Artikler 'tagget' som ‘Skilmisse’

TING, SOM DU SANDSYNLIGVIS IKKE VIDSTE OM SKILMISSE

  Skilsmisse skal være en gensidig aftale, hvor både mand og kone er enige om adskillelsen. Hvis denne aftale ikke er til stede, og en af dem ønsker, at ægteskabet skal fortsætte, skal den anden person ofre sig og skulle forblive i ægteskabet for at hjælpe denne person. Det er det åndelige ideal: Et offer […]