Artikler 'tagget' som ‘Ekstra Terrestrials’

MENNESKETS BRØDRE I DET YDRE RUM

  For at forstå og værdsætte denne artikel skal man erkende at mennesket er “i verden” og ikke “af verden”. Formålet med denne forelæsning er at berette for jer, hvorledes det forholder sig med jeres brødre i det ydre rum, hvilken rolle de spille for den plan, der er lagt for denne Jord, og om hvordan […]