VORES UNIVERSELLE FAMILIE

A GALACTIC BEING PIC  external content duckduckgo com

 

Vores universelle familie kigger ned på menneskeheden og dens livsbegreber og indser, at menneskeheden skal lære og selv opdage, hvad livets virkelighed er. De venter tålmodigt på det øjeblik, hvor vi vil opdage falskheden i meget af det organiserede: religion, politik og videnskab og at vi en dag vil afvise det. Vi begynder at åbne vores sind og søge andre steder efter det sande livskoncept i sollegemet.

 

INDEN FOR SOLLEGEMET

 

Vi må lære og forstå, at væsener fra andre planeter kommer til Jorden ikke på grund af lediggang, nysgerrighed eller ud fra et ønske om at lette menneskehedens byrder ved at blande os i vores privilegium af frit valg. De kommer udelukkende med det formål at bevare vores jordplanet. Menneskeheden ødelægger denne vidunderlige planet med sit intellekt og teknologi, men uden kærlighedens afbalancerede følelser. For blot at nævne et par eksempler på ødelæggelse … De rumsatellitter, vi sender op, skærer faktisk gennem det “æteriske web” (netværk), der omgiver vores planet. Og raketter til månen beskadiger en delikat balance derude, ud over vores forståelse. Overvej bare den måde, vi forurener vores miljø og alle de andre vigtige riger, der udvikler sig her. Og lad os ikke glemme de nukleare eksplosioner, vi har udført overalt og under jordens overflade. Menneskeheden ville være uddød nu, hvis ikke vi havde fået hjælp af vores brødre og søstre i det ydre rum.

 

KOMMER I VENSKAB

 

Denne “universelle familie” kom til os i venskab, og det var deres intention meget tidligere, at gøre sig almindeligt kendt for os alle. Men på grund af menneskehedens fjendtlighed – som er bekvemt og listigt programmeret til os – har dette hidtil ikke været muligt.

Disse kærlige væsener har repareret og helbredt ødelagte frekvenser, der kan være farlige for vores udvikling, de har overstrømmet stråler fra deres egne planeter for at gå i opløsning og repareret visse atmosfæriske forhold og lag, der er blevet beskadiget omkring vores jord. Og de har set og guidet dem, der ved mange lejligheder har rejst ind i det ydre rum.

 

UFO’er

 

Mange af objekterne i rummet, der er set, kommer fra Mars og Venus. Mars forsyner vores jord med meget af sin elektriske energi. Væsener fra denne planet har i årenes løb spredt noget af atomstrålingen, som så tåbeligt er cirkuleret af os. Hvis de ikke havde gjort det, ville Jorden være kastet fra sin position i rummet. Da menneskeheden først eksploderede sine nukleare enheder, frigav den energi, der var langt overskydende til den harmoniske funktion og funktion af vores planetariske system. Vores venner fra Mars satte straks en enhed i gang til at modvirke denne skadelige energi. Det var faktisk til dette arbejde, at nogle af de rumfartøjer, som mange her har set, blev brugt.

Da menneskeheden fortsatte med sin dårskab og eksploderede større og mere skadelige atomvåben, begyndte strålingen fra disse eksplosioner, at påvirke de andre planeter i vores solsystem. Der begyndte nu en forstyrrelse af hele solmønsteret. Venusianerne kom derefter menneskeheden til hjælp og sendte deres UFO’er ud for at modvirke denne større disharmoni. Og der har været mange observationer af disse objekter fra det ydre rum. Vores universelle familie giver og får ikke ønsket om belønning eller tak, men udelukkende for at hjælpe den større sag, bevarelsen af helheden. Sammenlign det med en sygdom i den fysiske krop, hvis en del er syg, forenes alle de andre dele for at hjælpe med at udrydde sygdommen.

 

DET STØRRE HELE

 

Det er interessant at bemærke, at vi på Jorden er totalt resigneret over for og forblændet af begrebet individets betydning. Vi har endnu ikke opdaget, at formålet med livet på denne jord er, at udvikle sig ud over individet og anerkende den større helhed. Faktisk at ofre individet for den større helhed.

Disse væsener fra de andre planeter kommer i forskellige former for transport for at korrigere ubalancer på Jorden. Med deres større visdom og større intellekt og teknologi reparerer de jorden, hvor menneskeheden har ødelagt den. Disse væsener har været vidne til alle de store begivenheder oplevelser, der har ændret historiens vej på planeten Jorden. Og når vi nu nærmer os en anden periode med stor forandring, er disse væsener igen til stede for at hjælpe deres brødre og søstre på Jorden. Hjælper med at forberede os på det, der skal komme. Det store “Skift” fra tredje dimension til femte. Dette vil naturligvis resultere i nogle geografiske og fysiske ændringer, som nogle mennesker kalder en katastrofe.

 

EN HURTIG ÆNDRING

 

Det er kun naturligt, at vi for det meste beskæftiger os med fysisk levevis, men gradvist begynder vi at udvide vores udsigt. Vi er begyndt at indse, at livet på jorden ikke er begrænset af vores fem sanser. Vi kan ikke længere se på Jorden som en enkelt enhed, men accepterer nu, at Jorden er en del af en større helhed, og at den større helhed er Sollegemet. Dette sollegeme er en del af en endnu større helhed, for intet, der findes i skabelsen, kan tages isoleret. Alt er indbyrdes afhængigt – som lav så høj, som høj så lav. Begge giver og tager fra hinanden.

Så menneskehedens ansvar er, at blive opmærksom på dets sande selv og udøve den førstefødselsret, som vores skaber har givet os. Vi er alle guder – in spe. Vi kan alle gå stierne til de store mestre, der kom her foran os. Valget er vores eget. Vær opmærksom på, at vi nu er i en periode med hurtige ændringer. En opblussen, en bevidstgørelse. Det er på tide at fokusere vores bevidsthed indad og udad. Åbning for det “større billede” vil give sine egne belønninger, når vores bevidsthed udvides og vokser. Vi vil intuitivt vide, at vi er EET med vores universelle familie. Alt er udvikling. Alt er bevidsthed og viden.

 

(For en mere detaljeret redegørelse om dette emne, læs kapitlet “Menneskehedens brødre og søstre i det ydre rum” fra bogen – Åbenbaringen af Ramala.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.