TING, SOM DU SANDSYNLIGVIS IKKE VIDSTE OM SKILMISSE

12 December 2019 | Skilsmisse | Tags:

A divorce pic external content duckduckgo com

 

Skilsmisse skal være en gensidig aftale, hvor både mand og kone er enige om adskillelsen. Hvis denne aftale ikke er til stede, og en af dem ønsker, at ægteskabet skal fortsætte, skal den anden person ofre sig og skulle forblive i ægteskabet for at hjælpe denne person. Det er det åndelige ideal: Et offer skal gives for at hjælpe den anden partner, der stadig har brug for ægteskabet.

 

FAMILIEENERGIEN

 

For forældre med børn bør skilsmisse ikke finde sted. Uundgåeligt vil det være, fordi menneskeheden endnu ikke er bevidst om at de bør bringe offeret. Efter en skilsmisse har fundet sted, skal forældrene til enhver tid sikre, at deres fysiske tilstedeværelse, deres åndelige energi er tilgængelig for deres børn, når det er nødvendigt. Det er derfor vigtigt, at familiens energi og følelse bevares, selvom adskillelse har fundet sted. Den mandlige og kvindelige energi skal være ligeligt til stede  for at holde barnet i balance. Et barn har brug for energien fra de to, der har skabt det for at vokse og blive en afbalanceret voksen.

 

SKABELSE PÅ MANGE NIVEAUER

 

Selv blandt mennesker, der ikke har børn, skal beslutningen om at skilles overvejes meget nøje, for mange skabelser kommer fra et ægteskab bortset fra et barns fysiske kreativitet. En mand og kone skaber på mange niveauer udover det fysiske. Hver gang de udfører den seksuelle handling, skaber de ikke kun et æterisk barn på de højere niveauer i livet, som derefter bliver deres ansvar, men de skaber også på det følelsesmæssige og mentale niveau.

 

Så i deres gifte liv vil en mand og hustru skabe mange tankeformer, som de er ansvarlige for. Det er lettere at håndtere karmaet for alt det, de har skabt, hvis de forbliver sammen i kærlighed. De kan transmittere alt det, de har skabt, når de bliver gamle i visdom. Når de er i deres sjette livscyklus, deres halvtredsere og har opnået åndelig modenhed, kan de derefter se tilbage sammen på det liv, de har ført, og kan se skabelserne af deres ægteskab. De kan blive enige om, hvor de har begået fejl, og sammen kan transmittere disse fejl og så gå frem for at blive lærere for de unge.

 

FORBLIV I BALANCE

 

Der er nogle mennesker i dag, der tror, at de er nødt til at ofre deres ægteskaber for at blive åndelige lærere og udføre en guddommelig mission. Jeg vil sige, at hvis de ikke kan holde deres ægteskaber i balance, så har de ikke en skæbne til at være åndelige lærere. Hvis de ikke kan være i balance på det fysiske, det ydre niveau i livet, så er de bestemt ikke i balance på det åndelige, det indre plan i livet. Offergudstjeneste kan ikke manifesteres på de højere planer, hvis den ikke først kan manifesteres på det fysiske plan i livet.

 

For mange mennesker betegner skilsmisse afslutningen på et ægteskab, der i sandhed aldrig var en åndelig forening. I dag gifter mange sig, mange skilles, uden at tænke over virkningen af deres handlinger – på verden. Det betyder intet. De blev alligevel aldrig gift i ånd, selvom deres forening selvfølgelig har koblet dem karmisk i mange liv fremover. Det, der bekymrer os for det åndelige hierarki, er, at så mange af de mennesker, der indgår et spirituelt ægteskab i dag, der påberåber sig en guddommelig velsignelse, som beder om, at deres skaber velsigne dem og vejlede dem i de kommende år, så skulle give afkald på deres løfter og søger at afslutte deres ægteskab ved skilsmisse.

 

MANGEL PÅ TILGIVELSE

 

En af de store fiaskoer i det moderne samfund er, at en mand eller kone normalt ikke har lov til at begå nogen fejl, især ikke hvad angår utroskab. Der ser ud til at være MEGET lidt tilgivelse i ægteskabet i dag. Hver partner anses for at være perfekt, og når man glider fra den perfekte, betragtes det som grund til at afslutte ægteskabet. Husk, at det er ved at tilgive, at du bliver tilgivet. Folk vil begå fejl i ægteskabet. Folk glider fra deres piedestaler. Det skal forstås. Hvis der er kærlighed i en persons hjerte, hvis de anerkender den ægte kvalitet HOS deres mand eller kone, vil de ikke straffe dem for deres fejl, men vil støtte dem i deres behovstid. At lave fejl er menneskeligt. Det er en nødvendig del af menneskets udvikling. Det er ikke grund til skilsmisse.

 

To guddommelige gnister. Der er også mange, der skilles i dag, fordi de føler, at ægteskabet forhindrer dem i at blive det, de vil være. De føler, at ægteskabet begrænser dem, at deres partners personlighedstræk kvæler deres potentiale for, at de ikke kan tjene deres Gud i en eller anden ædel sag, fordi deres mand eller kone ikke tillader det.

 

Dette beder efter min mening om spørgsmålet om, om de har erkendt, at deres partner er den anden halvdel af menneskelig kreativitet, den anden halvdel af deres væsen. Ægteskab er en forening mellem to guddommelige gnister af kreativitet. Gud er til stede i begge halvdele af ægteskabet, og ved at benægte den ene halvdel fornægter du din Gud, og at gå i gang med en stor søgen, når du allerede har fornægtet din Gud, er meningsløs. Hvis du ikke kan holde et ægteskab i balance, kan du ikke være til ægte tjeneste i den guddommelige plan. Det er i sandhed åbenlyst.

 

HVAD ER TRUET?

 

I dag er så mange mennesker forført af livets materielle besiddelser. Måske tester dette aspekt mere end noget andet i dag et ægteskab og fører til skilsmisse. Når der ikke opnås visse materielle standarder, når enten mand eller kone tror, at de har brug for flere materielle ejendele, flere penge eller status, bliver ægteskabet truet. Det, der trues, er naturligvis ikke ægteskabet, men ideerne, som mand eller kone har om dette ægteskab. Den ånd, der var til stede ved alteret, da de blev gift, er stadig der, men hvor mange mennesker søger dets visdom.?

 

Hvis folk i dag lyttede til den stille, rolige stemme inden i, ville der være meget få skilsmisser. Hvis mennesker virkelig elskede hinanden, ikke elskede personligheden men ånden, ville der ikke være behov for adskillelse, intet behov for at benægte det, de allerede har skabt på de højere niveauer i livet.

 

VÆGT BALANCEN

 

Så jeg opfordrer jer alle, især hvis I overvejer skilsmisse, til at tænke klart over, hvad I laver. Du kan adskille ægteskabets bånd i bare en kort periode på det fysiske plan i livet, men det er alt hvad du vil opnå, og hvad vil du have skabt ved denne handling: den karma, du skylder din ægteskabspartner, den karma, du skal udrede til din skaber, nødvendigheden af at vende tilbage og gentage dette ægteskab igen, den karma, du skylder dine børn, hvis der er nogen i dette ægteskab, den karma, du skylder dit land, for verden, faktisk til kosmos, for krusninger, du har skabt i evighedens dam. Vej balancen omhyggeligt, inden du tager dette skridt.

 

(Denne artikel er fra “The Fantastic Teachings of Ramala”.)

 

>>  Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott  <<

 


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.