskere. Efter at månen var afskåret fra sin oprindelige planetariske struktur og blev blottet for, hvad man ville kalde “ægte” liv, blev den en dumpingplads for universelt afviste sager. Områdets naturlige ubeboelighed gør det til et godt sted at huse base sjældenergi.

 

INDSKRÆNKEDE SJÆLE

 

Det er imidlertid ikke et hjem for sjælenes største baserede energi. De er indelukket i et lille kredsløb, som ikke er kendt af dine forskere. I modsætning til vores riges andre energiniveauer, der er fleksible i dannelsen, er det niveau en bestemt sfære. Den er lille nok til, at dens bane er indeholdt inden for de første hundrede kilometer, der strækker sig udad fra Jorden, og på grund af dens tæthed er den på en statisk sti, der aldrig kan røre planeten.

De negative energier fra denne sfære kan ikke flyve ud og lande på Jorden. Deres tæthed tillader ikke flugt, men netop denne tæthed tillader indflydelse, som gnister i en overbelastet elektrisk ledning. Disse gnister er det indflydelsesrige aspekt, og de tiltrækkes af sjæle, hvis energi netop er noget forenelig med basis sjæls energien.

 

JORDENS MARIONETTER

 

Du har hørt om “bønder” af de kræfter, der ønsker at kontrollere planeten, men du kender ikke forbindelsen mellem Jordmarionetter og de fremmede marionetmestre. Forbindelsen er den gnist, der ikke er lys, men er en frekvens med lav vibration, der fungerer som et dekorativt net, der fejer havbunden for havets liv, der kan blive fanget på grund af nysgerrighed.

Det er det nysgerrige menneskelige sind med en mørk naturlig trang, der dirigeres ind i de spændende aspekter af basens forskellige opførselsmåder. Satanisk tilbedelse med sine ubevidste torturer og ofre for menneskers og dyrs liv er et fremragende eksempel på grundlæggende tætheds energi.

 

OM LUCIFER

 

Hvad angår navnet Lucifer eller ethvert navn, der er givet til ærkeenglene og andre væsener med høj lysfrekvens, de er sandelig rigtige navne på de forskellige enhedsstyrker, som din videnskab kun genkender som energiformer. Hver enhed er sit eget væsen, nogle med så stor magt, at den ikke engang kan forestilles på Jorden, så det er forståeligt, at videnskab ikke personificerer disse kræfter med navne. Overvej: Hvorfor skulle de utallige sjæle, der er co-created af Gud og Skaberen, IKKE have navne til at skelne deres individuelle, ukrænkelige selv fra alle andre, ligesom alle slægtninge i enhver familie gør?

 

Nu blev Lucifer skabt i Skabernes første manifestation af individuelle dele, den højeste verden af engle. Når disse enheder fik fri vilje, kunne de vælge, hvad de skulle skabe i efterfølgende manifestationer. Oprindeligt havde Lucifer en god hensigt om at skabe lige med Skaberen, der kun havde lys til at give sine skabninger. Men til sidst brugte han sin frie vilje og nysgerrighed til at eksperimentere med at skabe forfærdelige og elendige væsener, som skabte en stigende basetæthed.

 

Efterhånden som den Luciferianske energikerne voksede med hver eksperiment og manifestation, delte den sig igen og igen, og med hver opdeling trak aspekter frivilligt mere og mere ud af Skaberen, væk fra Lyset ind i mørket.

 

RØDDER I LUCIFERIANSK ENERGI

 

Hvad der findes på Jorden i dag er en fortsættelse af denne tilbagetrækning fra bevidstheden om enhver sjæls forbindelse med lyset. Mennesker, der udfører bud fra de mørke kræfter, har deres rødder i Luciferiansk energi. Energi er neutral, må vi huske, og Luciferiansk energi er kun et udtryk, der specificerer den energi, der er dirigeret af Lucifer til baser- og baseaktiviteter.

 

Lucifer blev skabt af totalt lys, så den første af hans afstamning kunne kun være af lys. Der er dog lys inden for HVER ny sjæl, uanset dets forfader, ligesom der er fri vilje til at følge lyset eller ej. Da Lucifer fravalgte Lyset på grund af sit valg af den frie vilje, blev hans afkom ikke automatisk trukket ned med ham, men nogle udøvede deres egen vilje og sluttede sig til ham på hans nedadgående vej.
Alle dem, der fulgte ham, blev udsat for lyset kontinuerligt – hele vejen. Nogle valgte at vende tilbage til Lyset, andre gjorde det ikke, og dem, der ikke gjorde det, bliver der talt om som de mørke kræfter.

 

LYS MEST KRAFTIG

 

Hvor i universet bor de mørke kræfter? Uanset hvor de ønsker inden for dimensioner af tæthed, hvor vibrationsniveauet ikke kan fange deres psyker. De mest magtfulde af de mørke energier legemliggøres normalt ikke, selvom de ved universelle love har den åbenlyse evne til at skabe organer af ethvert design og hvad de ellers ønsker, BORTSET fra sjæle og lys. Derfor vil lysstyrkerne i sidste ende overvinde de mørke kræfter. De mørke energier kan aldrig sprede deres mørke nok til at slukke de sidste rester af lys.

 

Den mest magtfulde er Skaberen- ALTID! Hvis Skaberen ønsker at trække den frie viljes valg tilbage og slukke mørkets livskraft, kan dette gøres. På ethvert tidspunkt, som skaberen beslutter, kan mørkevæsenerne re-absorberes og neutraliseres, som om der aldrig havde været en “Big Bang”.

 

(Denne artikel er fra læren “Nøgler til gendannelse af paradis på jorden”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.