DET GRUNDLÆGGENDE OM TRANSFORMATION — DEL 2

A Transformation pic  a 118071315 3555198181170841 5977382328881042152 n

 

Da mennesker indeholder en bevidsthed, der kan kontrolleres, og da bevidstheden tænkes, er hvert individ faktisk en medskaber med det guddommelige.

 

MEDSKABERE

 

Dette er den lektion, vi er rejst til Jorden for at opdage. Dette er grunden til livet og for vores inkarnation i denne levetid. De færreste finder svarene på disse mysterier, for et individ er nødt til at opleve oplysning for at kunne forstå denne sandhed. De fleste vil foragte dette princip, for at kunne acceptere det kræves ansvarlighed for vores handlinger. Ikke mange er parate til at acceptere denne form for ansvar. De fleste vil faktisk forsøge at give forklaringer i modsætning til disse kendsgerninger. Derfor er få klar til den transformation, der er bestemt til at opsluge Jorden i de næste mange år.

 

ET FÆNOMENALT SKIFT

 

Bevidsthedsspringet ind i den femte dimension af tid/rum, dette bemærkelsesværdige fænomen, vil opsluge alt, hvad der har eksisteret før. Nogle vil ikke genkende deres evner, som de er i dag, men vil faktisk tage påføre sig en højere form, der er tættere på, hvad vores arkturiske venner beskrev som Adam Kadmon-arten, som er en stærkt udviklet gruppe af væsener med evner, der ikke for tiden er forstået på Jorden.

Verden vil være i enhed med Skaberen. Planeten vil forstå den harmoni og fred, som den har ønsket sig i mange århundreder. Begyndelsen af årtusindet vil teste mange, der er i tvivl i dag, og give hver og en den nøjagtige test, de har brug for, så de kan overvinde deres frygt og tvivl angående denne overgang.

 

BESTEMT TIL ÆNDRING

 

Da den menneskelige form er bestemt til at ændre sig (præcist hvordan er endnu ikke helt klart),  der skal skrives nye regler og vejledning, der vil indeholde de oplysninger, der hjælper hver sjæl med at udvikle sig til denne nye bevidsthedstilstand. Meget vil blive overført i løbet af de næste årtier, men kun de sjæle, der er klar til at modtage det nye pensum, vælger at hæve deres vibrationer for at matche dem, der kræves for at komme ind i New Age.

Ordet VIBRATION er nøglen. Alle mennesker, der vil rejse videre til denne nye verden i den femte dimension af tid/rum, skal have en vibrationsfrekvens, optjent gennem hævet bevidsthed, der vil matche vibrationsfrekvensen i New Age. Dette fænomen er absolut og måles ved individers evner til at være fordomsfri, kærlig, centreret, rolig, fredelig og hengiven.

 

HØJERE BEVIDSTHED

 

Da disse egenskaber er tættere på linje med de højere bevidsthedstilstande, defineres disse individer af mestrene som værende mere gudelige. Disse individer vil justere vibrationsfrekvensen tættere på lysets hastighed, så den vil være i overensstemmelse med Aquarius tidsalder.

Mesteren Kuthumi beskrev hele dette fænomen som værende videnskabeligt. Han erklærede, at vores fysik allerede begyndte at skabe forbindelser mellem disse principper og begreber og snart ville være i stand til at dokumentere begrebet Enhed, som er en del af det årtusinde, som vi nu er gået ind i.

Da vi går ind i ‘hjemmet’ (eller måske er DIMENSIONEN et bedre ord) for væsener på højere niveau, er de vores lærere. Snart, har de sagt, vil vi have et helt nyt PENSUM, som vi skal mestre, og de sjæle, der rejser ud i de højere riger, bliver nødt til at forstå og mestre dette pensum, der inkluderer De Universelle Love.

 

Del tre følger …

 

(Denne artikel er fra “The Light Shall Set You Free”.)

 

>> Oversat fra engelsk af Google + Jette Uhlott <<

 


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.