DET ER SÅ VIGTIG AT KONTROLLERE FØLELSERNE

01 July 2021 | Uncategorized | Tags: ,

A Self control pic 204403242 4467990126558304 6235171720311741470 n
I betragtning af den indre verden vil det for dig fremstå som en mental verden, for når du trækker dig tilbage fra det ydre, det fysiske liv, ser du ud til at gå indad. Så ser det ud til, at du lever i dit sind. Denne indre verden er imidlertid ikke kun en tankeverden, men også en følelsesverden.

DEN FUNKTIONELLE VERDEN

Når du går indad, kommer du under tanken, og dermed kommer du til en verden med finere følelse eller en følelsesmæssig verden. Selvom de måske ikke er klar over det, lever alle mennesker i en sådan følelsesverden, men alligevel påvirkes dette følelsesliv også af den mentale verden omkring dem eller af andres tanker. Det bliver derfor en del af din træning eller udvikling af åndelig indsigt, af klarsyn og belysning, for at du lærer at beskytte din indre følelsesmæssige krop mod de ydre verdens hårde tanker. For du er ubevidst påvirket af andres tanker.
Du vil mærke effekten i din solar plexus uden at vide, hvad der sker. Måske tillægger du det en eller anden fysisk årsag. Vi antyder naturligvis ikke, at enhver forstyrrelse af denne art skyldes en sådan følelsesmæssig indvirkning, men det sker undertiden. Så er du nødt til at beskytte dig selv mod tanker, der kan trænge igennem din aura og påvirke dette følsomme sted, centrum ved solar plexus.
BESKYTTELSE AF DIG SELV

Måden at beskytte dig mod at modtage disse tankepile er at stabilisere dine følelser, at kontrollere den følelsesmæssige krop. Dette er ikke let, men det er vigtigt, hvis du ønsker at nærme dig de højere planer, hvis du vil nærme dig de højere brødre, der venter på at hjælpe dig. Du skal forberede dig på at komme inden for deres aura.
For at gøre dette skal du kontrollere din egen følelsesmæssige krop, og det er her så mange aspiranter fejler. De prøver hårdt, men deres følelser er for uregerlige, og så holder de sig væk fra det rolige, smukke sted, hvor mesteren tænker, mestersjæle bor. ‘Vi vil have dig til at tænke godt over dette, fordi det er en af ​​de allerførste lektioner, der skal læres – anerkendelsen af ​​reaktionen af ​​dette følelsesmæssige plan, af din egen følelsesmæssige krop.
BLIVER KÆRLIGHED

Du ser ud fra dette, at for at beskytte dig selv mod tanker fra mennesker, der forstyrrer din følelsesmæssige krop, skal du søge Guds kærlighed, Kristi kærlighed. Du skal bede for og stræbe efter at være denne blide kærlighed. I den grad, du kan fremkalde den milde, fredelige, rolige kærlighed i dit hjerte mod livet – ikke kun til mennesker, men til selve livet, så du udstråler kærlighed – omslutter du din aura med et hvidt skjold, som uigennemtrængelig af verden.
Uønskede tanker kan ikke trænge igennem din aura, hvis du har sendt kærlighed fra templet, centrum i dit hjerte. Hvis dine følelser er kontrollerede, rolige og dejlige, kan du ikke blive påvirket, eller dit sind blive forstyrret af tanker fra verden. En mester har fuldstændig kontrol over omstændighederne ved at have fået mestring af sit eget væsen.
MIDDELVEJEN

De, der ønsker at udvikle den sjette sans for ægte intuition for at arbejde for mesteren, skal styre deres følelser. Nogle gange har sjælen brug for smerte og lidelse, både for at udvikle de dybere følelser såvel som for at lære at kontrollere dem. Men middelvejen er vejen for disciplen – en klar reaktion i følelserne på andres lidelser og på den åndelige indflydelse, der kommer for at hjælpe sjælen. Ustyrlige følelser er en hindring for den, der søger udvikling af intuition.
Følelserne er altid symboliseret af vand. Når vand er turbulent, får du en falsk refleksion. Hvis vandet er roligt, klart og rent, får du perfekte refleksioner ovenfra. Så når sjælen har trænet sig i at være stille og fredelig, er den modtagelig for sande indtryk, virkelige følelser fra åndelige verdener. Manglende mental kontrol er den største hindring i Mesterens tjeneste. Fred er opnåelsen af ​​kontrolleret og klog-styret følelse. Barberknivens kant på hvilken disciplen skal gå er at udvikle følelse, men også at kontrollere den.
(Artikel fra “The Light Bringer”)
>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 

 


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.