Arkiv i ‘Flere kapitler’ kategorien

Den fantastiske lære fra Ramala

Indledning ”En skole på Jorden der lærer om Himmelske Sandheder” Efter min mening er læren fra Ramala så vigtig en lære at den fortsat må videregives til menneskeheden.  Budskaberne kan bedst forstås hvis de bliver læst med både et åbent sind og hjerte.     Ramala er et center i Glastonbury, England og dog stammer […]


Den fantastiske lære fra Ramala – Kapitel 1 – Del 1

Livets kredsløb – Døden – (Del 1)       En overgang Døden er ikke af større vigtighed end fødselen.  De har begge lige stor betydning.  De medfører blot en overgang fra et legeme til et andet, fra det fysiske til de astrale eller fra det astrale til det fysiske.  Det er det hele.  Medens […]


Den fantastiske lære fra Ramala – Kapitel 2 – Del 1

Mennesket er lige så optaget af fødselen, som han er det af døden, fordi de begge er overgangsstadier på Livets Hjul. Han undrer sig måske mere over, hvilket formål døden kan have, men han kan lettere acceptere fødselens funktion, fordi den repræsenterer overgangen fra de ukendte til virkeligheden, i modsætning til døden som er en rejse fra den virkelige verden og ind i det ukendte. Fødselen har et synligt resultat. Et barn fødes og er så til stede i den stoflige verden, og derved retfærdiggøres alt det, der er blevet lagt i dette barn: kærligheden, skaberakten, forberedelserne, alle de drømme man har, alt dette er samlet i barnet. Derfor forstår man nemmere det sigte, som fødselen har end den mening, der dummes i døden.


Den fantastiske lære fra Ramala – Kapitel 3

Livets kredsløb – Livet       Livet er evigt Da jeg nu har talt om de overgange, der afgrænser livet, nemlig fødselen og døden, så lad os nu betragte selve livet.  Livet er ikke defineret blot som den periode, der ligger mellem fødsel og død, og hvorunder man bebor sit fysiske legeme på denne […]