ALLE DIMENSIONER I UNIVERSET EKSISTER SAMTIDIIG

 

 

 

 

A Multidimension pic 101181744 3312431322114196 6703725366667640832 n

 

 

OM HØJERE FREKVENSER

 

Højere LYSVÆSENER, såsom Opstegne Mestre, Engle osv., vibrerer på et meget højere niveau end vi gør. Selvom vi eksisterer samtidig med dem, kan de fleste af os ikke se dem, selvom de kan se os. De, der kan se dem, kan kun se dem med det “indre” øje, det tredje øje.
Et andet eksempel på noget, der vibrerer ved en højere frekvens, er ultraviolet lys, der ligger på grænsen mellem den tredje og fjerde dimension. Med instrumenter kan vi måle denne højere frekvens og derfor vide, at den findes, selvom vi ikke kan se den med vores blotte øjn. Dette lys har altid været en del af vores virkelighed; alligevel vidste vi ikke dette, før vi udviklede teknologien til at måle den.

 

SAMTIDIGT EKSISTERENDE

 

Et andet koncept, der er vigtigt at forstå, er, at ALLE DIMENSIONER I UNIVERSET eksisterer samtidigt. Alt, hvad der er eller nogensinde, vil være til, eksisterer nu, i dette øjeblik. Vi er dog begrænset af vores bevidsthed om, hvor meget af denne eksistens vi kan opfatte og forstå. Jo højere vores bevidsthed er (jo højere vores vibrationshastighed er), jo mere kan vi se ind i andre dimensioner.
Skønt ovenstående udsagn er sandt, er det dog også vanskeligt for de fleste mennesker at forstå. Tidligere var det kun hjerner/sind som Einsteins, der kunne forstå nøjagtigt, hvad samtidig eksistens betyder. I dag med vores videnskabelige opdagelser og øgede teknologiske oplysninger erhverver vi mennesker langsomt evnen til at forstå disse avancerede begreber.  Så inden vi forsøger at forklare disse begreber yderligere, kan det være nyttigt at forklare de forskellige dimensioner først.

 

DEN FØRSTE DIMENSION

 

Denne dimension kaldes undertiden mineralriget. Dets frekvensområde måles på en skala fra et til syv, og det er den dimension, hvor livskraftenergierne begynder at strømme. Bevidsthed findes i atomet, og i denne dimension opleves bevidsthed gennem lovene om magnetisme, tyngdekraft og kemiske egenskaber. Dette er dimensionen af ’størkning’ af tankeformer, der opleves gennem den laveste form for vibration, der er kendt for vores eksistens.

 

DEN ANDEN DIMENSION

 

Denne dimension er kendt som planteriget. Det omfatter det næste harmoniske interval fra otte til fjorten frekvenser. Livet findes her, og planteriget gengiver sig selv efter perfekte mønstre i naturen.

Bemærk, at planter har brug for lys for at opretholde liv, men det har mineralriget ikke. Det er mineralriget, der leverer de dyrebare næringsstoffer, der er nødvendige for at opretholde liv i planteriget.
Det er solen, der giver fotonerne, der skal konverteres i planterne, gennem fotosynteseprocessen.

 

DEN TREDJE DIMENSION

 

Nuvel, dette er dyreriget, som mennesker er en del af. Denne dimension findes inden for det næste frekvensbånd, der spænder fra femten til enogtyve. I dyreriget er bevidstheden meget kompleks, den spænder fra det meget enkle til menneskets kapacitet. Når dyr udvikler sig til en højere tilstand, får de højere niveauer af reaktiv opførsel. Det menneskelige rige, der fungerer øverst på dyrerigets skala, findes interaktivt med de lavere dimensioner. Medfødt intelligens ser ud til at adskille mennesker fra resten af skabelsen.
Vores tredje dimension tilføjer måling af dybde til de flade målinger af længde og bredde. Det er denne kvalitet, der understøtter den fysiske verden omkring os. Denne tredje dimension er også domineret af en kulstofbaseret materiel eksistens. Formlen for kulstof er C6H6O6. De Himmelske Væsener (Celestial Beings) påpegede, at tallet 666, der stammer fra denne formel, blev omtalt som dyrets tegn i Åbenbarings-bogen i Bibelen. Den tredje dimension styres af vores fem sanser af smag, syn, lugt, hørelse og berøring – alt sammen forbundet med den fysiske verden omkring os. Så når vi mister os selv i materiens verden, kan vi også miste kontakten med vores sjæle og lyset i de højere dimensioner.

 

MATERIALETS TÆTHED

 

Da alt er energi, kaldes den tredje dimension ofte som størknet tanke – med andre ord det, der udgør mayaen (eller illusionen) omkring os. Alt virker reelt, fordi tingene har fysisk udseende (længde, bredde og dybde), men alt er faktisk energi, når det ses fra et højere perspektiv. Materialets tæthed (densitet) får ting til at bevæge sig i langsom bevægelse eller ved en langsommere vibration, hvilket ofte får folk til at opfatte virkeligheden, som bestående af begrænsninger, fordi det kræver så stor indsats at skabe inden for denne tæthed. På grund af denne langsomme bevægelse har individer svært ved at forstå sindets kraft og den måde, hvorpå det styrer tanker om at manifestere form.

 

VORES DUALITET

 

Følelsen af dualitets regler i den tredje dimension, gør at individer kigger efter sort/hvid svar på spørgsmål. De støder på smerte, lidelse og følelsesmæssige udfordringer, mens de oplever livet på dette plan. Disse oplevelser får den enkelte til at samle god og dårlig karma og uafsluttet forretning, der skal adresseres senere. Når sjælen begynder at opleve oplysning og erhverve en højere bevidsthed, opfattes spørgsmål ikke længere som ja eller nej eller sort/hvid. I stedet begynder hver begivenhed at få en ny betydning og analyseres i den kontekst, i hvilken den findes. Dette er et tegn på, at sjælen begynder at udvikle sig fra illusionen af den tredje dimension.
Gautama Buddha underviste i oplysning om forholdene, der udgør den tredje dimension. Han sagde, at alt er impermanent og del af en flydende eksistens. Enkeltpersoner bliver fanget i en cyklus af liv og død, fordi enhver ufuldstændig handling eller ufærdig virksomhed i en levetid projicerer mod en ny inkarnation. Livet er underlagt elendighed og lidelse og især sygdom og død.

 

At følge ‘Buddhas fire ædle sandheder’ og hans undervisning på den Ottefoldige Sti’ er for eksempel en måde, der vil føre individet til frihed og evnen til at overskride den tredimensionelle virkelighed, fordi hans principper også er iboende de universelle love.

 

(Hvis du vil læse mere om Dimensioner & dualitet, skal du klikke på følgende link under etiketterne 5. dimension, dualitet eller højere bevidsthed –

https://cygnusent.blogspot.com/search/label/5th%20Dimension )

 

>> Oversat fra engelsk af Jette Uhlott <<

 


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.